Vous êtes sur la page 1sur 28

Mach / 10

Chem /10

XI A

ABU ASSADIKI UJUDILLAH

XI A

ADVENT RIO BUTAR-BUTAR

XI A

AHMAD KHALID SYAUFI

XI A

AHMAD MUFTI

XI A

AKHMAD NAUFAL RAMADHANI

XI A

DENY ARIYADI

XI A

GUSTI MUHAMMAD RIZKI FAJRIANOOR

XI A

HELDI MUHAMMAD RIZKI

10

XI A

MAULANA IHSAN

10

XI A

MUHAMMAD ANANDA AZMI

11

XI A

MUHAMMAD DIMAS ARDIANSYAH

12

XI A

MUHAMMAD FEBRIAN AL KAHFI

13

XI A

MUHAMMAD IKHSAN RAHMATULLAH

14

XI A

MUHAMMAD NICO GHOSSANI

15

XI A

MUHAMMAD NU'MAN AKMAL

16

XI A

MUHAMMAD TIRTA ARTESIAN

10

17

XI A

MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT

18

XI B

AJI AGUNG SEDAYU

10

19

XI B

ARYA ANGGADA KHARISMA PUTRA

10

20

XI B

DIMAS ARYABIMA

21

XI B

EDWADDA SHOLEH

22

XI B

HARITS

23

XI B

MARHASAN

24

XI B

MUHAMMAD AKBAR ADI PRATAMA

25

XI B

MUHAMMAD ALI LUQMANA

26

XI B

MUHAMMAD FIRMAN AKBAR

27

XI B

MUHAMMAD HADI

28

XI B

MUHAMMAD HELMI BADALY

29

XI B

MUHAMMAD RAIHAN HABIBI

10

30

XI B

MUHAMMAD RIZKY FITRIANOR

10

10

31

XI B

MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH

32

XI B

MUHAMMAD TAUHID HELMI YASIN

33

XI B

RAFIDIAN NAUFAL RAMADHAN

10

34

XI B

RAHMAT DANI YAMSUN

35

XI C

ALYA AIMAN SALSABILA ARIF

36

XI C

ANNISA KHAIRINA

37

XI C

DESY RAHMADANIA

38

XI C

GUSTI HAYU HANDHINI

10

39

XI C

NABILA ASHILA PUTRI

40

XI C

NARESWARA PAWESTRI

41

XI C

NIKEN PUSPITASARI

10

42

XI C

NISA NAZWA HAIRINA

43

XI C

NURSYTA MAULIDA

44

XI C

NURUL HIKMAH

45

XI C

QATRUNADA QORI DARWATI

46

XI C

RAHINA AGUSTIN MAULIDA

10

47

XI C

REISHA DEWI SIMANGUNSONG

48

XI C

SENTIA ARIANTI

10

49

XI C

SHEILA DWI AGUSTINA

50

XI C

SUKMA AYU WARDANI

51

XI C

TAMARA YUNITA PUTRI S.

10

52

XI C

TIARA INTAN PERMATA SARI

53

XI C

YUSRAL INAYAH

54

XI D

ATHIYYA RAMADHANTY

55

XI D

AULA RAHMATINA

56

XI D

AVIOLETA QORY CHANDRA

57

XI D

AYU NANDA KHALIZA

58

XI D

DINDA SEGA AL VIOLINA

59

XI D

DYAH SEPTY TRI CHRISTANTY

60

XI D

GINUNG PRATIDINA KUSUMA NINGRUM

61

XI D

LAILA HAYATI

62

XI D

NAUFAL IMAULANI

63

XI D

NURUL KHOLIFAH

64

XI D

OLIVIA VIVIANI GRISELDA

65

XI D

RAHMADINY EKA PUSPITA

66

XI D

RAHMANIAH RINALDA

67

XI D

REGINA FRANSISCA TIFFANI

68

XI D

REZA PERTIWI

69

XI D

ROSA AMALIA HIKMAH

70

XI D

SALMA PRIYANKA SURYA PUTRI

71

XI D

SARAH NUR MAULIDA

72

XI D

SEPTYA NINGRUM RAHAYU

73

XI D

TIARA SRI MULATI

OVERALL PERFORMAN
1

XI C

QATRUNADA QORI DARWATI

XI B

AJI AGUNG SEDAYU

10

XI B

MUHAMMAD RIZKY FITRIANOR

10

10

XI A

MUHAMMAD TIRTA ARTESIAN

10

XI C

NIKEN PUSPITASARI

10

B. Ind /10

Agama / 8

Hist / 8

PKn / 8

PE / 6

Total/60

44

10

45

10

52

10

43

50

49

10

50

53

10

47

10

49

10

46

10

52

49

50

50

55

48

10

55

46

42

36

50

10

53

10

52

49

48

10

52

45

10

52

10

55

10

54

48

52

38

47

51

10

50

10

54

46

42

55

47

48

10

52

10

56

53

47

52

52

49

53

10

45

46

51

48

51

10

50

37

35

40

10

46

44

40

49

43

10

43

44

41

10

53

43

40

42

50

10

56

10

55

10

55

55

VERALL PERFORMANCES

55

Percentage Peringkat Sekolah

11A

73.3

56

Mach / 10

7.59

86.5

22

Chem /10

6.82

86.7

13

B. Ind /10

8.94

71.7

59

Agama / 8

7.75

83.3

26

Hist / 8

7.12

81.7

34

PKn / 8

6.24

83.3

26

PE / 6

4.94

88.3

Total/60

44.46

78.3

45

Percentage

82.2

81.7

34

76.7

49

86.7

13

81.7

34

11a

7.59

83.3

26

11b

7.53

83.3

26

11c

8.53

91.7

11d

6.20

80.0

40

TOTAL

29.84

91.67

SCHOOL AVERAGE

7.46

76.67

49

70.00

63

60.00

73

83.33

26

88.33

86.67

13

81.67

34

Mach / 10

80.00

40

86.67

13

75.00

54

86.67

13

91.67

90.00

80.00

40

86.67

13

63.33

71

78.33

45

85.00

23

83.33

26

90.00

76.67

49

70.00

63

91.67

78.33

45

80.00

40

86.67

13

93.33

88.33

78.33

45

86.67

13

86.67

13

81.67

34

88.33

75.00

54

76.67

49

85.00

23

80.00

40

85.00

23

83.33

26

61.67

72

67.31

67

66.67

68

76.67

49

73.33

56

66.67

68

81.67

34

71.67

59

71.67

59

73.33

56

68.33

66

88.33

71.67

59

66.67

68

70.00

63

83.33

26

93.33
91.67
91.67
91.67

91.67

11B 50.00

11C

11D

Overall

8.53

6.20

7.46

7.42

5.85

6.92

8.71 25.00

8.63

8.50

8.69

7.47 20.00

7.37

7.47

7.52

7.53

45.00
40.00

7.59 35.00
30.00

15.00

6.47 10.00
5.88

5.00
0.00

5.00
43.65
81.1

8.94
8.71
8.63
8.53
8.50 7.75
7.59
7.59
7.53
7.47
7.47 7.12
7.42
7.37
7.10 6.24
7.00
6.92
6.47
6.37
5.88
5.45 4.94
7.00 6.20 6.827.105.85
5.00
4.42
4.30

6.37
Mach
4.42/ 10

45.32
82.9

5.45
Chem
4.30/10

40.57
84.0

74.6

82.0

5.98
4.67
B. Ind
/10

Agama / 8

Hist / 8

43.50

82.9
82.2
80.2
81.1

80.2

80.0

XI-A

78.0

XI-B

Agama
76.0 / 8

B. Ind /10

6.82

8.94

74.0
7.75

7.12

6.24

OVERALL 4.94

7.59

8.71

72.0
7.47

6.47

5.88

5.00

7.42

8.63

7.00

6.37

4.42

5.85

8.50

7.47

7.10

5.45

4.30

27.68

34.78

30.06

27.69

23.94

18.66

6.92

8.69

7.52

6.92

5.98

4.67

70.0

7.37

Hist / 874.6

PKn / 8 XI-C

Chem /10

Percentage

XI-D

PE / 6

PKn / 8

PE / 6

45.32
44.46
43.65
40.57

XI-A
XI-B
XI-C
XI-D

6.37
88
5.45 4.94
5.00
4.42
4.30

n/8

PE / 6

Total/60

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


DINAS PENDIDIKAN

SMAN BANUA KALSEL


BILINGUAL BOARDING SCHOOL
Jalan Akhmad Yani Km.17 Gambut Kalimantan Selatan

SCORE LIST
EXAM
CLASS
NO.

:
:

EVALUASI MINGGUAN
XI A

CLASS

Saturday, September 03, 2016

NAME

PE / 6

Total / 60

Percentage

8
6
5
8
6
6
6
5
7
5
7
7
7

73.33
86.54
86.67
71.67
83.33
81.67
83.33
88.33
78.33
81.67
76.67
86.67
81.67
83.33

Mach / 10

Chem /10

B. Ind /10

Agama / 8

Hist / 8

PKn / 8

7
8
8
5

7
7
9

9
10
10
10
9
7
10
9
10
10
10
10
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
8
7

6
7
7
6
8
8
6
7
6
7
8
8
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

XI A
XI A
XI A
XI A
XI A
XI A
XI A
XI A
XI A
XI A
XI A
XI A
XI A
XI A

ABU ASSADIKI UJUDILLAH


ADVENT RIO BUTAR-BUTAR
AHMAD KHALID SYAUFI
AHMAD MUFTI
AKHMAD NAUFAL RAMADHANI
DENY ARIYADI
GUSTI MUHAMMAD RIZKI FAJRIANOOR
HELDI MUHAMMAD RIZKI
MAULANA IHSAN
MUHAMMAD ANANDA AZMI
MUHAMMAD DIMAS ARDIANSYAH
MUHAMMAD FEBRIAN AL KAHFI
MUHAMMAD IKHSAN RAHMATULLAH
MUHAMMAD NICO GHOSSANI

5
8
8
6
8
9
8
10
6
7
6
7
7
8

44
45
52
43
50
49
50
53
47
49
46
52
49
50

15

XI A

MUHAMMAD NU'MAN AKMAL

50

83.33

16

XI A

MUHAMMAD TIRTA ARTESIAN

10

55

91.67

17

XI A

MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT


CLASS AVERAGE
SCHOOL AVERAGE

7
7.59
7.46

7
6.82
6.92

7
8.94
8.69

8
7.75
7.52

7
7.12
6.92

6
6.24
5.98

6
4.94
4.67

48
48.94

80.00
82.25

1
2
3
4
5

XI C
XI B
XI B
XI A
XI C

QATRUNADA QORI DARWATI


AJI AGUNG SEDAYU
MUHAMMAD RIZKY FITRIANOR
MUHAMMAD TIRTA ARTESIAN
NIKEN PUSPITASARI

7
8
8
8
7

8
7
7

8
7

6
5
6
6
5

56
55
55

93.33
91.67
91.67

55
55

91.67
91.67

9
8
10
10
10

6
7
7
8
6
4

OVERALL PERFORMANCES
8
10
10
10
10
10
8
9

8
9

45.00

84.0

40.00

82.0

35.00

80.0

30.00

XI-A

25.00

XI-B

78.0

20.00

XI-C

76.0

15.00

XI-D

10.00

8.53
7.59
7.53
6.20

7.59
7.42
6.82
5.85

8.94
8.71
8.63
8.50

7.75
7.47
7.47
7.37

7.12
7.10
7.00
6.47

6.37
6.24
5.88
5.45

5.00
4.94
4.42
4.30

5
5
5
6
4

5
6
6
5

4
7
7

8
8

45.32
44.46
43.65
40.57

50.00

5
3

82.9

82.2
81.1

80.2
XI-A
XI-B
74.6

74.0

0.00

70.0
Mach / 10

Chem /10

B. Ind /10

Agama / 8

Hist / 8

PKn / 8

PE / 6

Total/60

XI-D
OVERALL

72.0

5.00

XI-C

Percentage

Mengetahui,
Kepala SMA Banua Kalsel

Kasi Kurikulum dan Kelembagaan

Drs.H.Zainuddin, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19620719 199002 1 001

Dra.Hj.Siti Hapsah,M.Pd
Pembina
NIP.19630811 199103 2 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


DINAS PENDIDIKAN

SMAN BANUA KALSEL


BILINGUAL BOARDING SCHOOL
Jalan Akhmad Yani Km.17 Gambut Kalimantan Selatan

SCORE LIST
EXAM
CLASS
NO.

:
:

EVALUASI MINGGUAN
XI B

CLASS

Saturday, September 03, 2016

NAME

Mach / 10

Chem /10

B. Ind /10

Agama / 8

Hist / 8

PKn / 8

PE / 6

8
5

10
10

7
8
7
8
7
6
7
6
10
10
8

8
7
7
7
8
8
7
8
8
7
8
8
8
8

7
6
6
6
5
7
7
7
6
6
7
5
7
7

7
4
7
4
7
6
6
6
8
7
4
7
4
7

5
6
5

5
8
9
9
8
8
9
8
8
10
9

10
8
9
5
9
10
10
9
7
10
6
10
10
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

XI B
XI B
XI B
XI B
XI B
XI B
XI B
XI B
XI B
XI B
XI B
XI B
XI B
XI B

AJI AGUNG SEDAYU


ARYA ANGGADA KHARISMA PUTRA
DIMAS ARYABIMA
EDWADDA SHOLEH
HARITS
MARHASAN
MUHAMMAD AKBAR ADI PRATAMA
MUHAMMAD ALI LUQMANA
MUHAMMAD FIRMAN AKBAR
MUHAMMAD HADI
MUHAMMAD HELMI BADALY
MUHAMMAD RAIHAN HABIBI
MUHAMMAD RIZKY FITRIANOR
MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH

15

XI B

MUHAMMAD TAUHID HELMI YASIN

16
17

XI B
XI B

RAFIDIAN NAUFAL RAMADHAN


RAHMAT DANI YAMSUN
CLASS AVERAGE
SCHOOL AVERAGE

10

9
6
7.59
6.92

9
7
8.71
8.69

6
6
7.47
7.52

8
7
6.47
6.92

7
8
8
8
7

8
7
7
8
8

1
2
3
4
5

XI C
XI B
XI B
XI A
XI C

7.53
7.46

OVERALL PERFORMANCES
8
10
9
10
10
8
10
10
10
8
8
10
9
9
10

QATRUNADA QORI DARWATI


AJI AGUNG SEDAYU
MUHAMMAD RIZKY FITRIANOR
MUHAMMAD TIRTA ARTESIAN
NIKEN PUSPITASARI

45.32
44.46
43.65
40.57

50.00
45.00

5
6
5
4
5
6
6
4
6
5

91.67
76.67
70.00
60.00
83.33
88.33
86.67
81.67
80.00
86.67
75.00
86.67
91.67
90.00

48

80.00

5
6
5.88
5.98

5
4
5.00
4.67

52
38
48.65

86.67
63.33
81.08

8
7
4
7
7

6
5
6
6
5

56
55
55
55
55

93.33
91.67
91.67
91.67
91.67

84.0
82.0

35.00

80.0

30.00

XI-A

25.00

XI-B

78.0

20.00

XI-C

76.0

10.00

8.53
7.59
7.53
6.20

7.59
7.42
6.82
5.85

8.94
8.71
8.63
8.50

7.75
7.47
7.47
7.37

7.12
7.10
7.00
6.47

XI-D
6.37
6.24
5.88
5.45

5.00
4.94
4.42
4.30

82.9

82.2
81.1

80.2
XI-A
XI-B
74.6

74.0

0.00

70.0
Mach / 10

Chem /10

B. Ind /10

Agama / 8

Hist / 8

PKn / 8

PE / 6

Total/60

XI-C
XI-D
OVERALL

72.0

5.00

Percentage

55
46
42
36
50
53
52
49
48
52
45
52
55
54

40.00

15.00

Total/60

Percentage

Mengetahui,
Kepala SMA Banua Kalsel

Kasi Kurikulum dan Kelembagaan

Drs.H.Zainuddin, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19620719 199002 1 001

Dra.Hj.Siti Hapsah,M.Pd
Pembina
NIP.19630811 199103 2 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


DINAS PENDIDIKAN

SMAN BANUA KALSEL


BILINGUAL BOARDING SCHOOL
Jalan Akhmad Yani Km.17 Gambut Kalimantan Selatan

SCORE LIST
EXAM
CLASS
NO

:
:

EVALUASI MINGGUAN
XI C

CLASS

Saturday, September 03, 2016

NAME

Mach / 10

Chem /10

B. Ind /10

Agama / 8

Hist / 8

PKn / 8

PE / 6

Total / 60

Percentage

9
9

7
9

9
6

7
8

6
8

6
7

3
4

47
51

78.33
85.00

1
2

XI C
XI C

ALYA AIMAN SALSABILA ARIF


ANNISA KHAIRINA

XI C

DESY RAHMADANIA

10

50

83.33

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

XI C
XI C
XI C
XI C
XI C
XI C
XI C
XI C
XI C
XI C

GUSTI HAYU HANDHINI


NABILA ASHILA PUTRI
NARESWARA PAWESTRI
NIKEN PUSPITASARI
NISA NAZWA HAIRINA
NURSYTA MAULIDA
NURUL HIKMAH
QATRUNADA QORI DARWATI
RAHINA AGUSTIN MAULIDA
REISHA DEWI SIMANGUNSONG

10
8
8
10
7
8
8
9
10
9

9
8
6
9
7
6
7
8
9
6

10
8
7
9
8
9
10
10
9
8

8
8
7
7
8
7
8
7
8
6

7
7
7
8
7
6
8
8
6
7

7
6
7
6
8
6
6

3
4
4
5
4
5
5
6
5
5

54
46
42
55
47
48
52
56
53
47

90.00
76.67
70.00
91.67
78.33
80.00
86.67
93.33
88.33
78.33

14

XI C

SENTIA ARIANTI

10

52

86.67

15

XI C

SHEILA DWI AGUSTINA

52

86.67

16

XI C

SUKMA AYU WARDANI

49

81.67

17

XI C

TAMARA YUNITA PUTRI S.

10

53

88.33

18

XI C

TIARA INTAN PERMATA SARI

10

45

75.00

19

XI C

YUSRAL INAYAH
CLASS AVERAGE
SCHOOL AVERAGE

7
8.53
7.46

8
7.42
6.92

6
8.63
8.69

8
7.37
7.52

7
7.00
6.92

6
6.37
5.98

4
4.42
4.67

46
49.74

76.67
82.89

1
2
3
4
5

XI C
XI B
XI B
XI A
XI C

QATRUNADA QORI DARWATI


AJI AGUNG SEDAYU
MUHAMMAD RIZKY FITRIANOR
MUHAMMAD TIRTA ARTESIAN
NIKEN PUSPITASARI

7
8
8
8
7

8
7
7
8
8

8
7
4
7
7

6
5
6
6
5

56.00
55.00
55.00
55.00
55.00

93.33
91.67
91.67
91.67
91.67

OVERALL PERFORMANCES
8
10
9
10
10
8
10
10
10
8
8
10
9
9
10

45.32
44.46
43.65
40.57

50.00
45.00

3
3

84.0

40.00

82.0

35.00

80.0

30.00

XI-A

25.00

XI-B

78.0

20.00

XI-C

76.0

15.00
10.00

8.53
7.59
7.53
6.20

7.59
7.42
6.82
5.85

8.94
8.71
8.63
8.50

7.75
7.47
7.47
7.37

7.12
7.10
7.00
6.47

XI-D
6.37
6.24
5.88
5.45

5.00
4.94
4.42
4.30

82.9

82.2
81.1

80.2
XI-A
XI-B
74.6

74.0

0.00

70.0
Mach / 10

Chem /10

B. Ind /10

Agama / 8

Hist / 8

PKn / 8

PE / 6

Total/60

XI-D
OVERALL

72.0

5.00

XI-C

Percentage

Mengetahui,
Kepala SMA Banua Kalsel

Kasi Kurikulum dan Kelembagaan

Drs.H.Zainuddin, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19620719 199002 1 001

Dra.Hj.Siti Hapsah,M.Pd
Pembina
NIP.19630811 199103 2 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


DINAS PENDIDIKAN

SMAN BANUA KALSEL


BILINGUAL BOARDING SCHOOL
Jalan Akhmad Yani Km.17 Gambut Kalimantan Selatan

SCORE LIST
EXAM
CLASS
NO

:
:

EVALUASI MINGGUAN
XI D

CLASS

Saturday, September 03, 2016

NAME

Mach / 10

Chem /10

B. Ind /10

Agama / 8

Hist / 8

PKn / 8

PE / 6

Total/60

Percentage

8
8

7
8

8
7

6
7

6
5

51
48

85.00
80.00

1
2

XI D
XI D

ATHIYYA RAMADHANTY
AULA RAHMATINA

9
8

7
5

XI D

AVIOLETA QORY CHANDRA

51

85.00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

XI D
XI D
XI D
XI D
XI D
XI D
XI D
XI D
XI D
XI D

AYU NANDA KHALIZA


DINDA SEGA AL VIOLINA
DYAH SEPTY TRI CHRISTANTY
GINUNG PRATIDINA KUSUMA NINGRUM
LAILA HAYATI
NAUFAL IMAULANI
NURUL KHOLIFAH
OLIVIA VIVIANI GRISELDA
RAHMADINY EKA PUSPITA
RAHMANIAH RINALDA

8
5

7
7
8
8
8
8
8
8
6

7
7
7
8
7
7
7
8
7
6

6
4
4
4
5
4
6
5
6
4

5
3
4
5
3
4
4
5
3
6

50
37
35
40
46
44
40
49
43
43

83.33
61.67
67.31
66.67
76.67
73.33
66.67
81.67
71.67
71.67

14

XI D

15

XI D

16

5
6
6
5
9
6
5

6
7
6

10
8
9
7
10
9
8
8
6
10

REGINA FRANSISCA TIFFANI

44

73.33

REZA PERTIWI

41

68.33

XI D

ROSA AMALIA HIKMAH

10

53

88.33

17

XI D

SALMA PRIYANKA SURYA PUTRI

43

71.67

18

XI D

SARAH NUR MAULIDA

40

66.67

19

XI D

SEPTYA NINGRUM RAHAYU

42

70.00

20

XI D

TIARA SRI MULATI


CLASS AVERAGE
SCHOOL AVERAGE

8
6.20
7.46

8
5.85
6.92

8
8.50
8.69

7
7.47
7.52

7
7.10
6.92

7
5.45
5.98

5
4.30
4.67

50
44.50

83.33
74.62

1
2
3
4
5

XI C
XI B
XI B
XI A
XI C

QATRUNADA QORI DARWATI


AJI AGUNG SEDAYU
MUHAMMAD RIZKY FITRIANOR
MUHAMMAD TIRTA ARTESIAN
NIKEN PUSPITASARI

7
8
8
8
7

8
7
7
8
8

8
7
4
7
7

6
5
6
6
5

56
55
55
55
55

93.33
91.67
91.67
91.67
91.67

7
6
2

OVERALL PERFORMANCES
8
10
9
10
10
8
10
10
10
8
8
10
9
9
10

45.32
44.46
43.65
40.57

50.00
45.00

84.0

40.00

82.0

35.00

80.0

30.00

XI-A

25.00

XI-B

78.0

20.00

XI-C

76.0

15.00

XI-D

10.00

8.53
7.59
7.53
6.20

7.59
7.42
6.82
5.85

8.94
8.71
8.63
8.50

7.75
7.47
7.47
7.37

7.12
7.10
7.00
6.47

6.37
6.24
5.88
5.45

5.00
4.94
4.42
4.30

82.9

82.2
81.1

80.2
XI-A
XI-B
74.6

74.0

0.00

70.0
Mach / 10

Chem /10

Mengetahui,
Kepala SMA Banua Kalsel

Drs.H.Zainuddin, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19620719 199002 1 001

B. Ind /10

Agama / 8

Hist / 8

PKn / 8

PE / 6

Total/60

XI-D
OVERALL

72.0

5.00

XI-C

Percentage

Kasi Kurikulum dan Kelembagaan

Dra.Hj.Siti Hapsah,M.Pd
Pembina
NIP.19630811 199103 2 004