Vous êtes sur la page 1sur 42

Sekrety

Szybkiego
Czytania
Dla Olgi mojego najwikszego trenera.

Copyright by SzybkaNauka.pro
Tytu: Sekrety Szybkiego Czytania
Autor: Katarzyna Szafranowska

Opinie czytelnikw
Genialne. Gdyby na wiecie byo wicej osb tak mdrych i wietnie przekazujcych
wiedz jak Katarzyna Szafranowska, wiat byby lepszym miejscem. T wiedz trzeba jak
najszybciej upowszechni.
Wiedza o szybkim czytaniu, ktrej uczy Katarzyna Szafranowska, powinna by uczona ju
w podstawwce, a przynajmniej w liceach i na studiach - obowizkowo na wszystkich
kierunkach. Prawdopodobnie w efekcie dowiadczylibymy szybkiego wzrostu
gospodarczego i zwikszenia si konkurencyjnoci Polski na wiecie.
Zauwayem ju w trakcie czytania ksiki, e czytam szybciej, z penym zrozumieniem.
Przechodziem ju rne kursy o szybkim czytaniu. Jednak dopiero ksika Katarzyny
Szafranowskiej otworzya mi oczy. Polecibym j kademu znajomemu - i polec. Jako
zawodowy marketingowiec opiniuj ksik pozytywnie, stwierdzajc: To bdzie
murowany hit. Dzikuj Katarzynie Szafranowskiej za to, e pisze w tak wietny sposb,
tak mdre rzeczy.
Piotr Michalak, Prezes Strategie Rozwoju sp. z o.o. trener, doradca i autor,
http://Strategie-Rozwoju.pl

Witam! Przeczytaem ksik Sekrety czytania i musz przyzna, e jest bardzo


wartociowa. Nie chodzi mi tylko o nauk szybkiego czytania (zwikszyem szybko
czytania do 705 sw na minut i jeszcze nad tym pracuje), ale te, e otwiera ona na
bardzo wiele tematw, np. NLP, onglowanie, techniki relaksacyjne z tym punktem uwagi
i bardzo wiele innych - cho wiem e cile zwizanych z szybkim czytaniem.
Krzysztof Kukuka (krzych_031186@interia.pl)
Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym
SzybkaNauka.pro

Uwaam, e darmowy ebook "Sekrety czytania" jest po prostu wspaniay! Tak wiele mnie
nauczy! I pomyle, e gdyby nie on tak wiele bym stracia i by moe cae ycie
popeniaa te same bdy. Wspaniae jest te to, e s jeszcze na wiecie ludzie tacy jak
Katarzyna Szafranowska, ktra chce dzieli si z innymi sw wiedz, motywowa ich do
dalszego dziaania i tak zupenie bezinteresownie im pomaga. Jestem pena podziwu dla
Niej, dla jej wiedzy i przyjaznej duszy.
Anastazja (anastazja_1988@tlen.pl)

Ksika Kasi Szafranowskiej kryje w sobie nie jeden sekret.


Do dzisiaj nie mog zrozumie, co zrobia ze mn, gdy zaczem czyta. Od razu
zawoaem swoj on i razem odkrywalimy sekret za sekretem, zaczlimy od razu
sprawdza opisane tam techniki np. onglowanie i nic w tym nie byoby dziwnego, gdyby
nie pora w ktrej to wszystko si dziao. Zamiast i spa siedzielimy i czytalimy chyba
do 4 nad ranem.
Janusz Korczak, przedsibiorca, www.LepiejzNoni.pl

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Czy zastanawiae si kiedy w jakim


stopniu Twoim yciem rzdzi przypadek?
Wyobra sobie skromn studentk polonistyki we Wrocawiu kilka miesicy przed
obron pracy magisterskiej.
Wybraa sobie wybitnie niszowy temat. Jedyna ksika, na ktrej moga oprze swoj
prac znajdowaa si w bibliotece na uniwersytecie we Lwowie... Nie wiem czy
potrafisz uzmysowi sobie jak twardy by to orzech do zgryzienia. Wizja spdzania
caych dni w czytelni na przekopywaniu si przez ksiki, w ktrych 0,1% informacji
dotyczyo tematu bya dla niej do odstraszajca.
Przyja strategi znan i blisk kademu normalnemu czowiekowi, czyli zaja
si czym zupenie innym.
Zacza szuka pracy i tak o tym opowiada: Przypadkowo lub nie trafiam do firmy
prowadzcej szkolenia z szybkiego czytania i technik pamiciowych. Kady trener mia
najpierw sam przej kurs. Kolejnym punktem w planie byo szkolenie trenerskie w
centrali firmy. Kurs okaza si strzaem w dziesitk. Po 2 miesicach czytaam z
prdkoci 1350 sw na minut. Mj powrt do czytelni by jak triumfalny powrt
Cezara. W cigu kilku tygodni byam w stanie przeczyta ok. 50 ksiek, a pisanie pracy
ruszyo z kopyta.
Pewnego pitku o godzinie 1700 szef askawie poinformowa mnie, e nastpnego
dnia w sobot o godz. 900 w centrali w Poznaniu odbywa si kurs trenerski.
Wiesz jak to jest, gdy musisz podj decyzj w cigu 5 minut... idziesz na ywio
albo wycofujesz si przestraszony ogromem wyzwania.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Podjam wyzwanie i przypadkiem wykorzystaam jedn z najwikszych szans


mojego ycia. Po kursie trenerskim moje tempo podnioso si do 10 000 sw na
minut, co pozwalao mi na czytanie 2-3 ksiek dziennie. Dziki temu odkryam swoj
pasj i po 2 latach byam ju gwnym trenerem tej firmy z dorobkiem prawie 200
kursantw.
Po prawie 3 latach pracy w niekompetentnie prowadzonej firmie miaam kiepskie
stosunki z szefostwem, ale wspaniale zgrany zesp trenerw. Odgrne zmiany
metodyki kursu dla dzieci postawiy nas przed wan decyzj. Zmiany nie podobay
si adnemu trenerowi, co negatywnie wpywao na nasz motywacj.
Mielimy wybr: zrobi kurs po swojemu albo z niesmakiem pozosta w
miejscu.
W cigu 2 tygodni zmienilimy 1/3 podrcznika i nabralimy przekonania, e zrobienie
wasnego programu jest atwe i co najwaniejsze zabawne.
Byam o krok od zaoenia wasnej firmy. Dziki wizji stworzenia przedsibiorstwa,
w ktrym bd moga rozwin skrzyda i zacz robi to, co kocham w taki sposb,
jaki kocham, powstaa Synergia (przeksztacona pniej w SzybkaNauka.pro).
Dla Ciebie drogi czytelniku oznacza to, e ebook, ktry czytasz jest stworzony z czystej
pasji i chci dzielenia si moim dowiadczeniem i wiedz.
Tutaj chc podzikowa osobie, ktrej nie znam osobicie, ale ktra odwrcia
cakowicie moje postrzeganie zarabiania pienidzy. Ten ebook jest wynikiem
inspiracji, jak da mi Joe Vitale.
Koczc histori o pocztkach mojej przygody z szybkim czytaniem chc podzikowa
wszystkim moim kursantom, czytelnikom i fanom.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Kady z nas ma swoje sekrety


Jedni maj wiksze, inni mniejsze, ale kady kryje jak tajemnic.
Popatrz przez chwil na siebie. Przyjrzyj si lustrzanemu odbiciu i zadaj sobie pytanie:
Jakie jeszcze moliwoci, o ktrych teraz nie mam pojcia, tkwi we mnie?
I nie wiadomo, dlaczego moe si zdarzy, e umiechniesz si do siebie, mrugniesz
porozumiewawczo okiem i dostrzeesz w sobie ten ukryty potencja.
Czy zdajesz sobie spraw, co jest prawdziwym rdem wewntrznej motywacji?
Co rozpala umysy geniuszy i popycha dzieci do szalonych wyczynw?
Czy chcesz pozna ten jeden sekret? Jak bardzo chcesz pozna to magiczne sowo?
Uwielbiamy sekrety i na pewno chcesz pozna t tajemnic ju teraz.
Poczekaj jednak chwil i czytaj dalej, bo szczeglnie fascynujce jest odkrywanie
odpowiedzi.
Mona powiedzie, e Ty sam i Twoje moliwoci s najwikszym sekretem.
Ca tajemnic trzymasz midzy... uszami!
Tak, dobrze czytasz.
Mzg z ca jego zoonoci i genialnoci, jest dla nas najwikszym sekretem
i jednoczenie ogromnym wyzwaniem. O moliwociach ludzkiego mzgu wiemy
dotd bardzo niewiele i nawet rozwijajca si prnie neuronauka nie zapeni szybko
tej luki.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Dzieje si tak dlatego, e nie stworzylimy dotd narzdzia bdcego w stanie zbada
ludzki mzg. To tak jakby zbada komputer za pomoc motka.
Mona, ale ile dowiemy si o jego moliwociach? Zapewne niewiele. Odkrycie choby
niewielu sekretw dziaania tego genialnego organu przekracza ramy tej skromnej
publikacji, dlatego zajm si tylko jedn z funkcji mzgu CZYTANIEM.
Zapraszam zatem do odkrywania ze mn sekretw czytania, a zapewniam, e bdzie
to szczeglnie fascynujca podr w nieznane. Podczas czytania zachowaj otwarty
umys i pozwl mi poprowadzi si ciek Mistrzowskiego Czytania, a gwarantuj Ci
niezwyk przygod!
Potrzebujesz jeszcze tylko jednego. Magicznego sowa, ktre wyzwala gigantyczn
motywacj do czytania.
Co to jest?
Jeste absolutnie pewien, e chcesz wiedzie?
To stan, ktrego dowiadczasz wanie teraz. Bezgraniczna C I E K A W O .

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#1 SEKRET: Twj mzg jest genialny!


Z chwil, gdy przyszede na wiat otrzymae wspaniay dar, jakim jest Twj mzg.
Najwspanialsze

najdoskonalsze

narzdzie

przetwarzania

informacji,

jakie

kiedykolwiek powstao. To dziki niemu moesz teraz czyta te sowa, myle


i jednoczenie odbiera 6 bilionw informacji pyncych z ciaa.
Twj genialny mzg moe uruchamia niewyobraalnie wielk ilo pocze
nerwowych jednoczenie (dokadnie 1 z dziesicioma milionami
kilometrw zer)
Twj mzg wyspecjalizowuje konkretne obszary na 7 odrbnych typw
inteligencji. Podczas, gdy wikszo ludzi wierzy, e maj zdolnoci do
korzystania z jednego lub dwch typw inteligencji.
Twj mzg funkcjonuje w zakresie czterech rnych fal
elektrycznych. Podobnie jak radio i telewizja. Fale te okrelaj typ
wiadomoci, w jakiej funkcjonujesz w danym momencie.
W Twoim mzgu operuj dwa typy wiadomoci. To wszystko, czego jeste
wiadom, z czego zdajesz sobie spraw, jest nazywane wiadomoci. Twoje
zachowanie, motywacja, myli, system wiary, reakcje, emocje, przebiegajce
poza normalnym torem Twego postrzegania, zwane s niewiadomoci lub
podwiadomoci.
Masz trzy mzgi zamiast jednego. Uoone warstwami od najstarszego do
najmodszego le mzg gadzi, ssaczy i kora mzgowa.
Najmodsza cz mzgu, kora mzgowa - orodek mylenia. Skada si
z szeciu warstw i jest najbardziej zaawansowanym systemem
biologicznym w znanym wiecie.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#2 SEKRET: Twj mzg uczy si sam


Uwiadom sobie, e uczye si od zawsze.
Twoja nauka nie rozpocza si w chwili, gdy poszede do 1 klasy. Zacze si uczy
odkd Twj mzg zacz funkcjonowa, czyli w 12 dniu po zapodnieniu. Na dugo
zanim Twoja mama dowiedziaa si, e jest w ciy.
Po trzech miesicach odznacza si aktywnoci specyficzn tylko i wycznie dla
Ciebie. Stae si niepowtarzalny i wyjtkowy. Nikt inny nie uczy si tak jak Ty. Jeste
geniuszem.
Tempo rozwoju mzgu jest wrcz fenomenalne. A zarazem kadego dnia nieco
wolniejsze od dnia poprzedniego. Proces jego fizjologicznego wzrostu zostaje
zachamowany w wieku omiu lat.
W yciu podowym nauczye si wielu rzeczy. Trenowae swoje ciao, uczye si
odrnia zapachy i smaki. Sporo czasu powicae na suchanie dwikw
otoczenia. Ksztatowa si Twj wzrok i rwnowaga. Uczye si reagowa na rne
stany emocjonalne, a Twoja pami siga 7-8 miesica ycia podowego.
W czasie dziecistwa mzg dynamicznie rozwija si dalej, tworzy nowe poczenia
neuronalne i przygotowywa struktur, z ktrej teraz korzystasz.
Twj mzg uczy si bez przerwy i nawet nie wiedziae o tym.
Wystarczyo, e bye w rodowisku, w ktrym syszae mow i stopniowo zaczynae
rozumie sowa, a potem ich uywa.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Jako dzieci uczymy si w sposb naturalny korzystajc z bogatego w nowe bodce


otoczenia oraz przez zabaw. Midzy osiemnastym miesicem, a pitym rokiem ycia
po prostu uwielbiamy si uczy. Jest to najwiksza frajda, jak znamy.
Bdc dziemi nie odrniamy nauki i rozwoju od zabawy.
I rozwijamy swoje kompetencje z fenomenaln szybkoci dopki doroli nie
przekonaj nas, e nauka nie jest zabaw.
Jako mae dzieci uczymy si wicej ni kiedykolwiek pniej i szybciej ni moemy
to sobie wyobrazi.
Majc sze lat znamy ju wikszo podstawowych faktw o sobie samym i swojej
rodzinie. Poznalimy swoich ssiadw i swoje zwizki z nimi, swj wiat i swj zwizek
z tym wiatem, i mnstwo innych faktw, ktre s praktycznie niezliczone.
Przede wszystkim nauczylimy si w caoci przynajmniej jednego jzyka, a czasem
wicej ni jednego. Wszystko to zanim ujrzelimy wntrze szkolnej klasy.
Znane s przypadki dzieci, ktre opanoway kilka jzykw obcych przez samo
przebywanie w danym kraju. Na przykad dziecko urodzone w kraju trjjzycznym bez
wysiku posuguje si kadym z jzykw zanim skoczy sze lat.
Czy kto uczy takie dziecko jzyka? Nie. Po prostu przebywajc w rodowisku jzyka
mwionego uczy si niewiadomie jego zasad i sownictwa.
Glenn Doman opisuje przypadek omioletniego chopca z Brazylii o przecitnej
inteligencji, ktry potrafi posugiwa si w mowie i pimie dziewicioma jzykami. Avi
Roxannes urodzi si w Kairze (francuski, arabski i angielski) i mieszka z nimi dziadek
(turecki). Gdy Avi mia cztery lata rodzina przeniosa si do Izraela, gdzie doczya do
nich babka ze strony ojca (hiszpaski). W Izraelu nauczy si trzech dalszych jzykw

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

(hebrajskiego, niemieckiego i yiddish), a pniej, gdy mia sze lat przeprowadzi si


do Brazylii (portugalski).
Czy chopiec ten uczszcza na kursy jzykowe lub rodzice prowadzili go jakim
programem? NIE. Wystarczyo, e sysza w domu rozmowy prowadzone w tych
jzykach, a jego mzg w krtkim czasie przyswoi sobie sownictwo, akcent
i gramatyk kadego z jzykw.
Mzg uczy si sam. Nic na to nie poradzisz!
Czy tego chcemy czy nie, mzg kadego z nas uczy si sam. Wystarczy tylko
stymulujce rodowisko i czas.
Tak samo jak mzg uczy si mwi przez kontakt ze sowem mwionym, tak samo
uczy si czyta. Aby mzg mg nauczy si czyta wystarczy stworzy bogate
rodowisko sowa pisanego (pka z ksikami, Internet) i da czas, aby mg si do
niego dostosowa.
To takie proste, a zarazem genialne. Mzg kadego z nas uczy si sam i robi to
bez wysiku. Dzieje si tak czy tego chcemy czy nie.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#3 SEKRET: Czytanie jest funkcj mzgu


To, e czytasz te sowa, wydaje si by oczywist spraw. Potrafisz czyta.
Co w tym niezwykego? Umiejtno jak kada inna. Czytanie, gra w szachy, jazda na
rowerze czy obsuga komputera. Co za rnica?
A jednak ogromna!
Moe Ci to zdziwi, ale czytanie nie do koca jest umiejtnoci.
Czytanie jest jedn z najbardziej zoonych funkcji kory mzgowej.
To, e czytanie jest funkcj mzgu oznacza, e w mzgu wyksztaca si orodek
odpowiadajcy za czytanie (nie ma za orodka odpowiadajcego za gr w szachy czy
obsug komputera).
Jako orodek podlega on, podobnie jak inne orodki, pewnym zasadom rozwoju,
ktrych zaburzenie moe spowodowa pniejsze trudnoci.
Przeledmy szybko rozwj orodka chodzenia w mzgu (zaburzenia rozwoju orodka
chodzenia silnie wpywaj na pniejsze zdolnoci skupienia uwagi podczas nauki
polecam materiay wietnej specjalistki w tym zakresie Grayny Wieczorek).
Czy wiesz, kiedy dziecko uczy si chodzi?
Nie od 9 miesica po urodzeniu. Od razu od urodzenia.
Pierwszy etap rozwoju orodka chodzenia to ruchy rkami i nogami. Kiedy
po urodzeniu dziecko wykonuje pierwsze ruchy, mzg dziecka ju uczy si
umiejtnoci, ktre wykorzysta do chodzenia. Drugi etap to pezanie. Mzg uczy si
chodzi, gdy dziecko peza. Trzeci etap to raczkowanie.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Jeli zakcimy naturalny etap rozwoju orodka chodzenia i woymy dziecko do


chodzika to automatycznie okaleczamy je na poziomie neurologicznym. Moe to mie
dalekosine skutki w postaci problemw z koordynacj i koncentracj.
Czwarty etap to chd sonia. Dziecko podpiera si rkami i nogami i prbuje przej
do pozycji pionowej. Pity etap to chodzenie. Dziecko stawia pierwsze kroki bez
podtrzymywania.
Mzg dziecka uczy si chodzi, jeli damy mu moliwo rozwoju w ten wanie bardzo
konkretny sposb. Jeli nie, to nawet 3-4 letnie dziecko nie bdzie chodzi.
Byy takie przypadki, e dziecko spdzio pierwsze 4 lata ycia przywizane do ka.
Po uwolnieniu nie chodzio mimo, e minie i koci byy zdrowe. Po prostu mzg nie
nauczy si chodzi.
Dokadnie taka sama jest sytuacja z rozwojem korowego orodka czytania.
Podlega on okrelonym etapom rozwoju, a zaburzenia ich kolejnoci powoduj
problemy z czytaniem w pniejszym wieku.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#4 SEKRET: Im wczeniej nauczysz si


czyta, tym czytasz szybciej.
Decydujcym okresem dla rozwoju orodka czytania jest wiek od urodzenia do 5 lat.
Pod koniec tego okresu nauka czytania powinna zosta zakoczona.
W wieku 5 lat zakoczone zostaje tworzenie pocze nerwowych wszystkich
orodkw. Oznacza to, e komrki nerwowe, ktre nie wytworzyy pocze, bo nie
zostay odpowiednio stymulowane, obumieraj. Pozostaj tylko komrki, ktre
stworzyy sie pocze.
Nie do koca wiadomo, dlaczego tak si dzieje. Natura jest ekonomiczna
i z wszystkim, co jest nam potrzebne w yciu, zetkniemy si do 5 roku ycia.
Niepotrzebne komrki s usuwane.
Odpowiednia stymulacja i bogate rodowisko do 5 roku ycia stanowi podstaw
dalszego prawidowego rozwoju umiejtnoci umysowych. Dotyczy to take czytania.
Dziecko majce kontakt z tekstem do 5 roku ycia rzadko pniej ma problem
z czytaniem. Orodek pobudzany przez bogate rodowisko sowa pisanego ksztatuje
si w sposb prawidowy.
Pierwszy etap rozwoju korowego orodka czytania to czytanie pojedynczych
wyrazw. Obejmuje on widzenie i rozumienie wyrazw jako caoci, bez rozbijania
na litery czy sylaby.
Dlaczego cae wyrazy, a nie litery? Bo one tylko jako cao maj znaczenie. Czyli
widz sowo jabko i wiem, co ono znaczy. Sama litera j nie ma adnego znaczenia
dla mojego mzgu. Tak samo pozostae litery, same w sobie s abstrakcyjne

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

i pozbawione znaczenia. Aby przekona si jeszcze bardziej, e czytamy cae sowa,


przeczytaj poniszy tekst:

Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch


uweniretasytch nie ma zenacznia kojnole ltier przy zpiasie dengao sowa.
Nwajanszie jest, aby prieszwa i otatsnia lteria bya na siwom mijsecu,
ptzosaoe mgo by w niaedzie i w dszalym cigu nie pwinono to sawrzta
polbemrw ze zozumierniem tksetu. Dzieje si tak datgelo, e nie czamyty
wyszistkch lteir w sowie, ale cae sowa od razu.
Drugi etap to czytanie wyrae dwuwyrazowych. Postrzeganie i rozumienie
wyrae dwuwyrazowych np. zielone jabko. 3-latki osigaj ten etap po miesicu.
Trzeci etap to postrzeganie i rozumienie prostych zda, czyli 3-5 wyrazw,
np. Zielone jabko spado z drzewa.
Czwarty etap to widzenie i rozumienie zda rozbudowanych, 6-8 wyrazw,
np. Zielone jabko spado z drzewa, pod ktrym siedzia may chopiec.
Ostatni etap czytania to ... A jak mylisz? Dwie linijki tekstu? Akapit? Tekst?
Ostatnim etapem rozwoju korowego orodka czytania jest alfabet.
Poznanie liter koczy ca nauk czytania. Litery jako abstrakcyjne symbole
s poznawane dopiero, gdy dziecko jest w stanie przeczyta swoja pierwsz ksik.
Tak wyglda prawidowo uksztatowany orodek czytania w mzgu. Osoby, ktre
nauczyy si czyta przed pjciem do szkoy ksztatoway swj orodek czytania
wanie w ten naturalny sposb. Dziki temu czytaj wicej i szybciej ni osoby, ktre
uczyy si czyta w szkole zaczynajc od abstrakcyjnych liter.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Szkoa bowiem (jako system, nie za nauczyciele) zdecydowaa, e dziecko w wieku


6 lat jest gotowe do nauki czytania. To jest za pno.
W tym wieku ksztatowanie orodka czytania najlepiej, aby byo ju dawno
zakoczone. Dlatego nauka czytania w szkole zajmuje rednio 4-5 lat, podczas gdy
trzylatki opanowuj czytanie (metod caowyrazow Glenna Domana) cigu p roku.
Dodatkowo nauk czytania w szkole zaczyna si od alfabetu, czyli od koca.
Pamitasz przykad z chodzikiem? Zaburzenie kolejnoci etapw powoduje
okaleczenie na poziomie neurologicznym. Dzieci maj problemy z czytaniem, bowiem
s uczone zbyt pno i bez uwzgldnienia prawidowego rozwoju orodka czytania.
Dodajmy do tego nieciekawe, bezwartociowe teksty, trudn i mczca technik
czytania (gone czytanie) i problem gotowy.
Cae szczcie, e kopoty z czytaniem mona cakowicie wyeliminowa poprzez
trening naturalnych strategii czytania. Wychodzimy wtedy od pierwszego etapu, czyli
czytania caych wyrazw oraz zmiany bdnych, szkolnych nawykw.
Dzieci uczone czytania prawidowo przed ukoczeniem 5 roku ycia czytaj pniej
o wiele szybciej. Tempo czytania nie jest ograniczone przez tempo wymawiania
wyrazw i siga 800 1200 sw na minut. Dzieci takie traktuj czytanie jak wietn
zabaw i pomoc w odkrywaniu fascynujcego wiata.
Serdecznie polecam Ci blog znanej polskiej popularyzatorki metody czytania
globalnego Marii Trojanowicz-Kasprzak tutaj

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#5 Sekret: Jak szkoa sprawia,


e czytamy uszami?
Jak ju wiesz, nauka czytania dla wikszoci z nas bya trudna, mczca i dugotrwaa,
a teksty na, ktrych si uczylimy byy infantylne i nudne. Po 15 minutach mudnych
prb czytania na gos dowiadywalimy si, e Ala ma kota.
Take dzisiaj treci s niedopasowane do poziomu intelektualnego dzieci XXI wieku,
na co dzie korzystajcych z Internetu i nowoczesnych technologii. Wyrabia to w
nich przekonanie, e nie warto czyta.
Czytajc tradycyjnie natrafiamy na kilka przeszkd, ktre skutecznie obniaj tempo.
Przede wszystkim warto zda sobie spraw z owych przeszkd i znale skuteczne
sposoby radzenia sobie z nimi.
Pierwsz

przeszkod

zwizan

ze

szkoln

technik

uczenia

czytania

jest

subwokalizacja, czyli wymawianie tekstu w mylach lub po cichu. Polega na gonym


wymawianiu liter, skadaniu w sylaby i wyrazy. W szkole uczymy si czyta gwnie
poprzez gone czytanie. Sukcesywnie staje si to naszym nawykiem, ktrego bardzo
czsto nawet nie jestemy wiadomi.
Okazuje si jednak, e tak samo jak rozumiemy znaki drogowe bez przytaczania
w mylach ich znaczenia, rozumiemy sowo pisane. Czy gdyby zobaczy przez
uamek sekundy napis CocaCola, miaby wtpliwo o co chodzi?
Z pewnoci wyobraziby sobie dobrze znany kademu napj, zanim zdyby
wymwi jego nazw.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Rozejrzyj si dookoa siebie... i odpowiedz sobie na pytanie: czy wymawiasz w mylach


nazwy przedmiotw wok, aby zrozumie, co widzisz?
Czytanie jest odbiorem jzyka przez oko.
Badacze funkcji mzgu twierdz, i zdolno przepustowa kanau wzrokowego jest
o wiele wiksza ni kanau suchowego. Z tego wzgldu odgrywa on decydujc rol
w czytaniu. Kanaem tym przyjmujemy 80% - 90% informacji o wiecie. Ponadto kana
wizualny pozwala na przyswajanie znacznie wikszej iloci informacji ni kana
suchowy, ktry ze swej natury nie jest tak pojemny.
Subwokalizacja ogranicza tempo czytania do szybkoci mwienia. Dziki temu
nie jestemy w stanie przekroczy granicy 350 sw na minut (snm).
Poza obnieniem tempa, utrudnia koncentracj i obnia jako odbioru treci (aby si
o tym przekona, sprbuj przeczyta cay ten rozdzia na gos!). To wszystko powoduje
powstawanie

negatywnych

skojarze

zwizanych

czytaniem,

pniej

podwiadom niech do jakiejkolwiek lektury.


Sposobw radzenia sobie z subwokalizacj jest wiele. Sprowadzaj si one przede
wszystkim do zakcania orodka mowy.
Na standardowych kursach szybkiego czytania podczas treningu zaleca si
np. piewanie w mylach, liczenie czy wystukiwanie okrelonego rytmu, w celu
cakowitego wyeliminowania tego nawyku. Jednoczesne wystukiwanie rytmu
i czytanie jest pocztkowo trudne i wydaje si by zbdnym wywaaniem otwartych
drzwi.
Subwokalizacj mona obej po prostu przyspieszajc czytanie. Zgarnij
darmowy kurs, aby pozna wicej strategii efektywnego czytania i powiczy
omijanie subwokalizacji

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#6 SEKRET: Oczy przeszkadzaj w


szybkim czytaniu!
Wielu ludzi jest przekonanych, e czytaj oczami. Niemniej jednak to mzg czyta,
oczy jedynie przekazuj obraz do tylnych patw mzgowych.
Popatrz na zwierzta, wiele z nich ma lepszy wzrok ni czowiek. Wemy na przykad
ora, jednak choby przez miesiac wpatrywa si w stron ksiki, jego mzg
nie zweryfikuje znacze zapisanych tam sw.
Co zatem dzieje si z okiem w momencie czytania?
Zaobserwuj kiedy, co dzieje si z okiem osoby, ktra czyta. Zauwaysz, e kilka razy
na linijce oko zatrzymuje si na krtk chwil. Takie zatrzymanie oka nazywa si
fiksacj.
Aby mzg mg uwiadomi Ci znaczenie zobaczonego wyrazu, informacja musi by
wyrana. Aby informacja bya wyrana, oko zatrzymuje si. Po krtkiej chwili
przesuwa si w poszukiwaniu kolejnej porcji informacji. Oczywicie my nie
odczuwamy tych przeskokw, poniewa na siatkwce oka zachowujemy obraz
z poprzedniej fiksacji.
Wprawny czytelnik zatrzymuje si okoo 6 razy na linijce tekstu. Ilo zatrzyma, czyli
fiksacji zaley od pola widzenia, czyli obszaru, ktry w trakcie czytania postrzegasz
wyranie.
Pole widzenia ostrego to elipsa o wymiarach 4-6 cm w poziomie i 0.5-1.5 cm w pionie.
Dookoa rozciga si pole widzenia peryferyjnego, ktre jest o wiele szersze.
Informacje w polu peryferyjnym postrzegamy jako niewyrane i rozmyte.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Wikszo ludzi w naszej kulturze ma szersze pole widzenia z prawej strony,


ze wzgldu na to, e czytamy od lewej do prawej.
Jeli chcesz zbada swoje pole widzenia zrb to wiczenie:
We dowoln ksik i otwrz j na stronie wypenionej cigym tekstem. Teraz
wybierz na rodku liter lub krtki wyraz. Zatrzymaj oczy na tej literze i uwiadom
sobie jakie wyrazy s po jej lewej i prawej stronie. Chodzi o to, aby byy one wyrane.
To samo wiczenie powtrz w pionie, chcc zbada pionowe pole widzenia.
Wskie pole widzenia jest kolejn przeszkod w drodze do mistrzowskiego czytania.
Od wielkoci pola widzenia zaley szybko i efektywno czytania. Ilo fiksacji
na wersie decyduje o prdkoci z jak czytasz. Im wicej zatrzyma, tym wolniej
czytasz. I odwrotnie, im mniej zatrzyma oka, tym czytasz szybciej.
Aby zmniejszy ilo fiksacji do 2-3 na wersie i znaczco podnie prdko swojego
czytania, warto poszerzy pole widzenia ostrego.
Aby to osign mona stosowa wiczenia zamieszczane w rnych ksikach
do szybkiego czytania. Polegaj one gwnie na tym, e po dwch stronach kropki
lub linii znajduj si stopniowo oddalajce si litery lub wyrazy. Patrzc w punkt
lub lini uwiadamiamy sobie, jakie to wyrazy.
Osobicie polecam jednak to samo wiczenia, ale wykonywane bezporednio na
prawdziwym tekcie w ksice:
We dowoln ksik, ktr aktualnie czytasz. Zatrzymaj wzrok na dowolnym krtkim
sowie w rodku np. i, ale, lub itp. Trzymajc wzrok na tym krtkim sowie rozpoznaj
inne sowa: po lewej, po prawej, u gry i u dou.
wicz tak przez tydzie po 5 minut dziennie, a zobaczysz popraw.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#7 SEKRET: Otoczenie wpywa na


efektywno czytania
Czy ju wiesz, gdzie najlepiej Ci si czyta lub uczy?
Wyobra sobie, jakby to byo mie takie miejsce w domu czy poza nim, gdzie czuby
si zrelaksowany, spokojny, rozluniony i jednoczenie skoncentrowany. Miejsce,
ktre motywowaoby Ci do osignicia wczeniej okrelonego celu oraz dodawao
energii zawsze, gdy jej poziom opada.
Kolorystyka. Spjrz na miejsce, w ktrym czytasz i si uczysz. Czy ciany s jasne
i optymistyczne, czy ciemne i ponure? Kolory otoczenia wpywaj na nasze emocje.
Wyobra sobie, e zaczynasz si uczy w piwnicy, w ktrej jest brudno, ciemno, szaro
i nieprzyjemnie. Jaka byaby Twoja motywacja do nauki? Im bardziej optymistycznie
nastraja Ci kolorystyka wntrza, tym wicej pozytywnych emocji Twj mzg skojarzy
z nauk i czytaniem. Oglne zasady mwi, e kolory ciepe (ty, pomaraczowy) i
jasne energetyzuj oraz poprawiaj samopoczucie. Kolory chodne (niebieski, zielony)
uspokajaj i tonizuj (obniaj zbyt du energi). Sam sprawd co dla Ciebie zadziaa.
Uporzdkowanie.

Otoczenie

odzwierciedla

Twoje

wntrze.

Im

bardziej

uporzdkowana bdzie przestrze, w ktrej pracujesz lub si uczysz tym bardziej


uporzdkowana bdzie Twoja przestrze umysowa. Chaos na biurku przekada si
wprost na brak jasnoci mylenia. Zjawisko twrczego baaganu nie dotyczy sytuacji,
w ktrej musisz skupi swoj uwag na jednej czynnoci.
Najbardziej

uyteczne

dla

celu

koncentracji

na

okrelonym

zadaniu

jest

uporzdkowanie miejsca pracy. Sprawia to, e moesz osiga swj cel w zupenym
spokoju. Pozytywne emocje, ktre towarzysz czytaniu czy pracy umysowej tworz
fundament wysokiej motywacji.
Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym
SzybkaNauka.pro

Dwiki otoczenia. Pewnie zaczynasz sobie coraz lepiej zdawa spraw z tego, e
wszelkie niezaplanowane dwiki (telefon, sms, rozmowy innych) wpywaj na
obnienie Twojej koncentracji. Jeli nie moesz wyeliminowa tego typu rde
dwiku (odizolowa si), dobrym rozwizaniem mog by stopery do uszu.
Oczywicie s osoby, ktre dostaj gsiej skrki na sam myl o wkadaniu
czegokolwiek do ucha. Takim osobom proponuj due suchawki, ktre zakrywaj
cae uszy. Za pomoc takich suchawek mona upiec dwie pieczenie na jednym ogniu,
poniewa dodatkowo stwarzaj moliwo suchania dwikw, ktre wspomagaj
prac umysu. Zachcam tu do obejrzenia wideo pt. Efekt Mozarta
Czytanie w rodkach komunikacji. Twierdzenie, e czytanie np. w autobusie jest
mczce i szkodliwe jest jednym z mitw higieny czytania. Zbadano, e wibracje
towarzyszce jedzie rodkami komunikacyjnymi obnia szybko czytania o 14%.
Na pocztku rzeczywicie efektywno czytania maleje. Wibracje mog powodowa
zamazywanie si tekstu, ale po pewnym czasie oko i mzg przystosowuj si do
warunkw czytania. O efektywnoci czytania podczas jazdy decyduje rozlunienie
oczu.
Dr. William Bates, autorytet w dziedzinie metod poprawy wzroku, tak oto opisuje
powyszy problem:
Wiele osb w trosce o swj wzrok unika czytania w pojazdach, lecz w zwizku z postpem cywilizacji
musz one spdza znaczn cz czasu w rodkach komunikacji i spora grupa nie ma moliwoci
czytania w innym czasie. (...). Na szczcie teoria o szkodliwoci czytania w trakcie jazdy nie jest oparta
na faktach. Ogldanie poruszajcych si obiektw pocztkowo powoduje napicie i pogorszenie si
ostroci widzenia, lecz jest to tylko chwilowe zjawisko i wraz z praktyk poprawia si ostro widzenia.
(...) Widzenie w utrudnionych warunkach jest dobrym treningiem umysowym. Pocztkowo umys moe
by rozproszony niesprzyjajcym otoczeniem, lecz po przystosowaniu si do tego rodzaju otoczenia, w
miar poprawy psychicznej kontroli wzrok ulega poprawie.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Owietlenie. Wielu specjalistw (np. K. Seferyski) zaleca stosowanie dwch


mocnych (od 500 lx) rde wiata (otoczenia i podstawowej powierzchni pracy),
unikanie odbi i cieni oraz korzystanie wycznie z opraw arwek. Niedopuszczalne
wydaje si czytanie lub uczenie si w sabo owietlonych pomieszczeniach. Jest to
jeden z mitw na temat higieny czytania. Kady z nas sysza niejednokrotnie gosy
rodzicw: Nie czytaj przy sabym wietle, bo sobie popsujesz oczy!.
Przekonanie to moe by jednak bezpodstawne.
Dr William Bates przebada w trakcie ponad 20 lat pracy badawczej dziesitki tysicy
osb z wadami wzroku i stwierdzi, e adna z nich nie zostaa spowodowana prac
w sabym owietleniu, tylko chronicznym napiciem oka. Pocztkowo czytanie
w pmroku moe wywoywa poczucie dyskomfortu, lecz w miar upywu czasu oko
rozlunia si i nastpuje znaczna poprawa widzenia. Sabe owietlenie wymusza
po prostu rozlunienie oka, co jest tak naprawd bardzo korzystne na dusz met.
Rozlunione oczy maj wikszy zakres pola widzenia, agodnie i bez wysiku
poruszaj si po tekcie, a co za tym idzie czytamy szybciej i z wikszym
komfortem.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#8 SEKRET: Idealny czas czytania


Optymalny

czas.

Podczas

czytania

nauki

naley

bezwzgldnie

unika

kilkugodzinnego siedzenia bez ruchu. Warto robi czste i krtkie przerwy. Jest to
zgodne z cyklami aktywnoci mzgu.
Nasz genialny organ podobnie jak wszystko w przyrodzie podlega stale cyklom
aktywnoci i pasywnoci. Cykl aktywnoci pokazuje, w jakim rytmie pracuje umys i jak
moesz to wykorzysta. Peny cykl aktywnoci trwa ok. 1 1,5 godziny. Znacznie
wicej szczegw oraz metod korzystania z cykw aktywnoci opisaam w kursie
Koncentracja w Akcji
Pocztkowo, gdy zabieramy si do pracy lub czytania, potrzebujemy ok. 5 10 minut
na rozgrzewk. Po tym czasie przychodzi moment waciwego dziaania z wysok
koncentracj i du efektywnoci. Trwa on zazwyczaj od 40 do 60 minut.
Pod koniec godziny zauwaamy wyrany spadek koncentracji i poczucie utkwienia
w martwym punkcie. To oznacza, e czas na relaks. Przez kolejne 5 - 10 moesz zrobi
przerw i totalnie si odpry. Najlepiej pooy si w ciszy i ciemnoci, koncentrujc
si na oddechu.
Jeli nie masz ochoty na leenie, warto wykorzysta przerw na ruch. Spacer,
wiczenia Kinezjologii Edukacyjnej, onglowanie lub skakanka doskonale pobudz
i dotleni Twj mzg i ciao.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#9 SEKRET: Twoje ciao te czyta


Prawidowa postawa ciaa oraz tzw. kondycja fizyczna s prawdopodobnie
najwaniejszymi czynnikami skutecznej nauki i czytania.
Ciao bierze udzia w przetwarzaniu informacji na rwni z mzgiem. Zbyt maa ilo
ruchu spowalnia procesy chemiczne w mzgu. Postawa cia odpowiada take
za ksztatowanie si pozytywnej lub negatywnej postawy wobec tego, co robisz.
Im bardziej jeste napity, tym bardziej negatywny obraz kodowany jest przez mzg.
I odwrotnie - to, co sprawia, e jeste rozluniony, koduje si jako pozytywne
w mzgu.
A jak postaw ciaa promuje szkoa i rodzice? Sied przy biurku lub stoliku,
z prostym krgosupem, nie ruszaj si i nie wychod z pokoju dopki nie skoczysz.
Takie zalecenia syszymy ju od najmodszych lat. Jaki jest tego skutek? Nikt nie lubi
si uczy...
Chcc to zmieni warto zadba o to, aby ciao byo jak najbardziej rozlunione.
Wcz ruch do nauki, sprawdzaj rne sposoby siedzenia, stania, leenia, a w kocu
odkryjesz postaw rozlunienia i jednoczesnej koncentracji.
Koniecznie sprawd darmowy raport o wpywie ruchu na zdolnoci umysowe
Formua Przyspieszania Mzgu

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#10 SEKRET: Kady moe czyta szybko


Niezalenie od tego, kiedy nauczye si czyta, moesz przyspieszy tempo i podnie
efektywno czytania. Wiesz ju, jak w tej chwili czytasz oraz znasz gwne przeszkody
stojce na drodze Twojego rozwoju jako czytelnika.
To, e kady moe czyta 4-5 razy szybciej wynika, nie tylko z wiedzy na temat
dziaania mzgu, lecz take z moich osobistych obserwacji.
Na podstawie dowiadcze zebranych podczas kilku lat prowadzenia kursw
szybkiego czytania, mog Ci zapewni, e bdziesz czyta szybko, jeli podejmiesz
odpowiedni decyzj i bdziesz systematycznie wiczy.
Nie znamy faktycznych granic szybkoci czytania. Absolutnie dla kadego moliwe
jest czytanie 2-3 razy szybciej.
Jest tylko jedna rzecz, ktra moe Ci powstrzyma przed mistrzostwem w czytaniu.
Na kursach, ktre prowadziam, jedynie osoby z nisk motywacj i mglistymi celami
nie osigay peni swoich moliwoci (cho i tak przyspieszay tempo czytania).
W drugiej czci dostaniesz zestaw wicze do samodzielnego treningu.
Jedyne, co bdzie Ci potrzebne to wysoka motywacja i szczypta samodyscypliny.
Czy zastanawiae si ju, ile zyskasz, oszczdzajc 50% - 90% czasu na kadej
lekturze?
W zalenoci od Twojego wieku masz do przeczytania w cigu roku szkolnego rednio
od 15 do 40 lektur. Zamy, e rednio ksika ma 250 stron, a Twoje tempo czytania
to rednia w Polsce, czyli 200 sw na minut. Zamy te, e chcesz bezstresowo
zaliczy wszelkie sprawdziany, kolokwia i egzaminy. W takim wypadku powiniene
Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym
SzybkaNauka.pro

przeczyta minimum programowe i przyjmijmy, e jest to 15 ksiek. Na przeczytanie


jednej standardowej ksiki z tradycyjnym tempem potrzeba ok. 6 godzin. Zatem
w sumie potrzebne Ci jest ok. 90 godzin lektury.
Wyobra sobie, e po miesicu treningu czytasz z prdkoci 600 sw
na minut. Oszczdzasz zatem 60 godzin! Z prostego rachunku wynika,
e na przeczytanie minimum programowego potrzebujesz 3 razy mniej czasu!
Czy wiesz ju na co przeznaczysz ten dodatkowy czas? Oczywicie tych oblicze
nie mona uoglni na wszystkie rodzaje studiw i wszystkie rodzaje lektur.
Im bardziej cisy jest przedmiot oraz im mniejsze masz w nim dowiadczenie (mae
sownictwo specjalistyczne) tym wolniejsze jest tempo czytania. Jednake czytanie po
treningu zawsze bdzie szybsze i bardziej efektywne ni przed rozpoczciem
treningu.
Do nauki poprzez czytanie polecam strategi MultiCzytania
Teraz we kartk i wypisz WSZYSTKIE korzyci, ktre da Ci przyspieszenie tempa
czytania 3 razy. Pu wodze wyobrani, spjrz dalej, zobacz wicej moliwoci, poczuj
wiksze podekscytowanie ni zawsze. Sprbuj teraz nie myle o tym jak wielkie
horyzonty otwieraj si przed Tob. Po prostu wykonaj to wiczenie i uwiadom sobie
jak wiele moesz zyska.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#11 SEKRET: 10 minut przygotowa


oszczdza 1 godzin dziaania
Bierzesz ksik do rki. Spogldasz na ty, przegldasz spis treci. Czytasz wstp,
a potem kady rozdzia od deski do deski. Odkadasz ksik i mwisz sobie
tak, to bardzo ciekawe, dobra ksika. Czy zastanawiae si kiedy, w jakim celu
czytasz?
Czytanie ksiki mona porwna do podry. Czy wybierajc si w dalek
podr np. do Parya wsiadasz do samochodu i zatrzymujesz si dopiero na miejscu?
Prawdopodobnie nie. Najpierw stosownie si przygotowujesz. Jeli jedziesz
na wakacje z pewnoci wemiesz aparat fotograficzny, jeli natomiast jest to cel
subowy zapakujesz eleganckie, biznesowe ubranie. Kady wie, e lepiej wykonujemy
dan czynno, jeli si do niej przygotujemy.
4 etapy przygotowania do czytania:
I. Ustalenie celu czytania.
II. Osignicie optymalnego stanu do nauki.
III. Wstpny przegld.
IV. Rozgrzewka.
15-miutowe

przygotowanie

przed

czytaniem

sprawia,

jeste

bardziej

skoncentrowany, a co za tym idzie lepiej rozumiesz i szybciej zapamitujesz to,


co czytasz.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#12 SEKRET: Optymalny stan do czytania w


30 sekund
Najbardziej przydatn technik wprowadzenia si w optymalny stan do czytania (stan
zrelaksowanej koncentracji) jest tzw. Technika Pomaraczy. Pochodzi ona z bada
brytyjskiego specjalisty z zakresu czytania Rona Davisa. Odkry on u siebie dysleksj,
czyli specyficzne problemy z czytaniem i przez lata poszukiwa rozwiza.
Pracujc z ludmi z dysleksj zauway, e u tych osb punkt uwagi cay czas
przemieszcza si, podczas, gdy ci, ktrzy sprawnie czytaj maj ten punkt
umiejscowiony w grnej czci tyu gowy. Wychodzc od tego odkrycia stworzy
metod koncentrowania uwagi, ktr nazwa Okiem Umysu. Jest ona wietnym
sposobem uzyskiwania zrelaksowanej koncentracji przed czytaniem.
Usid teraz wygodnie, zamknij oczy, jeli potrzebujesz i wyobra sobie sonia. So,
jaki jest kady widzi. Odpowiedz jednak sobie, czy widziae sonia z boku, z przodu,
z tyu czy z gry? Wikszo ludzi widzi szarego sonia z przodu lub z boku. Rzadko kto
postrzega sonia z gry lub z dou (czyby z tej strony by mniej atrakcyjny?). Moesz
wyobrazi sobie sonia z dowolnej strony, jeli tylko zechcesz.
Zwr uwag na jedn wan rzecz, e patrzc z innego punktu, to ty si poruszasz,
nie so.
Punkt, z ktrego patrzysz to wanie Twoje Oko Umysu. Moe si dowolnie porusza
w Twojej wyobrani i patrze na przedmioty z rnych stron. Oka uywamy nie tylko
w stosunku do przedmiotw, ale take w odniesieniu do znakw i symboli.
Czytajc Twoje oko umysu moe widzie litery i wyrazy z rnych stron. Jeli za cigle
si porusza to jest dua szansa, e otrzymasz zaburzony obraz wyrazu lub litery.
Ron nazywa to stanem dezorientacji.
Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym
SzybkaNauka.pro

Technika Pomaraczy Davisa polega na ustawieniu oka umysu w punkcie, ktry


wycza stan dezorientacji. Punkt ten znajduje si na czubku gowy, troch z tyu. Tam,
gdzie najczciej si drapiesz, gdy mylisz lub zastanawiasz si nad czym
intensywnie.
Poniewa oko umysu wydaje si pojciem zbyt abstrakcyjnym, aby je sobie atwo
wyobrazi, zastpimy je konkretnym przedmiotem np. pomaracz (moesz uy
dowolnego przedmiotu, ktry dobrze Ci si kojarzy).

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Technika Pomaraczy Rona Davisa:


Krok 1. Wyobra sobie, e w rku trzymasz pomaracz (inny rwnie pachncy
i przycigajcy uwag przedmiot), czujesz jej ciar, struktur i zapach. Przerzu
j teraz kilka razy z rki do rki.
Krok 2. Teraz delikatnie umie j w grnej czci z tyu gowy. Dotknij rk tego
punktu, wyobraajc sobie, e czujesz tam pomaracz. Opu powoli rk
pozwalajc, aby pomaracza zostaa cay czas w tym samym punkcie. Rozlunij
ramiona i cae ciao.
Krok 3. Zamknij oczy i pozwl, eby pomaracza cay czas pozostaa z tyu gowy.
Poczuj jak zmienia si Twj stan. Teraz oko umysu jest w punkcie uwagi, co sprawia,
e bdziesz czu si zrelaksowany i skoncentrowany.
Krok 4. Pozostajc w stanie zrelaksowanej koncentracji, otwrz oczy i poczuj
t rnic. Jeste teraz gotowy do czytania i nauki.
Jeli umieszczenie pomaraczy lub innego przedmiotu nie dziaa w Twoim przypadku,
eksperymentuj dalej z punktem uwagi. Wana jest koncentracja na samym punkcie
z tyu gowy.
Innym sposobem koncentracji na tym szczeglnym punkcie jest wyobraanie sobie,
e stoisz za wasnym ciaem i patrzysz na tekst ponad swoj gow.
Gdy ju pobudzisz punkt uwagi na czubku gowy przez umieszczenie tam pomaraczy
lub innym sposobem, zapomnij o nim podczas czytania. Skoncentruj si tylko
na czytaniu, reszt zajmie si Twj umys.
Kiedy ju jeste zrelaksowany i skoncentrowany, zapraszam do kolejnego wanego
etapu przygotowania przed czytaniem.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#13 SEKRET: Czytanie bez czytania


Mzg wrd niezliczonych talentw ma jedn szczegln zdolno. Wszystkie
informacje, jakie otrzymuje z otoczenia wpasowuje w struktury i ukada wedug
znanych wzorw. Kada informacja jest porwnywana z wczeniejszymi i analizowana
w odniesieniu do innych.
Zdolno mzgu do poszukiwania wzorw i schematw nowych informacji
wykorzystujemy podczas czytania w trzecim etapie przygotowania. Im wicej wiesz
o tekcie przed rozpoczciem lektury, tym szybciej i z wikszym komfortem bdziesz
czyta.
Najszybszym sposobem na odkrycie wzorw i schematw tekstu jest jego wstpny
przegld. Zajmuje on od kilku sekund do kilku minut. Warto jednak powici ten czas,
gdy zaowocuje to pobudzeniem stanu ciekawoci, lepszym zrozumieniem tekstu
i krtszym czasem czytania.
Aby WSTPNIE PRZEJRZE TEKST wystarczy:
1. Zbada tekst.
2. Odszuka sowa kluczowe.
3. Oceni tekst wzgldem swojego celu czytania.
Po pierwsze: Zbadaj tekst
Badanie tekstu ma za zadanie pomc Ci w zorientowaniu si w zawartoci tekstu.
Dziki niemu wiesz te miej wicej, gdzie moesz szuka interesujcych Ci treci.
Pobudza take pami dugotrwa przez poznanie struktury caoci tekstu oraz jej
uporzdkowanie. Im lepiej co znasz i bardziej jest to uporzdkowane, tym lepiej
to pamitasz.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Jak zbada terkst w praktyce?


We ksik lub czasopismo do rki i poczuj jej ciar. Przyjrzyj si okadce
i sprawd, czy budzi w Tobie jakie skojarzenia lub emocje. Przeczytaj gono
tytu. Zastanw si przez chwil, czy znasz autora. Jeli tak, to co wiesz na jego
temat. Przeczytaj informacje na tylnej okadce.
Przejrzyj lektur najlepiej od koca do pocztku. Przekartkuj j w dosy duym
tempie. Na artyku powi kilkanacie sekund, na duszy tekst do trzech
minut, na ksik wystarczy do piciu minut. Jeli zabierze Ci to wicej czasu
to znaczy, e nie badasz ju tekstu tylko po prostu si wczytujesz.
Po drugie: Odszukaj sowa kluczowe
Sowa kluczowe to najczciej powtarzajce si sowa, niosce ze sob gwne
przesanie tekstu. S bardzo widoczne, zwracaj na siebie uwag czytelnika
i pomagaj w zrozumieniu sensu wypowiedzi autora.
Najczciej wychwycenie sw kluczowych jest proste, wystarczy zwraca uwag na
nagwki rozdziaw, sowa w spisie treci lub powtarzajce si terminy
w indeksie.
W przypadku beletrystyki lub poezji sowami kluczowymi bd imiona i nazwiska osb
lub nazwy miejsc lub rzeczy. Przegldajc tekst zatrzymuj si co kilka stron i zastanw
si, jakie sowa przycigaj Twoj uwag bardziej ni inne. Nastpnie zapisuj je lub
zapamituj.
Wybierz od 10 do 15 sw kluczowych dla caego tekstu w cigu 2 minut.
Pamitaj o odpreniu i traktowaniu tego jak zabaw. Bdzie Ci atwiej i szybciej
odszukasz interesujce Ci sowa kluczowe.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Po trzecie: Oce tekst


Na koniec wstpnego przegldu oce tekst wedug informacji, jakie uzyskae
podczas badania i odszukania sw kluczowych. Zdecyduj, czy chcesz czyta dalej czy
nie. Oceniaj majc na uwadze swj cel czytania.
Moesz uzna, e tekst nie zawiera interesujcych Ci informacji i nie warto go czyta.
Moe nie zblia Ci do celu i potrzebujesz czego zupenie innego.
Jakkolwiek by nie byo ocena tekstu pomoe Ci podj decyzj co robi dalej.
Po wstpnym przegldzie bdziesz wiedzia:

Czy warto j czyta?

Czego si spodziewa i jaka jest zawarto ksiki?

Jaka jest struktura i styl tekstu.

Czy znajdziesz tu informacje zbliajce Ci do celu czytania?

Gdzie znajdziesz potrzebne Ci informacje?

Teraz, gdy jeste w peni przygotowany do czytania, wykonaj rozgrzewk oczu


i przyspiesz 2-krotnie swoje tempo czytania!

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#14 SEKRET: Jadna z najbardziej


niezwykych zdolnoci mzgu
Rozgrzewka to ju ostatni z etapw przed waciwym czytaniem, dziki ktremu
uzyskujesz realne przyspieszenie tempa czytania nawet 2-3 razy.
Podobnie jak w sporcie kady trening czy start w zawodach rozpoczyna
si rozgrzewk, tak kade czytanie poprzedza rozgrzewka na tekcie.
Rozgrzewka w sporcie suy nie tylko zapobieganiu kontuzjom, ale przede wszystkim
podniesieniu wydolnoci organizmu.
Rozgrzewka przed czytaniem zapewnia waciw stymulacj mzgu, ugruntowuje
informacje zgromadzone podczas wstpnego przegldu oraz podnosi tempo
czytania.
Czy wiesz, jaka jest najbardziej niezwyka zdolno ludzkiego mzgu?
Jest to zdolno, dziki ktrej nasza cywilizacja rozwija si w tak szybkim tempie
i prawdopodobnie bdzie si rozwija coraz szybciej. Wykorzystujemy j podczas
nauki przez cae ycie, a szczeglnie intensywnie w pierwszych latach ycia.
Mowa o habituacji, czyli zdolnoci mzgu do przystosowywania si do otaczajcego
rodowiska. Mzg przystosowuje si waciwie do kadych warunkw w jakich
si znajdzie.
Dlaczego dzieci z tak atwoci, bez adnych problemw ucz si mwi? Poniewa
znajduj si w rodowisku jzyka mwionego. Oglnie wiadomo, e najatwiej jest si
uczy jzyka obcego przebywajc w danym kraju.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Wtedy apie si jzyk w kilka miesicy. Mzg po prostu przystosowuje si do nowego


rodowiska i zaczyna w nim z powodzeniem funkcjonowa.
Nauka szybkiego czytania jest dokadnie tym samym, co nauka obcego jzyka.
Jest zmian rodowiska. Mzg przystosowuje si do nowego, szybszego tempa
postrzegania i rozumienia tekstu. Wymaga to odpowiedniej iloci czasu oraz
stymulujcego rodowiska (trening i przyspieszanie).
Rozgrzewka bazuje na zjawisku habituacji. Przez kilka minut postrzegasz tekst
z bardzo du szybkoci, tworzc nowe, stymulujce rodowisko. Mzg przyzwyczaja
si do tego tempa tak, e zaczynasz wyranie widzie tekst i rozumie pojedyncze
sowa lub mae grupy. Nastpnie zwalniasz do tempa, w ktrym rozumiesz czytany
tekst z penym komfortem i zawsze okazuje si, e jest to tempo wysze ni przed
rozgrzewk.
Wyobra sobie taki eksperyment (ktry by realnie przeprowadzany). Jedziesz
samochodem po miecie swoim zwykym tempem, zamy, e jest to 60 km/h.
Wyjedasz na autostrad i przyspieszasz do 150 km/h. Teraz Twj odwany pasaer
zasania prdkociomierz i mwi Ci, eby zwolni do swojego normalnego tempa
(60 km/h).
Jak mylisz, przy jakiej prdkoci zdejmiesz nog z gazu? W przeprowadzonych
eksperymentach okazao si, e badani zwalniali do ok. 80 km/h, twierdzc, e jad
60 km/h. Mzg kierowcy szybko przystosowa si do wikszej prdkoci jazdy i zacz
j traktowa jak prdko naturaln.
Ten sam proces zachodzi podczas rozgrzewki przed waciwym czytaniem.
PAMITAJ! Do rozgrzewki jak i do czytania zawsze uywaj wskanika.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#15 Sekret: Najprostszy trik uatwiajcy


czytanie
Najprostsz metod przyspieszenia czytania bez wysiku i dugotrwaych treningw
jest uycie wskanika podczas czytania.
Jako dzieci intuicyjnie uywalimy palca do czytania czujc, e to pomaga pynnie
prowadzi oko po tekcie. Potem zabroniono nam to robi, tumaczc, e due dzieci
tak nie robi (nie potrzebuj dziecinnego wspomagania). Ach, jake wielka jest
mdro dzieci!
Wskanik nie tylko pomaga w utrzymaniu pynnego ruchu oka, powoduje
rozlunienie, lecz take nadaje czytaniu rytm i tempo.
Czytajc ze wskanikiem atwiej przyspieszy czytanie, bo wskanik bdzie
automatycznie kierowa oko w przd, nie w ty.
Po prostu cignij wskanik pod wersem, czytajc z komfortowym dla siebie tempem.
Uywajc palca/w, dugopisu lub patyczka od szaszykw jako wskanika robisz
milowy krok w kierunku szybszego czytania.
Eksperymentuj z rnymi wskanikami i znajd swj ulubiony.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

#15 Sekret: Triki 2x przyspieszajce


czytanie w 15 minut
Do wiczenia przygotuj sobie ksiki z jak najszerszym tekstem. Rozgrzewk zaczynaj
na ksice obrconej do gry nogami. Odwrotny ukad tekstu daje jeszcze wiksz
stymulacj szarych komrek oraz powoduje koncentracj na postrzeganiu (widzeniu)
tekstu, a nie na rozumieniu. Podczas treningu najwaniejsze jest zachowanie bardzo
wysokiego tempa. Tylko w ten sposb mzg bdzie mia rodowisko, do ktrego
bdzie mg si przystosowa.
Do najlepszego wykorzystania czasu rozgrzewki uywaj poniszych technik
prowadzenia wskanika.
Trik 1 Pion.
Rozgrzewka t technik jest bardzo efektywna, poniewa pozwala uzyska tempo
w okolicach 10 000 sw na minut.
Pionowe czytanie wykonuj w dwch przeplatajcych si wariantach.
Zacznij od wiczenia na ksice odwrconej do gry nogami, co zwikszy
pobudzenie mzgu. Posuwaj si przewracajc strony od koca do pocztku ksiki.
Z du prdkoci cignij wskanik przez rodek strony w pionie. Koncentruj si na
wyranym postrzeganiu tekstu. Zwr uwag jak duy obszar widzisz wyranie.
Czy widzisz rodek czy take marginesy?
Zacznij od wolniejszego tempa, lecz cay czas pamitaj o przyspieszaniu. Nie ma
znaczenia czy przerzucasz na raz jedn czy kilka kartek. Najwaniejsze, eby
utrzymywa due tempo przesuwania wskanika. To ma najwiksze znaczenie na tym

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

etapie! Im wiksze tempo uda Ci si uzyska podczas rozgrzewki, tym szybciej


bdziesz czyta pniej.
Nastpnie odwr ksik do normalnego ukadu i wykonuj to wiczenie w taki sam
sposb. Zwr teraz uwag, jaki obszar tekstu widzisz wyranie i czy dociera do Ciebie
znaczenie niektrych sw. Moesz je rozumie w momencie, gdy je dostrzegasz,
ale ich nie pamita. Jest to cakowicie naturalne na tym etapie czytania. Pamitaj
o wysokim tempie cignicia wskanika. Jest to niezwykle wane.
Zauwa jak zmienia si Twoja percepcja (postrzeganie) tekstu po przejciu z ukadu
odwrconego

do

normalnego.

Jest

dua

rnica!

Zazwyczaj

obserwuje

si poszerzenie pola widzenia i wyostrzenie dostrzeganego tekstu.


W tym momencie sam dowiadczysz habituacji podczas czytania. Przy odwrconym
tekcie dajesz mzgowi bardzo podniesion poprzeczk. Po chwili treningu mzg
zaczyna radzi sobie z nowym ukadem odniesienia. Po takiej stymulacji postrzeganie
i rozumienie tekstu w normalnym ukadzie przychodzi z atwoci.

To tak jakby zaoy na nogi 2 kg ciarki na 10 minut i potem je zdj. Lekko, prawie
jak na ksiycu!
Trik 2 Wski Zygzak.
Nazwalimy t technik Zygzakiem, poniewa jest to zygzak, podczas ktrego
rysujemy wskanikiem rozcignit w pionie liter S.
Niektrym osobom ten rozgrzewkowy trik odpowiada bardziej ni poprzedni,
ze wzgldu na wiksz agodno ruchu. Jest on tak samo skuteczny. Zachcam
do eksperymentowania i wybrania takiej techniki, z ktr czujesz si najlepiej.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

W tym triku, w porwnaniu do wczeniejszego, zmienia si jedynie sposb wodzenia.


Reszta zasad jest taka sama. Podobnie jak w kolejnym triku.
Trik 3 Pytajnik.
Jest to jedna z bardziej komfortowych odmian zygzaka. Korzystajc z tej techniki
zaczniesz ama schematy wodzenia wskanikiem i wymyla wasne sposoby
rozgrzewki na tekcie.
Optymalny czas rozgrzewki przed waciwym czytaniem to 10 minut. Tylko tyle
potrzeba, eby zacz czyta ok. 2 razy szybciej!
Jeli chcesz zobaczy demonstracj caej rozgrzewki zapisz si prosz po darmowy
kurs Strategie Czytania (rozgrzewsk pokazuj w pierwszym wideo Szybkie
Czytanie w Praktyce).
Odkrye ju wszystkie sekrety czytania i wiesz jak je wykorzysta w praktyce.
Umiesz si przygotowa i wiesz jak szybko osign kady cel zwizany z czytaniem.
Teraz do Ciebie wycznie naley decyzja, czy posiadajc Ferrari bdziesz jedzi
zuytym Fiatem 126p. Ty zdecydujesz, jak szybko zaczniesz przekada tu zdobyt
wiedz na umiejtnoci.
Teraz wszystko zaley od Ciebie. Powodzenia.

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

16# Sekret: Mzg uczy si wicej,


gdy dzielisz si z innymi
Jeli uwaasz, e wiedza tutaj zawarta jest inspirujca i godna polecenia, przelij
Sekrety czytania przynajmniej dwm najbliszym znajomym.
Jednak jeli opowiesz i pokaesz im to w praktyce to Twoje szanse na sukces wzrosn
a do 80%.
Badania pokazay, e ludzie, ktrzy wprowadzaj w swoim yciu nowe nawyki maj
jedynie 20% szans na osignicie trwaych zmian. Ale jeli opowiadaj, edukuj
i demonstruj innym to, co chc wprowadzi do swojego ycia ich szanse na
wytrwanie i zbudowanie trwaego nawyku rosn a do 80%.
Dzielenie sie z bliskimi sekretami z tego ebooka tworzy sytuacj win-win-win:
ronie Twoje zaangaowanie i szanse na sukces, nowi ludzie odkrywaj swj
potencja i moja firma szkoleniowa ma szans lepiej prosperowa.
Jeli jeste gotowy zacz rozwija swoje kompetencje zawodowe i osobiste
kilkukrotnie szybciej zapisz si po darmowy kurs wideo - Strategie Czytania
Masz pytania, chcesz wyrazi swoj opini lub podzieli si histori wasn
lub zasyszan? Pisz do mnie!

Katarzyna Szafranowska
Bdmy w kontakcie: fb.com/szybkanaukapro
Ogldaj moje wideo: youtube.com/szybkanaukapro
Czytaj artykuy: szybkanauka.pro/blog/

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro

Linki do dodatkowych zasobw:


Darmowy kurs Strategie Efektywnego Czytania:
http://szybkanauka.pro/czytaniefree/

Darmowy kurs Strategie Niezawodnej Pamici:


http://szybkanauka.pro/strategie-pamieci/

Darmowy kurs 7 Najlepszych Narzdzi Szybkiej Nauki:


http://szybkanauka.pro/7-narzedzi/

Darmowy kurs Strategie Nauki Jzykw:


http://szybkanauka.pro/strategie-jezykowe/

Darmowy ebook Formua Przyspieszania Mzgu:


http://szybkanauka.pro/formula-przyspieszania-mozgu/

Darmowy ebook 4 Patenty Najlepszych Studentw:


http://szybkanauka.pro/patenty-studentow/

Podobaj Ci si Sekrety? Pole ebooka znajomym


SzybkaNauka.pro