Vous êtes sur la page 1sur 1

Zamilovan

4:A/A/Cismi/Cismi/Fismi/Fismi/Hmi/Hmi/D/E/A/Cismi/Fismi/Fismi/
L.Filipov
R:Cis/Fismi/E/A/Cis/Fismi/G/A
1. Ten kratik sen se mi k rnu a zdl,
ped probuzenm a j spt chtla dl, zamilovan.
Pozemsk as v ten moment ztratil svj krok, ten okamik trval cel svteln rok,
j byla jin, tak nhle jin - zamilovan.
2.A jen protivn strach m til ten rj,
j u v podvdom pila studen aj, nemilovan.
A jenom studen slunce m v zclonch kout
pr netench knih mi mus pipomenout,
jsem stle stejn, tak stle stejn, zamilovan.
R:
Jen z radia hlas t ns pedpovd poas,
jenom ten hlas a nikdo vc nemluv, kdy eu si vlasy.
3.J mla pocit, jako bych byla za kolou,
jako vyhrt milion za noc minulou, zamilovan.
Tak chy mi ten sen a pij zavolej a odpust mi ve na nic vc neekej,
j u jsem jin, tak nhle jin zamilovan.
4. Nad hlavou vesmr a pod nohama zem,
jsem stle stejn a pece jin jsem, zamilovan.
Kde te me bt, e nesed vedle m,
a t dnes potkm, tak mon pekvap t pjemn,
j u jsem jin, tak nhle jin zamilovan.
R: Jen z radia hlas ti ns pedpovd poas,
jenom ten hlas a nikdo vc nemluv, kdy eu si vlasy.
Ten kratik sen

Po schodoch
4: Dmi/Dmi/C/C/B/C/Dmi/Dmi :/
Richard Mller
R: Dmi/C/Dmi/C/Dmi/C/B/ADmi/
1.Vah op nechod tak zdola 13 poschod zostva mi znova po svojich
na schodoch osi ramot a nen kde tu nesvieti ete e sa po tme nebojm
Pou hlasn stereo aj vstrahy pred neverou ktosi osi vta v paneloch
tatramatky rdeo sa miea kde tu s operou vetko pou cestou po schodoch
R: Cestou po schodoch, po schodoch poznvam poschodia
poznm po schodoch, po zvukoch o sme to za udia
2. tekot smutnej klie za premrnen prmie vyhra sa manel rozvodom
Disko tenis rie kritika televzie oddnes chodm iba po schodoch