Vous êtes sur la page 1sur 5

Warszawa, 19 czerwca 2014

Marta cka
Przewodniczca Samorzdu Studentw
oraz Zarzd Samorzdu Studentw
Szkoy Gwnej Handlowej w Warszawie

List otwarty
W obliczu ostatnich wydarze, my, wiadomi czonkowie Samorzdu Studentw Szkoy
Gwnej Handlowej, majc na celu dobro i przyszo naszej organizacji, pragniemy przedstawi
nasz opini dotyczc caoksztatu pracy Zarzdu Samorzdu Studentw oraz obecnej sytuacji
w caej organizacji. Poniszy List Otwarty kierujemy do Przewodniczcej Samorzdu Studentw,
Zarzdu Samorzdu Studentw oraz wszystkich zainteresowanych Samorzdowcw.
Sygnatariuszami tego owiadczenia s zarwno obecni, jak i byli czonkowie Samorzdu,
dziaajcy w jego komisjach, byli czonkowie Zarzdw, a czsto ludzie obserwujcy Samorzd
od wielu lat. Czujemy si moralnie zobowizani do przedstawienia naszego stanowiska. Poniszy
list stanowi deklaracj naszych wartoci oraz suy krystalizacji i jednoznacznemu wyraeniu
naszych pogldw. Uwaamy bowiem, e najmroczniejsze czelucie piekie zarezerwowane s
dla tych, ktrzy zdecydowali si na neutralno w dobie kryzysu moralnego.
Wszyscy pamitamy, co obiecywa program ckich Ogrodw. Bya mowa o komunikacji,
wsppracy i szacunku. Bdc w Biurze spogldamy w gr i widzimy jedno z Waszych osigni
- Kodeks Samorzdowca. Ju w pierwszym jego punkcie, o ironio, stoi: szanujmy siebie
nawzajem. W prezentacji dla Rektora pisalicie o integracji samorzdu, wsplnej pracy i nauce,
promowaniu poczucia samorzdnoci. ckie Ogrody miay by wizj idyllicznej sielanki, jak
praca obecnego Zarzdu przyniesie nam, Samorzdowcom oraz pozostaym studentom naszej
uczelni.
Niestety w cigu obecnej kadencji w Samorzdzie wydarzyy si rzeczy tak karygodne, e
zdumiewaj nawet najbardziej przyjaznych Wam Samorzdowcw. Niegdy by moe nie
doskonaa, ale jednak ambitna i pena inspiracji spoeczno, przyjanicych si i przede
wszystkim szanujcych si ludzi, zostaa zamieniona niemale w spelun. Wartoci ulegaj coraz
wikszej degradacji, bdc jedynie wypisanymi na plakatach pustymi hasami. Ambicja rzucona
jest w kt, pracowito za jest wymiewana. W Waszym Samorzdzie lepszy jest ten, kto wicej
chleje, fajniejszy ten, kto czciej imprezuje, a bardziej popularny ten, kto mocniej pojedzie

drugiemu. Prawdziwy Samorzdowiec jara si Warsaw Shore, gra godzinami w Achtung die
Kurve, nie chodzi na wykady, chodzi na wdk... Za wzr dla pierwszego roku pokazywani s
Ci, ktrzy poza systematycznym melanowaniem, nie reprezentuj sob nic! Nawet, jeli nie jest
to bezporednio Wasza wina, to ciy na Was wina zaniedbania i przyzwolenia na takie
zachowanie. Waszym zadaniem jest dba o poziom i o prawidowe wzorce. Zawiedlicie. Jeden
ze starszych Samorzdowcw, czonek Zarzdu, powiedzia kiedy: to prawda, jebalimy wd,
ale jak robota bya zrobiona. Ostatnio niestety jebiemy wd niezalenie od sytuacji.
To wanie Zarzd powinien sprawowa piecz nad organizacj i jej losami. To Zarzd
powinien obserwowa sytuacj i dba o dobr atmosfer. Powinien reagowa na zagroenia
i posiada niezachwiany autorytet. Autorytet, bez ktrego nie sposb dowodzi. Kiedy jednak
Zarzd podejmuje nieprzemylane decyzje, kiedy wykazuje cige przejawy niekompetencji,
kiedy nie komunikuje powodw swoich decyzji, tylko je ogasza, osabia swj autorytet. Kiedy
dziaa z pobudek osobistych, nie za dla dobra organizacji, manipuluje, szykanuje czonkw
organizacji, operuje mieszank prawd, pprawd i kamstw, pozbawia si swojego autorytetu.
W naszej opinii sposb i poziom zarzdzania przez Was nasz organizacj jest co
najmniej enujcy. Koronnym tego dowodem jest farsa w postaci krucjaty przeciwko jednemu
z nas, Samorzdowcw: Wiktorowi De Witte. Naley wspomnie torpedowanie go tu przed
niebywale trudnym, pionierskim projektem, Biegiem SGH. By to cios wymierzony w cay
Samorzd Studentw. Sd koleeski, ktry zosta na nim przeprowadzony w trakcie Rady
Gabinetowej, by w naszej opinii skandalicznym przejawem niesprawiedliwoci, jako e wszyscy
popeniamy bdy. Wy take, czsto karygodne, co dowodzi spektakularnej wrcz hipokryzji
z Waszej strony. Pniej nastpio stopniowe podkopywanie jego autorytetu, wprowadzenie
autorytarnego nadzoru nad jego projektem, po czym w kocu odebraniem mu Wetliny.
Zaznaczamy, e nie mwimy tu o wtpliwej susznoci Waszej decyzji, a o sposobie
postpowania z Waszym koleg. Zwyczajnie zaszczulicie jednego z nas, postawilicie sobie
tarcz, do ktrej po kolei strzelalicie. To zachowanie nie jest godne postawy Samorzdowcw,
ktrymi si nazywamy.
Wasze makiawelistyczne manipulacje i pozbywanie si przeciwnikw politycznych bez
sowa wyjanienia, to zachowania godne pozbawionych godnoci dyktatorw, do ktrych nikt
w demokratycznym kraju nie chciaby by porwnywany. Organizowanie spotka Zarzdu
z pierwszym rokiem za plecami pozostaych czonkw Samorzdu to w naszej opinii jawna
manipulacja, uniemoliwienie Waszym przeciwnikom sprostowania i komentowania Waszych
sw. Oczernianie ludzi za plecami i atakowanie ich w korespondencji, ktrej nawet nie dostaj to odebranie im prawa do jakiejkolwiek obrony. Wasze decyzje komunikowane s w lakoniczny
sposb, z dopiskiem jak kto chce, to mu wyjanimy na priv. To zagrania zwyczajnie cwaniackie.
Czy wyobraacie sobie, eby w demokratycznym kraju Premier na konferencji prasowej
powiedzia: No tak, jest afera, zdefraudowalimy pienidze, ale jak jaki obywatel chce wiedzie
wicej, to niech napisze do Ministerstwa Finansw maila? W naszej ocenie jest to jedynie wyraz
saboci, gdy aden z poprzednich Zarzdw nie musia posuwa si do takich zachowa.

W zwizku z zaistnia sytuacj oskaramy Was o manipulacj i celowe wprowadzanie


nas w bd. O wieszanie na cianach pustych hase o szacunku do siebie nawzajem, podczas
kiedy bez szacunku traktujecie swoich przeciwnikw oraz pozostae organy Samorzdu.
Oskaramy Was o przyzwolenie na promocj prostactwa, chamstwa i intryg w naszych
szeregach. O brak jakiegokolwiek pitnowania zachowa niegodnych studenta Szkoy Gwnej
Handlowej w Warszawie. Akceptacj pijastwa ponad wszelk miar, prostackich wypowiedzi
i aprobat wychwalania braku moralnoci.
Oskaramy Was o autorytarne rzdy, w tym dziaanie wbrew woli Rady Gabinetowej
i zmian jej decyzji.
Oskaramy Was o usuwanie ze stanowisk wartociowych czonkw naszej organizacji
z powodw politycznych.
Oskaramy Was o brak szacunku i pitnowanie czowieka, ktry nadludzkim wysikiem
realizowa Wasze ambicje - zorganizowa pierwszy w historii Bieg SGH. Oskaramy Was take
o zgotowanie mu publicznego linczu na oczach caego Samorzdu.
Oskaramy Was o instrumentalne traktowanie Rady Samorzdu Studentw i forsowanie
swoich pomysw bez uprzedniej, odpowiedniej konsultacji z jej czonkami.
Oskaramy Was o niekompetencj i zaniedbania podczas wykonywania Waszej pracy.
W szczeglnoci za oskaramy Piotra Liwaka, Wiceprzewodniczcego Samorzdu Studentw
oraz Czonka Zarzdu ds. Finansw i Administracji, o niepowane podejcie do swoich
obowizkw i o zaniedbania, ktre doprowadziy do konfliktu z Kanclerzem oraz irytacji
wsppracujcych z nim organizacji studenckich. Ponadto o stosowanie prostackich inwektyw
wobec kolegw, co jest niegodne penionej przeze funkcji.
Oskaramy Was o brak odpowiedzialnoci i wyznaczanie zych priorytetw.
Komunikowanie, e imprezy s waniejsze od obowizkw oraz przyzwolenie na upadek wartoci
samorzdowych.
Oskaramy Was o niewypenienie zaoonych przez Was celw i brak realizacji Waszych
planw.
Oskaramy Was o zamanie punktu 2. Kodeksu Samorzdowca, ktry stworzylicie.
O wprowadzenie atmosfery konfliktu i awantur, chamstwa i pijastwa zamiast atmosfery
wsppracy i rozwoju.
Oskaramy Was o zamanie punktu 1. Kodeksu Samorzdowca, zezwolenie na
dewastacj naszego wsplnego dobra, jakim jest wsplna przestrze, Biuro SS.

Wreszcie oskaramy Was o manipulowanie opini Samorzdowcw z pierwszego roku,


wpywanie na ich pogldy i opinie poprzez zrczne machinacje, niedoinformowanie oraz
pprawdy.
Samorzd, w ktrym chcemy dziaa i w ktrym si wychowalimy, to grono szanujcych
si przyjaci. To wyznawane wartoci i wysoki poziom wymaga przede wszystkim wobec
samego siebie. To stawianie dobra ogu nad swoim wasnym. Dla nas pracowito, intelekt,
przyja i wsparcie to nie s wycznie puste slogany.
Wasz Samorzd, to grupa ludzi poczonych sztuczn wizi, podzielonych na walczce
midzy sob grupy. To podstpy i kombinacje, niedoinformowanie i oszczerstwa za plecami. To
brak szacunku wobec siebie nawzajem i bezwzgldne prywatne rozgrywki.
Wierzymy jednak, e Wy, Zarzdzie podzielacie cho w czci nasze opinie. Wierzymy,
e sprbujecie odwrci te niebezpieczne tendencje i wyznaczy lepsz drog, ktr Wasi
nastpcy bd mogli poda. Biece spory zostan prdzej czy pniej zapomniane, gdy
najwaniejsza dla caej organizacji powinna by jej przyszo.
Tymczasem jednak zmuszeni jestemy wyrazi nasze weto wobec panujcej obecnie
sytuacji. Owiadczamy niniejszym, e my, niej podpisani w takim Samorzdzie dziaa nie
moemy. W zwizku z tym, w gecie protestu cz z nas, po ukoczeniu najwaniejszych zada,
zoy rezygnacj z penionych funkcji. Pozostali, ze wzgldu na wane obowizki, nie mog ze
swojej funkcji zrezygnowa lub adnej oficjalnej funkcji w SS nie peni. Wszyscy jednak
solidarnie skadamy to owiadczenie na Wasze rce.
Jeli za nasz list odniesie skutek odwrotny do zamierzonego i zamiast poprawy
wzajemnych stosunkw napotkamy represje - zmuszeni bdziemy zoy wniosek o odwoanie
Przewodniczcej Samorzdu Studentw wraz z caym Zarzdem w trybie natychmiastowym.
Zdajemy sobie spraw, e obecna sytuacja jest trudna, ale wci moemy wsplnie
odbudowa nasz organizacj. Wymaga bdzie to przede wszystkim od Was duej pokory, ale
i pracy, i ambicji. Nie mamy jednak wtpliwoci, e jest to droga suszna. Dla Was, dla nas i dla
wszystkich przyszych pokole Samorzdowcw. Wszystko po to, ebymy dalej mogli
wypowiada sowo Samorzd z prawdziw dum.
Wasi niej podpisani koledzy.

Podpisujcy list otwarty:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Filip Baszczyk Wiceprzewodniczcy Komisji ds. Zasobw Ludzkich 2013/2014 dymisja


Miosz Bramowicz Wiceprzewodniczcy Komisji ds. Finansw i Administracji 2013/2014 dymisja
Piotr Czajkowski Wiceprzewodniczcy Komisji ds. Jakoci Ksztacenia 2013/2014
dymisja
Daniel Korczyski Wiceprzewodniczcy Komisji ds. Informacji i Promocji 2013/2014 dymisja
Katarzyna Kowalczyk Wiceprezes Stowarzyszenia Samorzdu Studentw SGH
2013/2014 - zawieszenie dziaa projektowych
Jzek Lenartowicz Wiceprzewodniczcy Komisji ds. Projektw 2013/2014 - dymisja
Katarzyna Lenczewska Wiceprzewodniczca Komisji ds. Finansw i Administracji
2013/2014 dymisja
Joanna Moejko Wiceprzewodniczca Komisji ds. Projektw 2013/2014 - dymisja
Katarzyna Bitowt Wiceprzewodniczca Komisji ds. Kultury 2011/2012
Pawe Czarnecki Czonek Zarzdu ds. Jakoci Ksztacenia 2011/2012
Krzysztof Jdrzejczyk Czonek Zarzdu ds. Projektw 2011/2012
Natalia Kasprzyk Ambasador Deloitte z ramienia SS 2013/2014
Karol Kowalczyk Aktywny dziaacz 2011/2012
ukasz Krykiewicz Czonek Zarzdu ds. Projektw 2012/2013 i Przewodniczcy Komisji
ds. Kultury 2011/2012
Micha Lewicki Czonek Zarzdu ds. Projektw 2013/2014
Micha Luba Przewodniczcy Samorzdu Studentw SGH 2012/2013
Aleksandra Michalak Wiceprzewodniczca Komisji Informacji i Promocji 2012/2013
Mateusz Mikos Wiceprezes Stowarzyszenia Samorzdu Studentw SGH 2012/2013
Maciej Mojsak Wiceprzewodniczcy Komisji ds. Projektw 2012/2013
Artur Mrzek Czonek Zarzdu ds. Finansw 2011/2012
Monika Ostwald Wiceprzewodniczca Komisji ds. Kontaktw Zewntrznych 2013/2014
Sylwia Poonowska Wiceprzewodniczca Samorzdu Studentw i Czonek Zarzdu ds.
Finansw 2012/2013
Olga Rotkiewicz Przewodniczca Okrgowej Komisji Wyborczej nr VIII 2013/2014
Aleksandra Siciarz Koordynator 7. edycji Konferencji Inspiring Solutions 2013/2014
Ra Sokoowska Czonek Zarzdu ds. Kontaktw Zewntrznych 2012/2013
Norbert Subczyski Czonek Zarzdu ds. Informacji i Promocji 2012/2013
Karolina Witt Czonek Rady Gabinetowej 2013/2014
Marta Wnuk Wiceprzewodniczca Komisji ds. Projektw 2012/2013
Micha Zaczkowski Przewodniczcy Komisji ds. Kultury 2009/2010
Agnieszka Zieliska Prezes Stowarzyszenia Samorzdu Studentw SGH 2013/2014