Vous êtes sur la page 1sur 2

KAWAD KAK STATIK

a. Masa melapor.
b. Sebelum melapor, platun sarjan menentukan atau membariskan platun seperti berikut:
i. Buka barisan.
ii. Kekanan lurus, pandang depan.
iii. Dari kanan nombor.
iv. Lapor.
c. Kawad statik
i. Sedia, senang diri.
ii. Ke kanan lurus, pandang depan.
iii. Buka barisan / tutup barisan.
iv. Hadapan / Belakang gerak
v. Kanan / kiri gerak.
vi. Hentak kaki cepat masa dan berhenti.
vii. Belakang/kanan/kiri pusing

MALAM KEBUDAYAAN
1.1.2 Bilangan peserta adalah 5-15 orang
1.1.3 Tema persembahan adalah Membina Generasi Berintegriti
1.1.4 Konsep pertandingan adalah NYANYIAN samada koir, boria atau dikir barat sahaja.
1.1.5 Masa persembahan tidak melebihi 7 minit. 5 markah ditolak jika persembahan melebihi masa
1.1.6 Sebarang penggunaan bahasa atau simbol yang boleh mencetuskan kontroversi dan menyentuh
sensitiviti agama adalah dilarang sama sekali. Penganjur mempunyai hak mutlak untuk
menghentikan persembahan sekiranya perkara ini berlaku.
1.1.7 Peralatan untuk pertandingan ini adalah dibawah tanggungjawab setiap maktab. Penganjur
akan menyediakan pemain CD dan kaset serta mikrofon sahaja.
1.1.8 Persembahan akan dihakimi berdasarkan:
a. Isi persembahan menepati tema.
b. Pemilihan lagu dan muzik.
c. Pakaian dan props.
d. Suara.
e. Kreativiti dan keunikan persembahan.
f. Kelancaran persembahan dan menepati masa.
g. Unsur nilai murni.

SYARAT PERTANDINGAN ORIENTEERING


1.1.1 Dibuka kepada 10 orang kadet lelaki dan perempuan.

1.1.2 Peralatan seperti kompas dan alat tulis tidak disediakan.

1.1.3 Setiap pasukan perlu melepasi check-point yang telah ditetapkan. Kumpulan yang gagal
melepasi salah satu check-point akan dikira gagal.

1.1.4 Catatan masa rasmi pasukan hanya akan dicatat apabila kesemua ahli pasukan tiba di checkpoint terakhir. Mana-mana pasukan yang tidak cukup bilangan ahli ketika tiba di check-point
terakhir tidak akan diambil catatan masa sehingga semua ahli cukup.

1.1.5 Jumlah masa terpantas akan dikira sebagai pemenang.

1.1.6 Keputusan pengadil adalah muktamad.