Vous êtes sur la page 1sur 7

13 PRZYDATNYCH SPOSOBW

JAK PO NIEMIECKU POWIEDZIE NIE, CZ. I


Agnieszka Drummer
Wicej informacji: www.agnieszka-drummer.com
Metoda Agnieszki Drummer: www.metodaAD.pl

13 PRZYDATNYCH
SPOSOBW

HASOWO
Ja. Tak.
Nein. Nie.

JAK PO NIEMIECKU POWIEDZIE

Te sowa zna kady,

NIE, CZ. I

nawet nie mwicy po


niemiecku.

SPOSB 1
Wohnst du hier?
Mieszkasz tu?

Nein.
Nie.

Tak samo jak:


Yes. No. (angielski)

Hast du ein Auto?


Masz samochd?

Nein.
Nie.

Arbeitest du in Berlin? Nein.


Pracujesz w Berlinie? Nie.
Hast du Zeit?
Masz czas?

Nein.
Nie.

Qui. Non. (francuski)


Si. No. (hiszpaski)
. . (rosyjski)

Mchtest du einen Kaffee? Nein (, danke.)


Chciaaby kaw?
Nie (, dzikuj.)
Uywajc nein moemy odpowiedzie na kade pytanie,
ktre w tumaczeniu polskim zaczyna si (lub mogoby
si zaczyna, bo to czsto opuszczamy) od czy.
Gwnymi zaletami nein s jego uniwersalno i
samowystarczalno. Nein to nein i koniec, nic
wicej nie trzeba dodawa.
Wadami nein s pewna obcesowo oraz
ewentualne urywanie dalszej konwersacji.
Dlatego na og nie uywa si samego nein.

Ale to dopiero
pocztek

Zapraszam na krtk
wycieczk po
wszystkich
niemieckich nie!

Najczciej towarzyszy mu nicht.

SPOSB 2
Nicht to dwunasty co do czstotliwoci uycia niemiecki wyraz. To bardzo wysoka
pozycja, czyli wybitnie czsto uywane sowo.
Wohnst du hier?
Mieszkasz tu?

Nein, ich wohne nicht hier.


Nie, nie mieszkam tu.

Arbeitest du in Berlin? Nein, ich arbeite nicht in Berlin.


Pracujesz w Berlinie? Nie, nie pracuj w Berlinie.
Kommst du heute?
Przyjdziesz dzisiaj?

Nein, ich komme heute nicht.


Nie, dzi nie przyjd.

Jednym z najczstszych pyta pocztkujcych uczniw jest gdzie dokadnie


wstawi sowo nicht?
Z grubsza mona powiedzie tak:
jeli zaprzeczamy caemu, zwaszcza stosunkowo krtkiemu zdaniu,
to nicht stoi na jego kocu
Przykad:
Ich helfe meinem Bruder nicht.
Nie pomagam/ nie pomog (swojemu) bratu.
jeli zaprzeczamy konkretnemu elementowi w zdaniu, to nicht stoi
bezporednio przed nim
Przykad:
Ich helfe nicht meinem Bruder, ich helfe meiner Schwester.
Pomagam nie (swojemu) bratu, pomagam (swojej) siostrze.

SPOSB 3
Spjrzmy jeszcze dokadniej na nicht.
Ot z nicht wyjtkowo czsto cz si rne inne wyrazy i opaca si zna takie
poczenia:
noch nicht

jeszcze nie

nicht mehr

ju (wicej) nie

warum nicht?

dlaczego nie?

nicht wahr?

nieprawda()?

nicht ganz

nie cakiem

nicht mit mir!

nie ze mn (takie numery)!

nicht unbedingt

niekoniecznie

nicht so wichtig

nie tak(ie) wane

nicht sehr

nie bardzo

eher nicht

raczej nie

auch nicht

te nie

gar nicht

wcale nie

nicht schlecht

niele

nicht einmal

nawet nie

bestimmt nicht

z pewnoci nie

SPOSB 4
Czasami co jest czciowo na tak, a czciowo na nie, prawda? Po polsku
powiemy wtedy i tak, i nie.
Rwnie po niemiecku moemy powiedzie ja und nein, ale uywany jest te
czasami, zwaszcza w mowie potocznej wyjtkowe sowo:
jein (wymowa: jajn)

SPOSB 5
Oczywicie s te potoczne sposoby mwienia nie (w zanaczeniu nein), gwnie
takie:
n
ne
nee
n
naa
nope (wym. nop) to wyraz angielski, ktrego jednak czsto uywa
niemiecka modzie. Tak czsto, e a trafi w kocu do niemieckiego
sownika.

SPOSB 6
nichts czyli nic
Nichts pozornie prawie nie rni si od nicht, ale to tylko pozr. To kocowe -s
jest niesychanie wane.

Sowo nichts Niemcy wymawiaj czasem baaardzo potocznie nix, czyli [niks],
zamiast poprawnie nichts (tak, jak si pisze).
Oczywicie nichts nie pasuje do kadego dowolnego pytania (tak jak pasowao
nein), ale jest jednak bardzo czsto uywane (a konkretnie jest na miejscu 111 ze
wszystkich najczciej uywanych niemieckich wyrazw), dlatego bardzo warto je
zna.
Rwnie z nichts istniej wyjtkowo czste poczenia, np.:
gar nichts

zupenie nic

nichts mehr

nic wicej

Das macht nichts.

Nic nie szkodzi. Nic si nie stao.

I tu bardzo wana uwaga.


W jednym niemieckim zdaniu moe by tylko jedno przeczenie, a nichts ju
wanie zawiera w sobie przeczenie, prawda?
I dlatego po niemiecku zdania z nichts wygldaj tak:

Ich sehe nichts.

Nie widz nic.

Ich habe nichts.

Nie mam nic.

Ich trinke nichts.

Nie pij nic.

Ich habe nichts getrunken.

Nic nie piam.

Ich habe nichts gesehen.

Nic nie wiedziaam.

Ich habe nichts gemacht.

Nic nie (z)robiam.

Es ist nichts los.

Nic si nie dzieje.

Czyli po polsku mamy dodatkowe nie, a po niemiecku wystarczy samo nichts.

SPOSB 7
Specyficznymi, bardzo wygodnymi wyraeniami z nichts s takie konstrukcje:

nichts Besonderes

nic szczeglnego

nichts Neues

nic nowego

nichts Altes

nic starego

nichts Wichtiges

nic wanego

nichts Interessantes

nic ciekawego

nichts Langweiliges

nic nudnego

nichts Warmes

nic ciepego

nichts Kaltes

nic zimnego

nichts Gutes

nic dobrego

nichts Schlechtes

nic zego

nichts Genaues

nic dokadnego

Widzisz? Bierzemy przymiotnik, np.alt, piszemy go z wielkiej litery, dodajemy


kocwk -es i ju mamy gotowy rzeczownik.

I to by byo na dzi na tyle

Cig dalszy wkrtce

Serdecznie pozdrawiam,
Agnieszka Drummer
www.agnieszka-drummer.com

www.metodaAD.pl