Vous êtes sur la page 1sur 10

Podjela prava

koju su izvrili
rimski
pravnici,
velikim je
dijelom prihva

ena i u
suvremenoj
nauci. R

ije
ius
ozn

aava

pravo u
objektivnom
smislu, kao skup
pravnih normi
koje propisuju

odreeno
ponaanje
pojedinca, ali

i pravo u
subjektivnom
smislu, kao
skup pravnih
ovlasti
koje pojedinac
stekne na temelju

objektivnih
pravnih normi.

Na poetku je
ova rije
oznaavala
vjersku
formulu koja
obvezuje, ali

ve u vrijeme
ZakonikaXII
ploa (V st. pr.
n. e), za
religijska se
pravila koristi
rije
fas

, dok je termin
ius
vezan

iskljuivo za
nereligijska,
svjetovna
pravila.

Ugledni rimski
pravnici su
ostavili vie
izreka

(koje u
kasnije
spomenuti)

o pravu u kojima
su

izraene ope
ideje o pravu,
pravinosti
i pravnoj
znanosti.
10