Vous êtes sur la page 1sur 35

2

KYRIE ELEISON
- j-

29. Andante

b c - -j - & b b w

n b
n
? b c


n
bb
- .j - b n
&b b w

bbb b
&

b nn

j b
n

Albe Vidakovi

&

j
j

b n b n


n bn

b b

b
n n b
&b b

- .j

b
?b w
w
w
w
bb
bc
& b b

? b c w

bb w

fff I.

n b

?b
bb

w
w
w
w
w
w
w
w


n b J
b

n

& b b b w n

w

?b
b
bb

- .j
w

Franjo Dugan

30. Predigra

b
&b b

n b j
- . - -

j
J
II.

J
-. -.

w b


-.

b
&b b


?b
bb

b
& b b
?b
bb w

-.
bb C
& b
b

Meuigra I.

-.

b b

I.

I.

w
w

w
w

-.
b b

b
& b b b

b b b

w
w

b
-.

?b
b b b

b
n

w
w

?bCw

bb

w
w

Meuigra II.

bb C
& b #n nb
J
mf

?bC
bb

b
&b b


?b

bb
Zavretak

bb C
& b
ff

? bb C w
b

w
w

w
w
w

w
w
w

SVIM NA ZEMLJI
Napivi bogoljubnih crkvenih pisamah, 1850.

31. Allegretto

b3
& b b 4 b? b 3
n
b b4
b
&b b
?b
bb

. b

- - b
& b b n
? b
bb

Albe Vidakovi

n n n n

n
b

- -

b
& b b n


? bb

U


--

Anelko Klobuar

32. Allegretto

? bb 3
b4
b3
& b b4

& b b


?bb
b

b
&b b

?b
bb

RADUJTE SE NARODI
Napivi bogoljubnih crkvenih pisamah, 1850.

33. Andante

Albe Vidakovi

bC
&b b

?bC
bb

& b b
?b
bb

J
n

n
b

b
&b b

w
w
w

w
u

? b

bb
34. Andante

bb 4
& b4

Anelko Klobuar

f

? b 4

b
4
b

- b

& b


?b
bb

w
w
w

DVORANI NEBA
Napivi bogoljubnih crkvenih pisamah, 1850.

35. Moderato

bC
&b b

? b C
bb

Albe Vidakovi

w
fi

bb
& b

?b

bb
b
& b b
? bb
b

w

w

U
w
w
w
U
w
w
w

7
36. Allegretto

bc
&b b

Anelko Klobuar

n
? b cbb
f

b
&b b

? bb b
b n


b
& b b w
w

n
p

mf

b


&b b
w

?b

b
b

? b
bb

bb
& b

?b

bb
b
&b b

?b
bb

fifi

w
w
w

VESELJE TI NAJVEUJEM

Napivi bogoljubnih crkvenih pisamah, 1850.


Albe Vidakovi

37. Andante

## c
&

?# c

w
w
# w
w
w
w
##
&

w
J w
w

j

J

# # w


J w
w

? ##

w
w

w
w

##

#
&
n
#
#

? ##

##
&
? ## n


##
&

? ##
b

J
w

w
b


w
w

Anelko Klobuar

38. Andante

## 4
& 4

p

? ## 4

j

##

&

? ##

decresc.

w
w
w
w
w

U TO VRIJEME GODITA
Albe Vidakovi

39. Allegretto

3
& b4

? 3
b4

&b


&b

b
&

?
b

10 Moderato
40.

3
& b 4

pp

? b3
4

O. Caecilius

j j

b
& b

?
b

1.
2.
n

J
n

S NEBESA ANEL SIAO


41. Andante

#3
& 4

(CO 1701.)

? # 3 # #
4

#
? #


?#

# ## #

#
&

#
&

-

Albe Vidakovi

rall.

- - -
u

11
42.

#3
& 4

? #3
4

#
&

? #

mf

#
&

?#

#
&

decresc.

? #

mf

mf

Anelko Klobuar

# #

TAMA JE SVUD
43. iroko

(R. Taclik)

3
&4
?3
4

b #

&

Albe Vidakovi

12

44. Allegretto

3
&4

?3
4


&


&
-

scen


&

>
>

? b

>

>

&

&

?
- de

cre

scen

do

po - co

>

>

>

Anelko Klobuar

cre

do

po - co

13

KAD DJEVA MILOST DOBILA


(CO 1701.)

45. Allegretto

Albe Vidakovi

3
& b4

? 3
- -
b
4

&b

?
b

- -? -

b
b
&

&
?

b

u
46. Allegretto

6
& b8
? 6
b8


-
ppp

b
&
?b

Anelko Klobuar

&

14

b
&

b J
&

J
J
b j
&

b
b
&


b
&


J
b
?

&

>
b
&

j
j J

j j
b
& J
J
mfj

?
J

b
&

j
j

j
j
j J J J J

ppp

?
b

j

mp
j
? j J

j
j j

J
J
J
J

J J
j
J
&

j
j

j
j

J
p
j
J

J
j j


J
J

j
J

47. Allegretto

b6
& 8 j

? b 68

?
b

j j

&

P ad libitum

&b

etc.


&b
J
b j
&

& b J
j
b

&

& b
J
b
& j


J
j

J J
J
j
j
j

j j
j
j
j
j


J
j

J
j

j

J

&

J
J
J
J

J
J
?


& b
J J
?
b

j15

j j j j j

j j
J

Anelko Klobuar


j
j
j
j jJ
J

O BETLEME GRADE SLAVNI

16

48. Allegretto

bc
& b b j
J
?bc

b b
b j

& b b

? b
bb

b
&b b

? bb
b

J
j


J
j

bb 4
j
& b4

?b4

b b4

b w
&b b

?b
b b


j
w

U
w
w

J
j
b
J

49. Allegretto

Albe Vidakovi

w
w
u
Anelko Klobuar

17

DJETECE TI MOJE DRAGO

50. Adagio ma non troppo

b
&
?

& b


?
b

- -

- -

-
- -

w

w- -& b
w
w
w
-
w
?b

U
b bw


u
w
- -

51. Allegretto

4
& b 4 w

? 4w
w
w

4
b

Albe Vidakovi

Anelko Klobuar

w
b w b b b

- - - -
w

w
w
w

18

SPAVAJ, SPAVAJ, DJETIU


HCK 1934.

52. Allegretto

3
& b4

? 3

b 4

Albe Vidakovi

j

J


j

b

&


j

j
?

n
b
J
b
& b
?
b

#
J

53. Andante

3
& b 4

Anelko Klobuar

? b 3
4
b
&
? b

&

?b


& b

?b


& b

?
b


& b

?
b

19

b n

b

SPAVAJ, SPAVAJ DJETIU


(R. Taclik)

54. Gipko

#### 3
& 4

? #### 3
4

####
&

n
n? ####

####
&

? ####

Albe Vidakovi

20
55. Andantino

#### 3
& 4
p

? #### 3
4

Anelko Klobuar

####
&? ####

####
&

mf

? ####

####

&? ####


####
&? ####

####
&

riten....

? ####

SKLOPI BLAGE OICE

21

56. Polagano

Albe Vidakovi

bb 4

& b 2 W

w
p
bbb 42
&b
& b bmf

b
?
b
& b

w

w
b b n U

?b


w

b

u
b
&b b

bb c

&


pp
?bc
bb

Anelko Klobuar

57. Andante

b
& b b

?b
bb


w w
w
w
w
w

w
w

b
& b b w
?b w
bb


w
w

w
w
w

w

22

& b b

? b

bb

bw
b w

w
& b b w bbw
w w

?b
b
b

w w
w
bw
w
w
bbw
w
w
w
w

RODIO SE BOG I OVJEK


58. Umjereno

####c
&

Albe Vidakovi

? ####c n # n n # n

w
w

n n
w

####
w
w

&
w


w
? #### n #n w

w
w
####
&

w n n

n w
w

? #### n

n #n n n w

w
w
w

j j
####c

&
J
J
UVOD

? ####c

####
&

# n

#### 6
& 8
#### 6
& 8

.
#

#
w

Mirno

MEUIGRA

####
&

####

&

Umjereno

####c ZAVRETAK

&

f
-.
-. -.
? ####c

-.

Franjo Dugan
.
j
#
#
n #
J
j
#

? ####

23

.
.j

#
#
J

59. Velianstveno

n
#

-.

-.
#

j

J J

O PASTIRI, VJERNI UVARI

24
60. Dostojanstveno

Albe Vidakovi

#4
& 2 # ##
# # #
# # ## W w
# # w

f
? #4

2 # # # #w
#
#
& # # # # #
#
mf

? # # # # # n # # # #

#

#
#
#
&

#
# #

cresc..
? # W # n # # # n

61. Veselije

#c &

f
? #c #

# #

>

# #

# #
#


# # # n n
# W
n

#
W
# #
w
#
ww
w
Kamilo Kolb

# n

n

# n

# n

& # n n # #

p
mf

b
#
? # n

#
&
#

? #


# #
n
w

##

f

## n

n nn

25

#
&
#

? #

#
mf

-

>

>

> #

U
w
#
> > w
w

w
u

ZDRAV KRALJ MLADI


62. Allegro

#### 5
& 4

? #### 5
4

####
&-
#

# #
#### #
#

#
&

#
#


? ####

? ####

Albe Vidakovi

#### j
#
# n#
&


#

#
? ####

- -

26
Anelko Klobuar

63.

#### 5
& 8


? #### 5
8

#### 5
& 8
J
? #### 5
8

4
8

4
8


j j

5
8

8
jU

j

u

SPAVAJ SINKO
(CO 1723.)

Albe Vidakovi
j


b2

& 4

p
mp
? b2

b4

64. Allegretto

b
&b

mf

? b b

b
& b
ff
? bb

b b
&b
? bb

rall.
b
b

27
Anelko Klobuar

65. Allegretto

b2
&b 4

f

b
? bb 42

bb
&

#n

n
b b
b

? bb b

bb
& n
? b b
b

bb

& b b b b b

b
b

?b
b
rall.
b

b
b

& b b

b b

? b

A tempo

3
3

& b

3
3
?b

R J
R J &
b

b
& b

b 3
b
&

28

O ISUSE, O SPASE NA
(A. Canjuga)
66. Allegro

6
& b4

Albe Vidakovi

? b 46 #

w
p

#

w

b nmf
?


&
b
b

b
&

b

&b

?
b
&

67. Allegro

U
6

b

& 4

b b


? 6


b4 w

u
P

&b
&

Anselmo Canjuga
rit.

&

29

O ISUSE, O SPASE NA
(Z. poljar)
68. Allegro

4
& b4

Albe Vidakovi

? 4

b4
b b
&

b
#

?b

& b

? b

69.

4
& b4
? 4
b4

rall.

mf

w n #

U
w
w

w
w
w

w
w
u

Anelko Klobuar

j
b

&


?b

NARODI NAM SE

30

(CO 1701.)

b w


70.

bc
& b
p
? bc

b
bb
&
?bw
b

>

>

Albe Vidakovi

w
> > >

w

f
ff

w w w

w
u

71.

bbc
& n
>
>
f
? bc #
b
> #>

w
w
f
mf

>

>

>

>

>

> >

#
> #>

>

>

Kamilo Kolb

mf

bb w
b nn
w
& w

b
b

? bb

b
& b

mf

?b
b

b
& b

? bb

# w

w
w
w

#w
w

U
w
nw
w
w
w

NARODI NAM SE
72. Maestoso

#c
&

f
? # c n


w

w
w

#

& w#

? # #

#
#
&

?#

Albe Vidakovin
w

#c
& #
#
#
f
#

? #c

#
& # b
mf

? #

# b
b
&
w
w b

w
?#

73.

w
f


?#n
w

#w
w
&

31

#
# #

w
w

w
w
n w
w
w
Kamilo Kolb

n # #
f
#


mf

w
w

f
b bw
w
w

U
w
w
w

w
w
w
u

32

TRI KRALJA JAHAHU


74. Moderato

#### 3

& 4
n

p
#
? # #3

# 4
####

&
n

? ####


mf
? #### 3


? ####

#### n
&

? ####

####
& n

? ####

####
&

? ####

n
n

n
#

n #

Kamilo Kolb


#
n

#### 3
& 4

75. Pomalo gipko

####
& n

Albe Vidakovi

mf

b
b

33

KADA ZVIJEZDA DIVNA


76. Mirno

c
&b

Albe Vidakovi

? c&b

J w

j
?

&b

77. Mirno

Franjo Dugan

UVOD

6
& b 4
p
? b6
4

& b


? b #

-.
-.
-.


&b

-.

w
b

4
4

ZAVRETAK

#
n 44

-.

# w

34

NA NEBU JE ZVIJEZDA IZALA

#3
& 4


mf

? #3
4

78. Moderato

Albe Vidakovi

&


? # n

#
&

?#

79. Moderato

#3
& 4

? #3
4
#
&

?#

Franjo Dugan

#
J

35
Franjo Dugan


#3

b
& 4

? #3

n

#
# #
4

80. Moderato

&
n #
? # #

j
#
j

&

?#


# # n

j

J
j

J