Vous êtes sur la page 1sur 146

Diocesan Shared

Vision Statement
Kami nga katawhan sa Dios sa Diyosesis sa Butuan
Nagkahiusang nangandoy nga mahimong masalmotong
Simbahan nga balaan ug masaksihon
Pinaagi sa Gagmayng Kristohanong Katilingban nga
Maamomahong nag-umol sa pamilya ug kasilinganan
uban sa pagtambayayong sa panginahanglan sa katawhan
Malig-ong nakagamot sa Pulong sa Dios aron
matuki-on ug makinaadmanong
makabasa sa dagan sa panahon,
Malahutayon ug ligdong nga nangalagad diha sa
kamatuoran uban ang pagpakabana sa lumadnong
kultura ug pag-amping sa tibuok kabuhatan,
Matinud-anon ug matkiangayong nakiglambigit sa
pagpahigayon sa mga kalihukan ug pagpatuman sa
mga lagda sa Simbahan hinugpong sa Eukaristiya
Uban sa panabang ni Sr. San Jose ug sa
Mahal nga Birhen Maria.

PLANNER 2017

This P lanner belongs to:


Name

In case of emergency, please notify :


Name :
Address :

Tel. No. :

Mobile No. :

A PRIEST
To live in the midst of the world
without wishing its pleasures;
To be a member of each family,
yet belonging to none;
To share all suffering;
to penetrate all secrets;
To heall all wounds;
to go from men to God
and offer Him their prayers;
To return from God to men
to bring pardon and hope;
To have a heart of fire for Charity,
To teach and to pardon,
console and bless always.
My God, what a life;
and it is yours,
O priest of Jesus Christ.
- Lacordaire

2017 Holidays
New Years Day - January 01 (Sunday)
Palm Sunday - April 09

Maundy Thursday - April 13


Good Friday - April 14

Holy Saturday - April 15

Easter Sunday - April 16

The Day of Valor - April 09 (Sunday)


Labor Day - May 01 (Monday)

Butuan Fiesta - May 19 (Friday)

Independence Day - June 12 (Monday)

All Saints Day - November 01 (Wednesday)


Bonifacio Day - November 30 (Thursday)
Christmas Day - December 25 (Monday)
Rizal Day - December 30 (Saturday)

2017 Calendar
January

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

SUN

MON

TUE

WED

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

SUN

MON

TUE

2
9
16

3
10
17

23/30

24/31

SUN

MON

3
10
17
24

4
11
18
25

SUN

MON

5
12
19
26

6
13
20
27

4
11
18
25

July
WED

5
12
19
26

MON

February

TUE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SAT

SUN

MON

TUE

3
10
17
24
31

4
11
18
25

2
9
16

3
10
17
24

4
11
18
25

THU

FRI

SAT

MON

TUE

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

THU

FRI

SAT

7
14
21
28

1
8
15
22
29

March

May

SUN

6
13
20
27

September

23/30

SUN

WED

THU

FRI

SAT

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

WED

THU

FRI

SAT

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

WED

THU

FRI

SAT

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

April

June

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

August

October

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SUN

MON

THU

FRI

SAT

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

November
TUE

WED

THU

FRI

SAT

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

3
10
17
24/31

4
11
18
25

December
TUE

5
12
19
26

WED

6
13
20
27

2018 Calendar
SUN

MON

TUE

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

SUN

MON

TUE

5
12
19
26

6
13
20
27

SUN

MON

TUE

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

SUN

MON

TUE

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

SUN

MON

2
9
16

3
10
17
24

SUN

4
11
18
25

MON

5
12
19
26

WED

THU

FRI

SAT

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

March

4
11
18
25

23/30

Jan

SUN

MON

TUE

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

WED

THU

FRI

SAT

SUN

MON

TUE

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

WED

THU

FRI

SAT

SUN

MON

TUE

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

WED

THU

FRI

SAT

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

May

July

September

Feb
WED

THU

FRI

SAT

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

WED

THU

FRI

SAT

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

THU

FRI

SAT

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

7
14
21
28

April

June
WED

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

August

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

October

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

November
TUE

6
13
20
27

WED

THU

FRI

SAT

SUN

MON

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

2
9
16

3
10
17

23/30

24/31

December
TUE

WED

THU

FRI

SAT

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

JANUARY

Sunday
WHITE

The Octave Day of


Christmas
Solemnity of the Blessed
Virgin Mary, the Mother of
God
Nm 6:22-27
Ps 67:2-3, 5, 6, 8
Gal 4:4-7
Lk 2:16-21

Monday
WHITE

Memorial of Saints Basil the Great


and Gregory Nazianzen, Bishops
and Doctors of the Church
1 Jn 2:22-28
Ps 98:1, 2-3AB, 3CD-4
Jn 1:19-28

Tuesday
WHITE

Christmas Weekday

1 Jn 2:293:6
Ps 98:1, 3CD-4, 5-6
Jn 1:29-34

Wednesday
WHITE

Christmas Weekday
Memorial of Saint Elizabeth Ann
Seaton, Religious
1 Jn 3:7-10
Ps 98:1, 7-8, 9
Jn 1:35-42

Birthday: Rev. Fr. Danny B. Arellano

Thursday
WHITE

2017

Christmas Weekday
Memorial of Saint John Neumann,
Bishop
1 Jn 3:11-21
Ps 100:1B-2, 3, 4, 5
Jn 1:43-51

Friday
WHITE

Christmas Weekday

1 Jn 5:5-13
Ps 147:12-13, 14-15, 19-20
Mk 1:7-11 or
Lk 3:23-38 or 3:23, 31-34, 36, 38

Saturday
WHITE

Episcopal Anniversary: Most Rev. Zacarias C. Jimenez, D.D.

Christmas Weekday
Raymond of Peafort, Priest
1 Jn 5:14-21
Ps 149:1-2, 3-4, 5 and 6A and 9B
Jn 2:1-11

SUN
1
8
15
22
29

MON
2
9
16
23
30

JANUARY 2017
TUE
3
10
17
24
31

WED
4
11
18
25

THU
5
12
19
26

FRI
6
13
20
27

SAT
7
14
21
28

FEBRUARY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

SAT
4
11
18
25

JANUARY

Sunday
WHITE

The Epiphany of the Lord


Is 60:1-6
Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Eph 3:2-3A, 5-6
Mt 2:1-12

Monday
WHITE

The Baptism of the Lord

Is 42:1-4, 6-7
Ps 29:1-2, 3-4, 3, 9-10
Mt 3:13-17

Tuesday
green

1 Week, Ordinary Time


st

10

Heb 2:5-12
Ps 8:2AB and 5, 6-7, 8-9
Mk 1:21-28

Wednesday
WHITE

1st Week, Ordinary Time


Heb 2:14-18
Ps 105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9
Mk 1:29-39

11

Thursday
green

1 Week, Ordinary Time


st

2017

12

Heb 3:7-14
Ps 95:6-7C, 8-9, 10-11
Mk 1:40-45

Friday

13

green

1st Week, Ordinary Time


Saint Hilary, Bishop and Doctor
Heb 4:1-5, 11
Ps 78:3 and 4BC, 6C-7, 8
Mk 2:1-12

Saturday
WHITE

14

1st Week, Ordinary Time


Heb 4:12-16
Ps 19:8, 9, 10, 15
Mk 2:13-17

SUN
1
8
15
22
29

MON
2
9
16
23
30

JANUARY 2017
TUE
3
10
17
24
31

WED
4
11
18
25

THU
5
12
19
26

FRI
6
13
20
27

SAT
7
14
21
28

FEBRUARY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

SAT
4
11
18
25

JANUARY

Sunday
WHITE

15

Feast of the Sto.Nino


Is 49:3, 5-6
Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10
1 Cor 1:1-3
Jn 1:29-34

Parochial Fiesta of Sto. Nio Shrine, Libertad, Butuan City

Monday
green

2 Week, Ordinary Time


nd

16

Heb 5:1-10
Ps 110:1, 2, 3, 4
Mk 2:18-22

Tuesday
white

17

Memorial of Saint Anthony, Abbot


Heb 6:10-20
Ps 111:1-2, 4-5, 9 AND 10C
Mk 2:23-28

Wednesday
green

2nd Week, Ordinary Time


Heb 7:1-3, 15-17
Ps 110:1, 2, 3, 4
Mk 3:1-6

Birthday: Rev. Fr. Carlito L. Clase

18

Thursday
green

2 Week, Ordinary Time


nd

2017

19

Heb 7:25-8:6
Ps 40:7-8A, 8B-9, 10, 17
Mk 3:7-12

Friday

20

green/red

2nd Week, Ordinary Time


St. Fabian, Pope and Martyr; St.
Sebastian, Martyr
Heb 8:6-13
Ps 85:8 and 10, 11-12, 13-14
Mk 3:13-19

Saturday

21

red

Memorial of Saint Agnes,


Virgin and Martyr
Heb 9:2-3, 11-14
Ps 47:2-3, 6-7, 8-9
Mk 3:20-21

SUN
1
8
15
22
29

MON
2
9
16
23
30

JANUARY 2017
TUE
3
10
17
24
31

WED
4
11
18
25

THU
5
12
19
26

FRI
6
13
20
27

SAT
7
14
21
28

FEBRUARY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

SAT
4
11
18
25

JANUARY

Sunday
green

22

3rd Sunday, Ordinary Time


Is 8:239:3
Ps 27:1, 4, 13-14
1 Cor 1:10-13, 17
Mt 4:12-23 or 4:12-17

Birthday: Rev. Fr. Melvin Lorono, O.Carm


Parochial Fiesta of Sto. Nino, Del Monte, Agusan del Sur

Monday
green

23

3 Week, Ordinary Time


Day of Prayer for the Legal
Protection of Unborn Children
rd

Heb 9:15, 24-28


Ps 98:1, 2-3AB, 3CD-4, 5-6
Mk 3:22-30

Tuesday
white

Birthday: Rev. Fr. Randy O. Caerlang

24

Memorial of Saint Francis de Sales,


Bishop and Doctor of the Church
Heb 10:1-10
Ps 40:2 AND 4AB, 7-8A, 10, 11
Mk 3:31-35

Wednesday
white

Birthday: Rev. Fr. Jean Bakando, CICM

25

Feast of the Conversion of Saint


Paul, Apostle
Acts 22:3-16
Ps 117:1BC, 2
Mk 16:15-18

Thursday
white

2017

26

Memorial of Saints Timothy and


Titus, bishops
2 Tm 1:1-8
Ps 96:1-2A, 2B-3, 7-8A, 10
Mk 4:21-25

Friday

27

white/green

Friday of the Third Week in


Ordinary Time
St. Angela Merici, Virgin
Heb 10:32-39
Ps 37:3-4, 5-6, 23-24, 39-40
MK 4:26-34

Saturday

28

white

Memorial of Saint Thomas


Aquinas, Priest and Doctor of
the Church
Heb 11:1-2, 8-19
Lk 1:69-70, 71-72, 73-75
Mk 4:35-41

SUN
1
8
15
22
29

MON
2
9
16
23
30

JANUARY 2017
TUE
3
10
17
24
31

WED
4
11
18
25

THU
5
12
19
26

FRI
6
13
20
27

SAT
7
14
21
28

FEBRUARY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

SAT
4
11
18
25

JANUARY / february

Sunday
green

29

4th Sunday, Ordinary Time


Zep 2:3; 3:12-13
Ps 146:6-7, 8-9, 9-10
1 Cor 1:26-31
Mt 5:1-12A

Birthday: Rev. Fr. Ramil P. Jovita

Monday
green

30

Monday of the Fourth Week in


Ordinary Time
Heb 11:32-40
Ps 31:20, 21, 22, 23, 24
Mk 5:1-20

Tuesday
white

31

Memorial of Saint John Bosco,


Priest
Heb 12:1-4
Ps 22:26B-27, 28 and 30, 31-32
Mk 5:21-43

Wednesday
green

4th Week, Ordinary Time


Heb 12:4-7, 11-15
Ps 103:1-2, 13-14, 17-18A
Mk 6:1-6

2017

Thursday

white

Feast of the Presentation of the


Lord
Mal 3:1-4
Ps 24:7, 8, 9, 10
Heb 2:14-18
Lk 2:22-40 OR 2:22-32

Parochial Fiesta of Our Lady of the Presentation,


Cabadbaran City, Agusan del Norte

Friday

white/red

4th Week, Ordinary Time


St. Blase, Bishop and Martyr
St. Ansgar, Bishop and Martyr
HeB13:1-8
Ps 27:1, 3, 5, 8B-9ABC
Mk 6:14-29

Saturday
green

4th Week, Ordinary Time


Heb 13:15-17, 20-21
PS 23:1-3A, 3B-4, 5, 6
MK 6:30-34

SUN
1
8
15
22
29

MON
2
9
16
23
30

JANUARY 2017
TUE
3
10
17
24
31

WED
4
11
18
25

THU
5
12
19
26

FRI
6
13
20
27

SAT
7
14
21
28

FEBRUARY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

SAT
4
11
18
25

february

Sunday
green

5th Sunday, Ordinary Time


Is 58:7-10
Ps 112:4-5, 6-7, 8-9
1 Cor 2:1-5
Mt 5:13-16

Monday
red

Memorial of Saint Paul Miki and


Companions, Martyrs
Gn1:1-19
Ps 104:1-2A, 5-6, 10 and 12, 24 and 35C
Mk 6:53-56

Tuesday
green

5th Week, Ordinary Time


GN 1:202:4A
PS 8:4-5, 6-7, 8-9
MK 7:1-13

Wednesday
white/green

5th Week, Ordinary Time


St. Jerome Emilliani, Layman and
St. Josephine Bakhita, Virgin
Gn 2:4B-9, 15-17
Ps 104:1-2A, 27-28, 29BC-30
Mk 7:14-23

Thursday
green

2017

5th Week, Ordinary Time


Gn 2:18-25
Ps 128:1-2, 3, 4-5
Mk 7:24-30

Friday

10

white

Memorial of Saint Scholastica,


Virgin
Gn 3:1-8
Ps 32:1-2, 5, 6, 7
Mk 7:31-37

Birthday: Rev. Fr. Pascalis Keban Kaha, CICM

Saturday

11

white

Our Lady of Lourdes, BVM


Gn 3:9-24
Ps 90:2, 3-4ABC, 5-6, 12-13
Mk 8:1-10

FEBRUARY 2017

SUN

MON

TUE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

WED
1
8
15
22

THU
2
9
16
23

FRI
3
10
17
24

SAT
4
11
18
25

MARCH 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

29

30

31

SAT
4
11
18
25

february

Sunday
green

12

6th Sunday, Ordinary Time


Sir 15:15-20
PS 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34
1 COR 2:6-10
MT 5:17-37

Birthday: Rev. Fr. Efren J. Saga

Monday
green

6 Week, Ordinary Time


th

13

Gn 4:1-15, 25
Ps 50:1 AND 8, 16BC-17, 20-21
Mk 8:11-13

Tuesday
white

14

Memorial of Saints Cyril, Monk,


and Methodius, Bishop
Gn 6:5-8; 7:1-5, 10
Ps 29:1A AND 2, 3AC-4, 3B and 9C-10
Mk 8:14-21

Wednesday
green

6th Week, Ordinary Time


GN 8:6-13, 20-22
PS 116:12-13, 14-15, 18-19
MK 8:22-26

15

Birthday: Rev. Fr. Catalino Mabale, OAD


Ordination: Rev. Fr. Jimwell Goyo

Thursday
green

6 Week, Ordinary Time


th

2017

16

Gn 9:1-13
Ps 102:16-18, 19-21, 29 and 22-23
Mk 8:27-33

Birthday: Rev. Fr. Romeo G. Garcia

Friday

17

white/green

6th Week, Ordinary Time


The Seven Holy Founders of the
Servite Order
Gn 11:1-9
Ps 33:10-11, 12-13, 14-15
Mk 8:349:1

Saturday

18

white

6th Week, Ordinary Time


Heb 11:1-7
Ps 145:2-3, 4-5, 10-11
Mk 9:2-13

FEBRUARY 2017

SUN

MON

TUE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

WED
1
8
15
22

THU
2
9
16
23

FRI
3
10
17
24

SAT
4
11
18
25

MARCH 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

29

30

31

SAT
4
11
18
25

february

Sunday
green

19

7th Sunday, Ordinary Time


Lv 19:1-2, 17-18
Ps 103:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13
1 Cor 3:16-23
Mt 5:38-48

Monday
green

7 Week, Ordinary Time


th

20

Sir 1:1-10
Ps 93:1AB, 1CD-2, 5
Mk 9:14-29

Birthday: Rev. Fr. Nilo C. Lapez

Tuesday
green/white

21

7th Week, Ordinary Time


Saint Peter Damian, Bishop and
Doctor
Sir 2:1-11
Ps 37:3-4, 18-19, 27-28, 39-40
Mk 9:30-37

Wednesday
white

22

Feast of the Chair of Saint Peter,


Apostle
1 Pt 5:1-4
Ps 23:1-3A, 4, 5, 6
Mt 16:13-19

Thursday
red

2017

23

Memorial of Saint Polycarp, Bishop


and Martyr
Sir 5:1-8
Ps 1:1-2, 3, 4 and 6
Mk 9:41-50

Birthday: Rev. Fr. Jorge Dosit V. Buot

Rev. Fr. Herman L. Licayan

Friday
green

7th Week, Ordinary Time

24

Sir 6:5-17
Ps 119:12, 16, 18, 27, 34, 35
Mk 10:1-12

Birthday: Rev. Fr. Modesto E. Malandac, O.Carm

Saturday

25

white

7th Week, Ordinary Time


Sir 17:1-15
Ps 103:13-14, 15-16, 17-18
Mk 10:13-16

FEBRUARY 2017

SUN

MON

TUE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

WED
1
8
15
22

THU
2
9
16
23

FRI
3
10
17
24

SAT
4
11
18
25

MARCH 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

29

30

31

SAT
4
11
18
25

february/march

Sunday
green

26

8th Sunday, Ordinary Time


Is 49:14-15
Ps 62:2-3, 6-7, 8-9
1 Cor 4:1-5
Mt 6:24-34

Monday
green

8 Week, Ordinary Time


th

27

Sir 17:20-24
Ps 32:1-2, 5, 6, 7
Mk 10:17-27

Tuesday
green

8 Week, Ordinary Time


th

28

Sir 35:1-12
Ps 50:5-6, 7-8, 14 AND 23
Mk 10:28-31

Birthday: Rev. Fr. Rex T. Cassion

Wednesday
violet

Ash Wednesday. Begin Lenten preparation


for the Easter Triduum. NOT a holy day
of obligation. Day of fast (ages 18-59) and
abstinence from meat (age 14 and up).
Jl 2: 12-18
Ps 51: 3-4. 5-6ab. 12-13. 14 and 17
2 Cor 5: 20 -- 6:2 ; Mt 6: 1-6.16-18

2017

Thursday

VIOLET

Thursday after Ash Wednesday


Dt 30: 15-20
Ps 1: 1-2. 3. 4 and 6
Lk 9: 22-25

Birthday: Rev. Fr. Cielito A. Orias

Friday
violet

Friday after Ash Wednesday

Is 58: 1-9a
Ps 51: 3-4. 5-6ab. 18-19
Mt 9: 14-15

Saturday
violet

Saturday after Ash


Wednesday
Is 58: 9b-14
Ps 86: 1-2. 3-4. 5-6
Lk 5: 27-32

FEBRUARY 2017

SUN

MON

TUE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

WED
1
8
15
22

THU
2
9
16
23

FRI
3
10
17
24

SAT
4
11
18
25

MARCH 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

29

30

31

SAT
4
11
18
25

MARCH

Sunday
violet

1st SUNDAY, LENT

Gn 2: 7-9; 3: 1-7
Ps 51: 3-4. 5-6. 12-13. 17
Rom 5: 12-19 or 5: 12. 17-19
Mt 4:1-11

Birthday: Fr. Marlon U. Jabonite, CSS

Monday
VIOLET

Lenten Weekday

Lv 19: 1-2. 11-18


Ps 19: 8. 9. 10. 15
Mt 25: 31-46

Tuesday
VIOLET

Lenten Weekday
Perpetua and Felicity, Martyrs
Is 55: 10-11
Ps 34: 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
Mt 6: 7-15

Wednesday
violet

Lenten Weekday
John of God, Religious
Jon 3: 1-10
Ps 51: 3-4. 12-13. 18-19
Lk 11: 29-32

8
Birthday: Most Rev. Juan de Dios M. Pueblos, D.D.

Rev. Fr. Wilbert Mark R. Simplicio

2017

Thursday

VIOLET

Lenten Weekday
Frances of Rome, Religious
Est C: 12. 14-16. 23-25
Ps 138: 1-2ab. 2cde-3. 7c-8
Mt 7: 7-12

Birthday: Rev. Fr. Cielito A. Orias

Friday

10

violet

Lenten Weekday.
Day of abstinence from meat
(age 14and up).
Ez 18: 21-28
Ps 130: 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8
Mt 5: 20-26

Saturday
violet

11

Lenten Weekday
Dt 26: 16-19
Ps 119: 1-2. 4-5. 7-8
Mt 5: 43-48

SUN

MON

5
12
19
26

6
13
20
27

MARCH 2017
TUE
7
14
21
28

WED
1
8
15
22
29

THU
2
9
16
23
30

FRI
3
10
17
24
31

SAT
4
11
18
25

APRIL 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
9
16

3
10
17

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

SAT
1
8
15
22

23/30

24

25

26

27

28

29

MARCH

Sunday
violet

12

2nd SUNDAY, LENT


Gn 12: 1-4a
Ps 33: 4-5. 18-19. 20. 22
2 Tm 1: 8b-10
Mt 17: 1-9

Monday
VIOLET

Lenten Weekday

13

Dn 9: 4b-10
Ps 79: 8. 9. 11 and 13
Lk 6: 36-38

Tuesday
VIOLET

Lenten Weekday

14

Is 1: 10. 16-20
Ps 50: 8-9. 16bc-17. 21 and 23
Mt 23: 1-12

Wednesday
violet

Lenten Weekday
Jer 18: 18-20
Ps 31: 5-6. 14. 15-16
Mt 20: 17-28

15

Thursday
VIOLET

Lenten Weekday

2017

16

Jer 17: 5-10


Ps 1: 1-2. 3. 4 and 6
Lk 16: 19-31

Friday

17

violet

Lenten Weekday
St. Patrick, Bishop
Day of abstinence from meat
(age 14and up)
Gn 37: 3-4. 12-13a. 17b-28a
Ps 105: 16-17. 18-19. 20-21
Mt 21: 33-43. 45-46

Birthday: Rev. Fr. Ruby Tagaro, SVD

Saturday
violet

18

Lenten Weekday
Cyril of Jerusalem, Bishop
and Doctor of the Church
Mi 7: 14-15. 18-20
Ps 103: 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Lk 15: 1-3. 11-32

SUN

MON

5
12
19
26

6
13
20
27

MARCH 2017
TUE
7
14
21
28

WED
1
8
15
22
29

THU
2
9
16
23
30

FRI
3
10
17
24
31

SAT
4
11
18
25

APRIL 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
9
16

3
10
17

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

SAT
1
8
15
22

23/30

24

25

26

27

28

29

MARCH

Sunday
violet

19

3rd SUNDAY, LENT


Ex 17: 3-7
Ps 95: 1-2. 6-7. 8-9
Rom 5: 1-2. 5-8
Jn 4: 5-42

Birthday: Rev. Fr. Antonio A. Saniel

Monday
WHite

20

JOSEPH, HUSBAND OF MARY,


Solemnity
2 Sm 7: 4-5a. 12-14a. 16
Ps 89: 2-3. 4-5. 27 and 29
Rom 4: 13. 16-18. 22
Mt 1: 16. 18-21. 24a or Lk 2: 41-51a

Tuesday
VIOLET

Lenten Weekday

Birthday: Rev. Fr. Joseph D. Borja


Ordination: Rev. Msgr. Bienvinido A. Betaizar, PC

Creation of the Diocese of Butuan by Pope Paul VI


(Eodem Officio 1967)

21

Dn 3: 25. 34-43
Ps 25: 4-5ab. 6 and 7bc. 8 and 9
Mt 18: 21-35

Birthday: Rev. Fr. Graciano G. Brazas, CICM

Wednesday
violet

Lenten Weekday
Dt 4:1. 5-9
Ps 147: 12-13. 15-16. 19-20
Mt 5: 17-19

22
Birthday: Rev. Msgr. Bienvinido A. Betaizar, PC

Rev. Fr. Benido B. Tumol, MSC

Thursday
VIOLET

2017

23

Lenten Weekday
Toribio de Mogrovejo, Bishop
Jer 7: 23-28
Ps 95: 1-2. 6-7. 8-9
Lk 11: 14-23

Birthday: Rev. Msgr. Porfirio C. Colon, Jr., PC

Friday

24

violet

Lenten Weekday
Day of abstinence from meat
(age 14and up)
Hos 14: 2-10
Ps 81: 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 and 17
Mk 12: 28-34

Birthday: Rev. Fr. Gabriel B. Avelino

Saturday

25

WHITE

ANNUNCIATION OF THE
LORD, Solemnity
Is 7: 10-14; 8: 10
Ps 40: 7-8a. 8b-9. 10. 11
Heb 10: 4-10
Lk 1: 26-38

SUN

MON

5
12
19
26

6
13
20
27

MARCH 2017
TUE
7
14
21
28

WED
1
8
15
22
29

THU
2
9
16
23
30

FRI
3
10
17
24
31

SAT
4
11
18
25

APRIL 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
9
16

3
10
17

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

SAT
1
8
15
22

23/30

24

25

26

27

28

29

MARCH/april

Sunday

violet / rose

26

4th SUNDAY, LENT

1 Sm 16: 1b. 6-7. 10-13a


Ps 23: 1-3a. 3b-4. 5. 6 (1)
Eph 5: 8-14
Jn 9: 1-41

Monday
VIOLET

Lenten Weekday

27

Is 65: 17-21
Ps 30: 2 and 4. 5-6. 11-12a and 13b
Jn 4: 43-54

Ordination: Rev. Fr. Modesto Malandac, MSC

Tuesday
VIOLET

Lenten Weekday

28

Ez 47: 1-9. 12
Ps 46: 2-3. 5-6. 8-9
Jn 5: 1-16

Ordination: Most Rev. Juan de Dios M. Pueblos, D.D.

Rev. Fr. Felixberto M. Floreta

Wednesday
violet

Lenten Weekday
Is 49: 8-15
Ps 145: 8-9. 13cd-14. 17-18
Jn 5: 17-30

29

Thursday
VIOLET

Lenten Weekday

2017

30

Ex 32: 7-14
Ps 106: 19-20. 21-22. 23
Jn 5: 31-47

Friday

31

violet

Lenten Weekday
Day of abstinence from meat
(age 14and up)
Wis 2: 1a. 12-22
Ps 34: 17-18. 19-20. 21 and 23
Jn 7: 1-2. 10. 25-30

Saturday
WHITE

Lenten Weekday

Ordination: Rev. Msgr. Marcelino J. Caldoza, PC

Rev. Fr. Rolly C. Martinez


Parochial Fiesta of St. Joseph the Husband of Mary,
Sta. Josefa, Agusan del Sur

Jer 11: 18-20


Ps 7: 2-3. 9bc-10. 11-12
Jn 7: 40-53

Birthday: Rev. Fr. Ernesto S. Lasala, Jr.

Rev. Fr. Nercipino C. Obus

SUN

MON

5
12
19
26

6
13
20
27

MARCH 2017
TUE
7
14
21
28

WED
1
8
15
22
29

THU
2
9
16
23
30

FRI
3
10
17
24
31

SAT
4
11
18
25

APRIL 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
9
16

3
10
17

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

SAT
1
8
15
22

23/30

24

25

26

27

28

29

april

Sunday
violet

5th SUNDAY, LENT

Ez 37: 12-14
Ps 130: 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
Rom 8: 8-11
Jn 11: 1-45

Ordination: Rev. Fr. Silverio A. Relova

Monday
VIOLET

Lenten Weekday

Tuesday
VIOLET

Lenten Weekday

Ordination: Most Rev. Carmelo D.F. Morelos, D.D.,

Rev. Fr. Joesilo C. Amalla, Rev. Fr. Chito G. Butardo


Rev. Fr. Vicente E. Cajegas, Jr., Rev. Fr. Felicito S. Cepeda, Jr.
Rev. Fr. Rufino De Gracia, Rev. Fr. Leonardo R. Guiritan
Rev. Fr. Dennis B. Mira, Rev. Fr. Santiago C. Ybaez

Is 65: 17-21
Ps 30: 2 and 4. 5-6. 11-12a and 13b
Jn 4: 43-54

Dn 13: 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 or 13: 41c-62


Ps 23: 1-3a. 3b-4. 5. 6
Jn 8: 1-11

Wednesday
violet

Lenten Weekday
St. Vincent Ferrer, Priest
Dn 3: 14-20. 91-92. 95
Dn 3: 52. 53. 54. 55. 56
Jn 8: 31-42

5
Birthday: Rev. Fr. Vincent Philipp G. Montenegro
Parochial Fiesta of San Vicente Ferrer, Brgy. San Vicente, Butuan
City, and Patin-ay, Prosperidad, Agusan del Sur

Thursday
VIOLET

Lenten Weekday

2017

Gn 17: 3-9
Ps 105: 4-5. 6-7. 8-9
Jn 8: 51-59

Friday

violet

Lenten Weekday
John Baptist de la Salle, Priest
Day of abstinence from meat
(age 14and up)
Jer 20: 10-13
Ps 18: 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7
Jn 10: 31-42

Ordination: Rev. Fr. Isaleo C. Madelo

Rev. Fr. Roldan M. Nunez, Jr.


Rev. Fr. Guy Arnold L. Pineda

Saturday
violet

Lenten Weekday
Ez 37: 21-28
Jer 31: 10. 11-12 abcd. 13
Jn 11: 45-56

Birthday: Rev. Fr. John Christian U. Young

SUN

MON

2
9
16

3
10
17
24

23/30

APRIL 2017
TUE

WED

THU

FRI

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SAT
1
8
15
22
29

MAY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


4
2
1
5
3
9
11
12
8
10
7
18 19
17
14 15 16
21 22 23 24 25 26
28

29

30

31

SAT
6
13
20
27

april

Sunday

red

PALM SUNDAY OF THE


LORDS PASSION
Procession: Mt 21: 1-11.
Mass: Is 50: 4-7
Ps 22: 8-9. 17-18. 19-20. 23-24
Phil 2:6-11
Mt 26: 14 27: 6

Birthday: Rev. Fr. Joie L. Acedera

Monday
VIOLET

Monday of Holy Week

10

Is 42: 1-7
Ps 27: 1. 2. 3. 13-14
Jn 12: 1-11

Birthday: Rev. Fr. Petrus Keban, SVD

Tuesday
VIOLET

11

Tuesday of Holy Week


St. Stanislaus, Bishop and Martyr

Is 49: 1-6 / Ps 71: 1-2. 3-4a. 5ab-6ab. 15 and 17


Jn 13: 21-33. 36-38
Chrism Mass (WHITE):
Is 61: 1-3a. 6a. 8b-9 / Ps89: 21-22. 25. 27
Rv 1: 5-8/ Lk 4: 16-21

Wednesday
violet

Wednesday of Holy Week


Is 50: 4-9a
Ps 69: 8-10. 21-22. 31 and 33-34
Mt 26: 14-25

12

Thursday
white

2017

13

Holy Thursday
At evening, begin Easter Triduum
of theLords Passion, Death and
Resurrection.
Evening Mass of the Lords Supper
Ex 12: 1-8. 11-14/ Ps 116: 12-13. 15-16bc. 17-18
1 Cor 11: 23-26/ Jn 13: 1-15

Friday

14

red

Good Friday
Day of fast (ages 18-59) and
abstinence from meat (age 14 and up)
Mass is not celebrated today. Celebration of the Lords
Passion : Is 52: 13 -- 53: 12
Ps31: 2. 6. 12-13. 15-16. 17. 25
Heb 4: 14-16; 5: 7-9
Jn 18: 1 -- 19: 42

Ordination: Rev. Fr. Marlon L. Beredo, O.Carm

Saturday
WHITE

Holy Saturday

15

Readings for the Easter Vigil,


which is an Easter Sunday Mass:
Gn 1: 1 -- 2: 2 or 1: 1.26-31a
Ps 104: 1-2. 5-6. 10. 12. 13-14. 24. 35 or
Ps 33: 4-5. 6-7. 12-13. 20-22
Gn 22: 1-18 or22: 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Ps 16: 5. 8. 9-10. 11
Ex 14: 15 -- 15: 1
Ex 15: 1-2. 3-4. 5-6. 17-18
Is 54: 5-14 ; Ps 30: 2. 4. 5-6. 11-12. 1
Is 55: 1-11 ; Is 12: 2-3. 4. 5-6
Bar 3: 9-15. 32 -- 4: 4 ; Ps19: 8. 9. 10. 11
Ez 36: 16-17a. 18-28
Ps 42: 3. 5; 43: 3. 4 or Is 12: 2-3. 4bcd. 5-6 or
Ps 51:12-13. 14-15. 18-19
Rom 6: 3-11
Ps 118: 1-2. 16-17. 22-23
Mt 28: 1-10

SUN

MON

2
9
16

3
10
17
24

23/30

APRIL 2017
TUE

WED

THU

FRI

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SAT
1
8
15
22
29

MAY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


4
2
1
5
3
9
11
12
8
10
7
18 19
17
14 15 16
21 22 23 24 25 26
28

29

30

31

SAT
6
13
20
27

april

Sunday
red

16

EASTER SUNDAY.
The Resurrection of our Lord
and Savior Jesus Christ
Acts 10: 34a. 37-43
Ps 118: 1-2. 16-17. 22-23
Col 3: 1-4 or 1 Cor 5: 6b-8

SequenceVictimae Paschali Laudes


Jn 20: 1-9 or Mt 28: 1-10 or, at an afternoon or evening Mass,
Lk 24: 13-35
Easter Triduum ends after Evening Prayer.

Monday
VIOLET

Easter Monday

17

Acts 2: 14. 22-33


Ps 16: 1-2a and 5. 7-8. 9-10. 11
Mt 28: 8-15

Presbyteral Ordination: Rev. Fr. Petrus Keban, SVD

Rev. Fr. Pascalis Keban Kaha, CICM

Birthday: Rev. Fr. Robertus Bijaksana, CICM

Tuesday
white

Easter Tuesday

18

Acts 2: 36-41
Ps 33: 4-5. 18-19. 20 and 22
Jn 20: 11-18

Wednesday
violet

Easter Wednesday
Acts 3: 1-10
Ps 105: 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Lk 24: 13-35

19

Thursday
white

Easter Thursday

2017

20

Acts 3: 11-26
Ps 8: 2ab and 5. 6-7. 8-9
Lk 24: 35-48

Friday

21

white

Easter Friday
St. Anselm, Bishop and Doctor of the
Church
Acts 4: 1-12
Ps 118: 1-2 and 4. 22-24. 25-27a
Jn 21: 1-14

Ordination: Rev. Fr. Marlon L. Beredo, O.Carm

Saturday
WHITE

Easter Saturday

22

Acts 4: 13-21
Ps 118: 1 and 14-15ab. 16-18. 19-21
Mk 16: 9-15

Birthday: Rev. Fr. Santiago C. Ybaez

SUN

MON

2
9
16

3
10
17
24

23/30

APRIL 2017
TUE

WED

THU

FRI

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SAT
1
8
15
22
29

MAY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


4
2
1
5
3
9
11
12
8
10
7
18 19
17
14 15 16
21 22 23 24 25 26
28

29

30

31

SAT
6
13
20
27

april

Sunday
white

23

2nd SUNDAY, EASTER


Divine Mercy Sunday
Acts 2: 42-47
Ps 118: 2-4. 13-15. 22-24
1 Pt 1: 3-9
Jn 20: 19-31

Ordination: Rev. Fr. Constantine R. Legaspino, MSC

Rev. Fr. Joshue G. Cadorna, OAD

Monday
white

Easter Weekday

24

Acts 4: 23-31
Ps 2: 1-3. 4-7a. 7b-9
Jn 3: 1-8

Birthday: Rev. Fr. Artemio D. Jusayan, O.Carm


Ordination: Rev. Fr. Achilles O. Ayaton

Rev. Fr. Celso Abanes, OAD

Tuesday
white

Easter Tuesday

25

1 Pt 5: 5b-14
Ps 89: 2-3. 6-7. 16-17
Mk 16: 15-20

Wednesday
white

Easter Weekday
Acts 5: 17-26
Ps 34: 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Jn 3: 16-21

26

Thursday
white

Easter Weekday

2017

27

Acts 5: 27-33
Ps 34: 2 and 9. 17-18. 19-20
Jn 3: 31-36

Ordination: Rev. Fr. Edgar G. Villanueva

Friday

Rev. Fr. Sheldon R. Tabile, O.Carm

28

white / red

Easter Weekday
Peter Chanel, Priest and Martyr
Louis Mary de Montfort, Priest
Acts 5: 34-42
Ps 27: 1. 4. 13-14
Jn 6: 1-15

Birthday: Rev. Fr. Juanito M. Nuez


Ordination: Rev. Fr. Sansin Zoilo C. Ebua, MSC

Saturday
WHITE

29

Catherine of Siena, Virgin


and Doctor of the Church
Acts 6: 1-7
Ps 33: 1-2. 4-5. 18-19
Jn 6: 16-21

SUN

MON

2
9
16

3
10
17
24

23/30

APRIL 2017
TUE

WED

THU

FRI

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SAT
1
8
15
22
29

MAY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


4
2
1
5
3
11
12
9
10
7
8
18 19
17
14 15 16
21 22 23 24 25 26
28

29

30

31

SAT
6
13
20
27

april/may

Sunday
white

30

3rd SUNDAY, EASTER

Acts 2: 14. 22-33


Ps 16: 1-2. 5. 7-8. 9-10. 11 (11a)
1 Pt 1: 17-21
Lk 24:13-35

Birthday: Rev. Fr. Ronniel G. Babano

Monday
white

Easter Weekday
Joseph the Worker

1
Birthday: Rev. Fr. Albert Ziem, SVD
Parochial Fiesta of St. Joseph the Worker Parish, Bunawan, Agusan del Sur
Parochial Fiesta of the Our Lady of Charity Parish, Mabuhay, Agusan del Sur

Acts 6: 8-15
Ps 119: 23-24. 26-27. 29-30
Jn 6: 22-29
Proper Gospel for Joseph: Mt 13: 54-58

Tuesday
white

Athanasius, Bishop and Doctor of the


Church
Acts 7: 51 -- 8: 1a
Ps 31: 3cd-4. 6 and 7b and 8a.17 and 21ab
Jn 6: 30-35

Wednesday
red

Philip and James, Apostles

Birthday: Rev. Fr. Romeo M. Cabatic, Jr.

1 Cor 15: 1-8


Ps 19: 2-3. 4-5
Jn 14: 6-14

Parochial Fiesta of Sta. Cruz Parish, Lingayao, Las Nieves, Agusan del Norte

2017

Thursday

white

Easter Weekday
Acts 8: 26-40
Ps 66: 8-9. 16-17. 20
Jn 6: 44-51

Friday

white / red

Easter Weekday
Acts 9: 1-20
Ps 117: 1bc. 2
Jn 6: 52-59

Saturday
WHITE

Easter Weekday
Acts 9: 31-42
Ps 116: 12-13. 14-15. 16-17
Jn 6: 60-69

SUN
7
14
21
28

MON
1
8
15
22
29

MAY 2017

TUE
2
9
16
23
30

WED
3
10
17
24
31

THU
4
11
18
25

FRI
5
12
19
26

SAT
6
13
20
27

JUNE 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
2
8
9
6
7
4
5
12 13 14 15 16
11
18 19 20 21 22 23
25

26

27

28

29

30

SAT
3
10
17
24

MAy

Sunday
white

4th SUNDAY, EASTER

Acts 2: 14a. 36-41


Ps 23: 1-3a. 3b-4. 5. 6
1 Pt 2: 20b-25
Jn 10: 1-10

Birthday: Rev. Fr. Almado C. Ecarma


Ordination: Rev. Fr. Roel U. Griar

Monday

white

Easter Weekday
Acts 11: 1-18
Ps 42: 2-3; 43: 3-4
Jn 10: 1118

Ordination: Rev. Fr. Ruel C. Jabonite

Tuesday

white

Easter Weekday
Acts 11: 19-26
Ps 87: 1b-3. 4-5. 6-7
Jn 10: 22-30

Wednesday
WHITE

10

Easter Weekday
Damien Joseph de Veuster of
Molokai, Priest
Acts 12: 24 -- 13: 5a
Ps 67: 2-3. 5. 6 and 8
Jn 12: 44-50

Birthday: Rev. Fr. Isaac Manuel V. Moran


Ordination: Rev. Fr. Jorge Dosit V. Buot

2017

Thursday

11

white

Easter Weekday
Acts 13: 13-25
Ps 89: 2-3. 21-22. 25 and 27
Jn 13: 16-20

Parochial Fiesta of San Isidro Labrador


Marcelina, Bayugan City, Agusan del Sur

Friday

12

white / red

Easter Weekday
Nereus and Achilleus, Martyrs, and
Pancras, Martyr
Acts 13: 26-33
Ps 2: 6-7. 8-9. 10-11ab
Jn 14: 1-6

Birthday: Msgr. Porfirio C. Colon, Jr.,PC

Saturday
WHITE

13

Easter Weekday
Our Lady of Fatima
Acts 13: 44-52
Ps 98: 1. 2-3ab. 3cd-4
Jn 14: 7-14

SUN
7
14
21
28

MON
1
8
15
22
29

MAY 2017

TUE
2
9
16
23
30

WED
3
10
17
24
31

THU
4
11
18
25

FRI
5
12
19
26

SAT
6
13
20
27

JUNE 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
2
8
9
6
7
4
5
12 13 14 15 16
11
18 19 20 21 22 23
25

26

27

28

29

30

SAT
3
10
17
24

MAy

Sunday
white

14

5th SUNDAY, EASTER


Acts 6: 1-7
Ps 33: 1-2. 4-5. 18-19 22
1 Pt 2: 4-9
Jn 14: 1-12

Birthday: Rev. Fr. Almado C. Ecarma


Ordination: Rev. Fr. Roel U. Griar

Monday
white

15

Easter Weekday
Isidore the Farmer
Acts 14: 5-18
Ps 115: 1-2. 3-4. 15-16
Jn 14: 21-26

Tuesday
white

Easter Weekday

Ordination: Rev. Fr. Ruel C. Jabonite

16

Acts 14: 19-28


Ps 145: 10-11. 12-13
Jn 14: 27-31a

Wednesday
WHITE

Easter Weekday
Acts 15: 1-6
Ps 122: 1-2. 3-4ab.
Jn 15: 1-8

17
Birthday: Rev. Fr. Isaac Manuel V. Moran
Ordination: Rev. Fr. Jorge Dosit V. Buot

2017

Thursday

18

white

Easter Weekday
John I, Pope and Martyr
Acts 15: 7-21
Ps 96: 1-2a. 2b-3. 10
Jn 15: 9-11

Parochial Fiesta of San Isidro Labrador


Marcelina, Bayugan City, Agusan del Sur

Friday

19

white

Easter Weekday
Acts 15: 22-31
Ps 57: 8-9. 10
Jn 15: 12-17

Birthday: Msgr. Porfirio C. Colon, Jr.,PC

Saturday
WHITE

20

Easter Weekday
Bernardine of Siena, Priest
Acts 16: 1-10
Ps 100: 1b-2. 3. 5
Jn 15: 18-21

SUN
7
14
21
28

MON
1
8
15
22
29

MAY 2017

TUE
2
9
16
23
30

WED
3
10
17
24
31

THU
4
11
18
25

FRI
5
12
19
26

SAT
6
13
20
27

JUNE 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
2
8
9
6
7
4
5
12 13 14 15 16
11
18 19 20 21 22 23
25

26

27

28

29

30

SAT
3
10
17
24

MAy

Sunday
white

21

6th SUNDAY, EASTER


Acts 8: 5-8. 14-17
Ps 66: 1-3. 4-5. 6-7. 16. 20
1 Pt 3: 15-18
Jn 14: 15-21

Monday
white

22

Easter Weekday
Rita of Cascia, Religious
Acts 16: 11-15
Ps 149: 1b-2. 3-4. 5-6a
Jn 15: 26 -- 16: 4a

Tuesday
white

Easter Weekday

Ordination: Rev. Fr. Joselito T. Galido

Rev. Fr. Ernesto Ombrog III, O.Carm

23

Acts 16: 22-34


Ps 138: 1-2ab. 2cde-3. 7c-8
Jn 16: 5-11

Ordination: Rev. Fr. Herbert F. Jaranilla

Wednesday
WHITE

Easter Weekday
Acts 17: 15. 22 -- 18: 1
Ps 148: 1-2. 11-12. 13. 14
Jn 16: 12-15

24

2017

Thursday

25

white

Easter Weekday
Venerable Bede, Priest and Doctor of
the Church
Gregory VII, Pope
Mary Magdalene de Pazzi, Virgin
Acts 18: 1-8
Ps 98: 1. 2-3ab. 3cd-4
Jn 16: 16-20

Friday

Ordination: Rev. Fr. Luciano M. Laquinta


Parochial Fiestas of San Isidro Labrador
Salvacion, Bayugan City; Binucayan, Loreto, Agusan del Sur

26

white

Philip Neri, Priest


Acts 18: 9-18
Ps 47: 2-3. 4-5. 6-7
Jn 16: 20-23

Saturday
WHITE

27

Easter Weekday
Augustine of Canterbury,
Bishop
Acts 18: 23-28
Ps 47: 2-3. 8-9. 10
Jn 16: 23b-28

Birthday: Rev. Fr. Everett Corvera


Ordination: Ordination: Rev. Fr. Aldrin P. Alaan

SUN
7
14
21
28

MON
1
8
15
22
29

MAY 2017

TUE
2
9
16
23
30

WED
3
10
17
24
31

THU
4
11
18
25

Rev. Fr. Almado C. Ecarma


Rev. Fr. Ronnie A. Licayan

FRI
5
12
19
26

SAT
6
13
20
27

JUNE 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
2
8
9
6
7
4
5
12 13 14 15 16
11
18 19 20 21 22 23
25

26

27

28

29

30

SAT
3
10
17
24

MAy/june

Sunday
white

28

ASCENSION OF THE LORD,


Solemnity
7th Sunday of Easter
Acts 1: 1-11
Ps 47: 2-3. 6-7. 8-9
Eph 1: 17-23
Mt 28: 16-20

Monday
white

Easter Weekday

29

Acts 19: 1-8


Ps 68: 2-3ab. 4-5acd. 6-7ab
Jn 16: 29-33

Birthday : Rev. Fr. James Michael M. Abellanosa

Tuesday
white

Easter Weekday

30

Acts 20: 17-27


Ps 68: 10-11. 20-21
Jn 17: 1-11a

Parochial Fiesta of Holy Cross Parish, Brgy. Ampayon, Butuan City

Wednesday
WHITE

31

Visitation of the Blessed Virgin Mary


Zep 3: 14-18a or Rom 12: 9-16
Is 12: 2-3. 4bcd. 5-6
Lk 1: 39-56

Ordination: Rev. Fr. Romeo M. Cabatic, Jr.

Rev. Fr. Romeo G. Garcia


Rev. Fr. James Michael M. Abellanosa

2017

Thursday

red

Justin, Martyr
Acts 22: 30; 23: 6-11
Ps 16: 1-2a and 5. 7-8. 9-10. 11
Jn 17: 20-26

Ordination: Rev. Fr. Ruel A. Delector,

Rev. Fr. Randy Jasper C. Odchigue,


Rev. Fr. Cielito A. Orias & Rev. Fr. Jose R. Sincero

Friday

white / RED

Easter Weekday
Marcellinus and Peter, Martyrs
Acts 25: 13b-21
Ps 103: 1-2. 11-12. 19-20ab
Jn 21: 15-19

Ordination: Rev. Fr. Nelson R. Marilag

Saturday
RED

Charles Lwanga &


Company, Martyrs
Acts 28: 16-20. 30-31
Ps 11: 4. 5 and 7
Jn 21: 20-25

Ordination:: Rev. Fr. Dennis D. Badic, Rev. Fr. Rex T. Cassion,

Rev. Fr. Herbert F. Jaranilla, Rev. Fr. Jenor P. Luis,


Rev. Fr. Petrus Keban, SVD

SUN
7
14
21
28

MON
1
8
15
22
29

MAY 2017

TUE
2
9
16
23
30

WED
3
10
17
24
31

THU
4
11
18
25

FRI
5
12
19
26

SAT
6
13
20
27

JUNE 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
2
8
9
6
7
4
5
12 13 14 15 16
11
18 19 20 21 22 23
25

26

27

28

29

30

SAT
3
10
17
24

june

Sunday
RED

PENTECOST, Solemnity

Vigil: Gn 11: 1-9 or Ex 19: 3-8a. 16-20b or


Ez 37: 1-4 or Jl 3: 1-5
Ps 104: 1-2. 24. 35. 27-28. 29. 30
Rom 8: 22-27
Jn 7: 37-39.
Day: Acts 2: 1-11
Ps 104: 1. 24. 29-30. 31. 34
1 Cor 12: 3b-7. 12-1 SequenceVeni
Sancte Spiritu
Jn 20: 19-23

Birthday : Rev. Fr. Felixberto M. Floreta


Ordination : Rev. Fr. Everett Corvera; Rev. Fr. Alberto B. Eslier

Monday
green

9 Week, Ordinary Time


Boniface, Bishop and Martyr
th

Tb 1: 3; 2: 1a-8
Ps 112: 1b-2. 3b-4. 5-6
Mk 12: 1-12

Tuesday
GREEN

Ordinary Weekday

Birthday : Rev. Fr. Alphonso Dirk L. Sanchez

Tb 3: 1-11a. 16-17a
Ps 25: 2-3. 4-5ab. 6 and 7bc. 8-9
Mk 12: 18-27

Wednesday
WHITE

Visitation of the Blessed Virgin Mary


Zep 3: 14-18a or Rom 12: 9-16
Is 12: 2-3. 4bcd. 5-6
Lk 1: 39-56

Thursday
green

Ordinary Weekday

2017

Tb 6: 10-11; 7: 1bcde. 9-17; 8: 4-9a


Mk 12: 28-34

Birthday: Rev. Fr. Roberto T. Butawan

Friday

white / RED

Ordinary Weekday
Ephrem of Syria, Deacon and Doctor
of the Church
Tb 11: 5-17
Ps 146: 1b-2. 6c-7. 8-9a. 9bc-10
Mk 12: 35-37

Ordination: Rev. Fr. Vincent Philip G. Montenegro

Saturday
green

10

Ordinary Weekday
Tb 12: 1. 5-15. 20
Tb 13: 2. 6efgh. 7. 8
Mk 12: 38-44

Ordination: Rev. Fr. Florentino R. De Guzman, MSC

Rev. Fr. Melvin Lorono, O.Carm

SUN

MON

4
11
18
25

5
12
19
26

JUNE 2017
TUE

WED

6
13
20
27

7
14
21
28

THU
1
8
15
22
29

FRI
2
9
16
23
30

SAT
3
10
17
24

JULY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
9
16

3
10
17

23/30 24/31

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

SAT
1
8
15
22

25

26

27

28

29

june

Sunday
WHITE

11

THE HOLY TRINITY,


Solemnity

Ex 34: 4b-6. 8-9


Dn 3: 52. 53. 54. 55. 56 (52b)
2 Cor 13: 11-13
Jn 3: 16-18

Monday
green

12

10th Week, Ordinary Time


2 Cor 1: 1-7
Ps 34: 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
Mt 5: 1-12

Tuesday
GREEN

13

Anthony of Padua, Priest and


Doctor of the Church
2 Cor 1: 18-22
Ps 119: 129. 130. 131. 132. 133. 135
Mt 5: 13-16

Wednesday
GREEN

Ordinary Weekday

Birthday : Rev. Fr. Antonio A. Saniel


Parochial Fiesta of St. Anthony of Padua, Sibagat, Agusan del Sur

14

2 Cor 3: 4-11
Ps 99: 5. 6. 7. 8. 9
Mt 5: 17-19

Birthday : Rev. Fr. Charles P. Gingco, SVD

Thursday
green

Ordinary Weekday

2017

15

2 Cor 3: 15 4: 1. 3-6
Ps 85: 9ab and 10. 11-12. 13-14
Mt 5: 20-26

Friday

Ordination: Rev. Fr. Jodimar A. Baas, Rev. Fr. Siegfred B. Dosdos,

Rev. Fr. Dandy E. Marababol


Rev. Fr. Ernesto Ombrog III, O.Carm

16

GREEN

Ordinary Weekday
2 Cor 4: 7-1
Ps 116: 10-11. 15-16. 17-18
Mt 5: 27-32

Saturday
green

17

Ordinary Weekday
2 Cor 5: 14-21
Ps 103: 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Mt 5: 33-37

SUN

MON

4
11
18
25

5
12
19
26

JUNE 2017
TUE

WED

6
13
20
27

7
14
21
28

THU
1
8
15
22
29

FRI
2
9
16
23
30

SAT
3
10
17
24

JULY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
9
16

3
10
17

23/30 24/31

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

SAT
1
8
15
22

25

26

27

28

29

june

Sunday
WHITE

18

THE BODY AND BLOOD OF


CHRIST, Solemnity
Dt 8: 2-3. 14b-16a
Ps 147: 12-13. 14-15. 19-20 (12)
1 Cor 10: 16-17
Jn 6: 51-58

Birthday : Rev. Fr. Roberto T. Butawan

Rev. Fr. Edgar G. Villanueva

Ordination: Rev. Fr. Marlon U. Jabonite, CSS

Monday
green

19

11th Week in Ordinary Time


Romuald, Abbot
2 Cor 6: 1-10
Ps 98: 1. 2b. 3ab. 3cd-4
Mt 5: 38-42

Tuesday
GREEN

Ordinary Weekday

20

2 Cor 8: 1-9
Ps 146: 2. 5-6ab. 6c-7. 8-9
Mt 5: 43-48

Wednesday
white

Ordination : Rev. Fr. Benido B. Tumol, MSC


Parochial Fiesta of Sacred Heart, San Francisco, Agusan del Sur

21

Aloysius Gonzaga, Religious


2 Cor 9: 6-11
Ps 112: 1bc-2. 3-4
Mt 6: 1-6. 16-18

Birthday : Rev. Fr. Silverio A. Relova


Ordination : Rev. Fr. Ronniel G. Babano, Rev. Fr. Nercipino C. Obus,

Rev. Fr. Efren J. Saga, Rev. Fr. Darius R. Tudlasa

Thursday
green / white / red

2017

22

Ordinary Weekday
Paulinus of Nola, Bishop; John Fisher
and Thomas More, Martyr
2 Cor 11: 1-11
Ps 111: 1b-2. 3-4. 7-8
Mt 6: 7-15

Friday

23

red

SACRED HEART OF JESUS


Dt 7: 6-11
Ps 103: 1-2. 3-4. 6-7. 8. 10
1 Jn 4: 7-16
Mt 11: 25-30

Birthday : Rev. Fr. Ruffy De Guzman


Ordination: Rev. Fr. Eustacio D. Arnigo, Jr., Rev. Fr. Ricky P. Amante,

Rev. Fr. Juanito M. Nunez, Jr.

Saturday
green

24

NATIVITY OF JOHN
THE BAPTIST, Solemnity
Is 49: 1-6
Ps 139: 1b-3. 13-14ab. 14c-15
Acts 13: 22-26/ Lk 1: 57-66. 80

SUN

MON

4
11
18
25

5
12
19
26

Birthday : Rev. Fr. Wesley S. Montalban


Ordination: Most Rev. Juan de Dios M. Pueblos, D.D. (Episcopal)

Rev. Danny B. Arellano


Rev. Fr. Joseph D. Borja
Rev. Fr. Joseph Alner Y. Garrido
Rev. Fr. Fortunato I. Leopardas
Rev. Fr. Edwin P. Cabahug
Rev. Fr. Randy O. Caerlang
Rev. Fr. Ramil P. Jovita
Rev. Fr. John Carlo M. Radaza
Rev. Fr. Wilbert Mark R. Simplicio

JUNE 2017
TUE

WED

6
13
20
27

7
14
21
28

THU
1
8
15
22
29

FRI
2
9
16
23
30

SAT
3
10
17
24

JULY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
9
16

3
10
17

23/30 24/31

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

SAT
1
8
15
22

25

26

27

28

29

june/july

Sunday
green

25

12th SUNDAY,
ORDINARY TIME

Jer 20: 10-13


Ps 69: 8-10. 14. 17. 33-35 (14c)
Rom 5: 12-15
Mt 10: 26-33

Ordination: Msgr. Ruel S. Lasco, PC

Rev. Fr. Carlito L. Clase, Rev. Fr. Ernesto S. Lasala, Jr.


Rev. Fr. Loven E. Tutas, Rev. Fr. Dennis S. Prisco

Monday
green

Ordinary Weekday

26

Gn 12: 1-5
Ps 33: 12-13. 18-19. 20 and 2
Mt 7: 1-5

Ordination: Rev. Fr. Marwen D. Oclarit

Tuesday
GREEN / white

27

Ordinary Weekday
Cyril of Alexandria,
Bishop and Doctor of the Church
Gn 13: 2. 5-18
Ps 15: 2-3a. 3bc-4ab. 5
Mt 7: 6. 12-14

Wednesday
red

Birthday : Rev. Fr. Sansin Zoilo C. Ebua, MSC

28

Irenaeus, Bishop and Martyr


Gn 15: 1-12. 17-18
Ps 105: 1-2. 3-4. 6-7. 8-9
Mt 7: 15-20

Thursday
green

2017

29

PETER and PAUL, Apostles

Vigil: Acts 3: 1-1 / Ps 19: 2-3. 4-5 / Gal 1: 11-20


Jn 21: 15-19.
Day: Acts 12: 1-11
Ps34: 2-3. 4-5. 6-7. 8-9/ 2
Tm 4: 6-8. 17-18
Mt 16: 13-19

Friday

30

GREEN / red

Ordinary Weekday
First Martyrs of the Church of Rome
Gn 17: 1. 9-10. 15-22
Ps 128: 1-2. 3. 4-5
Mt 8: 1-4

Parochial Fiesta of Sacred Heart, Bayugan City, Agusan del Sur

Saturday
white / green

Ordinary Weekday
Bl Junipero Serra, Priest
Gn 18: 1-15
Lk 1: 46-47. 48-49. 50 and 53. 54-55
Mt 8: 5-17

SUN

MON

4
11
18
25

5
12
19
26

JUNE 2017
TUE

WED

6
13
20
27

7
14
21
28

THU
1
8
15
22
29

FRI
2
9
16
23
30

SAT
3
10
17
24

JULY 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
9
16

3
10
17

23/30 24/31

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

SAT
1
8
15
22

25

26

27

28

29

july

Sunday
green

3th SUNDAY,
ORDINARY TIME

2 Kgs 4: 8-11. 14-16a


Ps 89: 2-3. 16-17. 18-19 (2a)
Rom 6: 3-4. 8-11
Mt 10: 37-42

Monday
red

Thomas, Apostle

Eph 2: 19-22
Ps 117: 1bc.
Jn 20: 24-29

Tuesday
GREEN

Ordinary Weekday

Gn 19: 15-29
Ps 26: 2-3. 9-10. 11-12
Mt 8: 23-27

Wednesday
white / green

Ordinary Weekday
Anthony Mary Zaccaria, Pries
Gn 21: 5. 8-20a
Ps 34: 7-8. 10-11. 12-13
Mt 8: 28-34

Ordination: Most Rev. Carmelo D.F. Morelos, D.D. (Episcopal)

Thursday
green

2017

Ordinary Weekday
Maria Goretti, Virgin and Martyr
Gn 22: 1b-19
Ps 115: 1-2. 3-4. 5-6. 8-9
Mt 9: 1-8

Birthday: Rev. Fr. Dennis S. Prisco

Friday

GREEN

Ordinary Weekday
Gn 23: 1-4. 19; 24: 1-8. 62-67
Mt 9: 9-13

Saturday
green

Ordinary Weekday
Gn 27: 1-5. 15-29
Ps 135: 1b-2. 3-4. 5-6
Mt 9: 14-17

JULY 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

2
9
16

3
10
17

23/30

24/31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SAT
1
8
15
22
29

AUGUST 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


3
4
1
2
10
11
8
9
6
7
17
14 15 16
18
13
20 21 22 23 24 25
27

28

29

30

31

SAT
5
12
19
26

july

Sunday
green

14th SUNDAY,
ORDINARY TIME

Zec 9: 9-10
Ps 145: 1-2. 8-9. 10-11. 13-14
Rom 8: 9. 11-13
Mt 11: 25-30

Birthday: Rev. Fr. Dick Russo Endriga

Rev. Fr. Joshue Cardon, O.A.D.

Monday
green

Ordinary Weekday

10

Gn 28: 10-22a
Ps 91: 1-2. 3-4. 14-15ab
Mt 9: 18-26

50th Anniversary of the Erection of the Diocese of Butuan

Tuesday
GREEN

Ordinary Weekday

11

Gn 19: 15-29
Ps 26: 2-3. 9-10. 11-12
Mt 8: 23-27

Birthday: Rev. Fr. Roldan M. Nuez, Jr.

Wednesday
white

Benedict, Abbot
Gn 32: 23-33
Ps 17: 1b. 2-3. 6-7ab. 8b and 15
Mt 9: 32-38

12

Thursday
green / white

2017

13

Ordinary Weekday
Henry, King
Gn 44: 18-21. 23b-29; 45: 1-5
Ps 105: 16-17. 18-19. 20-21
Mt 10: 7-15

Friday

Ordination: Rev. Fr. Emmanuel Akordor, SVD

14

GREEN

Ordinary Weekday
Gn 46: 1-7. 28-30
Ps 37: 3-4. 18-19. 27-28. 39-40
Mt 10: 16-23

Saturday
white

15

Bonaventure, Bishop and


Doctor of the Church
Gn 49: 29-32; 50: 15-26a
Ps 105: 1-2. 3-4. 6-7
Mt 10: 24-33

JULY 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

2
9
16

3
10
17

23/30

24/31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SAT
1
8
15
22
29

AUGUST 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


3
4
1
2
10
11
8
9
6
7
17
14 15 16
18
13
20 21 22 23 24 25
27

28

29

30

31

SAT
5
12
19
26

july

Sunday
green

16

15th SUNDAY,
ORDINARY TIME

Is 55: 10-11
Ps 65: 10. 11. 12-13. 14 (Lk 8:8)
Rom 8: 18-23
Mt 13: 1-23
Birthday: Rev. Fr. Aldrin P. Alaan

Parochial Fiesta of the Our Lady of Mt. Carmel,


Carmen, Agusan del Norte

Monday
green

Ordinary Weekday

17

Ex 1: 8-14. 22
Ps 124: 1b-3. 4-6. 7-8
Mt 10: 34 11: 1

Tuesday
GREEN / white

18

Ordinary Weekday
Camillus de Lellis, Priest
Ex 2: 1-15a
Ps 69: 3. 14. 30-31. 33-34
Mt 11: 20-24

Wednesday
green

Ordinary Weekday
Ex 3: 1-6. 9-1
Ps 103: 1b-2. 3-4. 6-7
Mt 11: 25-27

Birthday: Rev. Fr. Roldan M. Nuez, Jr.

19
Ordination: Rev. Fr. Gabriel B. Avelino

Rev. Fr. Francisco Nicomedes S. Sanchez


Rev. Fr. John Christian U. Young

Thursday
green / red

2017

20

Ordinary Weekday
Apollinarius, Bishop and Martyr
Ex 3: 13-20
Ps 105: 1 and 5. 8-9. 24-25. 26-27
Mt 11: 28-30

Friday

Birthday: Rev. Fr. Juliano B. Ong

21

white / GREEN

Ordinary Weekday
Lawrence of Brindisi, Priest and
Doctor of the Church
Ex 11: 10 12: 14
Ps 116: 12-13. 15 and 16bc. 17-18
Mt 12: 1-8

Saturday
white

22

Mary Magdalene,
Disciple of the Lord
Ex 12: 37-42
Ps 136: 1 and 23-24. 10-12. 13-1
Jn 20: 1-2. 11-18

JULY 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

2
9
16

3
10
17

23/30

24/31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SAT
1
8
15
22
29

AUGUST 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


3
4
1
2
10
11
8
9
6
7
17
14 15 16
18
13
20 21 22 23 24 25
27

28

29

30

31

SAT
5
12
19
26

july

Sunday
green

23

16th SUNDAY,
ORDINARY TIME

Wis 12: 13. 16-19


Ps 86: 5-6. 9-10. 15-16 (5a)
Rom 8: 26-2
Mt 13: 24-43

Monday
green / white

24

Ordinary Weekday
Sharbel Makhluf, Priest
Ex 14: 5-18
Ex 15: 1bc-2. 3-4. 5-6
Mt 12: 38-42

Tuesday
red

James, Apostle

Birthday: Rev. Fr. Ramses L. Oez

25

2 Cor 4: 7-15
Ps 126: 1bc-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Mt 20: 20-28

Wednesday
green

Birthday: Rev. Fr. Jodimar A. Baas, Rev. Fr. Siegfred B. Dosdos


Parochial Fiesta of St. James the Great
Buenavista, Agusan del Norte; Santiago, Agusan del Norte

26

Joachim and Anne,


Parents of the Virgin Mary
Ex 16: 1-5. 9-15
Ps 78: 18-19. 23-24. 25-26. 27-28
Mt 13: 1-9

Parochial Fiesta of St. Anne, Tubay, Agusan del Norte

Thursday
green

Ordinary Weekday

2017

27

Ex 19: 1-2. 9-11. 16-20b


Dn 3: 52. 53. 54. 55. 56
Mt 13: 10-17

Friday

28

GREEN

Ordinary Weekday
Ex 20: 1-17
Ps 19: 8. 9. 10. 11
Mt 13: 18-23

Saturday
white

29

Martha, Disciple of the Lord


Ex 24: 3-8
Ps 50: 1b-2. 5-6. 14-15
Jn 11: 19-27 or Lk 10: 38-42

Birthday: Rev. Fr. Ronnie A. Licayan

JULY 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

2
9
16

3
10
17

23/30

24/31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SAT
1
8
15
22
29

AUGUST 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


3
4
1
2
10
11
8
9
6
7
17
14 15 16
18
13
20 21 22 23 24 25
27

28

29

30

31

SAT
5
12
19
26

july/august

Sunday
green

30

17th SUNDAY,
ORDINARY TIME

1 Kgs 3: 5. 7-12
Ps 119: 57. 72. 76-77. 127-128. 129130 (97a)
Rom 8: 28-30
Mt 13: 44-52

Birthday: Rev. Fr. Robertus Bijaksana, CICM

Monday
white

31

Ignatius of Loyola, Priest


Ex 32: 15-24. 30-34
Ps 106: 19-20. 21-22. 23
Mt 13: 31-35

Tuesday
white

Parochial Fiesta of St. Ignatius of Loyola, Esperanza, Agusan del Sur

Alphonsus Liguori,
Bishop and Doctor of the Church
Ex 33: 7-11; 34: 5b-9. 28
Mt 13: 36-43

Wednesday
white / green

Ordinary Weekday
Eusebius of Vercelli, Bishop; Peter
Julian Eymard, Priest
Ex 34: 29-35
Ps 99: 5. 6. 7. 9
Mt 13: 44-46

Ordination: Rev. Fr. Ramses L. Oez

Thursday
green

2017

Ordinary Weekday
Ex 40: 16-21. 34-38
Ps 84: 3. 4. 5-6a and 8a. 11
Mt 13: 47-53

Birthday: Rev. Fr. Felicito S. Cepeda, Jr.

Friday

white

John Mary Vianney, Priest


Lv 23: 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37
Ps 81: 3-4. 5-6. 10-11ab
Mt 13: 54-58

Saturday
white / green

Ordinary Weekday
Dedication of the Basilica of
Saint Mary Major in Rome
Lv 25: 1. 8-17
Ps 67: 2-3. 5. 7-8
Mt 14: 1-12

Parochial Fiesta of the Our Lady of the Snows, Las Nieves,


Agusan del Norte

JULY 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

2
9
16

3
10
17

23/30

24/31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SAT
1
8
15
22
29

AUGUST 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


3
4
1
2
10
11
8
9
6
7
17
14 15 16
18
13
20 21 22 23 24 25
27

28

29

30

31

SAT
5
12
19
26

AUGUST

Sunday
White

TRANSFIGURATION OFTHE
LORD, Feast
Dn 7: 9-10. 13-14
Ps 97: 1-2. 5-6. 9
2 Pt 1: 16-19
Mt 17: 1-9

Birthday: Rev. Fr. Alberto B. Eslier

Rev. Fr. John Pulch U. Busante

Monday
GREEN / white

Ordinary Weekday
Sixtus II, Pope & Co., Martyrs;
Cajetan, Priest
Nm 11: 4b-15
Ps 81: 12-13. 14-15. 16-17
Mt 14: 13-21

Tuesday
white

Dominic, Priest

Nm 12: 1-13
Ps 51: 3-4. 5-6ab. 6cd-7. 12-13
Mt 14: 22-36 or Mt 15: 1-2. 10-14

Ordination: Rev. Fr. Jean Eddy Bakando, CICM

Wednesday
green / red

Ordinary Weekday
Teresa Benedicta of the Cross,
Virgin and Martyr
Nm 13: 1-2. 25 14: 1. 26a-29a. 34-35
Ps 106: 6-7ab. 13-14. 21-22. 23
Mt 15:21-28

Thursday
red

2017

10

Lawrence, Deacon and Martyr


2 Cor 9: 6-10
Ps 112: 1-2. 5-6. 7-8. 9
Jn 12: 24-26

Friday

11

white

Clare, Virgin
Dt 4: 32-40
Ps 77: 12-13. 14-15. 16 and 21
Mt 16: 24-28

Birthday: Rev. Fr. Jimwell B. Goyo

Rev. Fr. Roberto Y. Villanueva, MSC

Saturday

12

white / green

Ordinary Weekday
Jane Frances de Chantal,
Religious
Dt 6: 4-13
Ps 18: 2-3a. 3c-4. 47 and 51
Mt 17: 14-20

Birthday: Rev. Fr. Celso N. Laluna

Rev. Fr. Dandy E. Marababol

SUN

MON

6
13
20
27

7
14
21
28

AUGUST 2017
TUE
1
8
15
22
29

WED
2
9
16
23
30

THU
3
10
17
24
31

FRI
4
11
18
25

SAT
5
12
19
26

SEPTEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
7
8
5
6
3
4
12 13 14 15
11
10
17
18 19 20 21 22
24

25

26

27

28

29

SAT
2
9
16
23
30

AUGUST

Sunday
green

13

19th SUNDAY,
ORDINARY TIME

1 Kgs 19: 9a. 11-13a


Ps 85: 9. 10. 11-12. 13-14
Rom 9: 1-5
Mt 14: 22-33

Monday
RED

Maximilian Mary Kolbe,


Priest and Martyr

14

Dt 10: 12-22
Ps 147: 12-13. 14-15. 19-20
Mt 17: 22-27

Tuesday
white

Birthday: Rev. Fr. Stephen M. Brongcano

15

ASSUMPTION OF THE BLESSED


VIRGIN MARY, Solemnity.
Rv 11: 19a; 12: 1-6a. 10ab
Ps 45: 10. 11. 12. 16
1 Cor 15: 20-27
Lk 1: 39-56

Wednesday
green

Ordinary Weekday
Dt 34: 1-12
Ps 66: 1-3a. 5 and 8. 16-17
Mt 18: 15-20

Parochial Fiesta of the Our Lady of Assumption, Jabonga,


Agusan del Norte

16
Fiesta of San Roque Quasi-Parish, Sta. Irene, Prosperidad,
Agusan del Sur

Thursday
green

Ordinary Weekday

2017

17

Jos 3: 7-10a. 11. 13-17


Ps 114: 1-2. 3-4. 5-6
Mt 18: 21 19: 1

Friday

18

white

Ordinary Weekday
Jos 24: 1-13
Ps 136: 1-3. 16-18. 21-22 and 24
Mt 19: 3-12

Saturday

19

white / green

dinary Weekday
John Eudes, Priest;
St. Ezechiel Moreno, Priest
Jos 24: 14-29
Ps 16: 1-2a and 5. 7-8. 11
Mt 19: 13-15

Parochial Fiesta of St. Ezekiel Moreno, Bgry. Baan, Butuan City

SUN

MON

6
13
20
27

7
14
21
28

AUGUST 2017
TUE
1
8
15
22
29

WED
2
9
16
23
30

THU
3
10
17
24
31

FRI
4
11
18
25

SAT
5
12
19
26

SEPTEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
7
8
5
6
3
4
12 13 14 15
11
10
17
18 19 20 21 22
24

25

26

27

28

29

SAT
2
9
16
23
30

AUGUST

Sunday
green

20

20th SUNDAY,
ORDINARY TIME
Is 56: 1. 6-7
Ps 67: 2-3. 5. 6. 8 (4)
Rom 11: 13-15. 29-32
Mt 15: 21-28

Monday
white

Pius X, Pope

21

Jgs 2: 11-19
Ps 106: 34-35. 36-37. 39-40. 43ab and 44
Mt 19: 16-22

Tuesday
white

22

Queenship of the Blessed Virgin Mary


Jgs 6: 11-24a
Ps 85: 9. 11-12. 13-14
Mt 19: 23-30

Wednesday
WHITE / green

Ordinary Weekday
Rose of Lima, Virgin
Jgs 9: 6-15
Ps 21: 2-3. 4-5. 6-7
Mt 20: 1-16

Parochial Fiesta of Immaculate Heart of Mary - Kitcharao,


Agusan del Norte

23

Thursday
red

2017

24

Bartholomew, Apostle
Rv 21: 9b-14
Ps 145: 10-11. 12-13. 17-18
Jn 1: 45-51

Friday
white / green

25

Ordinary Weekday
Louis of France, King; Joseph
Calasanz, Priest
Ru 1: 1. 3-6. 14b-16. 22
Ps 146: 5-6ab. 6c-7. 8-9a. 9bc-10
Mt 22: 34-40

Saturday

26

green

Ordinary Weekday
Ru 2: 1-3. 8-11; 4: 13-17
Ps 128: 1b-2. 3. 4. 5
Mt 23: 1-12

Parochial Fiesta of St. Ezekiel Moreno, Bgry. Baan, Butuan City

SUN

MON

6
13
20
27

7
14
21
28

AUGUST 2017
TUE
1
8
15
22
29

WED
2
9
16
23
30

THU
3
10
17
24
31

FRI
4
11
18
25

SAT
5
12
19
26

SEPTEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
7
8
5
6
3
4
12 13 14 15
11
10
17
18 19 20 21 22
24

25

26

27

28

29

SAT
2
9
16
23
30

AUGUST/september

Sunday
green

27

21th SUNDAY,
ORDINARY TIME

Is 22: 19-23
Ps 138: 1-2. 2-3. 6. 8 (8bc)
Rom 11: 33-36
Mt 16: 13-20

Birthday: Rev. Msgr. Marcelino J. Caldoza, PC


Ordination: Rev. Fr. Catalino Mabale, OAD

Rev. Fr. Eriberto Mayol, OAD

Monday
white

Augustine, Bishop and


Doctor of the Church

28

1 Thes 1: 1-5. 8b-10


Ps 149: 1b-2. 3-4. 5-6a and 9b
Mt 23: 13-22

Tuesday
red

29

Martyrdom of John the Baptist


1 Thes 2: 1-8
Ps 139: 1-3. 4Mk 6: 17-29

Wednesday
green

Ordinary Weekday
1 Thes 2: 9-1
Ps 139: 7-8. 9-10. 11-12ab
Mt 23: 27-32

Parochial Fiesta of Immaculate Heart of Mary - Kitcharao,


Agusan del Norte

30

Thursday
green

Ordinary Weekday

2017

31

1 Thes 3: 7-13
Ps 90: 3-5a. 12-13. 14 and 17
Mt 24: 4251

Friday

green

Ordinary Weekday
1 Thes 4: 1-8
Ps 97: 1 and 2b. 5-6. 10. 11-12
Mt 25: 1-13

Saturday
green

Ordinary Weekday
1 Thes 4: 9-11
Ps 98: 1. 7-8. 9
Mt 25: 14-30

Parochial Fiesta of St. Ezekiel Moreno, Bgry. Baan, Butuan City

SUN

MON

6
13
20
27

7
14
21
28

AUGUST 2017
TUE
1
8
15
22
29

WED
2
9
16
23
30

THU
3
10
17
24
31

FRI
4
11
18
25

SAT
5
12
19
26

SEPTEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
7
8
5
6
3
4
12 13 14 15
11
10
17
18 19 20 21 22
24

25

26

27

28

29

SAT
2
9
16
23
30

SEPTEMBER

Sunday
green

22nd SUNDAY,
ORDINARY TIME

Jer 20: 7-9


Ps 63: 2. 3-4. 5-6. 8-9 (2b)
Rom 12: 1-2
Mt 16: 21-27

Monday
green

Ordinary Weekday

1 Thes 4: 13-18
Ps 96: 1 and 3. 4-5. 11-12. 13
Lk 4: 16-30

Tuesday
green

Ordinary Weekday

1 Thes 5: 1-6. 9-11


Ps 27: 1. 4. 13-14
Lk 4: 31-37

Wednesday
green

Ordinary Weekday
Col 1: 1-8
Ps 52: 10. 11
Lk 4: 38-44

Thursday
green

Ordinary Weekday

2017

Col 1: 9-14
Ps 98: 2-3ab. 3cd-4. 5-6
Lk 5: 1-11

Birthday: Rev. Fr. Joseph Alner Y. Garrido

Friday

Rev. Fr. Benedicto Awitin, SVD

white

Nativity of the Blessed Virgin Mary,


Feast
Mi 5: 1-4a or Rom 8: 28-30
Ps 13: 6ab. 6c
Mt 1: 1-16. 18-23

Parochial Fiesta of Birhen sa Kasilak Mindanao Shrine,


Bading, Butuan City

Saturday
green / white

Ordinary Weekday
Peter Claver, Priest
Col 1: 21-23
Ps 54: 3-4. 6 and 8
Lk 6: 1-5

september 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

FRI
1
8
15
22
29

SAT
2
9
16
23
30

october 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
4
6
2
3
5
12 13
10
11
8
9
17
18 19 20
15 16
22 23 24 25 26 27
29

30

31

SAT
7
14
21
28

SEPTEMBER

Sunday
green

10

23rd SUNDAY,
ORDINARY TIME
Ez 33: 7-9
Ps 95: 1-2. 6-7. 8-9 (8)
Rom 13: 8-10
Mt 18: 15-20

Monday
green

Ordinary Weekday

11

Col 1: 24 2: 3
Ps 62: 6-7. 9
Lk 6: 6-11

Birthday: Rev. Fr. Jober F. Rivera

Tuesday
green / white

12

Ordinary Weekday
Holy Name of Mary
Col 2: 6-15
Ps 145: 1b-2. 8-9. 10-11
Lk 6: 12-19

Wednesday
white

13

John Chrysostom, Bishop and


Doctor of the Church
Col 3: 1-11
Ps 145: 2-3. 10-11. 12-13ab
Lk 6: 20-26

Birthday: Rev. Fr. Ruel C. Jabonite

Thursday
red

2017

14

EXALTATION OF THE HOLY CROSS,


Feast
Nm 21: 4b-9
Ps 78: 1bc-2. 34-35. 36-37. 38
Phil 2: 6-11
Jn 3: 13-17

Friday

Birthday: Rev. Fr. Achilles O. Ayaton

15

white

Our Lady of Sorrows


1 Tm 1: 1-2. 12-14
Ps 16: 1b-2a and 5. 7-8. 11O
Jn 19: 25-27 or Lk 2: 33-35

Birthday: Rev. Fr. Arthur Lopena, CSS

Saturday

16

RED

Cornelius, Pope, and Cyprian,


Bishop, Martyrs
1 Tm 1: 15-17
Ps 113: 1b-2. 3-4. 5a and 6-7
Lk 6: 43-49

Birthday: Rev. Fr. Jenor P. Luis

september 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

FRI
1
8
15
22
29

SAT
2
9
16
23
30

october 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
4
6
2
3
5
12 13
10
11
8
9
17
18 19 20
15 16
22 23 24 25 26 27
29

30

31

SAT
7
14
21
28

SEPTEMBER

Sunday
green

17

24th SUNDAY,
ORDINARY TIME

Sir 27: 30 28: 7


Ps 103: 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 (8)
Rom 14: 7-9
Mt 18: 21-35

Monday
green

Ordinary Weekday

18

1 Tm 2: 1-8
Ps 28: 2. 7. 8-9
Lk 7: 1-10

Tuesday
green / red

19

Ordinary Weekday
Januarius, Bishop and Martyr
1 Tm 3: 1-13
Ps 101: 1b-2ab. 2cd-3ab. 5. 6
Lk 7: 11-17

Wednesday
red

20

Andrew Kim Taegon, Priest,


and Paul Chong Hasangca and
Companions, Martyrs.
1 Tm 3: 14-16
Ps 111: 1-2. 3-4. 5-6
Lk 7: 31-35

Birthday: Rev. Fr. Gerardo E. Chatto, Jr.

Thursday
red

2017

21

Wed: Matthew, Apostle


Eph 4: 1-7. 11-13
Ps 19: 2-3. 4-5
Mt 9: 9-13

Birthday: Rev. Fr. Dennis D. Badic

Friday

22

green

Ordinary Weekday
1 Tm 6: 2c-12
Ps 49: 6-7. 8-10. 17-18. 19-20
Lk 8: 1-3

Saturday
white

23

Pio of Pietrelcina,
Priest
1 Tm 6: 13-16
Ps 100: 1b-2. 3. 4. 5
Lk 8: 4-15

september 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

FRI
1
8
15
22
29

SAT
2
9
16
23
30

october 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
4
6
2
3
5
12 13
10
11
8
9
17
18 19 20
15 16
22 23 24 25 26 27
29

30

31

SAT
7
14
21
28

SEPTEMBER

Sunday
green

24

25th SUNDAY,
ORDINARY TIME

Is 55: 6-9
Ps 145: 2-3. 8-9. 17-18 (18a)
Phil 1: 20c-24. 27a
Mt 20: 1-16a

Monday
green

Ordinary Weekday

25

Ezr 1: 1-6
Ps 126: 1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Lk 8: 16-18

Birthday: Rev. Fr. Loven E. Tutas

Tuesday
green

26

Ordinary Weekday
Cosmas and Damian, Martyrs
Ezr 6: 7-8. 12b. 14-20
Ps 122: 1-2. 3-4ab. 4cd-5
Lk 8: 19-21

Wednesday
white

Vincent de Paul, Priest


Ezr 9: 5-9
Tb 13: 2. 3-4a.
Lk 9: 1-6

Birthday: Rev. Fr. Randy Jasper C. Odchigue

27

Thursday
red

2017

28

Ordinary Weekday
Lorenzo Ruiz and Companions,
Martyrs
Hg 1: 1-8
Ps 149: 1b-2. 3-4. 5-6a and 9b
Lk 9: 7-9

Friday

Parochial Fiesta of San Lorenzo Ruiz de Manila Diocesan Shrine,


Taglatawan, Bayugan, Agusan del Sur

29

white

Michael, Gabriel, Raphael,


Archangels

Ordination: Rev. Fr. Yeremias Sasi, SVD


Parochial Fiesta of St. Michael the Archangel
Nasipit, Agusan del Norte; Simbalan, Agusan del Norte;

Dn 7: 9-10. 13-14 or Rv 12: 7-12a


Ps 138: 1-2ab. 2cde-3. 4-5
Jn 1: 47-51

Saturday
white

30

Jerome, Priest and


Doctor of the Church
Zec 2: 5-9. 14-15a
Jer 31: 10. 11-12ab. 13
Lk 9: 43b-45

september 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

FRI
1
8
15
22
29

SAT
2
9
16
23
30

october 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
4
6
2
3
5
12 13
10
11
8
9
17
18 19 20
15 16
22 23 24 25 26 27
29

30

31

SAT
7
14
21
28

OCTOBER

Sunday
green

26th SUNDAY,
ORDINARY TIME

Ez 18: 25-28
Ps 25: 4-5. 6-7. 8-9 (6a)
Phil 2: 1-11
Mt 21: 28-32

Monday
white

The Guardian Angels

Zec 8: 1-8
Ps 102: 16-18. 19-21. 29 and 22-23
Mt 18: 1-5. 10

Tuesday
green

Ordinary Weekday
Cosmas and Damian, Martyrs
Ezr 6: 7-8. 12b. 14-20
Ps 122: 1-2. 3-4ab. 4cd-5
Lk 8: 19-21

Wednesday
green

Ordinary Weekday
Zec 8: 20-23
Ps 87: 1b-3. 4-5. 6-7
Lk 9: 51-56

Birthday: Rev. Fr. Ruel A. Delector

4
Birthday: Rev. Fr. Francisco Nicomedes Sanchez
Parochial Fiesta of St. Francis, Trento, Agusan del Sur

2017

Thursday

green

Ordinary Weekday
Neh 8: 1-4a. 5-6. 7b-12
Ps 19: 8. 9. 10. 11
Lk 10: 1-12

Friday

white

Ordinary Weekday
Bruno, Priest
Bar 1: 15-22
Ps 79: 1b-2. 3-5. 8. 9
Lk 10: 13-16

Birthday: Rev. Fr. Joesilo C. Amalla

Saturday
white

Our Lady of the Rosary


Bar 4: 5-12. 27-29
Ps 69: 33-35. 36-37
Lk 10: 17-24

Parochial Fiesta of Nuestra Senora del Rosaryo


Brgy. Soriano, Cabadbaran City; Brgy. Rosario, Agusan del Sur

SUN
1
8
15
22
29

MON
2
9
16
23
30

OCTOBER 2017
TUE
3
10
17
24
31

WED
4
11
18
25

THU
5
12
19
26

FRI
6
13
20
27

SAT
7
14
21
28

NOVEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

29

30

SAT
4
11
18
25

OCTOBER

Sunday

green

27th SUNDAY,
ORDINARY TIME
Is 5: 1-7
Ps 80: 9. 12. 13-14. 15-16. 19-20
Phil 4: 6-9
Mt 21: 33-43

Parochial Fiesta of Our Lady of Fatima


Paradise Subd., Brgy. Libertad, Butuan City

Monday
green / red / white

Ordinary Weekday
Denis, Bishop, & Co., Martyrs;
JohnLeonardi, Priest
Jon 1: 1 2: 1-2. 11
Jon 2: 3. 4. 5. 8
Lk 10: 25-37

Tuesday
green

Ordinary Weekday

10

Jon 3: 1-10
Ps 130: 1b-2. 3-4ab. 7-8
Lk 10: 38-42

Wednesday
green

Ordinary Weekday
Jon 4: 1-11
Ps 86: 3-4. 5-6. 9-10
Lk 11: 1-4

11

Thursday
green

Ordinary Weekday

2017

12

Mal 3: 13-20b
Ps 1: 1-2. 3. 4 and 6
Lk 11: 5-13

Birthday: Rev. Fr. Rolly C. Martinez

Friday

13

green

Ordinary Weekday
Jl 1: 13-15; 2: 1-2
Ps 9: 2-3. 6 and 16. 8-9
Lk 11: 15-26

Saturday

14

green / white

Ordinary Weekday
Callistus I, POPE and MARTYR
Bar 4: 5-12. 27-29
Ps 69: 33-35. 36-37
Lk 10: 17-24

Parochial Fiesta of Nuestra Senora del Rosaryo


Brgy. Soriano, Cabadbaran City; Brgy. Rosario, Agusan del Sur

SUN
1
8
15
22
29

MON
2
9
16
23
30

OCTOBER 2017
TUE
3
10
17
24
31

WED
4
11
18
25

THU
5
12
19
26

FRI
6
13
20
27

SAT
7
14
21
28

NOVEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

29

30

SAT
4
11
18
25

OCTOBER

Sunday
green

15

28th SUNDAY,
ORDINARY TIME

Is 25: 6-10a
Ps 23: 1-3a. 3b-4. 5. 6 (6cd)
Phil 4: 12-14. 19-20
Mt 22: 1-14
Birthday: Rev. Fr. Michael R. Casinillo
Ordination: Rev. Fr. John Pulch U. Busante

Rev. Fr. Eulogio C. Junio


Parochial Fiesta of Our Lady of Fatima
Paradise Subd., Brgy. Libertad, Butuan City

Monday
green / white

16

Ordinary Weekday
Hedwig, Religious;
Margaret Mary Alacoque, Virgin
Rom 1: 1-7
Ps 98: 1. 2-3ab. 3cd-4
Lk 11: 29-32

Tuesday
red

Birthday: Rev. Fr. Florentino R. De Guzman, MSC

17

Ignatius of Antioch, Bishop and


Martyr
Rom 1: 16-25
Ps 19: 2-3. 4-5
Lk 11: 37-41

Wednesday
red

Luke, Evangelist, Feast


Jon 4: 1-11
Ps 86: 3-4. 5-6. 9-10
Lk 11: 1-4

18

Thursday
green / white / red

2017

19

Ordinary Weekday
Isaac Jogues and John de Brbeuf,
Priests & Companions, Martyrs
Rom 3: 21-30
Ps 130: 1b-2. 3-4. 5-6ab
Lk 11: 47-54

Birthday: Rev. Fr. Raul A. Cabonce

Rev. Fr. Rodel M. Malazarte

Friday
green / white

20

Ordinary Weekday
Paul of the Cross, Priest
Rom 4: 1-8
Ps 32: 1b-2. 5. 11
Lk 12: 1-7

Birthday: Rev. Fr. Joselito T. Galido

Saturday

21

green

Ordinary Weekday
Rom 4: 13. 16-18
Ps 105: 6-7. 8-9. 42-43
Lk 12: 8-12

SUN
1
8
15
22
29

MON
2
9
16
23
30

OCTOBER 2017
TUE
3
10
17
24
31

WED
4
11
18
25

THU
5
12
19
26

FRI
6
13
20
27

SAT
7
14
21
28

NOVEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

29

30

SAT
4
11
18
25

OCTOBER

Sunday
green

22

29th SUNDAY,
ORDINARY TIME

Is 45: 1. 4-6
Ps 96: 1. 3. 4-5. 7-8. 9-10 (7b)
1 Thes 1: 1-5b
Mt 22: 15-21

Monday
green / white

23

Ordinary Weekday
John of Capistrano, Priest
Rom 4: 20-25
Lk 1: 69-70. 71-72. 73-75
Lk 12: 13-21

Tuesday
green / white

24

Ordinary Weekday
Anthony Mary Claret, Bishop
Rom 5: 12. 15b. 17-19. 20b-21
Ps 40: 7-8a. 8b-9. 10. 17
Lk 12: 35-38

Wednesday
green

Ordinary Weekday
Rom 6: 12-18
Ps 124: 1b-3. 4-6. 7-8
Lk 12: 39-48

25

Thursday
green

Ordinary Weekday

2017

26

Rom 6: 19-23
Ps 1: 1-2. 3. 4 and 6
Lk 12: 49-53

Birthday: Rev. Fr. Eulogio C. Junio

Friday
green / white

Ordinary Weekday

Rev. Fr. Celso Abanes,OAD


Rev. Fr. John Carlo M. Radaza

27

Rom 7: 18-25a
Ps 119: 66. 68. 76. 77. 93. 94
Lk 12: 54-59

Ordination: Rev. Fr. Artemio D. Jusayan, O.Carm

Saturday

28

red

Simon and Jude, Apostles,


Feast
Eph 2: 19-22
Ps 19: 2-3. 4-5
Lk 6: 12-16

Parochial Fiesta of St. Jude Thaddeus-Quasi Parish,


Alviola Village, Butuan City, and
Sta. Maria Parish, Sta. Maria, Trento, Agusan del Sur

SUN
1
8
15
22
29

MON
2
9
16
23
30

OCTOBER 2017
TUE
3
10
17
24
31

WED
4
11
18
25

THU
5
12
19
26

FRI
6
13
20
27

SAT
7
14
21
28

NOVEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

29

30

SAT
4
11
18
25

OCTOBER / november

Sunday
green

29

30th SUNDAY,
ORDINARY TIME

Ex 22: 20-26
Ps 18: 2-3. 3-4. 47. 51 (2)
1 Thes 1: 5c-10
Mt 22: 34-40

Ordination: Rev. Fr. Raul A. Cabonce

Monday
green

Ordinary Weekday

30

Rom 8: 12-17
Ps 68: 2 and 4. 6-7ab. 20-21
Lk 13: 10-17

Tuesday
green

Ordinary Weekday

31

Rom 8: 18-25
Ps 126: 1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Lk 13: 18-21

Wednesday
white

ALL SAINTS, SOLEMNITY. Holy Day


of Obligation.
Rv 7: 2-4. 9-14
Ps 24: 1b-2. 3-4ab. 5-6
1 Jn 3: 1-3
Mt 5: 1-12a

Birthday: Rev. Fr. Marwen D. Oclarit

Thursday
violet / white

2017

THE COMMEMORATION OF ALL


THE FAITHFULDEPARTED
(ALL SOULS)
Wis 3: 1-9
Rom 5: 5-11 or Rom 6: 3-9
Jn 6: 37-40

Birthday: Rev. Fr. Marcelo A. Pondoc

Friday

green

Ordinary Weekday
Martin de Porres, Religious
Rom 9: 1-5
Ps 147: 12-13. 14-15. 19-20
Lk 14: 1-6

Birthday: Rev. Fr. Luciano M. Laquinta

Saturday
white

Charles Borromeo, Bishop


Rom 11: 1-2a. 11-12. 25-29
Ps 94: 12-13a. 14-15. 17-18
Lk 14: 1. 7-11

SUN
1
8
15
22
29

MON
2
9
16
23
30

OCTOBER 2017
TUE
3
10
17
24
31

WED
4
11
18
25

THU
5
12
19
26

FRI
6
13
20
27

SAT
7
14
21
28

NOVEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


2
3
1
9
10
8
5
6
7
13 14 15 16
17
12
19 20 21 22 23 24
26

27

28

29

30

SAT
4
11
18
25

NOVEMBER

Sunday
green

31st SUNDAY,
ORDINARY TIME

Mal 1: 14b 2: 2b. 8-10


Ps 131: 1. 2. 3
1 Thes 2: 7b-9. 13
Mt 23: 1-12

Birthday: Most Rev. Zacarias C. Jimenez, D.D.

Rev. Fr. Isaleo C. Madelo

Monday
green

Ordinary Weekday

Rom 11: 29-36


Ps 69: 30-31. 33-34. 36
Lk 14: 12-14

Birthday: Rev. Fr. Leonardo R. Guiritan

Tuesday
green

Ordinary Weekday

Rom 12: 5-16ab


Ps 131: 1bcde. 2. 3
Lk 14: 15-24

Birthday: Rev. Fr. Ricky P. Amante

Wednesday
green

Ordinary Weekday
Rom 13: 8-10
Ps 112: 1b-2. 4-5. 9
Lk 14: 25-33

2017

Thursday

white

DEDICATION OF THE LATERAN


BASILICA IN ROME, FEAST
Ez 47: 1-2. 8-9. 12
Ps 46: 2-3. 5-6. 8-9
1 Cor 3: 9c-11. 16-17
Jn 2: 13-22

Birthday: Rev. Fr. Vicente E. Cajegas, Jr.

Rev. Fr. Yeremias Sasi, SVD

Friday

10

white

Leo the Great, Pope


Rom 15: 14-21
Ps 98: 1. 2-3ab. 3cd-4
Lk 16: 1-8

Saturday

11

white

Martin of Tours, Bishop


Rom 16: 3-9. 16. 22-27
Ps 145: 2-3. 4-5. 10-11
Lk 16: 9-15

Birthday: Rev. Fr. Constantine R. Legaspino, MSC

NOVEMBER 2017

SUN

MON

TUE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

WED
1
8
15
22
29

THU
2
9
16
23
30

FRI
3
10
17
24
31

SAT
4
11
18
25

DECEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
7
8
5
6
3
4
12 13 14 15
11
10
17
18 19 20 21 22
24/31

25

26

27

28

29

SAT
2
9
16
23
30

NOVEMBER

Sunday
green

12

32nd SUNDAY,
ORDINARY TIME

Wis 6: 12-16
Ps 63: 2. 3-4. 5-6. 7-8 (2b)
1 Thes 4: 13-18
Mt 25: 1-13

Monday
green / white

13

Ordinary Weekday
Franc es Xavier Cabrini, Virgin
Wis 1: 1-7
Ps 139: 1b-3. 4-6. 7-8. 9-10
Lk 17: 1-6

Tuesday
green

Ordinary Weekday

14

Wis 2: 23 3: 9
Ps 34: 2-3. 16-17. 18-19
Lk 17: 7-10

Wednesday
white / green

15

Ordinary Weekday
Albert the Great, Bishop and Doctor
of the Church
Wis 6: 1-11
Ps 82: 3-4. 6-7
Lk 17: 11-19

Thursday
white

2017

16

Ordinary Weekday
Margaret of Scotland, Queen, and
Gertrudethe Great, Virgin
Wis 7: 22b 8: 1
Ps 119: 89. 90. 91. 130. 135. 175
Lk 17: 20-25

Friday

17

white

Elizabeth of Hungary, Religious


Wis 13: 1-9
Ps 19: 2-3. 4-5ab
Lk 17: 26-37

Saturday

18

white / green

Ordinary Weekday
Dedication of the Churches of
Peter and Paul
Wis 18: 14-16; 19: 6-9
Ps 105: 2-3. 36-37. 42-43
Lk 18: 1-8. Proper readings forPeter &
Paul: Acts 28: 11-16. 30-31
Ps 98: 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
Mt 14: 22-33
Birthday: Rev. Fr. Dennis B. Mira

Ordination: Rev. Fr. Herman L. Licayan

NOVEMBER 2017

SUN

MON

TUE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

WED
1
8
15
22
29

THU
2
9
16
23
30

FRI
3
10
17
24
31

SAT
4
11
18
25

DECEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
7
8
5
6
3
4
12 13 14 15
11
10
17
18 19 20 21 22
24/31

25

26

27

28

29

SAT
2
9
16
23
30

NOVEMBER

Sunday
green

19

33rd SUNDAY,
ORDINARY TIME

Prv 31: 10-13. 19-20. 30-31


Ps 128: 1-2. 3. 4-5
1 Thes 5: 1-6
Mt 25: 14-30

Birthday: Rev. Fr. Sheldon R. Tabile, O.Carm

Monday
green / white

Ordinary Weekday

20

1 Mc 1: 10-15. 41-43. 54-57. 62-63


Ps 119: 53. 61. 134. 150. 155. 158
Lk 18:35-43

Birthday: Rev. Fr. Nelson R. Marilag

Tuesday
green

21

Presentation of the
Blessed Virgin Mary
2 Mc 6: 18-31
Ps 3: 2-3. 4-5. 6-7
Lk 19: 1-10

Wednesday
Red

22

Cecilia, Virgin and Martyr


2 Mc 7: 1. 20-31
Ps 17: 1bcd. 5-6. 8b and 15
Lk 19: 11-28

Thursday
Green

2017

23

Ordinary Weekday
Clement I, Pope and Martyr, and
Columban, Abbot
1 Mc 2: 15-29
Ps 50: 1b-2. 5-6. 14-15
Lk 19: 41-44

Birthday: Rev. Fr. Darius R. Tudlasan

Rev. Fr. Fortunato I. Leopardas

Friday

24

red

Andrew Dung-Lac, Priest, &


Companions, Martyrs
1 Mc 4: 3-37. 52-59
1 Chr 29: 10bcd. 11abc. 11d-12a. 12bcd
Lk 19: 45-48

Saturday

25

white / green

Ordinary Weekday
Catherine of Alexandria,
Virgin
1 Mc 6: 1-13
Ps 9: 2-3. 4 and 6. 16 and 19
Lk 20: 27-40

Parochial Fiesta of St. Julian de Toledo, La Paz, Agusan del Sur

NOVEMBER 2017

SUN

MON

TUE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

WED
1
8
15
22
29

THU
2
9
16
23
30

FRI
3
10
17
24
31

SAT
4
11
18
25

DECEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
7
8
5
6
3
4
12 13 14 15
11
10
17
18 19 20 21 22
24/31

25

26

27

28

29

SAT
2
9
16
23
30

NOVEMBER/december

Sunday
white

26

CHRIST THE KING, Solemnity


(Thirty-fourth and Last
Sunday in Ordinary Time)
Ez 14: 11-12. 15-17
Ps 23: 1-2. 2-3. 5-6
1 Cor 15: 20-26. 28
Mt 25: 31-46

Monday
green

Ordinary Weekday

27

Dn 1: 1-6. 8-20
Dn 3: 52. 53. 54. 55. 56
Lk 21: 1-4

Tuesday
green

Ordinary Weekday

28

Dn 2: 31-45
Dn 3: 57. 58. 59. 60. 61
Lk 21: 5-11

Wednesday
green

Ordinary Weekday
Dn 5: 1-6. 13-14. 16-17. 23-28
Dn 3: 62. 63. 64. 65. 66. 67
Lk 21: 12-19

29

Thursday
red

Andrew, Apostle, Feast

2017

30

Rom 10: 9-18


Ps 19: 8. 9. 10. 11
Mt 4: 18-22

Friday

green

Ordinary Weekday
Dn 7: 2-14
Dn 3: 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81
Lk 21: 29-33

Saturday
green

Ordinary Weekday
Dn 7:15-27
Lk 21:34-36

NOVEMBER 2017

SUN

MON

TUE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

WED
1
8
15
22
29

THU
2
9
16
23
30

FRI
3
10
17
24
31

SAT
4
11
18
25

DECEMBER 2017

SUN MON TUE WED THU FRI


1
7
8
5
6
3
4
12 13 14 15
11
10
17
18 19 20 21 22
24/31

25

26

27

28

29

SAT
2
9
16
23
30

DECEMBER

Sunday
violet

1st SUNDAY, ADVENT

Is 63: 16b-17. 19b; 64: 2-7


Ps 80: 2-3. 15-16. 18-19
1 Cor 1: 3-9
Mk 13: 33-37

Monday
violet / white

Advent Weekday
John of Damascus, Priest and
Doctor of the Church

Is 2: 1-5
Ps 122: 1-2. 3-4b. 4cd-5. 6-7. 8-9
Mt 8: 5-11

Tuesday
violet

Advent Weekday

5
Birthday: Rev. Fr. Guy Arnold L. Pineda

Is 11: 1-10
Ps 72: 1-2. 7-8. 12-13. 17
Lk 10: 21-24

Rev. Fr. Jose R. Sincero

Ordination: Rev. Fr. Edgardo O. Baares

Rev. Fr. Benedicto F. Awitin, SVD

Wednesday
violet

Advent Weekday
Nicholas, Bishop
Is 25: 6-10a
Ps 23: 1-3a. 3b-4. 5. 6
Mt 15: 29-37

6
Ordination: Rev. Fr. Jaekel T. Solde, SVD

2017

Thursday

white

Ambrose, Bishop and Doctor


of the Church
Is 26: 1-6
Ps 118: 1 and 8-9. 19-21. 25-27a
Mt 7: 21. 24-27

Friday

white

IMMACULATE CONCEPTION OF THE


BLESSEDVIRGIN MARY, Solemnity
Gn 3: 9-15. 20
Ps 98: 1. 2-3ab. 3cd-4
Eph 1: 3-6. 11-12
Lk 1: 26-38

Parochial Fiesta of Immaculate Concepcion Parish


Villa Kanangga, Butuan City; Veruela, Agusan del Sur

Saturday
violet

Advent Weekday
Juan Diego

Is 30: 19-21. 23-26


Ps 147: 1-2. 3-4. 5-6
Mt 9: 35 10: 1. 5a. 6-8

Ordination: Rev. Fr. Michael R. Casinillo

Rev. Fr. Wesley S. Montalban


Rev.Fr. Arthur Lopena,CSS

DECEMBER 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

3
10
17

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

24/31

FRI
1
8
15
22
29

SAT
2
9
16
23
30

JANUARY 2018

SUN MON TUE WED THU FRI


4
2
1
5
3
11
12
9
10
7
8
17
18 19
15 16
14
21 22 23 24 25 26
28

29

30

31

SAT
6
13
20
27

DECEMBER

Sunday
violet

10

2nd SUNDAY, ADVENT


Is 40: 1-5. 9-11
Ps 85: 9-10. 11-12. 13-14 (8)
2 Pt 3: 8-14
Mk 1: 1-8

Birthday: Rev. Fr. Roel U. Griar

Monday
violet

Advent Weekday
Damasus I, Pope

11

Is 35: 1-10
Ps 85: 9ab and 10. 11-12. 13-14
Lk 5: 17-26

Tuesday
white

Our Lady of Guadalupe

Birthday: + Most Rev. Carmelo D.F. Morelos, D.D.

12

Readings from Common of the Blessed


Virgin Mary

Wednesday
red

Lucy, Virgin and Martyr

13

Is 40: 25-31/ Ps 103: 1-2. 3-4. 8 and 10


Mt 11: 28-30

Birthday: Rev. Fr. Chito G. Butardo

Rev. Fr. Edwin P. Cabahug


Parochial Fiesta of Our Lady of Guadalupe, Gaudalupe,
Agusan del Sur

Thursday
white

John of the Cross, Priest


and Martyr

2017

14

Is 41: 13-20
Ps 145: 1 and 9. 10-11. 12-13ab
Mt 11: 11-15

Friday

15

violet

Advent Weekday
Is 48: 17-19
Ps 1: 1-2. 3. 4 and 6
Mt 11: 16-19

Ordination: Rev. Fr. Gerardo E. Chatto, Jr.

Saturday
violet

16

Advent Weekday
Sir 48: 1-4. 9-11
Ps 80: 2ac and 3b. 15-16. 18-19
Mt 17: 9a. 10-13

DECEMBER 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

3
10
17

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

24/31

FRI
1
8
15
22
29

SAT
2
9
16
23
30

JANUARY 2018

SUN MON TUE WED THU FRI


4
2
1
5
3
11
12
9
10
7
8
17
18 19
15 16
14
21 22 23 24 25 26
28

29

30

31

SAT
6
13
20
27

DECEMBER

Sunday
ROSE / PINK

17

3rd SUNDAY, ADVENT


Is 61: 1-2a. 10-11
Lk 1: 46-48. 49-50. 53-54
1 Thes 5: 16-24
Jn 1: 6-8. 19-28

Ordination: Rev. Fr. Ruby Tagaro, SVD

Monday
violet

Advent Weekday

18

Jer 23: 5-8


Ps 72: 1-2. 12-13. 18-19
Mt 1: 18-25

Ordination: Rev. Fr. Roberto Y. Villanueva, MSC

Tuesday
violet

Advent Weekday

19

Jgs 13: 2-7. 24-25a


Ps 71: 3-4a. 5-6ab. 16-17
Lk 1: 5-25

Wednesday
violet

Advent Weekday
Is 7: 10-14
Ps 24: 1-2. 3-4ab. 5-6
Lk 1: 26-38

20

Thursday
violet

Advent Weekday
Peter Canisius, Priest

2017

21

Sg 2: 8-14 or Zep 3: 14-18a


Ps 33: 2-3. 11-12. 20-21
Lk 1: 39-45

Friday

22

violet

Advent Weekday
1 Sm 1: 24-28
1 Sm 2: 1. 4-5. 6-7. 8abcd
Lk 1: 46-56

Birthday: Rev. Fr. Marcelo A. Pondoc

Saturday
violet

23

Advent Weekday
John of Kanty, Priest
Mal 3: 1-4. 23-24
Ps 25: 4-5ab. 8-9. 10 and 14
Lk 1: 57-66

DECEMBER 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

3
10
17

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

24/31

FRI
1
8
15
22
29

SAT
2
9
16
23
30

JANUARY 2018

SUN MON TUE WED THU FRI


4
2
1
5
3
11
12
9
10
7
8
17
18 19
15 16
14
21 22 23 24 25 26
28

29

30

31

SAT
6
13
20
27

DECEMBER

Sunday
VIOLET

24

4th SUNDAY, ADVENT


2 Sm 7: 1-5. 8b-12. 14a. 16
Ps 89: 2-3. 4-5. 27. 29
Rom 16: 25-27
Lk 1: 26-38

Monday
white

25

THE NATIVITY OF THE LORD.


Holy Day of Obligation.

Vigil: Is 62: 1-5/ Ps 89: 4-5. 16-17. 27. 29 (2a)/ Acts


13: 16-17. 22-25/ Mt 1: 1-25. Midnight: Is 9: 1-6/
Ps 96: 1-2. 2-3. 11-12. 13/ Ti 2: 11-14/ Lk 2: 1-14.
Dawn: Is 62: 11-12/ Ps97: 1. 6. 11-12/ Ti 3: 4-7/
Lk 2: 15-20. Day: Is 52: 7-10/ Ps 98: 1. 2-3. 3-4.
5-6 (3c) / Heb 1: 1-6/Jn 1: 1-18

Tuesday
red

Stephen, Protomartyr

26

Acts 6: 8-10; 7: 54-59


Ps 31: 3cd-4. 6 and 8ab. 16bc and 17
Mt 10: 17-22

Birthday: Rev. Fr. Eustacio D. Arnigo, Jr.

Wednesday
white

27

John, Apostle and Evangelist


1 Jn 1: 1-4
Ps 97: 1-2. 5-6. 11-12
Jn 20: 1a and 2-8

Ordination: Rev. Fr. Isaac Manuel V. Moran

Thursday
red

2017

28

Holy Innocents, Martyrs


1 Jn 1: 5 2: 2
Ps 124: 2-3. 4-5. 7b-8
Mt 2: 13-18

Friday

29

white

Christmas Weekday
Thomas Becket, Bishop and Martyr
1 Jn 2: 3-11
Ps 96: 1-2a. 2b-3. 5b-6
Lk 2: 22-35

Ordination: Rev. Fr. Dick Russo Endriga

Saturday

30

white

Christmas Weekday
1 Jn 2: 12-17
Ps 96: 7-8a. 8b-9. 10
Lk 2: 36-40

DECEMBER 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

3
10
17

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

24/31

FRI
1
8
15
22
29

SAT
2
9
16
23
30

JANUARY 2018

SUN MON TUE WED THU FRI


4
2
1
5
3
11
12
9
10
7
8
17
18 19
15 16
14
21 22 23 24 25 26
28

29

30

31

SAT
6
13
20
27

DECEMBER/january

Sunday
white

HOLY FAMILY

31

Gn 15: 1-6; 21: 1-3 or Sir 3: 2-6. 12-14


Ps 105: 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 (7a. 8a)
Heb 11: 8. 11-12. 17-19 or
Col 3: 12-21/ Lk 2: 22-40

Monday
red

Tuesday
green

Wednesday
white / green

1
2
3

Thursday
green

Friday

2017

4
5

white

Saturday
white

DECEMBER 2017

SUN

MON

TUE

WED

THU

3
10
17

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

24/31

FRI
1
8
15
22
29

SAT
2
9
16
23
30

JANUARY 2018

SUN MON TUE WED THU FRI


4
2
1
5
3
11
12
9
10
7
8
17
18 19
15 16
14
21 22 23 24 25 26
28

29

30

31

SAT
6
13
20
27

DIOCESE OF BUTUAN
(Diocesis Butuanensis)

Mailing Address:
Bishops Residence
Ampayon, 8600 Butuan City
P.O. Box 54
Tel. (085) 342-3747; 342-3749
FAX (085) 816-9251
Email: lospadresbxu_chancery@yahoo.com

Created: March 20, 1967 Erected : July 10, 1967 Comprises: the City of Butuan
and the Civil Provinces of Agusan del Norte and Agusan del Sur
Titular: St. Joseph, May 19th

Most Rev. Juan de Dios M. Pueblos, D.D.


Diocesan Bishop

Born: March 8, 1943 in Loon, Bohol. Ordained Priest: March 28, 1968.
Ordained Bishop: June 24, 1985 Appointed Titular Bishop of Zaba: April 29, 1985.
Appointed Second Bishop of Butuan: Nov. 24, 1995 Installed as Bishop of Butuan:
January 17, 1996

Most Rev. Zacarias C. Jimenez, D.D.


Auxillary Bishop Emeritus

Born: November 5, 1947 in Inabanga, Bohol. Ordained Priest: April 17, 1973
Ordained Bishop: January 6, 1995 Appointed as Bishop of Pagadian: Dec. 2, 1994
Appointed Auxiliary Bishop of Butuan: June 11, 2003

PASTORAL-ADMINISTRATIVE OFFICES
AND DIOCESAN AGENCIES
BOARD OF CONSULTORS
1.
2.
3.
4.

Most Rev. Zacarias C. Jimenez, D.D.


Rev. Msgr. Marcelino J. Caldoza, VG, STL
Rev. Msgr. Bienvinido A. Betaizar, PC
Rev. Msgr. Ruel S. Lasco, PC

5.
6.
7.
8.

Rev. Fr. John Christian U. Young, Ph. D.


Rev. Fr. Isaleo C. Madelo
Rev. Msgr. Porfirio C. Colon, Jr., PC
Rev. Fr. Siegfred B. Dosdos, JCL

SENATE OF PRIESTS

1. Most Rev. Zacarias C. Jimenez, D.D.


2. Rev. Msgr. Marcelino J. Caldoza, VG
3. Rev. Msgr. Bienvinido A. Betaizar, PC
4. Rev. Fr. Guy Arnold L. Pineda
5. Rev. Fr. Alphonso Dirk L. Sanchez
6. Rev. Fr. John Christian U. Young, Ph. D.
7. Rev. Fr. Siegfred B. Dosdos, JCL
8. Rev. Fr. Joie L. Acedera
9. Rev. Fr. Alberto B. Eslier
10. Rev. Fr. Artemio D. Jusayan, O.Carm
11. Rev. Fr. Charles P. Gingco, SVD

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Rev. Fr. Sansin Zoilo C. Buea, MSC


Rev. Fr. Garciano G. Grazas , CICM
Rev. Fr. Isaleo C. Madelo
Rev. Msgr. Ruel S. Lasco, PC
Rev. Fr. Roel U. Griar
Rev. Fr. Joseph D. Borja
Rev. Fr. Celso N. Laluna
Rev. Fr. Almado C. Ecarma
Rev. Fr. Modesto R. Malandac, O.Carm
Rev. Fr. Nercipino C. Obus
Rev. Fr. Santiago Ybaez

DIOCESAN CURIA OFFICE

Vicars General
:


Chancellor :
Vice-Chancellor
:
Oeconomus :
Property Custodian :
Assistant Property
:
Secretary to the Bishop :
Personal Secretary to the
Bishop/Chancery Staff :

Most Rev. Zacarias C. Jimenez, D.D.


Rev. Msgr. Marcelino J. Caldoza, VG, STL
Rev. Fr. Siegfred B. Dosdos, JCL
Rev. Fr. James Michael M. Abellanosa, STL
Rev. Fr. Joie L. Acedera
Rev. Fr. Rodel M. Malazarte
Rev. Fr. Randy O. Caerlang
Rev. Fr. James Michael M. Abellanosa, STL
Ms. Shiryl O. Felicis

TREASURY AND AUDITING DEPARTMENT

Tel. (085) 342-3747, 342-3749

Oeconomus
Cashier
Staff
Bookkeeper
External Auditor

:
:
:
:
:

FAX (085) 816-9251

Rev. Fr. Joie L. Acedera


Mrs. Marivic A. Escobido
Mrs. Lorlyn Jane L. Cabahug
Ms. Merlita S. Ebaya
Mrs. Lilibeth P. Tindoy

WESTOY-V

LIST OF COMMISSIONS, MINISTRIES, APOSTOLATES AND ORGANIZATION


I. DIOCESAN PASTORAL DIRECTOR/
BEC DIOCESAN COORDINATOR
II. COMMISSION ON WORSHIP
MINISTRY ON LITURGY


1. Ministry of the Extra Ordinary
Eucharistic Ministers


2. Ministry of Ushers and Collectors

3. Ministry of Music4. Ministry of Altar Servers


5. Ministry of Lectors


III. COMMISSION ON EVANGELIZATION
A. MINISTRY OF PASTORAL FORMATION

1. Catechetical Apostolate


2. Family and Life Apostolate Director

a. Couple Coordinator

3. Bible Apostolate / CFD4. Lay Formation Apostolate

- Rev. Fr. Isaleo C. Madelo


- Rev. Fr. Fortunato I. Leopardas


- Rev. Fr. Fortunato I. Leopardas/
Mr. Arnold Calang
- Rev. Fr. Forunato I. Leopardas
- Rev. Fr. Herbert F. Jaranilla/

Mrs. Flordeliza Felias
- Rev. Fr. Dennis D. Badic/
Mr. Bryan Gomez
- Rev. Fr. Joseph D. Borja/
Mrs. Gaudilia Lacre
- Rev. Fr. Almado C. Ecarma
- Rev. Fr. Almado C. Ecarma
- Rev. Fr. Romeo G. Garcia/
Ms. Gloria Deloso
- Rev. Fr. James Michael M. Abellanosa, STL
- Mr. & Mrs. Placido & Virginia Jayoma
- Rev. Fr. Ruel A. Delector/
Mr. Candelario Rom/
Mrs. Letecia Guardion
- Rev. Fr. Cielito A. Orias

B. MINISTRY OF FORMAL EDUCATION - Most Rev. Zacarias C. Jimenez. D.D.1. Agusan Catholic Education Asso. (ACEA)
C. MINISTRY ON MISSION APOSTOLATE - Rev. Fr. Alberto B. Eslier

D. MINISTRY ON SEMINARY FORMATION1. Vocation Apostolate

2. Pre-Diaconate Program

3. Pre College-Seminary Program

E. Special Ministries
1. Womens Desk
2. Ecumenism
3. Inter-Religious Dialogue
4. Itinerant / Migrant People

- Rev. Fr. Guy Arnold L. Pineda


- Committee on Vocations
- Most Rev. Zacarias Jimenez, D.D.
- Rev. Fr. Michael R. Casinillo
- Rev. Fr. Nilo C. Lapez
- Rev. Fr. Benido B. Tumol, MSC
- Rev. Fr. Gerardo E. Chatto, Jr.
- Rev. Fr. Joselito T. Galido

IV. COMMISSION ON SERVICES


A. MINISTRY ON SOCIAL ACTION - Rev. Fr. Stephen M. Brongcano

1. Social Action Center (NGOs, POs)
B. MINISTRY ON HEALTH

1. Chance for the Poor
- Sr. Evelia A. Lunio, MSM

2. Por Cristo Apostolate

- Rev. Fr. Dandy Marababol/

Ms. Irish Dugos / Ms. Joanne Uy

3. San Pedro Calungsod

Alternative Healing Ministry
- Mr. Miguel Pasok
C. MINISTRY ON PRISON

- Rev. Fr. Antonio A. Saniel

D. MINISTRY ON GOOD GOVERNANCE


E. MINISTRY ON INDIGENOUS PEOPLES

- Rev. Fr. Carlito L. Clase

F. MINISTRY ON ENVIRONMENTAL CONCERNS1. Ecology

2. Justice, Peace and Integrity of Creation

- Rev. Fr. Carlito L. Clase

G. MINISTRY ON THE DEAF1. Catholic Deaf Community
of the Diocese of Butuan

V. COMMISSION ON TEMPORALITIES

1. Diocesan Chancery Office

2. Diocesan Finance Council


3. Diocesan Museum/Cultural Heritage

4. Cemeteries

5. Introibo

6. Architectural Designs of Churches
and Constructions

7. Diocesan Property Custodian

VI. COMMISSION ON ORGANIZATIONSA. Church Recognized Organizations
A1. DIOCESAN

1. Legion of Mary


2. Knights of Columbus (KC)


3. Catholic Womens League(CWL)

- Rev. Fr. Rex T. Cassion

- Ms. Euville Mejias- Rev. Fr. Joie L. Acedera
- Rev. Fr. Siegfred B. Dosdos, JCL

- Rev. Fr. Joie L. Acedera
Ms. Lilibeth Tindoy
- Rev. Fr. Joesilo C. Amalla
- Rev. Fr. Joesilo C. Amalla
- Rev. Fr. Michael R. Casinillo
- Rev. Fr. Rodel M. Malazarte
Rev. Fr. Randy O. Caerlang
- Rev. Msgr. Bienvenido A. Betaizar, PC

- Rev. Fr. Joesilo C. Amalla /


Ms. Monina Boaquia
- Rev. Fr. Juanito Nuez /
Mr. Enrique Siaboc
- Ms. Freggie L. Bangahon


4. Daughters of Mary Immaculate (DMI)


5. Mothers Butlers Guild (MBG)

6. Brotherhood of Christian Businessmen
and Professionals (BCBP)

7. Filipino Catholic Chinese Womens Org.


8. Vocation
A2. PAROCHIAL

1. Community of the Compassionate
Women of Jesus (CCWJ)


B. Religious Movements


B1. DIOCESAN

1. Catholic Charismatic Renewal
Movement (CCRM)
a. Agusan del Norte

b. Agusan del Sur

2. Couples for Christ
a. Agusan del Norte
b. Agusan del Sur

3. Mother Thrice Admirable (MTA)
(Schoenstatt)


B2. PAROCHIAL

1. Lingkod ng Panginoon

2. Experiencing God in the Family (EGF)

C. Religious Devotions

C1. DIOCESAN

1. Perpetual Dawn Rosary (PDR)

2. Divine Mercy Apostolate


3. Apostleship of Prayer
(Apostolado sa Pag-ampo)


4. Inahan sa Kanunayng Panabang (ISKP)

5. Perpetual Eucharistic Adoration (PEA)

- Mrs. Pelagia Joven /


Mrs. Evelyn Galero
- Mrs. Adelfa Yumo
- Mr. Mark Villareal
- Rev. Fr. Randy Jasper C.
Odchigue, Ph.D.,STD / Mrs. Virginia Po
- Committee on Vocations

- Rev. Msgr. Bienvinido A. Betaizar, PC /


Mrs. Emerita U. Na

- Rev. Fr. Stephen M. Brongcano /


Dr. Rosemarie Mag-isa, M.D.
- Fr. Ruel Jabonite / Ms. Nelda Larios
- Most Rev. Zaracias C. Jimenez, D.D.
- Mr. Luis Kong
- Rev. Fr. Stephen M. Brongcano /
Mr. Benjamen Cabusas
- Mr. Rey Desiata
- Rev. Msgr. Ruel S. Lasco, PC /
Mr. Boy Yu

- Rev. Fr. Nilo C. Lapez/ Engr. Carlito Oraiz


- Rev. Fr. Joselito T. Galido/
Mrs. Valentina Plaza
- Rev. Msgr. Ruel S. Lasco, PC/
Gloria Siao
- Mrs. Lilia Tero
- Parish Priests

C2. PAROCHIAL

1. Alliance of Two Hearts

2. Fatimanians
3. Ina Poon Bato
4. Holy Face
5. True Vine Sto. Nino


6. Confradias

- Mrs. Valentina Plaza/


Mrs. Maguinda Cadelia
- Mrs. Amanda Lacho
- Dra. Mercedes Atupan
- Msgr. Ruel S. Lasco, PC
- Most Rev. Zacarias C. Jimenez, D.D./
Mrs. Bebie Abrao
- Rev. Fr. Joesilo C. Amalla

D. MINISTRY ON ORDAINED/CONSECRATED MINISTERS (MEN & WOMEN)


1. Episcopal Vicar for the Clergy
- Rev. Msgr. Bienvinido A. Betaizar,PC
A. Diocesan Clergy of Butuan
- Rev. Fr. Alberto B. Eslier
B. Religious Men
- Rev. Fr. Artemio D. Jusayan, O.Carm
2. Episcopal Vicar for the Religious Women
A. Religious Women
VII. COMMISSION ON YOUTH
Diocesan Youth Director
Diocesan Asst. Youth Director

Diocesan Youth Coordinator
Diocesan Asst. Youth Coordinator

- Rev. Fr. Isaleo C. Madelo


- Sr. Rosemary M. Plaza, MSM

- Rev. Fr. Marwen D. Oclarit


- Rev. Fr. Wesley S. Montalban
- Mr. Lourd Ronald C. Bocboc
- Sr. Maria Fe U. Abestano, FSPIF

VIII. COMMISSION ON VOCATION


1. Ministry on Priestly Vocation

- Rev. Fr. Alphonso Dirk L. Sanchez


Rev. Msgr. Ruel L. Lasco,PC
Rev. Fr. James Michael M.
Abellanosa,STL
Rev. Fr. Fortunato I. Leopardas
Rev. Fr. Jober A. Rivera
Rev. Fr. Joseph Alner Y. Garrido
Rev. Fr. Siegfred B. Dosdos, JCL

1. Ministry on Priestly Vocation


- Rev. Fr. Joseph Alner Y. Garrido /


Mrs. Dulce Balane

Y

E ENTR w)
L
B
U
O
D
belo

ove and
b
a
e
e
s
.
(pls

PARISHES AND PAROCHIAL CLERGY


CITY OF BUTUAN
Vicariatus Mariae, Mater Ecclesiae

VICARIATE OF MARY, MOTHER OF THE CHURCH


Vicar Forane: Rev. Fr. Antonio A. Saniel
ST. JOSEPH CATHEDRAL (F-1596)

Titular
Parish Priest
Parish Rector
Vice Rector
Parochial Vicar

Diocesan Shrine
Dedication : 9 July 2007
E. Luna St., 8600 Butuan City
Telephone No: (085) 342-3521
:
:
:
:
:

St. Joseph, May 19


Most Rev. Juan de Dios M. Pueblos, D.D.
Rev. Fr. Alphonso Dirk L. Sanchez
Rev. Fr. Juliano B. Ong
Rev. Fr. Randy O. Caerlang

OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP (F-1968)


Brgy. Holy Redeemer, 8600 Butuan City
Telefax No.: (085) 342-3402


Titular
:
Our Mother of Perpetual Help, 3rd Saturday of June

Bishop In-charge
:
Most Rev. Zacarias C. Jimenez, D.D.

Parochial Vicar
:
Rev. Fr. Dandy E. Marababol

Rev. Fr. Ramil P. Jovita

STO. NINO DIOCESAN SHRINE (F-1986)


Brgy. Libertad, 8600 Butuan City
Telephone Nos.: (085) 342-8370 ; 226-5567
Telefax No.: 816-2155


Titular
:
Sto. Nio, 3rd Sunday of January

Parish Priest
:
Rev. Msgr. Ruel S. Lasco, PC

Parochial Vicars
:
Rev. Fr. Dennis B. Mira
Rev. Fr. Eulogio C. Junio

IMMACULATE CONCEPTION (F-1994)


Brgy. Villa Kanangga, 8600 Butuan City
Telephone No.: (085) 341-2977

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar
Resident Priest

:
:
:
:

Immaculate Conception, December 8


Rev. Fr. Sansin Zoilo C. Ebua, MSC
Rev. Fr. Benido B. Tumol, MSC
Rev. Fr. Roberto Y. Villanueva, MSC

BIRHEN SA KASILAK MINDANAO SHRINE (E-1997)

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar
Resident Priest

:
:
:
:

Birhen sa Kasilak, September 8


Rev. Fr. Romeo G. Garcia
Rev. Fr. Rex T. Cassion
Rev. Fr. Aldrin P. Alaan

SAN VICENTE FERRER (F-2001)


Brgy. San Vicente, 8600 Butuan City
Telephone No.: (085) 341-2334

Brgy. Bading, 8600 Butuan City


Telephone Nos.: (085) 342-2315

Titular
:
San Vicente Ferrer, April 5
Parish administrator : Rev. Fr. Joesilo C. Amalla

OUR LADY OF FATIMA (F-2003)

Titular
Parish Priest

Paradise Subd., Brgy. Libertad, Butuan City 8600


Telephone No. (085) 816-1930

Titular
Parish Priest

:
:

Our Lady of Fatima, 2nd Saturday of October


Rev. Msgr. Marcelino J. Caldoza, PC

SAN ISIDRO LABRADOR (F-2004)


Brgy. Bonbon, 8600 Butuan City
Telephone No. (085) 226-5624
:
:

San Isidro Labrador, May 15


Rev. Fr. Antonio A. Saniel

Vicariatus Mariae, Domina Nostra Sanctuorum Angelorum


VICARIATE OF MARY, OUR LADY OF THE HOLY ANGELS
Vicar Forane: Rev. Fr. Roel U. Griar
HOLY CROSS (F-1965)

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar

Brgy. Ampayon 8600, Butuan City


Telephone No.: (085) 342-5388
:
:
:

Holy Cross, May 30


Rev. Fr. Joie L. Acedera
Rev. Fr. Silverio A. Relova

ST. EZEKIEL MORENO (F-1995)


Brgy. Baan 8600, Butuan City
Telephone. No. (085) 341-8679Titular
:
St. Ezekiel Moreno, August 19
Priest
:
Rev. Fr. Roel U. Griar

Parochial Vicars
:
Rev. Fr. Felicito S. Cepeda, Jr.

Rev. Fr. Edwin P. Cabahug

ST. JUDE THADDEUS - QUASI PARISH (2010)

Titular
Parish Administrator

Alviola Village, Butuan City 8600


Telephone. No. (085) 342-2315

:
St. Jude Thaddeus, October 28
: Rev. Fr. Siegfred B. Dosdos, JCL

Vicariatus Mariae, Mater Dei

VICARIATE OF MARY MEDIATRIX OF ALL GRACE


Vicar Forane: Rev. Fr. Joseph D. Borja
OUR LADY OF SNOWS (F-1994)


Las Nieves 8610, Butuan City


Telephone No. (085) 360-1858

Titular
Parish Priest

:
:

Our Lady of the Snows, August 5


Rev. Fr. Eustacio D. Arnigo, Jr.

STA. CRUZ (F-2005)

Brgy. Lingayao, Las Nieves 8610, Agusan del NorteTitular
Parish Priest

:
:

Triumph of the Cross, May 3


Rev. Fr. Joseph D. Borja

CHRIST THE KING (F-1956)


Brgy. Tungao, Butuan City

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar

:
:
:

Christ the King, Last Sunday in Ordinary Time (November)


Rev. Fr. Carlito L. Clase
Rev. Fr. Wesley S. Montalban

PROVINCE OF AGUSAN DEL NORTE


Vicariatus Mariae, Mater Dei

VICARIATE OF MARY, MOTHER OF GOD


Vicar Forane: Rev. Fr. Celso N. Laluna
ST. ISIDORE THE FARMER (F-1990)

Titular
Parish Priest

RTR 8611, Agusan del Norte


Telephone No: (085) 343-1456
:
:

San Isidro Labrador, May 15


Rev. Fr. Ruel A. Delector

NUESTRA SEORA DEL ROSARIO (F-1965)


Brgy. Soriano, Cabadbaran City 8605

Titular
Parish Priest

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar

:
:

Nuestra Seora del Rosario, October 7


Rev. Fr. Dennis D. Badic

OUR LADY OF THE ROSARY (F-1965)


Magallanes 8605, Agusan del Norte
Telephone No: (085) 343-0310
:
:
:

Our Lady of the Rosary, 3rd Saturday of October


Rev. Fr. Celso N. Laluna
Rev. Fr. Jenor P. Luis

OUR LADY OF THE PRESENTATION (F-1913)

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar

Cabadbaran 8605, Agusan del Norte


Telephone Nos.: (085) 818-1851 ; 343-1716
:
:
:

Our Lady of the Presentation, February 2


Rev. Fr. Nilo C. Lapez
Rev. Fr. Ramses L. Oez

Vicariatus Mariae, Regina Apostolorum

VICARIATE OF MARY, QUEEN OF APOSTLES


Vicar Forane: Rev. Fr. Isaleo C. Madelo
ST. JAMES THE GREAT (F-1937)

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar
Resident Priest

Buenavista 8601, Agusan del Norte


Telephone No.: (085) 343-4363
:
:
:
:

St. James the Great, July 25


Rev. Fr. Stephen M. Brongcano
Rev. Fr. Leonardo R. Guiratan
Rev. Fr. Isaac Manuel V. Moran

ST. MICHAEL THE ARCHANGEL (F-1948)


Titular
Parish Priest
Parochial Vicar
Resident Priest

Titular
Parish Priest

Nasipit 8602, Agusan del Norte


Telephone Nos.: (085) 283-3111; 343-2356
:
:
:
:

St. Michael the Archangel, September 29


Rev. Fr. Isaleo C. Madelo
Rev. Fr. Dick Russo M. Endriga
Rev. Msgr. Bienvinido A. Betaizar, PC

OUR LADY OF MT. CARMEL (F-1952)


Carmen 8603, Agusan del Norte
Telephone No: (085) 343-3750
:
:

Our Lady of Mt. Carmel, July 16


Rev. Fr. Darius R. Tudlasan

SAN ISIDRO LABRADOR (F-1994)

Brgy. Rizal, Buenavista 8601, Agusan del Norte


Titular
Parish Priest

:
:

San Isidro Labrador, May 15


Rev. Fr. Rolly C. Martinez

SAN MIGUEL ARKANGHEL (F-2001)

Brgy. Simbalan, Buenavista 8601, Agusan del Norte


Titular
Parish Priest

:
:

San Miguel Arkanghel, September 29


Rev. Fr. Paskalis K. Kaha, CICM

Vicariatus Mariae, Stella Maris

VICARIATE OF MARY, STAR OF THE SEA


Vicar Forane: Rev. Fr. Almado C. Ecarma
ST. ANNE (F-1983)

Tubay 8606, Agusan del Norte


Titular
Parish Priest

:
St. Anne, July 26
: Rev. Fr. Gerardo E. Chatto, Jr.

ST. JAMES THE GREAT (F-1997)


Santiago 8608, Agusan del Norte

Titular
Parish Priest

:
:

St. James the Great, July 25


Rev. Fr. Almado C. Ecarma

OUR LADY OF ASSUMPTION (F-1622)

Titular
Parish Priest

(re-established 1979)
Jabonga 8607, Agusan del Norte
Telephone No. (085) 360-1898
:
:

Our Lady of Assumption, August 15


Rev. Fr. Ricky P. Amante

IMMACULATE HEART OF MARY (F-1955)


Kitcharao 8609, Agusan del Norte

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar

:
:
:

Immaculate Heart of Mary, August 22


Rev. Fr. Jorge Dosit V. Buot
Rev. Fr. Wilbert Mark R. Simplicio

PROVINCE OF AGUSAN DEL SUR


Vicariatus Mariae, Regina Pacis

VICARIATE OF MARY, QUEEN OF PEACE


Vicar Forane: Rev. Fr. Graciano G. Brazas, Jr.
SACRED HEART OF JESUS (F-1959)


Titular

Parish Priest

Parochial Vicars


Bayugan 8502, Agusan del Sur


Telephone No.: (085) 343-6458 ; 303-0210

: Sacred Heart of Jesus, June 30


: Rev. Fr. Joselito T. Galido
: Rev. Fr. Vicente E. Cajegas, Jr.
Rev. Fr. Felixberto M. Floreta

SAN ISIDRO LABRADOR (F-1994)


Marcelina, Bayugan 8502, Agusan del Sur

Titular
Parish Priest

: San Isidro Labrador, May 11


: Rev. Fr. Marcelo A. Pondoc

ST. IGNATIUS OF LOYOLA (F-1881)


Esperanza 8513, Agusan del Sur

Titular
Parish Priest

: St. Ignatius of Loyola, July 31


: Rev. Fr. Edgardo O. Baares

OUR LADY OF GUADALUPE-QUASI PARISH (2005)


Guadalupe 8513, Agusan del Sur

Titular
Parish

: Our Lady of Guadalupe, December 12


: Rev. Fr. Ernesto S. Lasala, Jr.

ST. ANTHONY OF PADUA (F-1984)
Sibagat 8503, Agusan del Sur

Titular
Parish Priest

: St. Anthony of Padua, June 13


: Rev. Fr. Cielito A. Orias

SAN ISIDRO LABRADOR (F-1994)


Salvacion, Bayugan 8502, Agusan del Sur
Telephone No. (085) 231-3029

Titular
Parish Priest

: San Isidro Labrador, May 25


: Rev. Fr. Alberto B. Eslier

SAN LORENZO RUIZ DE MANILA DIOCESAN SHRINE (F-1990)


Taglatawan, Bayugan 8502, Agusan del Sur
Telephone Nos.: (085) 830-0276 ; 343-6178Titular

Parish Priest

Resident Priest
: San Lorenzo Ruiz de Manila, September 28


: Rev. Fr. Jodimar A. Baas
: Rev. Fr. Roberto T. Butawan

SAN ISIDRO LABRADOR

Afga, Sibagat 8513, Agusan del Sur

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar

: San Isidro Labrador, May 15


: Rev. Fr. Graciano Brazas, CICM
: Rev. Fr. Robertus Bijaksana, CICM

OUR LADY OF CHARITY PARISH (2011)


Mabuhay, Bayugan, Agusan del Sur

Titular
Parish Priest

: Our Lady of Charity, May 1


: Rev. Fr. Efren J. Saga

Vicariatus Mariae, Domina Notra Rosarii

VICARIATE OF OUR LADY OF THE ROSARY


Vicar Forane: Rev. Fr. Modesto E. Malandac, O.Carm
OUR LADY OF THE ROSARY (F-1994)Rosario 8504, Agusan del Sur

Titular
Parish Priest
Pariochial Vicar

: Our Lady of the Rosary, October 7


: Rev. Fr. Modesto E. Malandac, O.Carm
: Rev. Fr. Melvin Lorono, O.Carm

SACRED HEART OF JESUS (F-1957)


Titular
Parish Priest
Pariochial Vicar

San Francisco 8501, Agusan del Sur


Telephone Nos.: (085) 343-8463

: Sacred Heart of Jesus, June 19


: Rev. Fr. Artemio D. Jusayan, O.Carm
: Rev. Fr. Marlon L. Beredo, O.Carm

ST. MICHAEL (F-1994)

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar

Prosperidad 8500 Agusan del Sur


Telephone Nos.: (085) 241-3101 ; 343-7434

: St. Michael the Archangel, September 29


: Rev. Fr. Loven E. Tutas
: Rev. Fr. Marwen D. Oclarit

SAN VICENTE FERRER

Titular
Parish Priest
Resident Priest

Patin-ay, Prosperidad, 8500 Agusan del Sur


Telephone No.: (085) 343-7410
: San Vicente Ferrer, April 5
: Rev. Fr. Juanito M. Nuez, Jr.
: Rev. Fr. Ruel C. Jabonite

SAN ROQUE - QUASI PARISH (2010)


Sta. Irene, Prosperidad, Agusan del Sur

Titular
: San Roque, August 16
Parish Priest
: Rev. Fr. Marlon U. Jabonite, CSS
Rev. Fr. Arthur A. Lopena, CSS

Vicariatus Mariae, Domina Nostra a Sacro Corde

VICARIATE OF MARY, OUR LADY OF THE SACRED HEART


Vicar Forane: Rev. Fr. Santiago C. Ybaez
ST. ALOYSIUS GONZAGA (F-1965)
San Luis 8511, Agusan del Sur

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar

: St. Aloysius Gonzaga, June 21


: Rev. Fr. Constantine R. Legaspino, MSC
: Rev. Fr. Florentino R. De Guzman, MSC

ST. STANISLAUS KOSTKA (F-1874)


Talacogon 8510, Agusan del Sur

Titular
Parish Priest

: St. Stanislaus Kostka, November 13


: Rev. Fr. Santiago C. Ybaez

~
STO. NINO (F-1992)

Del Monte 8510, Agusan del SurTitular
Parish Priest

: Holy Infant Jesus, 4th Sunday of January


: Rev. Fr. Herbert F. Jaranilla

Vicariatus Mariae, Regina Martyrum

VICARIATE OF MARY, QUEEN OF MARTYRS


Vicar Forane: Rev. Fr. Nercipino C. Obus
ST. FRANCIS OF ASSISI (F-1965)Titular
Parish Priest
Parochial Vicar

Trento 8505, Agusan del Sur


Telephone No: (085) 255-2237

: St. Francis of Assisi, October 4


: Rev. Fr. Ronnie A. Licayan
: Rev. Fr. Raul A. Cabonce

ST. JOSEPH THE WORKER (F-1635)

Titular
Parish Priest

Bunawan 8506, Agusan del Sur


Telephone No.: (085) 266-2533

: St. Joseph the Worker, May 1


: Rev. Fr. Jose R. Sincero

ST. JOSEPH THE HUSBAND OF MARY (F-1985)


Sta. Josefa 8512, Agusan del Sur

Titular
Parish Priest

: St. Joseph the Husband of Mary, March 31


: Rev. Fr. Nercipino C. Obus

Vicariatus Mariae, Mater Verbi Divini

VICARIATE OF MARY, MOTHER OF THE DIVINE WORD


Vicar Forane: Rev. Fr. Charles P. Gingco, SVD
SVD Agusan Central House:
Pulang Lupa, Trento 8505, Agusan del Sur
Telephone No.: (085) 255-2241
Bro. Rolando Sanchez, SVD
IMMACULATE CONCEPTION (F-1985)
Veruela 8509, Agusan del Sur


Titular
:
Immaculate Conception, December 8

Parish Priest
:
Rev. Fr. Yeremias Sasi, SVD

Parochial Vicar
:
Rev. Fr. Stanislao Orechny, SVD

ST. ISIDORE THE FARMER (F-1985)

Loreto 8507, Agusan del Sur
Titular
:
St. Isidore the Farmer, May 15

Parish Priest
:
Rev. Fr. Emmanuel Akordor, SVD

ST. JULIAN DE TOLEDO (F-1985)

La Paz 8508, Agusan del Sur

Titular
Parish Priest
Parochial Vicar

:
:
:

SAN ISIDRO LABRADOR (F-1985)


Binucayan, Loreto 8507 Agusan del Sur

Titular
Parish Priest

Parish Administrator

St. Julian, November 25


Rev. Fr. Jaekel T. Solde, SVD
Rev. Fr. Joseph Viet Nguyuyen, SVD

:
:

San Isidro Labrador, May 25


Rev. Fr. Albert Antou Ziem, SVD

Rev. Fr. Petrus Keban, SVD

ST. JOSEPH Frienademetz QUASI-PARISH


Sinubong, Agusan del Sur

STA. MARIA (F-1996)

Santa Maria, Trento 8505 Agusan del Sur


Titular
Parish Priest

:
:

Sta. Maria, October 28


Rev. Fr. Charles P. Gingco, SVD

Institutes of Consecrated Life and


Societies of Apostolic Life
RELIGIOUS MEN
Congregatio Immaculati Cordis Mariae (CICM)
St. Michael Archangel Parish
Simbalan, Buenavista, Agusan del Norte
Superior : Rev. Fr. Graciano G. Brazas, CICM

Congregational of the Sacred Stigmata of our Lord Jesus Christ (CSS)


Sta. Irene, Prosperidad, Agusan del Sur
Superior : Rev. Fr. Marlon U. Jabonite, CSS

Missionaries of the Sacred Heart (MSC)

Pareja Subd., Butuan City


Telephone No: (085) 342-0891
District Superior : Rev. Fr. Sansin Zoilo C. Ebua, MSC
Vocation Promoter : Rev. Fr. Rolando Y. Cuasito, MSC

Order of the Augustinian Discalced (OAD)


Villa Paraiso, Ampayon, Butuan City
Telephone No: (085) 342-7085
Superior : Rev. Fr. Joshue G. Cadorna, OAD

Order of the Carmelite (O.Carm)

Mt. Carmel Monastery, San Francisco 8501 Agusan del Sur


Telephone No: (085) 343-8663 ; 839-2198
District Superior : Rev. Fr. Modest E. Malandac, O.Carm
Postulant Director : Rev. Fr. Ernesto Ombrog III, O.Carm

Society of the Divine Word (SVD)

SVD Agusan District House


Pulang Lupa, Trento 8505 Agusan del Sur
Telephone No: (085) 255-2241
District Superior : Rev. Fr. Charles P. Gingco, SVD

RELIGIOUS WOMEN
Augustinian Sister of the Divine Love (ASDL)
Ampayon, 8600 Butuan City
Telephone No: (085) 342-6723
Local Superior : Sr. Eleuteria A. Ladica, ASDL

Carmelite Sisters of Our Lady (Carm. O.L.)

St. Peter Seminary Compound, Ampayon, Butuan City


Local Superior : Sr. Liezl Soreth B. Jaralve, Carm. O.L.
Carmel Compound, San Francisco, Agusan del Sur
Local Superior : Sr. Rhean Justin Sanchez, Carm. O.L.

Contemplative of the Good Shepherd (CGS)


Buhing Yuta Monastery
Km. 4, Ampayon, Butuan City
Telephone No: (085) 341-5902
Local Leader : Sr. Josefina C. Estella, CGS

Disciples of Jesus in the Eucharist (DJE)


Manapa, Buenavista, Agusan del Norte
Local Superior : Sr. Carmelinda Serge, DJE

Franciscan Sisters Pro Infante et Familia (FSPIF)

Portiunoula Mission House, Baleguian, Jabonga, Agusan del Norte


Local Superior : Sr. Demetria A. Ubas, FSPIF

Missionaries of the Assumption (MA)

San Luis, Agusan del Sur


Local Superior : Sr. Milagros L. Gimeno, MA

Monastery of Canonesses Regular of the Lateran of St. Agustine


IRA Subdivision, Km. 3 Baan, 8600 Butuan City
Telephone No: (085) 341-4939
Local Superior : Sr. Maria Antonietta Panoga

Missionaries Sisters of Our Lady of Fatima (MSOLF)


Balay Silonganan, Andaya Subd., Butuan City
Local Superior : Sr. Ma. Fatima A. Felisilda, MSOLF

SISTERS OF ST. ANN

Brgy. 5, Nasipit, Agusan del Norte


Local Superior : Sr. Wynona Manalo, SSA

Missionary Sisters of Mary (MSM)

Congregational Moderator : Sr. Nova B. Ayson, MSM


Generalate Community
P.O. Box 110
KM 4 Baan, 8600 Butuan City
Telephone No: (085) 816-2036
Local Moderator : Sr. Ma. Famita N. Somogod, MSM

House of Formation (Novitiate)

KM 4 Baan, 8600 Butuan City


Novice Director : Sr. Miraflor E. Ramos, MSM

MSM Formation House (Pre-novitiate)


Tolosa, Cabadbaran, 8605 Agusan del Norte
In charge : Sr. Emily B. Lumido, MSM

MSM Mother House

KM 4 Baan, Butuan City


Telephone No: (085) 816-0180 ; Fax No: (085) 815-9441
Local Moderator : Sr. Rosemary M. Plaza, MSM

MSM Sacred Heart Community

J.C. Aquino Ave., 8600 Butuan City


Telephone No: (085) 341- 8286
In charge : Sr. Ma. Linda P. Longos, MSM

MSM Ampayon Community

Ampayon, Butuan City


Telephone No. : (085) 341-3221
Local Moderator : Sr. Evelia A. Lunio, MSM

MSM Cenacle Community

Sibagat, 8503 Agusan del Sur


Local Moderator : Sr. Lilia M. Palima, MSM

MSM Our Lady of Anunciation Community


Bayugan City, Agusan del Sur
Local Moderator : Sr. Mely T. Tabigue, MSM

MSM Our Lady of Candles

Cabadbaran Agusan del Norte


Local Moderator : Sr. Emily B. Lumido, MSM

MSM Wellness Community

KM 4 Baan, Butuan City


Telephone No: (085) 341-1502
Local Moderator : Sr. Emma Teresita E. Cupin, MSM

EDUCATIONAL CENTERS, DIOCESE OF BUTUAN


DIOCESE OF BUTUAN EDUCATIONAL SYSTEM, INC. (DBESI)
Our Mother of Perpetual Help Parish Compound,
Brgy. Holy Redeemer, Butuan City
Telefax No. (085) 342-5829

AGUSAN CATHOLIC EDUCATION ASSOCIATION (ACEA)


Our Mother of Perpetual Help Parish Compound,
Brgy. Holy Redeemer, Butuan City
Telefax No. (085) 342-5829
President : Rev. Msgr. Bienvinido A. Betaizar, PC
Acting Secretary : Mrs. Merly P. Abiva
Finance Officer : Emalinda Inclino

DIOCESE OF BUTUAN EDUCATIONAL SYSTEM BOARD


Chairman : Most Rev. Juan de Dios M. Pueblos, D.D.

Executive Director
:
Most Rev. Zacarias C. Jimenez, D.D.
Members :
Rev. Msgr. Bienvinido A. Betaizar, PC
Director, SMCC
Rev. Msgr. Porfirio C. Colon, PC
Director (FRUIT, CICI, IHMA, FUAMI and OLCACI)
Rev. Fr. Roberto T. Butawan
Director (FSUCBI, FSUCTI and SJHS)
Sr. Sonia L. Go, ASDL
Diocesan Parish Based Pre-School / DBES Secretary
Rev. Fr. Carlito Clase
Asst. Director, FSUSCI
Mr. Vicente A. Agot
Gaudilia L. Lacre, Ph.D.
Mrs. Perla A. Autor
Rev. Fr. Isaleo C. Madelo

Diocesan Schools Superintendent

Most Rev. Zacarias C. Jimenez, D.D.

BUTUAN CITY
FATHER SATURNINO URIOS UNIVERSITY
San Francisco St. Butuan City, 8600
Telephone No. (085) 342-1830

President : Rev. Fr. John Christian U. Young, Ph. D.


Vice President for Administrative & Student Affairs : Rev. Fr. Chito G. Butardo
Vice President of Academic Affairs : Rev. Fr. Randy Jasper C. Odchigue, Ph. D., STD
Director, ORA : Rev. Fr. Jober F. Rivera
Coordinator, Basic Education : Rev. Fr. Danny B. Arellano

SACRED HEART SCHOOL OF BUTUAN


J.C. Aquino Ave., Butuan City, 8600
Telephone No. (085) 342-8170

Principal : Sr. Ana Marie L. Jamora, MSM


BLESSED POPE JOHN PAUL II LEARNING CENTER


Ampayon, Butuan City
Cell No. 09098718724

Directress : Sr. Sonia L. Go, ASDL

FATHER URIOS INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF AMPAYON, INC.


Ampayon, Butuan City 8600
Telephone No. (085) 341-5871

Director : Rev. Msgr. Porfirio C. Colon, PC


Principal : Mrs. Virginia D. Tortal

DIVINO AMORE PREPARATORY SCHOOL


Ampayon, Butuan City
Telephone No. (085) 342-6723

Directress - Principal : Sr. Sonia L. Go, ASDL

CHRIST THE KING ACADEMY OF TUNGAO, INC.


Tungao, Butuan City
Cell. No. 09098718724

Director - Principal : Rev. Fr. Carlito L. Clase

agusan del norte


GESU EUCHARISTICO ACADEMY, INC.
Manapa, Buenavista, Agusan del Norte

Directress - Principal : Sr. Carmelinda Serge, DJE

OUR LADY OF CARMEN ACADEMY OF CARAGA, INC.


Carmen, Agusan del Norte
Telephone No. (085) 343-3800

Director : Rev. Msgr. Porfirio C. Colon, Jr.


Principal : Mrs. Ignacia C. Abrau

SAINT MICHAEL COLLEGE OF CARAGA, INC.


Nasipit, Agusan del Norte
Telephone No. (085) 343-3251

Director : Msgr. Bienvinido A. Betaizar, PC


Principal (Basic Education) : Mrs. Luzviminda B. Loquinte

SAINT JAMES HIGH SCHOOL


Buenavista, Agusan del Sur
Telephone No. (085) 343-4332

Director : Rev. Fr. Roberto T. Butawan


Principal : Mrs. Merly P. Abiva

CANDELARIA INSTITUTE OF CABADBARAN, INC.


Cabadbaran, Agusan del Norte
Telephone No. (085) 343-0994

Director : Msgr. Porfirio C. Colon, PC


Principal - High School : Mrs. Maria Lavella J. Torregosa
Grade School : Mrs. Mary Margarette S. Vista

FR. URIOS ACADEMY OF MAGALLANES, INC.


Magallanes, Agusan del Norte
Telephone No. (085) 343-1114

Director : Msgr. Porfirio C. Colon, PC


Principal : Mrs. Rosario H. Salazar

IMMACULATE HEART OF MARY ACADEMY-KITCHARAO, INC.


Kitcharao, Agusan del Norte
Director : Msgr. Porfirio C. Colon, PC
Principal : Mrs. Ma. Theresa S. Beltran

agusan del SUR


SAINT IGNATIUS LEARNING CENTER
Esperanza, Agusan del Sur
Cell. No. 09098718724

Directress : Sr. Sonia L. Go, ASDL

SAINT JOSEPH LEARNING CENTER


Bunawan, Agusan del Sur

Director- Principal : Rev. Fr. Herbert F. Jaranilla

FATHER SATURNINO URIOS COLLEGE OF SIBAGAT, INC.


Sibagat, Agusan del Sur

Director : Most Rev. Zacarias C. Jimenez, D.D.


Asst. Director : Rev. Fr. Carlito L. Clase
Principal : Ms. Elsa Rances

FATHER SATURNINO URIOS COLLEGE OF BAYUGAN, INC.


Bayugan City, Agusan del Sur
Telephone No. (085) 343-6163

Director : Rev. Fr. Roberto T. Butawan


Principal : Mrs. Pelagia D. Joven

FATHER SATURNINO URIOS COLLEGE OF TRENTO, INC.


Trento, Agusan del Sur
Telephone No. (085) 225-2504

Director : Rev. Fr. Roberto T. Butawan


Principal : Mr. Celso Casamayor

FATHER URIOS HIGH SCHOOL


Prosperidad, Agusan del Sur

President : Rev. Fr. Sheldon R. Tabile, O.Carm

MOUNT CARMEL COLLEGE OF SAN FRANCISCO, INC.


San Francisco, Agusan del Sur

President : Rev. Fr. Sheldon R. Tabile, O.Carm

MOUNT CARMEL HIGH SCHOOL


Rosario, Agusan del Sur
President : Rev. Fr. Sheldon R. Tabile, O.Carm
Principal : Sr. Rhean Justin Sanchez, Carm O.L.

SAN LUIS LUMAD COMMUNITY HIGH SCHOOL


San Luis, Agusan del Sur
Principal : Sr. Roselyn B. Patron, M.A

DIVINE WORD MANOBO CULTURAL ACADEMY FOUNDATION


Bunawan, Agusan del Sur
Director : Fr. Ruby Tagaro, SVD

MISCELLANEOUS LISTING
BUTUAN DIOCESAN LITURGICAL MUSEUM (F - 1992)
Saint Joseph Cathedral Rectory
8600 Butuan City
Telephone No. (085) 345-9910

In charge : Rev. Fr. Joesilo C. Amalla

CHANCE FOR THE POOR FOUNDATION, INC


Shelter Home
8600 Villa Kananga, Butuan City

In-Charge : Sr. Evelia A. Lunio, MSM


INTROIBO PUBLICATION
Telephone No. (085) 342-3747

Manager : Rev. Fr. Michael R. Casinillo


POR CRISTO foundation, inc.
J.C. Aquino Avenue, Butuan City
Telephone No. (085) 342-8774

In-Charge : Rev. Fr. Dandy E. Marababol


JUBILEE PRINTING PRESS, INC.
2nd Flr. Arcadia Bldg., A.D. Curato St.,
8600 Butuan City
Telephone No. (085) 342-5818

General Manager : Rev. Fr. Joie L. Acedera


SAN LORENZO RUIZ DE MANILA PASTORAL CENTER
8600 Ampayon, Butuan City
Telephone No. (085) 342-3750
Directress : Sr. Cecilia A. Galeon, MSM

Ordination
January
06 Jimenez, Bp. Zacarias (Episcopal)

- 1995

14 Goyo, Fr. Jimwell


03 Jayma, Fr. Arvin, SVD

- 1989
- 2007

February

March

19
20
23
27
28
28
31
31

Saniel, Fr. Antonio


- 1975
Betaizar, Msgr. Bienvinido
- 1977
Colon, Msgr. Porfirio, Jr.
- 1982
Malandac, Fr. Modesto, MSC
-1995
Pueblos, Bp. Juan de Dios (Presbyteral) - 1968
Floreta, Fr. Felixberto
- 2007
Caldoza, Msgr. Marcelino
- 1983
Martinez, Fr. Rolly
- 2009

02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
07
07
07
14

Relova, Fr. Silverio


Morelos, Abp. Carmelo
Amalla, Fr. Joesilo
Butardo, Fr. Chito
Cajegas, Fr. Vicente, Jr.
Cepeda, Fr. Felicito, Jr.
De Gracia, Fr. Rufino
Guiritan, Fr. Leonardo
Mira, Fr. Dennis
Ybaez, Fr. Santiago
Madelo, Fr. Isaleo
Nuez, Fr. Roldan
Pineda, Fr. Guy Arnold
Beredo, Fr. Marlon, O.Carm

April

- 1991
- 1954
- 1990
- 1990
- 1990
- 1990
- 1990
- 1990
- 1990
- 1990
- 1992
- 1992
- 1992
- 2013

17
17
18
23
23
24
24
27
27
28

Jimenez, Bp. Zacarias (Presbyteral)


Rev. Fr. Pascalis Keban Kaha, CICM
Gingco, Fr. Charles, SVD
Legaspino, Fr. Constantine, MSC
Cadorna, Fr. Joshue , OAD
Abanes, Fr. Celso, OAD
Ayaton, Fr. Achilles
Villanueva, Fr. Edgar
Tabile, Fr. Sheldon, O.Carm
Ebua, Fr. Sansin Zoilo, MSC

- 1973
- 2015
- 1998
- 1996
- 2009
- 2010
- 1979
- 1993
- 2015
- 1997

07
08
10
12
16
16
16
16
16
16
16
22
22
25
25
27
27
27
31
31
31

Griar, Fr. Roel


Jabonite, Fr. Ruel
Buot, Fr. Jorge Dosit
Martins, Fr. Marcio Flavio, CICM
Acedera, Fr. Joie
Brongcano, Fr. Stephen

Laluna, Fr. Celso

Lapez, Fr. Nilo
Ong, Fr. Juliano
Rivera, Fr. Jober

Sanchez, Fr. Alphonso Dirk
Galido , Fr. Joselito

Ombrog, Fr. Ernesto III, O.Carm
Laquinta, Fr. Luciano
Son Le, Fr. Peter
Alaan, Fr. Aldrin
Ecarma, Fr. Almado
Licayan, Fr. Ronnie
Cabatic, Fr. Romeo, Jr.
Abellanosa, Fr. James Michael
Garcia, Fr. Romeo

- 2001
- 2001
- 1977
- 2012
- 2000
- 2000
- 2000
- 2000
- 2000
- 2000
- 2000
- 2001
- 2012
- 1999
- 2013
- 1997
- 1997
- 1997
- 1988
- 2010
- 2010

May

June
01
01
01
01
02
03
03
03
03
03
04
04
08
09
10
10
15
15
15
18
19
20
20
20
20
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26

Delector, Fr. Ruel


- 1999
Odchigue, Fr. Randy Jasper
- 1999
Orias, Fr. Cielito
- 1999
Sincero, Fr. Jose
- 1999
Marilag, Fr. Nelson
- 1987
Badic, Fr. Dennis
- 2003
Keban, Fr. Petrus, SVD
-1984
Cassion, Fr. Rex
- 2003
Jaranilla, Fr. Herbert
- 2003
Luis, Fr. Jenor
- 2003
Corvera, Fr. Magadalino Everett - 2002
Eslier, Fr. Alberto
- 2002
Butawan, Fr. Roberto
- 1982
Montenegro, Fr. Vincent Philipp - 2009
De Guzman, Fr. Florentino, MSC - 2002
Lorono, Fr. Melvin, O.Carm
- 2015
Baas, Fr. Jodimar
- 2004
Dosdos, Fr. Siegfred
- 2004
Marababol, Fr. Dandy
- 2004
Jabonite, Fr. Marlon, CSS
- 2009
Tumol, Fr. Benido, MSC
- 2003
Babano, Fr. Ronniel
- 2006
Obus, Fr. Nercipino
- 2006
Saga, Fr. Efren
- 2006
Tudlasan, Fr. Darius
- 2006
Arnigo, Jr. Fr. Eustacio
- 1998
Amante, Fr. Ricky
- 1998
Nuez, Jr. Fr. Juanito
- 1998
Pueblos, Bp. Juan de Dios (Episcopal) - 1985
Arellano, Fr. Danny
- 2008
Borja, Fr. Joseph
- 2008
Garrido, Fr. Joseph Alner
- 2008
Leopardas, Fr. Fortunato
- 2008
Caerlang , Fr. Randy
- 2016
Cabahug , Fr. Edwin
- 2016
Jovita, Fr. Ramil
- 2016
Radaza, Fr. John Carlo
- 2016
Simplicio, Fr. Wilbert Mark
- 2016
Clase, Fr. Carlito
- 1996
Lasala, Fr. Ernesto
- 1996
Lasco, Msgr. Ruel
- 1996
Tutas, Fr. Loven
- 1996
Prisco, Fr. Dennis
- 1996
Oclarit, Fr. Marwen
- 2012

July
05
14
16
19
19
19

Morelos, Abp. Carmelo (Episcopal)


Akordor, Fr. Emmanuel, SVD
Brazas, Fr. Graciano, CICM
Avelino, Fr. Gabriel
Sanchez, Fr. Francisco Nicomedes
Young, Fr. John Christian

- 1967
- 2012
- 1995
- 1994
- 1994
- 1994

02
06
08
27
27

Oez, Fr. Ramses


Ziem, Fr. Albert, SVD
Bakando, Fr. Jean Eddy, CICM
Mabale, Fr. Catalino, OAD
Mayol, Fr. Eriberto, OAD

- 2011
- 2011
- 2010
- 2004
- 2007

August

September

29 Sasi, Fr. Yeremias, SVD

- 1996

15
15
27
29

- 2013
- 2013
- 2001
- 2002

October

Busante, Fr. John Pulch


Junio, Fr. Eulogio
Jusayan, Fr. Artemio, O.Carm
Cabonce, Fr. Raul

November

18 Licayan, Fr. Herman

- 1997

05
05
06
09
09
09
15
17
18
22
27
29

- 2002
- 2009
- 2008
- 2010
- 2014
- 2014
- 1978
- 1988
- 1971
- 2001
- 1967
- 1996

December

Baares, Fr. Edgardo


Awitin, Fr. Benedicto, SVD
Solde, Fr. Jaekel
Lopena, Fr. Arthur, CSS
Casinillo, Fr. Michael
Montalban, Fr. Wesley
Chatto, Fr. Gerardo, Jr.
Tagaro, Fr. Ruby, SVD
Villanueva, Fr. Roberto, MSC
Pondoc, Fr. Marcelo
Moran, Fr. Isaac Manuel
Endriga, Fr. Dick Russo

Birthday
January
04
17
22
23
24
26

Arellano, Fr. Danny


Clase, Fr. Carlito
Lorono, Fr. Melvin, O.Carm
Caerlang, Fr. Randy
Bakando, Fr. Jean, CICM
Jovita, Fr. Ramil

10
12
13
14
16
20
23
23
24
28

Rev. Fr. Pascalis Keban Kaha, CICM


Saga, Fr. Efren
Martins, Fr. Marcio, CICM
Mabale, Fr. Catalino, OAD
Garcia, Fr. Romeo
Lapez, Fr. Nilo
Buot, Fr. Jorge Dosit
Licayan, Fr. Herman
Malandac, Fr. Modesto, O.Carm
Cassion, Fr. Rex

02
05
08
08
17
20
21
22
22
24

February

March

Orias, Fr. Cielito


Jabonite, Fr. Marlon, CSS
Pueblos, Bp. Juan de Dios
Simplicio, Fr. Wilbert Mark
Tagaro, Fr. Ruby, SVD
Borja, Fr. Joseph
Brazas, Fr. Graciano, CICM
Betaizar, Msgr. Bienvinido, PC
Tumol, Fr. Benido, MSC
Avelino, Fr. Gabriel

April
01
01
05
08
09
10
17
19
22
24
28
30

Lasala, Fr. Ernesto


Obus, Fr. Nercipino
Montenegro, Fr. Vincent Philipp
Young, Fr. John Christian
Acedera, Fr. Joie
Keban, Fr. Petrus, SVD
Bijaksana, Fr. Robertus,CICM
Baares, Fr. Edgardo
Ybaez, Fr. Santiago
Jusayan, Fr. Artemio,O.Carm
Nuez, Jr. Fr. Juanito
Babano, Fr. Ronniel

01
02
07
10
12
23
27
29

Ziem, Fr. Albert, SVD


Cabatic, Jr., Fr. Romeo
Ecarma, Fr. Almado
Moran, Fr. Isaac Manuel
Colon, Jr., Msgr. Porfirio
Jaranilla, Fr. Herbert
Corvera, Fr. Magdalino Everett
Abellanosa, Fr. James Michael

04
05
13
14
15
18
18
20
23
24
27

Floreta, Fr. Felixberto


Sanchez, Fr. Alphonso Dirk
Saniel, Fr. Antonio
Gingco, Fr. Charles, SVD
Ombrog, Fr, Ernesto III, O.Carm
Butawan, Fr. Roberto
Vill anueva, Fr. Edgar
Relova, Fr. Silverio
De Gracia, Fr. Ruffy
Montalban, Fr. Wesley
Ebua, Fr. Sansin Zoilo, MSC

May

June

October
July
06
09
09
11
16
20
24
25
25
29

Prisco, Fr. Dennis


Endriga, Fr. Dick Russo
Cardona, Fr. Joshue, OAD
Nuez, Fr. Roldan
Alaan, Fr. Aldrin
Ong, Fr. Juliano
Oez, Fr. Ramses
Baas, Fr. Jodimar
Dosdos, Fr. Siegfred
Licayan, Fr. Ronnie

03
06
06
11
11
12
12
14
26
27
29

Cepeda Jr., Fr. Felicito


Eslier, Fr. Alberto
Busante, Fr. John Pulch
Goyo, Fr. Jimwell
Villanueva, Fr. Roberto, MSC
Laluna, Fr. Celso
Marababol, Fr. Dandy
Brongcano, Fr. Stephen
Beredo, Fr. Marlon, O.Carm
Caldoza, Msgr. Marcelino
Jayma, Fr. Arvin, SVD

07
07
11
13
14
15
16
20
21
25
26

Garrido, Fr. Joseph Alner


Awitin, Fr. Benedicto, SVD
Rivera, Fr. Jober
Jabonite, Fr. Ruel
Ayaton, Fr. Achilles
Lopena, Fr. Arthur, CSS
Luis, Fr. Jenor
Chatto, Fr. Gerardo, Jr.
Badic, Fr. Dennis
Tutas, Fr. Loven
Odchigue, Fr. Randy Jasper

August

September

03
04
06
12
15
16
18
19
19
20
26
26
26

Delector, Fr. Ruel


Sanchez, Fr. Francisco Nicomedes
Amalla, Fr. Joesilo
Martinez, Fr. Rolly
Casinillo, Fr. Michael
De Guzman, Fr. Florentino, MSC
Akordor, Fr. Emmanuel, SVD
Cabonce, Fr. Raul
Malazarte, Rev. Rodel
Galido, Fr. Joselito
Abanes, Fr. Celso, OAD
Junio, Fr. Eulogio
Radaza, Fr. John Carlo

November

01
02
04
05
05
06
07
09
09
11
18
19
20
23
23
27

Oclarit, Fr. Marwen


Pondoc, Fr. Marcelo
Laquinta, Fr. Luciano
Madelo, Fr. Isaleo
Jimenez, Bp. Zacarias
Guiritan, Fr. Leonardo
Amante, Fr. Ricky
Cajegas, Jr. Fr. Vicente
Sasi, Fr. Yeremias, SVD
Legaspino, Fr. Constantine, MSC
Mira, Fr. Dennis
Tabile, Fr. Sheldon, O.Carm
Marilag, Fr. Nelson
Tudlasan, Fr. Darius
Leopardas, Fr. Fortunato
Lasco, Msgr. Ruel

05
05
10
11
12
12
26
31

Pineda, Fr. Guy Arnold


Sincero, Fr. Jose
Griar, Fr. Roel
Morelos, Abp. Carmelo, D.D.
Butardo, Fr. Chito
Cabahug, Fr. Edwin
Arnigo, Jr. Fr. Eustacio
Solde, Fr. Jaekel, SVD

December

REQUIESCANT In Pace
Rev. Msgr. Cesario Gatela
+ June 24, 1999

Rev. Fr. Mateo Van Santvoord, MSC


+ January 30, 2003

Rev. Fr. Atanasio de Castro
+ February 15, 2003

Most Rev. Charles van den Ouwelant, D.D., MSC


+ August 22, 2003
Rev. Fr. Juanito Belino
+ March 10, 2004

Rev. Msgr. Enrique G. Kuizon, HP


+ September 30, 2008
Rev. Fr. Marcial G. Gadingan
+ February 19, 2009
Rev. Fr. Jose A. Leander
+ July 13, 2009
Rev. Fr. Misael Bacleon
+ April 28, 2010

Rev. Fr. Leonil I. Edrozo, CSS


+ Oct. 04, 2013
Rev. Fr. Baltazar A. Pepito
+ May 26, 2015

Rev. Fr. Pedro R. Medina, SVD


+ Aug. 23, 2015

Most Rev. Carmelo D.F. Morelos, D.D.


+ September 17, 2016

Rev. Fr. Nelson R. Marilag


+ September 20, 2016

PRAYER FOR THE GOLDEN JUBILEE


OF DIOCESE OF BUTUAN

eavenly Father we praise you. You send your only


begotten Son who is our way, truth and life. You have
given us the aid of the Holy Spirit.
Lord, we thank you for the creation of the Diocese of Butuan.
Allow us to become signs and instruments of your kingdom.
Inspire us to constantly celebrate the sacraments and
proclaim your Word. Bless us and be with us so that we may
become a participative church that is holy and witnessing
through our Basic Ecclesial Communities.
Lord, teach us to always care for each other especially for
the poor and those who suffer. Grant us physical and spiritual
well-being. Guard and defend our families against all natural
and man-made harms and difficulties.
Lord, grace us with more vocations to the priesthood and
religious life. Strengthen the laity as they serve you.
Unite us all in your mercy so that our Golden Jubilee
Celebration may become a time of grace when all people
will be drawn close to you and become more caring for one
another. Fill and renew us always with the zeal
from the Holy Spirit!
And amidst the trials that we experience, perfect our faith,
hope and love until we are united with you in heaven.
Praise, Glory and Thanksgiving be yours,
O Lord, forever and ever! Amen!

A Prayer for Priests


Keep them, I pray Thee, dearest Lord,
Keep them, for they are Thine
Thy priests whose lives burn out
Before Thy consecrated shrine.
Keep them for they are in the world,
Through from the world apart;
When earthly pleasures tempt, allure
Shelter them in Thy heart,
Keep them and in Thy heart keep them and
comfort them in hours of loneliness and pain,
When all their life of sacrifice for souls
Seems but in vain
Keep them, O remember, Lord,
They have no one but Thee,
Yet they have only human hearts,
With human frailty.
Keep them as spotless as the Host,
That daily they caress;
Their every thought and deed,
Deign, dearest Lord, to bless.
Amen.