Vous êtes sur la page 1sur 1

Nacionalni park je vee, zatieno podruje prirode jednoga kraja, koje se svojom

jedinstvenom florom i faunom, prirodnim vrijednostima ili rijetkostima razlikuje od obinih


prirodnih cjelina. Nacionalni parkovi imaju sa naunog, kulturnog i drutvenog aspekta veliki
znaaj za zemlju na ijem se teritoriju nalaze, a mogu sluiti za odmor i rekreaciju, istraivanja i
zatitu.