Vous êtes sur la page 1sur 4

AVT

1474

Generator fali prostoktnej


o regulowanym wspczynniku
wypenienia

Ukad generuje fale prostoktn, ktrej


czstotliwo ustalana jest w omiu
podzakresach. Sercem generatora jest
scalony multiwibrator NE555,
zastosowany w swojej podstawowej
aplikacji. Doczone do niego
elementy zewntrzne umoliwiaj
(oprcz zmiany czstotliwoci)
regulacj wspczynnika
wypenienia oraz poziom napicia
wyjciowego. Ukad jest bardzo
przydatny w pracowni kadego
elektronika. Ze wzgldu na
prostot nadaje si do
zmontowania zwaszcza
pocztkujcym hobbistom.
Urzdzenie szczeglnie polecane w
pracowniach konstrukcyjnych, serwisie i
wszystkim pocztkujcym elektronikom

Waciwoci
sygna wyjciowy fala prostoktna 1Hz...200kHz
regulacja czstotliwoci w omiu podzakresach
pynna regulacja wspczynnika wypenienia
pynna regulacja poziomu napicia wyjciowego
zasilanie: 5...15 VDC
wymiary pytki: 3982 mm

Zeskanuj kod
i pobierz PDF

Opis ukadu
Ukad generuje fal prostoktn, ktrej czstotliwo jest ustalana w omiu podzakresach. Sercem ukadu jest
scalony multiwibrator NE555, zastosowany w swojej podstawowej aplikacji. Schemat generatora przedstawiono
na rys. 1. Czstotliwo sygnau wyjciowego zaley od elementw R1, R2, P1, P2 oraz sumarycznej
pojemnoci kondensatorw C2...C9. Ponadto mona regulowa wspczynnik wypenienia sygnau w zakresie
od 0 do 100%, ale tylko wtedy, gdy zastpimy rezystory R1 i R2 zworami. Stosujc pewn warto rezystorw
R1 i R2 ustalamy minimalny i maksymalny procent wypenienia przebiegu. Monta ukadu najlepiej rozpocz
od wlutowania zworki, nastpnie lutujemy elementy bierne, na kocu wystarczy woy ukad scalony w
podstawk i generator jest gotowy do pracy. Ukad mona zasili napiciem staym 5...15 V. Wartoci
kondensatorw i rezystorw okrelajcych czstotliwo mona zmienia wedug wasnych potrzeb. Zasada
doboru jest prosta: im wiksza pojemno kondensatorw C2...C9, tym czstotliwo mniejsza. To samo
AVT 1474 Generator fali prostoktnej

dotyczy rezystorw: im wiksza warto rezystancji, tym mniejsza czstotliwo. Dla proponowanych wartoci
elementw, najwiksza czstotliwo generowanego przebiegu o wspczynniku wypenienia 0,5 przy zasilaniu
12 V, wynosi okoo 200 kHz, a najmniejsza 1 Hz.

Rys. 1 Schemat elektryczny

OUT

Rys. 2 Rozmieszczenie elementw na pytce drukowanej

AVT 1474 Generator fali prostoktnej

Wykaz elementw
Rezystory
R1: ..............................................................10W
R2: ............................................................330W
P1: ..............................................500 kW liniowy
P2: ..............................................200 kW liniowy
P3: ................................................50 kW liniowy
Kondensatory
C1: ....................................................10 nF MKT
C2: ......................................................1 mF MKT
C3: ..................................................470 nF MKT
C4: ..................................................100 nF MKT
C5: ....................................................10 nF MKT
C6: ...................................................6,8 nF MKT
C7: ......................................................1 nF MKT
C8: ...........................................................100 pF

C9: .............................................................10 pF
C10: ................................................100 nF MKT
C11: ................................................100 mF/16 V
Pprzewodniki
IC1: ..........................................................NE555
D1: .........................................................1N4148
Inne
ARK2 5 mm 2 szt.
Przecznik 8-pozycyjny (DIPswitch)
Podstawka DIL8
Zeskanuj
kod
i pobierz
katalog
zestaww
AVT

AVT Korporacja sp. z o.o.


ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
tel.: 22 257 84 50
fax: 22 257 84 55
www.sklep.avt.pl

08/2008

Dzia pomocy technicznej:


tel.: 22 257 84 58
serwis@avt.pl

AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
Monta i podczenie urzdzenia niezgodny z instrukcj, samowolna zmiana czci skadowych oraz jakiekolwiek przerbki konstrukcyjne mog spowodowa uszkodzenie
urzdzenia oraz narazi na szkod osoby z niego korzystajce. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek
szkody powstae bezporednio lub porednio w wyniku uycia lub nieprawidowego dziaania produktu.

AVT 1474 Generator fali prostoktnej

AVT 1474 Generator fali prostoktnej