Vous êtes sur la page 1sur 4

BALLAD FOR

K VA D T I L

JHANN SIGURJNSSONS PL AY

T H E

JHANN SIGURJNSSONS SKUESPIL

L I A R

L G N E R E N

No. 1
3

SKJALDEN
8

Da ge ne skri

ver Lyk kens

Ru

ner.

Naar

So

len staar op

Arpa

smi ler hun til

sin El ske des Vej

rall.

det

dug

vaa

de Grs.

rall.

dim.

Naar So

len staar

ver

jen

smi ler hun

Carl Nielsen Udgaven CN 00045

Lgneren 287-290

287

til

Stv

sky en, som mel der den El ske des

287

02/12/07, 18:00

rall.

10

Kom

me.

Naar So len gaar ned,

smi ler hun til

sin

El ske des Mund

rall.

13

det svin den de Skr.

Da ge ne skri

ver Lyk kens

Ru

ner.

16

Og

saa

dk

ker

Mr

ket

dem,

som Mul

den

ker

der

skal vaag

ne op

til

nyt

Liv

og

ny

Vaar.

rall.

Carl Nielsen Udgaven CN 00045

Lgneren 287-290

alt,

rall.

18

dk

288

288

02/12/07, 18:00

dim.

hvad

No. 2
3

SKJALDEN
8

Da ge ne skri

ver Sor gens

Ru

ner.

Naar

So

len staar op,

Arpa

min

des hun

sin El ske des Vej

det

dug

vaa

de Grs.

dim.

Naar So

len staar

ver

jen,

Carl Nielsen Udgaven CN 00045

Lgneren 287-290

289

min des hun

Stv

289

02/12/07, 18:00

sky en, som meld te den El ske des

rall.

10

Kom

me.

Naar So len gaar ned,

min des hun

sin

El ske des Mund

rall.

13

det svin den de Skr.

Da ge

ne skri

16

Ru

Og

saa

dk

ker

Mr

ket

hen

18

de,

som

Mul

den

alt,

hvad der

skal

vis

ne,

og

Carl Nielsen Udgaven CN 00045

290

dk

ker

rall.

hvad der skal

d.

rall.

Lgneren 287-290

ner.

ver Sor gens

290

02/12/07, 18:00

dim.