Vous êtes sur la page 1sur 2

Datum

en lesuur
15/12/16
2de
lesuur

Vak +
Lesonderwer
p
Sociale
vaardigheden:
Luistervaardig
heden.

Beginsitu
atie

OD en lesdoelen

Korte inhoud

Evaluatie

De
leerlingen
hebben
een socioemotionel
e leeftijd
van een
kleuter. De
leerlingen
hebben
het zeer
moeilijk
met naar
elkaar te
luisteren.
De
leerlingen
giechelen
heel veel.

Communicatieve
vlotheid en
duidelijkheid
verwerven:
49. De leerling
luistert actief naar
de boodschap van
een ander en geeft
feedback.
48 De leerling
herkent de functie
en het belang van
goede
communicatie en
oefent zich in
elementen van het
communicatieve
proces die hij
minder goed
beheerst.

Intro: de leerlingen stellen zich


elk kort voor met hun naam en
een goede eigenschap van
zichzelf. Vervolgens krijgen ze de
opdracht om alles op te schrijven
wat ze gehoord hebben. Dit is
een test om te zien hoe goed ze
naar elkaar geluisterd hebben.
Daarna wordt er samen met de
leerlingen een brainstorm
gemaakt op het bord over
luisteren. Hierna wordt aan n
leerling gevraagd om naar voor
te komen en te vertellen over zijn
weekend. De andere leerlingen
observeren en schrijven op wat ik
doe terwijl de leerling verteld.
Vervolgens wordt dit herhaald
met een andere leerling maar
neem ik een heel slechte
luisterhouding aan. De leerlingen
geven aan hoe het voelde als ik
op die manier naar hun luisterde
en wat ze geobserveerd hebben.
Hierop aansluitend overlopen we
het belang en de voordelen van
luisteren waarbij de leerlingen

Dit was voor mij een zeer


moeilijke les omdat het
sociaal emotionele niveau
van de leerlingen zeer
zwak is. Dit uit zich in een
continu giechelen bij alles
wat er gezegd wordt en
dit vond ik zeer storend.
Dit is ook een doelgroep
die mij minder goed ligt
en waarin ik minder
spontane voeling mee
heb. Daarnaast was de
leerkracht van de klas in
het begin prominent
aanwezig waardoor ik
weinig ruimte had om
gezag uit te oefenen. Na
een tijdje heb ik dit dan
wel benoemd naar de
leerkracht toe en heeft ze
zich vanachter in de klas
gezet. Dit is iets
waarover ik bij mijn
volgende lessen
duidelijke afspraken in wil
maken van bij het begin

Lesdoelen:
De leerlingen
kennen het belang
van actief luisteren.
De leerlingen
kunnen voordelen

aangeven van goed


luisteren naar
elkaar.
De leerlingen
oefenen met
verschillende
vormen van
vraagstelling.

inbreng hebben. Vervolgens


worden 2 aspecten van goed
luisteren aangekaart. De
leerlingen oefenen in
speeddates de verschillende
vormen van vraagstelling en
letten hierbij op oogcontact. Als
afsluitende activiteit wordt het
spel Simon zegt gespeeld.

om zulke situaties te
voorkomen. Daarnaast
was deze les voor mezelf
ook een goede uitdaging
om te oefenen in
verdraagzaamheid en om
de rust in mijzelf te
bewaren zonder mij te
ergeren of te frustreren
aan het vrij constante
gegiechel van de
leerlingen onderling.