Vous êtes sur la page 1sur 2

Aras tinggi / sederhana

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


KHB PK
NAMA: __________________________
BAB 1
Tarikh
Deskriptor
Evidens

:
:
:
:

TINGKATAN:_____

ELEKTIF

PENGENALAN KEPADA PEMASARAN

B1D3
B1D3E1

Mengetahui tentang pengenalan kepada pemasaran


Menyatakan tiga aktiviti pemasaran

Nyatakan tiga aktiviti pemasaran


a. _________________________
b. _________________________
c. _________________________
Menguasai

Tidak menguasai

BAB 1
Tarikh
Deskriptor

:
:
:

ELEKTIF

PENGENALAN KEPADA PEMASARAN

B2D3

Evidens

B2D3E1

Mengetahui dan memahami tentang pengenalan


kepada pemasaran
Menerangkan pemasaran dari segi fungsinya

Terangkan fungsi pemasaran.


a. ______________________
b. ______________________
Menguasai
BAB 1
Tarikh
Deskriptor

:
:
:

ELEKTIF

PENGENALAN KEPADA PEMASARAN

B3D4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


tentang pengenalan kepada pemasaran
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
tentang pengenalan kepada pemasaran secara
sistematik
Mengaitkan kos pengeluaran dengan penentuan
harga
Mengaitkan kos pengeluaran dengan penentuan
harga mengikut prosedur

B4D4
Evidens

Tidak menguasai

B3D4E1
B4E4E1

Berikut ialah kos yang terlibat dalam pengeluaran seunit kotak surat.
Kos bahan
Bahan
Kuantiti
Kos seunit
(RM)

Jumlah kos
(RM)

Aras tinggi / sederhana


Papan lapis 300mm x 170mm x 3 mm
Kayu 200mm x 20mm x 10mm
Kayu 260mm x 10mm x 10mm
Kepingan PVC 150m x 170mmx
2mm
Penyangkut
Paku, skru, cat sembur dan syelek

1
2
1
1
1
secukupnya

1.50
1.50
1.30
2.20
0.50
1.00
JUMLAH

Kos upah : RM 2.00 sejam ( masa menyiapkan seunit kotak surat ialah 2 jam)
Kos overhed : RM1.00
Peratus keuntungan: 40%
Anda dikehendaki:
a.kirakan kos pengeluaran seunit kotak surat.

b. kirakan jangkaan keuntungan.

c. Berapakah harga jualan bagi seunit kotak surat?

Menguasai

Tidak menguasai