Vous êtes sur la page 1sur 9

Nieuwsbrief belangenvereniging

ouderen Stadsdeel Laak


De Laakse Lente

Met in dit nummer:


December 2016, een bijzondere maand
De kerstbrunch
Mag ik je vriendje worden?
Toos Poorter

Januari 2017

OUDERENBELANGENVERENIGING
DE LAAKSE LENTE
Secretariaat: Hil Plugge
De Genestetlaan 154,
2522 LS, Den Haag
Telefoonnummer 070- 3989636
06-52307313
Emailadres: secretariaat
l.olffers@ziggo.nl
Bankrekeningnummer:
NL52ABNA0444305408.
Website: www.delaakselente.nl

Een oplossing is bij ons altijd dichtbij

Senioren Preventie is een informatie site uitsluitend


met producten voor ouderen met een:

Lichamelijke beperking
Dementie
Geestelijke beperking
Slechtziend
Slechthorend
Mensen die zich onzeker voelen over hun gezondheid

Dagelijks worden wij gebeld door mantelzorgers, case managers,


instellingen en patinten, zij vragen ons de meest onmogelijke dingen.
Omdat zij met een probleem zitten dat zij zelf niet kunnen oplossen.
Negen van de tien keer hebben wij een oplossing op deze vragen!
Bel daarom geheel vrijblijvend vragen kost niets Tel: 070 321 15

Senioren Telefoon

Draadloos alarm

Brand Alarm

Camera Bewaking

21

Nood/nacht
verlichting

Januari 2017

Het bestuur van De Laakse Lente roept buurtbewoners op


om zich aan te melden voor een Werkgroep Ouderen.
Als er n onderwerp het bestuur van
De Laakse Lente duidelijk is geworden,
is het wel dat de bewoners van Laak de
handen ineen moeten slaan om ervoor
te zorgen dat de eenzaamheid onder
ouderen niet uit de hand loopt.
Om verschillende reden is dat belangrijk.
Op de eerste plaats omdat van ouderen verwacht wordt dat zij langer
zelfstandig blijven wonen.
De verwachting is dat de leeftijd van
ouderen in de nabije toekomst zal
toenemen.
Kinderen en kleinkinderen hebben
ook niet altijd tijd om aandacht aan
die ouderen te schenken.
Vandaar dat wij mensen uit Laak oproepen om zich aan te melden voor een
werkgroep zodat ze samen een plan
kunnen maken om eenzaamheid onder
ouderen aan te pakken. Het bestuur van
De Laakse Lente zou het zeer waarderen wanneer een grote groep zich zou
aanmelden voor een voorlichtingsavond

waar wij dan samen met u een plan


kunnen bedenken.
Het motto van deze avond zal zijn:
De bewoners uit Laak gaan er samen
voor zorgen dat ouderen in Laak niet
meer eenzaam zijn, naar elkaar omkijken en om elkaar geven.
U kunt zich opgeven via het adres: De
Genestetlaan 154, 2522 LS Den Haag.
Ook kunt u zich aanmelden per mail:
l.olffers@ziggo.nl of via de telefoon:
3989636.
U krijgt dan zo snel mogelijk bericht met
een uitnodiging.
Alvast onze dank, Netty en
Leo Olffers en Hil en Simon Plugge

Januari 2017 3

December 2016, een hele bijzondere maand!


Omdat er deze maand heel veel
bijzondere dingen gebeurd zijn lijkt het
ons - Netty en mij - een goed idee om dit
eens op een rijtje te zetten.
Vlak voor onze Kerstbrunch belt een
echtpaar bij ons aan en ze zeggen:
"Wat jullie al zo lang voor ouderen doen
vinden wij zo mooi dat wij jullie graag
willen ondersteunen met een envelop
met inhoud." De vrouw zegt erbij dat
ze graag wil komen helpen tijdens de
Zomeractiviteiten.
Een paar dagen voor die Kerstbrunch
komt Christaan Mook uit Arnhem ons
het groen schenken en hij zegt dat hij
Anneke komt helpen om de kerststukjes
te maken.
De avond ervoor komt Patty Kames die
altijd onze bloemen levert en die een
schitterende bloemenzaak heeft in de
Bullstraat hoek Isingstraat, vertellen dat
ze dit jaar de bloemen bij de Kerstbrunch
aan ons geeft.
Bij de Kerstbrunch komen veel ouderen
en gasten langs en zo zitten wij met 75
mensen aan tafel.
Wilma Zwennes komt net voor het begin
ervan uit het ziekenhuis en zij heeft daar
een positief bericht gekregen, zodat zij
en John nu eindelijk weer vrolijk naar de
toekomst kunnen kijken!
De ouderen gaan naar de Jeugdkantine
zodat beneden alles in orde gemaakt kan
worden voor de muzikale Kerstbrunch.
In de keuken is Paul van De Smaak van
Laak al druk bezig met zijn jeugdige
medewerkers om alles in orde te
maken. Wat ons opvalt is dat vele
ouderen intussen een geweldig mooie
band hebben opgebouwd en dat Riet

4 De Laakse Lente

Ruitenburg, een vriendin van mij, aan


tafel zit en je direct merkt met hoeveel
vriendschap zij omringd wordt.
Het wordt een top muzikale Kerstbrunch
en je ziet dat ook de gasten in de gaten
hebben dat hier iets bijzonders aan de
hand is en dat De Laakse Lente niet
zomaar een project is.

En dit was nog maar het


begin van deze maand.
We konden al jarenlang rekenen op een
administratieve kracht, Toos Sterken, en
de band met Toos is tot op de dag van
vandaag nog steeds heel mooi en zitten
wij ergens mee dan is n telefoontje
naar Toos genoeg. Het blijkt dat Toos
een dochter Hilde heeft, die het project
van De Laakse Lente ook bijzonder vindt
en zo is zo moeder zo dochter hier zeker
van toepassing.
Vervolgens komt wethouder Karsten
Klein onze huiskamer bezoeken en
net als vele voorgaande gasten is ook
de wethouder blij verrast. Hoe is het
mogelijk dat jullie zonder de hulp van
het welzijnswerk dit tot stand kunnen
brengen?
We zijn natuurlijk enorm in onze nopjes
omdat wij op 14 april ons vijfjarig bestaan
gaan vieren en dat twee dagen na
het bezoek van de wethouder Diana
Resmann en Hilde Maasland namens
hem De Laakse Lente 5000,- aan
komen bieden om hier in 2017 iets moois
mee te gaan doen voor de ouderen.
Toen ik langs de vele middenstanders
in Laak ging die De Laakse Lente indien
nodig ondersteunen, kom ik iemand na

jaren weer eens tegen. Als wij samen


oplopen vraagt ze of ze me een arm mag
geven en als wij beiden op het adres
komen waar ik moest wezen, geeft de
oudere aan om op 3 januari langs te
komen op het huiskamerproject.
Voor de Kerst staan Netty en ik bij de
kassa van Albert Heyn, zegt de man die
achter ons staat: " Hallo Leo, wat doen
jullie een schitterend werk voor ouderen,
ga zo door h, de ouderen in Laak
kunnen jullie niet missen."
Een dag eerder zien wij een oudere van
De Laakse Lente in de Boogaard en die

zegt: " 3 januari neem ik mijn vriendin


mee want die wil ook lid worden dat is
toch goed?"
En lees het verhaal over Toos Poorter,
weer zon prachtig voorbeeld!
De Laakse Lente is duidelijk een begrip
geworden en dat is na vijf jaar hard
werken heel mooi om vast te stellen.
Wij wensen iedereen toe om net zoveel
liefde, vriendschap en vertrouwen te
ontvangen.
Leo Olffers

Toespraak tijdens de kerstbrunch van 15 december 2016


gehouden door Leo Olffers
Allemaal hartelijk welkom, in het
bijzonder onze gasten.
Weer is er bijna een jaar voorbij en ik
ben blij dat ik kan vaststellen dat het
project van De Laakse Lente weer vele
stappen voorwaarts heeft gemaakt. Dit
vooral dankzij een goed samenwerkend
bestuur, dankzij onze vrijwilligers en
dankzij de mensen die ons project een

warm hart toedragen. Wij maken aan de


lopende band hele bijzondere momenten
mee, waaruit blijkt dat wij intussen voor
een grote groep ouderen heel veel
betekenen. Een heel bijzonder voorbeeld
is het overlijden van Piet van Lind die
mij een paar dagen voor zijn overlijden
opbelt. "Leo ik ben uit het ziekenhuis
naar huis gekomen om thuis afscheid
Januari 2017 5

te nemen van mijn naasten en dat wil


ik jou laten weten want nog maar een
paar dagen en dan zal ik overlijden."
"Piet, wil je dat ik dan morgen nog even
bij je langs kom?" "Nou Leo dat zou ik
schitterend vinden," is zijn antwoord.
De volgende dag als ik in een volle
huiskamer met kinderen, kleinkinderen
en naaste familieleden zit en na een half
uur afscheid neem van Piet, die iedere
vrijdagmorgen bij ons langs kwam op
de koffie, zegt Piet: "Leo bedankt voor
alles" en hij drukt mij een kaartje in de
hand en zegt: "Leo buiten pas kijken wat
erop staat" en er blijkt op het kaartje de
volgende tekst te staan:
Aandacht is het mooiste wat je
iemand kunt geven.
Hoe kon Piet mooier onder woorden
brengen waar De Laakse Lente voor
staat en wat ben je dan trots dat iemand
in de laatste dagen van zijn leven laat
voelen hoeveel wij voor hem betekend
hebben. Intussen weten wij dat vele
ouderen dit delen, ook de velen die ons
ondersteunen financieel of gewoon langs
komen met zelf gebakken appeltaart
of met tassen vol met boodschappen
voor ouderen en wanneer een vriend uit
Arnhem je het groen voor de kerstbakjes
schenkt en het leuk vindt om Anneke
te helpen, om met de ouderen de
kerststukjes te maken en een vriend
uit Zevenaar die spontaan een stuk
schrijft in het mooie blad Het Zoet of
een wildvreemde die aanbelt, je een
fles wijn in de handen drukt met een
envelop en zegt: " Met de inhoud van de
envelop ga je lekker uit eten samen met
je vrouw,want wat doen jullie een mooi
en belangrijk werk!" Mevrouw Buskes uit
6 De Laakse Lente

Venlo schrijft: "Lieve Netty en Leo wat


mooi dat jullie je zo inzetten voor ouderen
en wat jammer dat we in Venlo geen
Laakse Lente hebben." Fonds 1818 dat
je altijd terzijde staat evenals mensen
van de gemeente. John en Don Zwennes
twee prachtvrienden en verder is het
bestuur van De Laakse Lente trots dat
Netty van de gemeenteraadsfractie van
het CDA een attentie ontving voor haar
inzet en zoals vandaag De smaak van
Laak ons bijstaat om voor u een heerlijke
brunch te bereiden. Ook kreeg ik gisteren
een telefoontje van Patty Kames ,die
altijd onze bloemen levert, dat zij dit jaar
ons de bloemen schenkt. Veel mensen
hebben gelukkig al de weg naar haar
mooie bloemenzaak in de Bullstraat op
nummer 13 gevonden. Een echtpaar
uit Spoorwijk dat De Laakse Lente een
envelop met inhoud komt overhandigen
omdat zij ons al lange tijd volgen en ons
project waardevol vinden voor ouderen
en de vrouw wil ons graag met de
zomeractiviteiten komen helpen.
Dit alles past helemaal bij de
kerstgedachte van De Laakse Lente,
dat veel mensen aangeven elkaar te
willen helpen. Daarom ben ik blij om
vandaag bijeen te zijn om dit samen met
u allen te vieren en eenieder hiervoor te
kunnen bedanken en u vooral te vragen
om in het belang van alle ouderen op
dezelfde manier zo door te gaan. Dit alles
kunnen wij natuurlijk nooit in ons eentje
tot stand brengen en daarom vindt het
bestuur van De Laakse Lente het van
groot belang om ieder jaar de Ouderen
Award Stadsdeel Laak uit te reiken aan
vrijwilligers.

Drie belangrijke punten


Wij kregen enkele tassen met
boodschappen cadeau. Hil Plugge
kwam met het idee om aan al onze
ouderen een envelopje met een
nummer uit te delen en aan het
slot van de kerstbrunch ligt er voor
iedereen dus iets klaar om mee naar
huis te nemen.
Op de tweede plaats heeft het
stadsdeel Laak voor u allemaal een
belangrijk schrijven over veiligheid
geschreven.
Op de derde plaats liggen er
veiligheidsstikkers voor diegenen
die de sticker nog niet in hun bezit
hebben.
Lieve mensen
Voordat we de Ouderen Award 2016
gaan uitreiken wil ik eerst nog iemand
namens u allen in het zonnetje zetten
en dat is Anneke van Kempen, eerder
al winnaar van de Ouderen Award. Ze
kwam vandaag op haar 46e trouwdag,
toch gewoon kerstukjes maken en ze
heeft bovendien voor u het mooie kaartje
dat op tafel ligt, gemaakt. Bovendien
vinden wij het een topprestatie dat zij

zo'n mooie website voor u maakt en


vanmorgen stond de teller van onze
website op bijna 202.000 bezoekers!
Lieve Anneke wil je even bij me komen
en dan wil ik vragen of Hans een foto wil
maken. "Lieve Anneke wat ben jij toch
een mooi en vooral lief mens. Wij willen
jou en je mannetje namens alle ouderen
een etentje aanbieden. Geniet samen
van een avondje uit na al die jaren
samen en vooral beiden bedankt wat
jullie allemaal voor de ouderen van De
Laakse Lente over hebben."
En van de mensen waar De Laakse
Lente mee te maken heeft, is Marieke
van der Waal, directeur van de Leyden
Academy. Vanaf dag n dat Netty en
Leo haar mochten ontmoeten, maakten
wij kennis met een prettig mens met
heel veel aandacht voor ouderen en
vrijwilligers. En daarom zijn wij bijzonder
trots dat Marieke van der Waal vandaag
onze Ouderen Award 2016 wil uitreiken.
Voordat we aan deze kerstbrunch gaan
beginnen zou ik het fijn vinden als wij
samen het lied van De Laakse Lente
zouden zingen.
Leo Olffers

Januari 2017 7

Marieke van der Waal, directeur van de Leydenacademy,


reikt de Ouderen Award Stadsdeel Laak uit aan Gerda en
Hans Timmers
De Laakse Lente is enorm blij ook dit jaar
weer een Ouderen Award stadsdeel Laak
te kunnen uitreiken. Dit jaar reiken wij
deze eervolle prijs uit aan een echtpaar,
twee mensen waar je nooit tevergeefs
een beroep op doet. Al een kleine 20
jaar vraagt Leo aan Hans Timmers
of hij opnamen wil maken bij alle
ouderenactiviteiten die hij organiseert,
zeker na de start van de Laakse Lente
in 2012. Ook vroeg het bestuur van De
Laakse Lente aan zowel Hans als Gerda
Timmers iedere keer weer om hulp als
wij zes weken Zomeractiviteiten gingen
organiseren. Nooit tevergeefs. Naast De
Laakse Lente zet Gerda zich ook voor
ouderen in bij een andere organisatie.
Wat wij prima vinden is dat beiden het
project van De Laakse Lente op vele
manieren ondersteunen en dat ze het
leuk vinden om bij de Zomeractiviteiten
voor onze ouderen een lekkere lunch aan
te bieden. Dit echtpaar is een voorbeeld
voor onze samenleving en ze hebben
een schitterend motto dat het bestuur van
De Laakse Lente ook hoog in het vaandel
8 De Laakse Lente

heeft staan en dat is het motto Trouw.


Hans en Gerda bedankt dat jullie nu al
20 jaar niets teveel is voor ouderen en
bedankt voor jullie trouw en vriendschap.
Namens het bestuur van de Laakse
Lente, Leo Olffers, voorzitter
Het leven is soms vluchtig en dan wil je
iets bewaren,
een foto, een verhaal, een film, een DVD.
Zo neem je in de toekomst het verleden
met je mee
en zit je niet alleen maar voor je uit te
staren.
Hans is hier goed in samen met zijn
vrouw
staat hij al jaren klaar voor anderen.
Om zo de herinnering in beelden te
veranderen.
Een duidelijk voorbeeld van vriendschap
en van trouw!

Carl Doeke Eisma

Januari 2017 9

Een heel mooi 2017 gewenst


Het bestuur van De Laakse Lente kon het
jaar 2016 op een hele bijzondere manier
afsluiten toen tijdens de laatste weken
van december wethouder Karsten Klein
ons huiskamerproject bezocht en net als
vele voorgaande gasten ontdekte hoe
mooi en waardevol het huiskamerproject
is. Uw bestuur ziet dit bezoek als een
kroon op ons werk. Intussen wordt
ons project door velen gezien als
een voorbeeld om een verantwoorde
samenleving tot stand te brengen waar
mensen van elkaar houden, om elkaar
geven en naar elkaar omkijken. Die drie
zaken mist onze samenleving, daar velen
vooral bezig zijn met zichzelf. Als Netty
en Leo n ding geleerd hebben in bijna
vijf jaar is het wel dat wij voor al ons
harde werken en vrijwel dagelijks onze
deur openzetten heel veel vriendschap
en vertrouwen terugkrijgen. Onlangs
schreef iemand mij: " Leo, wie goed
doet, goed ontmoet", wat aangeeft wat
wij dag in dag uit meemaken. Heel veel
mensen geven om De Laakse Lente.
Het bestuur van De Laakse Lente was al
diep aan het nadenken hoe wij het vieren
van ons vijfjarig bestaan op 14 april 2017
financieel rond zouden kunnen krijgen en
toen kregen wij een fantastisch bedrag
van wethouder Karsten Klein namens de
gemeente om hier iets bijzonders mee te
doen voor onze ouderen. Onze zorgen
waren in een keer opgelost!

en gelukkig kunnen maken. Hoeveel


ouderen iets voor elkaar betekenen, iets
voor elkaar over hebben, samen dingen
doen. En het is mooi om te zien dat onze
voornaamste inzet om eenzaamheid op
te lossen via ons huiskamerproject de
gouden methode is om dit te bereiken.
Dat onze inzet door de Leydenacademie,
door het ministerie van VWS en nu
ook door de gemeente Den Haag en
vele anderen gezien en gewaardeerd
wordt. Het is ook van belang dat de
welzijnsorganisaties zich gaan verdiepen
in de methode van De Laakse Lente en
dat zo veel meer ouderen, nu men wil dat
ouderen langer zelfstandig blijven wonen,
nu de verwachting is dat veel ouderen
een hogere leeftijd bereiken, gelukkig en
blij de oude dag mogen beleven.
Wilt u eens kennismaken met ons
huiskamerproject dat van maandag
t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00
plaatsvindt in onze huiskamer aan de De
Genestetlaan op nummer 154 dan bent u
van harte welkom.

Mag ik je vriendje worden?


Dit hoor je kinderen vaak zeggen.
Zoiets vraag je kennelijk aan iemand
anders en die bepaalt of dit wel of niet
gebeurt. Ik denk dat dit de kern van het
begrip vriendschap aardig weergeeft.
Het eigenbelang verdwijnt naar de
achtergrond en je moet elkaar kunnen
vertrouwen.

wel openstellen voor anderen en niet


al te kritisch zijn. Als jij altijd alles beter
weet zal het niet ze eenvoudig zijn om
een goed gesprek aan te knopen waar je
allebei iets aan hebt. Maar ja, waar vind
je zo'n huiskamer. Voor een keertje zal
dat wel lukken maar daar blijft het dan
vaak bij.

Wij durven gerust te stellen dat wij


er trots op zijn dat De Laakse Lente
zich zo mooi heeft ontwikkeld. Dat het
ons blij maakt hoeveel ouderen wij blij

Nu is het wel van belang, zeker wanneer


je niet meer zo jong bent, om ergens
een plek te hebben waar je elkaar kunt
ontmoeten. En dan denk ik niet aan
een onpersoonlijke zaal of op de hoek
van de straat, maar aan een gezellige
huiskamer. Daar voel je je meteen op je
gemak en wie weet wat dit voor gevolgen
heeft. Hier kun je je alleen zijn even
vergeten en met andere mensen een
praatje maken. Natuurlijk moet je je dan

Laat ik nu een adres weten waar dit wl


kan. Waar je - je gelooft het niet - vijf
dagen in de week welkom bent. Waar
echt naar je geluisterd wordt. Waar je
problemen, als je die al hebt, aangepakt
worden. Wat zijn dat dan voor mensen
die hun eigen huiskamer voor zoiets
gebruiken? Die 's avonds laat nog op pad
gaan om je te helpen? Dat moeten wel
heel bijzondere mensen zijn. Neem maar
van mij aan dat dit laatste klopt. Ik ken ze

10 De Laakse Lente

11 De Laakse Lente

Alweer vijf jaar De Laakse Lente?

Leo Olffers, voorzitter

Januari 2017 11

Veiligheidssticker voor ouderen

en ik ben blij dat ik ze op mijn manier een


beetje kan helpen om dit alles waar te
maken, want vergis u niet, hier komt heel
veel voor kijken!
Carl Doeke Eisma

Toos Poorter

- ze woonde vroeger op de hoek van de Sinjeur Semijnweg


en de Dautzenbergstraat -

groet jullie vanuit Bos en Duin.


Rond de kerstdagen ontvangen we
altijd een kerstkaart van Toos Poorter
en dan brengen we haar - ze is al 94
jaar! - een bezoekje met een kerststukje
wat Toos zeer waardeert. Nousjka
onze kleindochter liep enkele jaren
geleden stage in Bos en Duin en ze
had zodoende al vele gesprekken met
Toos over onze wijk waar zij met zoveel
plezier gewoond heeft. Tijdens ons
bezoek zit Toos in haar rolstoel, de enige
stoel waar zij nog in kan zitten, achter
een tafeltje waar zo nog zonder bril alle
kerstboodschappen leest. "Ik heb er nu
al 36 ontvangen", zegt ze en als er op
sommige kerstkaarten lieve woorden
geschreven zijn, leest Netty deze voor
en als Netty de afzenders opleest krijgen
wij direct het hele verhaal waar deze
mensen wonen en werken en hoelang zij
deze mensen al kent te horen. Ook weet
ze nog precies te vertellen hoe mooi de
Kerstbrunchen op Don Bosco waren en
hoe dankbaar zij is om ons al zo lang te
kennen. Toos is blij met onze komst en
je merkt hoe geweldig zij het vindt om
over haar enige dochter, schoonzoon
en kleinkind te vertellen en vervolgens
12 De Laakse Lente

wijst ze ons op de foto's die een voor


een op haar fotoapparaat langskomen.
"Ik kom uit Heemstede waar mijn man
en ik ons eerste huisje huurden voor
3.90 gulden per week en toen wij gingen
verhuizen naar Den Haag werd de huur
ineens 7 gulden." Ze vertelt over de vele
kennissen in Laak en hoeveel plezier
zij had met De Laakse Lente en dat ze
het programma De Wereld Draait Door
prachtig vindt en ze weet nog heel veel
onderwerpen en gasten te noemen
maar ook dat ze erg teleurgesteld is in
de politiek. Als wij afscheid nemen roept
Toos Poorter: " Leo Olffers met twee keer
een f, bedankt voor jullie komst want dat
vind ik helemaal te gek."
Lieve mensen, mocht u Toos Poorter
gekend hebben dan weten wij zeker dat
ze met een leuk kaartje met duidelijke
grote letters erg blij zal zijn.
Stuur het dan naar:
Toos Poorter, Bos en Duin
Postbus 84050, 2508 AB, s-Gravenhage.
Leo Olffers

Helaas blijken ouderen een makkelijke


prooi voor lieden die bij hen proberen
binnen te dringen. Wanneer er gebeld
werd deed je automatisch de deur
open. De Laakse Lente sloeg alarm
bij de gemeente toen er enkele
ouderen hiervan de dupe werden. De
voornaamste reden is dat je nu eenmaal
vergeetachtig wordt en je niet zo snel
beseft dat je de deur pas open moet
doen als je echt zeker weet wie er voor
de deur staat. De gemeente vroeg mij om
namens De Laakse Lente na te denken
hoe wij zo snel mogelijk een oplossing
konden bedenken. Ik belde Manja van
Zon om een duidelijke veiligheidssticker
voor ouderen te gaan ontwerpen. Een
sticker die je aan de binnenkant van de
buitendeur kunt plakken met de tekst:

wij al heel snel kwijt en we mochten van


de wethouder in het belang van onze
ouderen er 10.000 bij laten drukken.
U ziet dat De Laakse Lente dus niet
alleen aandacht heeft voor eenzaamheid
maar ook aan andere voor ouderen
belangrijke onderwerpen denkt.

Hoe kan ik die sticker zo snel mogelijk


in mijn bezit krijgen?
Van maandag tot en met vrijdag kan
men de sticker van 10.00 uur tot 12.00
uur afhalen op het adres
De Genestetlaan 154.

LET OP - LET OP
LET OP - LET OP
LET OP - LET OP
DOE ECHT NIET OPEN
ALS U NIET ZEKER
WEET WIE ER AANBELT
OF VOOR DE DEUR
STAAT!!!!!!!!!!!!!

De Laakse Lente mocht er 10.000 laten


drukken. Omroep Max waar De Laakse
Lente een heel bijzonder contact mee
heeft, wilde meewerken om dit onder de
aandacht te brengen en zond in Hallo
Nederland het uitreiken van de eerste
veiligheidssticker aan Alie en Jan van
Ruiten uit. Wijkagent Eric Borst bood
direct zijn medewerking aan en zo werd
de sticker al heel snel bekend bij heel
veel ouderen. De 10.000 stickers waren
Januari 2017 13

Zwennes Totaal Service


Verhuizingen en ontruimingen op een persoonlijke wijze

Wij zijn een verhuis- en ontruimingbedrijf in Den Haag en omstreken dat gespecialiseerd is op het gebied van
ouderen en ouderen met een dementie.

Telefoon: 06 42726628 // website: www.zwennestotaalservice.nl // email: info@zwennestotaalservice.nl

14 De Laakse Lente

Januari 2017 15

Drukker: Matveld B.V.


Telefoon: 06-55736886