Vous êtes sur la page 1sur 1

Awit ng Puso

Awitin n m a bata'y
Napakasarap pakin an
Panahon na hinihintay
Tala an nararamdaman
Tila uma a ang abi
Sa ilaw na na ninin nin
Ako ay napapan isi
Pa kat pasko ay paratin
An atin puso ay buksan
Tulun an ang bawat isa
Kahit tayo'y mahirapan
Upan pasko ay sumaya
Tunay na diwa ng Pasko
Wa natin kalilimutan
Atin Hesukriston tunay
Ay atin pasalamatan