Vous êtes sur la page 1sur 1

Appendix 3

(NAMA PROGRAM) - KYP


KAMPUS TAMAN GELORA / KAMPUS TAMAN PERTANIAN / KAMPUS TANJUNG LUMPUR

BORANG KEBENARAN TIDAK MENGHADIRI KELAS


A. MAKLUMAT PELAJAR
NAMA PELAJAR

NO. K/P

SEMESTER

NO. MATRIKS

AMBILAN

KOD KURSUS

ASRAMA

KELAS

NO. BILIK

MENTOR

NO. KATIL

B. MAKLUMAT TIDAK MENGHADIRI KELAS


SEBAB TIDAK MENGHADIRI KELAS
i.
ii.
iii.
* Sila kepilkan surat sokongan (jika berkenaan)
C. MAKLUMAT KETIKA TIDAK MENGHADIRI KELAS
NAMA PENJAGA

ALAMAT PENJAGA :

NO. TELEFON

: (RUMAH) : ____________________

(PEJABAT) : ____________________

(H/P) : _________________

D. MAKLUMAT KELAS
TARIKH TIDAK MENGHADIRI KELAS
KOD SUBJEK

PENSYARAH

: _____________________ hingga ____________________


TARIKH

MASA

KOD SUBJEK

PENSYARAH

TARIKH

MASA

* Sila buat salinan untuk setiap Pensyarah & Pegawai yang terlibat
E. PENGESAHAN
Saya mengaku bahawa butir-butir yang diberikan dalam borang ini adalah betul sepanjang pengetahuan saya, dan pihak
Kolej atau (nama parent body) berhak mengambil tindakan terhadap saya jika terdapat maklumat di atas yang tidak benar
termasuk DIBERHENTIKAN dari pengajian.
Yang benar

Disahkan oleh

()
( Nama Pelajar )

)
( Dekan )