Vous êtes sur la page 1sur 3

Visie

op mijn leraarschap Aardrijkskunde


Leerpunten van de sessie
Tijdens deze les hebben we het gehad over de talenten en evolutie als leraar. Hierbij
heeft elke leerling enkele kenmerken moeten zoeken van een medestudent. Als iedereen
verschillende kenmerken aan elkaar had gegeven, legden we deze samen en zochten we
op een poster een personage voor iedere student. Zo hoorden de student wat de andere
leerlingen zo kenmerkend vonden aan hun, deze kenmerken werden op deze poster
geschreven. Zoals humor, structurerend,... .
Hierna hebben we verschillende artikels gelezen over aardrijkskunde in het onderwijs,
hieruit hebben we gehaald dat er zeer weinig aardrijkskunde leerkrachten in het
onderwijs staan. Deze posities worden zeer vaak door mensen ingevuld door mensen die
geen diploma hebben als aardrijkskunde leerkracht.

Jouw onderwijsvisie als leraar aardrijkskunde met behulp van een


metafoor
Aardrijkskunde is alles; Hoe wij leven, ons ontstaan, wat we doen, . Alles kan
gelinkt worden aan de Aardrijkskunde. We zoeken allemaal onze eigen weg in
de wereld en hebben elk onze interesses en talenten. Het is wat wij mee maken
in ons leven dat ons maakt wie we zijn vandaag de dag. En zo kunnen we
ervaringen met elkaar delen en zo elkaar op de juiste manier respecteren.

De wereld: Het is onze planeet waar wij op leven en die wij moeten respecteren.
We leven op zo een mooie plaats en we kennen er maar zo een klein deel van. Ik
wil later veel reizen en dit allemaal ervaren.

Ervaringen: Een goede herinnering dat ik heb van leskrijgen is onze excursie naar
de Kempen. Hier heb ik zeer veel geleerd en ook nog eens veel plezier gehad.
Doordat dit eens iets totaal anders was dan een gewone les, inspireerde dit mij.
Door eens anders les te krijgen en op een leuke manier leer je zo veel sneller en
beter. Ik herinner mij dit ook zeer goed omdat we zeer lang hebben moeten
graven voor dit stukje aarde. Zo wil ik mijn leerlingen later ook leuke ervaringen
mee geven aan de hand van leuke lessen, bijvoorbeeld eens buiten het klaslokaal
les geven.

Ontdekking: Aardrijkskunde is de wereld en ik wil deze graag ontdekken en deze


passie te delen met mijn leerlingen. Door nieuwe plaatsen ontdekken leren we
ook bij en zo kunnen we deze ervaringen weer delen met andere. Ook samen met
de leerlingen samen op ontdekking gaan en zo nieuwe leerstof op een leuke
manier verwerken. Bijvoorbeeld door lessen op een totaal andere manier te
geven.

Respect: In het vak aardrijkskunde vinden we zeer veel kleur terug. Net zoals in
de natuur bestaat een klas uit verschillende kleuren (leerlingen) iedere leerling

is anders en heeft zijn eigen noden/ behoeften. Maar ondanks dat we zo


verschillend zijn hebben we zeer veel gemeen. Een van de belangrijkste waarden
dat ik persoonlijk stel is respect. Dit wil ik ook overbrengen naar de leerlingen toe.

Jouw onderwijsvisie als leraar aardrijkskunde met behulp van een


geografische vakantiefoto.

Formuleren van leervragen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen op een correcte manier omgaan met
aardrijkskunde in het dagelijks leven van de leerlingen?

Wanneer weet je als leerkracht dat je leerlingen de leerstof voldoende begrijpen


en of je nog wat extra informatie moet geven?

Wat kan je doen om ervoor te zorgen dat je als leerkracht geef te groten fouten
maakt die het leren van de leerlingen kan benvloeden?