Vous êtes sur la page 1sur 4

zDolny lzaczek

VII DOLNOLSKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY


DLA UCZNIW SZK PODSTAWOWYCH

III ETAP FINA WOJEWDZKI - cz pisemna


TWJ KOD

9.01.2010 r., godz. 1000


Czas trwania 90 minut
Przepisz tutaj swj kod
Kryterium

1 2 3 Kryterium

Zadanie1

Zadanie 2

Wypenia WKK

Kryterium
Zadanie 3

1 2 3 4

Kryterium
Zadanie 4

Kryterium
Zadanie 5

Suma

12

Razem
26 pkt

Zadanie 6

Podpis sprawdzajcego .

Kolejno rozwizywania zada jest dowolna. Rozwizanie musi by umieszczone w wyznaczonych obszarach.
Zapisy w brudnopisie nie bd brane pod uwag.
Powodzenia !

Zadanie 1. (3 pkt.)
Tomek urzdza spotkanie z okazji urodzin. Ile lat ma Tomek, jeeli osiem lat temu mia ich trzy razy mniej
ni teraz?

Zadanie 2. (3 pkt.)
Tomek zaprosi na urodziny 8 osb. Na pocztku spotkania kady przywita si z kadym uciskiem doni.
Ile nastpio powita?

str. 1

Przepisz tutaj swj kod

Zadanie 3. (4 pkt.)
Bartek i Marcin, koledzy Tomka, ktrzy byli zaproszeni na jego urodziny, postanowili zapakowa prezent
w szecienne pudeko o pojemnoci 3,375 litra. Pudeko nie byo najadniejsze, wic okleili wszystkie jego
ciany ozdobnym papierem. Ile zapacili za zuyty papier, jeeli 1 dm 2 ozdobnego papieru kosztuje 40gr?

Zadanie 4. (2 pkt.)
Wska odpowiedzi prawdziwe i faszywe. Zaznacz krzyykiem odpowiedni moliwo.
Podczas powitania obowizuj nastpujce zasady savoir-vivreu:
Prawda

Fasz

Mczyzna pierwszy kania si kobiecie


Pracownik pierwszy wyciga rk do przeoonego
Osoba modsza kania si osobie starszej
Grupa osb zawsze kania si pojedynczej osobie
Kobieta powinna pierwsza wycign do mczyzny do
przy powitaniu
Osoby bdce w pomieszczeniu kaniaj si osobie
wchodzcej
Osoba starsza wyciga rk na powitanie osoby modszej
Mczyzna zawsze cauje kobiet w rk
Zadanie 5. (2 pkt.)
Rozwizujc krzywk odkryj jedn z zasad zachowania si w lesie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pora roku
Skupisko drzew
Strona wiata
Pies myliwski
Pasmo Sudetw
Dom mrwek
Wiatr w grach
Wiosenny miesic
Kolorowe warzywo
Zwierz, ktre zasypia zim
Owoc jesienny lub nazwisko
polskiej aktorki
12. Zjawisko pogody
13. Rodzaj zboa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Haso z wytuszczonej ramki:


zDolny lzaczek 2009/2010, etap finaowy cz pisemna

str. 2

Przepisz tutaj swj kod

Zadanie 6. (12 pkt.)

Kryterium
Max ilo pkt

1
2

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
2

8
2

9
1

suma
12

Zadanie 6

Pisz starannie i czytelnie (pamitaj, e zazwyczaj, kto adnie pisze, ten piknie myli). Praca nie
moe by krtsza ni 20 linijek i nie dusza ni 40 linijek tekstu.

...Grzeczno nie jest nauk atw ani ma.


Nieatw, bo nie na tem koczy si, jak nog
Zrcznie wierzgn, z umiechem wita lada kogo;
Grzeczno wszystkim naley, lecz kademu inna;
Zacytowane sowa Sdziego, jednego z bohaterw Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, niech
bd pretekstem do rozwaa, czym dla ciebie jest grzeczno i dobre wychowanie?
1....
2....
3....
4....
5....
6....
7....
8....
9....
10..
11..
12..
13..
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26.
27
zDolny lzaczek 2009/2010, etap finaowy cz pisemna

str. 3

Przepisz tutaj swj kod


28
29
30
31.
32.
33
34
35
36.
37.
38
39.
40.

BRUDNOPIS
Uwaga, zapisy w brudnopisie nie bd sprawdzane!

zDolny lzaczek 2009/2010, etap finaowy cz pisemna

str. 4