Vous êtes sur la page 1sur 27

ANEXA IV

VALORI PENTRU COSTURILE STANDARD**, APLICABILE INVESTITIILOR DIN


CADRUL SUBPROGRAMULUI TEMATIC POMICOL
SUB-MASURA 4.1a

1.Costuri Standard pentru cultura afinului


a) INFIINTARE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI
Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

4762

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbuti (lucrare complet)
TOTAL

700
840
6.745
6.240
3.070
17.595

b) RECONVERSIE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI


Nr.
crt

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


4762

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
720
840
6.745
6.240
3.070
18.315

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare
Numr plante la hectar

1.

Echipament de irigare localizat

2.

Instalare sistem de irigare localizat


TOTAL

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


4762

3.245
420
3.665

d) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Nota:
1) Costurile nu conin TVA.

2. Costuri Standard pentru cultura agriului


a) INFIINTARE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI
Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

3333

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
840
1.438
3.573
1.033
7.584

b) RECONVERSIE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI


Nr.
crt

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


3333

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
720
840
1.438
3.573
1.033
8.304

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare
Numr plante la hectar

1.

Echipament de irigare localizat

2.

Instalare sistem de irigare localizat


TOTAL

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


3333

3.245
420
3.665

d) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

3. Costuri Standard pentru cultura alunului


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


670

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

500
840
903
3.191
612
6.046

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


670

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

500
785
840
903
3.191
612
6.831

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.
Nota:

Specificare
Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

Costuri n euro/ml perimetru


10
2
12

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

4. Costuri Standard pentru cultura caisului


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

400

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

833

600
840
872
2.287
477
5.076

700
840
1.181
4.762
700
8.183

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

400

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

833

600
785
840
872
2.620
546
5.861

700
785
840
1.181
4.762
700
8.968

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

1.

Echipament de irigare localizat

2.

Instalare sistem de irigare localizat


TOTAL

400

833

2.495

2.710

320

395

2.815

3.105

d) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare
Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

Costuri n euro/ml perimetru


10
2
12

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

5.Costuri Standard pentru cultura cpunului


a) INFIINTARE CULTURA DE CAPSUN
Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

37000

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

40000

700
445
1.793
3.525
675
7.138

800
445
1.793
3.812
730
7.580

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

b) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.

Echipament de irigare localizat

2.

Instalare sistem de irigare localizat

37000

TOTAL

40000

357

357

83

83

440

440

c) Achiziionare i instalare solar:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.

Sistem solar
Instalare sistem solar
TOTAL

37000

40000

3.573
592
4.165

a) Achiziionare i instalare sistem de mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare
Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

Costuri n euro/ml perimetru


10
2
12

6.Costuri Standard pentru cultura castanului comestibil


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


140

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

500
840
822
1168
258
3.588

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


140

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

500
785
840
822
1168
258
4.373

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare
Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

Costuri n euro/ml perimetru


10
2
12

7.Costuri Standard pentru cultura ctin


a) INFIINTARE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI
Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

1670

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

600
840
1.022
2.654
600
5.716

b) RECONVERSIE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1670

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
720
840
1.022
2.654
600
6.436

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

8.Costuri Standard pentru cultura cireului


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

1250

500
840

700
840

3.
4.
5.

Fertilizare si dezinfectare sol


Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

874
2.978
546
5738

1.198
11.910
902
15.550

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

500

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

1250

500
785
840
874
2978
546
6.523

700
785
840
1.198
11.910
902
16.335

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

500

1.

Echipament de irigare localizat

2.710

2.

Instalare sistem de irigare localizat

395

1250

3.105

TOTAL
d) Achiziionare i instalare sistem de susinere:
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

Sistem de susinere
Tutori
Instalare sistem de susinere
TOTAL

1.
2.
3.

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

1250

8.850
885
790
10.525

e) Achiziionare i instalare sistem plas antigrindin:


Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

1250

1.

Sistem plas antigrindin

16.000

2.

Instalare plas antigrindin


TOTAL

1.600
17.600

f) Achiziionare i instalare sistem protecie antiploaie


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

1.
2.

500

Sistem prelata antiploaie


Instalare prelata antiploaie
TOTAL

1250

25.650
2.150
27.800

g) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Investiiile de la punctul e), includ i investiiile prevzute la punctul d) .
2. Investiiile de la punctul f), includ i investiiile prevzute la punctele d) i e).
3. Costurile nu conin TVA.

9. Costuri Standard pentru cultura coaczului negru, alb i rosu


a) INFIINTARE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI
Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

3333

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
840
1.438
3.573
1.033
7.584

b) RECONVERSIE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI


Nr.
crt

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


3333

700
720
840
1.438
3.573
1.033
8.304

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.

Echipament de irigare localizat

2.

Instalare sistem de irigare localizat

3333

3.245
420
3.665

TOTAL
d)
Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

10.Costuri Standard pentru cultura cornului


a) INFIINTARE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI
Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.

667

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Din care: - lucrri mecanice
Fertilizare si dezinfectare sol
Din care: - lucrri mecanice
- lucrri manuale
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
Din care: - lucrri mecanice
- lucrri manuale
TOTAL

3.

4.
5.

600
840
840
1.022
236
99
3.495
476
108
335
6.433

b) RECONVERSIE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI


Nr.
crt

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


667

600
720
840
1.022
3.495

Plantat arbusti (lucrare complet)


TOTAL

6.

476
7.153

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 4.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

11.Costuri Standard pentru cultura gutuiului


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

670

500
840
874
2.620
546
5.380

500
840
914
3.511
600
6.365

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

670

500
785
840
874
2.620
546
6.165

500
785
840
914
3.511
600
7.150

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Not :

Specificare
Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

Costuri n euro/ml perimetru


10
2
12

1. Costurile nu conin TVA.

12.Costuri Standard pentru cultura lonicerei


a) INFIINTARE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI
Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

1905

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
840
1.438
2.950
654
6582

b) RECONVERSIE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI


Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1905

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
720
840
1.438
2.950
654
7.302

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.

Echipament de irigare localizat

2.

Instalare sistem de irigare localizat

1905

3.245
420
3.665

TOTAL
d) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire
Nr.
crt
1.
2.

Specificare
Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

Costuri n euro/ml perimetru


10
2
12

13.Costuri Standard pentru cultura mceului


a) INFIINTARE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI
Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

1905

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

600
840
1.025
2.042
668
5.175

b) RECONVERSIE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1905

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

600
720
840
1.025
2.042
668
5.895

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

14.Costuri Standard pentru cultura mrului


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

500
840
874
2.620

1250

600
840
1.238
6.550

3333

700
840
1.468
17.466

Plantat pomi (lucrare complet)


TOTAL

5.

546
5.380

909
10.137

1.537
22.011

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

500

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

1250

500
785
840
874
2.620
546
6.165

3333

600
785
840
1.238
6.550
909
10.922

700
785
840
1.468
17.466
1.537
22.796

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

500

1.

Echipament de irigare localizat

2.710

3.245

2.

Instalare sistem de irigare localizat

395

420

3.105

3.665

1250

TOTAL

3333

d) Achiziionare i instalare sistem de susinere:


Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

Sistem de susinere
Tutori
Instalare sistem de susinere
TOTAL

1.
2.
3.

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

1250

8.850
885
790
10.525

3333

10.550
2.380
875
13.805

e) Achiziionare i instalare sistem plas antigrindin:


Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

1250

3333

1.

Sistem plas antigrindin

16.000

18.000

2.

Instalare plas antigrindin


TOTAL

1.600
17.600

1.800
19.800

f) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Costuri n euro/ml perimetru

Specificare
Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Investiiile de la punctul e) includ i investiiile prevzute la punctul d) .
2. Costurile nu conin TVA.

15.Costuri Standard pentru cultura migdalului


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


400

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

500
840
872
2.382
473
5.067

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


400

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

500
785
840
872
2.382
473
5.852

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare
Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

Costuri n euro/ml perimetru


10
2
12

16.Costuri Standard pentru cultura murului cu ghimpi


a) INFIINTARE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI
Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

3333

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
840
1.252
3.573
1.035
7.400

b) RECONVERSIE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI


Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3333

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
720
840
1.252
3.573
1.035
8.120

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.

Echipament de irigare localizat

2.

Instalare sistem de irigare localizat

3333

3.245
420
3.665

TOTAL
d) Achiziionare i instalare sistem de susinere:
Nr.
crt

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.

Sistem de susinere
Instalare sistem de susinere
TOTAL

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


3333

5.715
850
6.565

e) Achiziionare i instalare sistem plas antigrindin:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

3333

1.

Sistem plas antigrindin

18.000

2.

Instalare plas antigrindin


TOTAL

1.800
19.800

f) Achiziionare i instalare sistem protecie antiploaie


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.

3333

Sistem prelata antiploaie


Instalare prelata antiploaie
TOTAL

25.650
2.150
27.800

g) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Investiiile de la punctul e) includ i investiiile prevzute la punctul d).
2. Investiiile de la punctul f) includ i investiiile prevzute la punctele d) i e).
3. Costurile nu conin TVA.

17.Costuri Standard pentru cultura nucului


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


140

240

500
840
822
2.668
258
5.088

600
840
1.175
4.574
413
7.602

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

140

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

240

500
785
840
822
2.668
258
5.873

600
785
840
1.175
4.574
413
8.387

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

18.Costuri Standard pentru cultura prului


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

500
840
874
2.620
546
5.380

1250

600
840
1.238
6.550
909
10.137

2860

700
840
1.468
14.988
1.047
19.043

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

500
785
840
874
2.620
546
6.165

1250

600
785
840
1.238
6.550
909
10.922

2860

700
785
840
1.468
14.988
1.047
19.828

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

500

1.

Echipament de irigare localizat

2.710

3.245

2.

Instalare sistem de irigare localizat

395

420

3.105

3.665

1250

TOTAL

2860

d) Achiziionare i instalare sistem de susinere:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

500

Sistem de susinere
Tutori
Instalare sistem de susinere
TOTAL

1.
2.
3.

1250

8.850
885
790
10.525

2860

10.550
2.380
875
13.805

e) Achiziionare i instalare sistem plas antigrindin:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

500

1250

2860

1.

Sistem plas antigrindin

16.000

18.000

2.

Instalare plas antigrindin


TOTAL

1.600
17.600

1.800
19.800

f) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Investiiile de la punctul e), includ i investiiile prevzute la punctul d).
2. Costurile nu conin TVA.

19.Costuri Standard pentru cultura piersicului si nectarinului


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

1000

600
840
874

700
840
1.138

Material sditor pentru plantat


Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

4.
5.

2.620
552
5.486

5.240
837
8.755

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

500

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

1000

600
785
840
874
2.620
552
6.271

700
785
840
1.138
5.240
837
9.540

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

1.

Echipament de irigare localizat

2.

Instalare sistem de irigare localizat

500

TOTAL

1000

2.495

2.710

320

395

2.815

3.105

d) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

20.Costuri Standard pentru cultura prunului


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

1250

500
840
874
2.620
546

600
840
950
7443
737

TOTAL

5.380

10.570

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

500

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

1250

500
785
840
874
2.620
546
6.165

600
785
840
950
7443
737
11.355

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

500

1.

Echipament de irigare localizat

2.710

2.

Instalare sistem de irigare localizat

395

1250

3.105

TOTAL
d) Achiziionare i instalare sistem de susinere:
Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

Sistem de susinere
Tutori
Instalare sistem de susinere
TOTAL

1.
2.
3.

500

1250

8.850
885
790
10.525

e) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare
Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

Costuri n euro/ml perimetru


10
2
12

21.Costuri Standard pentru cultura socului


a) INFIINTARE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI
Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

952

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

600
840
1.025
1.512
494
4.471

b) RECONVERSIE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.
3.

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Defriare plantaie
Pregtirea terenului

4.
5.
6.

Fertilizare si dezinfectare sol


Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

952

600
720
840
1.025
1.512
494
5.191

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

22.Costuri Standard pentru cultura trandafirului de dulcea


a) INFIINTARE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI
Nr.
crt

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


3333

700
840
1.438
3.573
1.033

TOTAL

7.584

b) RECONVERSIE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI


Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3333

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
720
840
1.438
3.573
1.033
8.304

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.

Echipament de irigare localizat

2.

Instalare sistem de irigare localizat

3333

3.245
420
3.665

TOTAL
d) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire
Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Costurile nu conin TVA.

23.Costuri Standard pentru cultura viinului


a) INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA
Nr.
crt

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

Proiectare, analiza sol *


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


500

1250

500
840
874
2.620
546
5.380

700
840
1.256
6.550
902
10.248

b) RECONVERSIE PLANTATIE POMICOLA


Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr pomi la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

500

Proiectare, analiza sol *


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat pomi (lucrare complet)
TOTAL

1250

500
785
840
874
2.620
546
6.165

700
785
840
1.256
6.550
902
11.033

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

500

1.

Echipament de irigare localizat

2.710

2.

Instalare sistem de irigare localizat

395

1250

3.105

TOTAL
d) Achiziionare i instalare sistem de susinere:
Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

500

Sistem de susinere
Tutori
Instalare sistem de susinere
TOTAL

1.
2.
3.

1250

8.850
885
790
10.525

e) Achiziionare i instalare sistem plas antigrindin:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr pomi la hectar

500

670

1.

Sistem plas antigrindin

16.000

2.

Instalare plas antigrindin


TOTAL

1.600
17.600

f) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.

Specificare
Sistem mprejmuire

Costuri n euro/ml perimetru


10

Instalare sistem mprejmuire


TOTAL

2.

2
12

Not :
1. Investiiile de la punctul e), includ i investiiile prevzute la punctul d) .
2. Costurile nu conin TVA.

24.Costuri Standard pentru cultura zmeurului


a) INFIINTARE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI
Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.

6670

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
840
2.145
4.290
1.986
9.961

b) RECONVERSIE PLANTATIE DE ARBUSTI FRUCTIFERI


Nr.
crt

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6670

Proiectare, analiza sol, asistenta tehnica*


Defriare plantaie
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material sditor pentru plantat
Plantat arbusti (lucrare complet)
TOTAL

700
720
840
2.145
4.290
1.986
10.681

*Valoarea totala la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 4.000 euro.

c) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.

Echipament de irigare localizat

2.

Instalare sistem de irigare localizat

6670

3.245
420
3.665

TOTAL
d) Achiziionare i instalare sistem de susinere:
Nr.
crt

Specificare
Numr plante la hectar

1.
2.

Sistem de susinere
Instalare sistem de susinere

Costuri n euro/ha pentru densitatea:


6670

5.715
850

TOTAL

6.565

e) Achiziionare i instalare sistem plas antigrindin:


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

6670

1.

Sistem plas antigrindin

18.000

2.

Instalare plas antigrindin


TOTAL

1.800
19.800

f) Achiziionare i instalare sistem protecie antiploaie


Nr.
crt

Specificare

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

Numr plante la hectar

1.
2.

6670

Sistem prelata antiploaie


Instalare prelata antiploaie
TOTAL

25.650
2.150
27.800

g) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire


Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

Not :
1. Investiiile de la punctul e), includ i investiiile prevzute la punctul d) .
2. Investiiile de la punctul f), includ i investiiile prevzute la punctele d) i e).
3. Costurile nu conin TVA.

25. Costuri Standard pentru pepiniera pomicol cmpul I


a) INFIINTARE PEPINIERA POMICOLA
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specificare
Proiectare, analiza sol *
Pregtirea terenului
Fertilizare si dezinfectare sol
Material biologic(portaltoi, ramuri altoi)
Plantat portaltoi (lucrare complet)
Altoit (lucrare completa)
TOTAL

Costuri n euro*/ha:
600
411
1.047
14.054
914
2.500
20.866

b) Achiziionare i instalare sisteme de irigare i gestionare a apei:


Nr.
crt

Specificare

1.

Echipament de irigare localizat

2.

Instalare sistem de irigare localizat

Costuri n euro/ha pentru densitatea:

4.300
420
4.720

TOTAL
c) Achiziionare i instalare sistem mprejmuire
Nr.
crt
1.
2.

Specificare

Costuri n euro/ml perimetru

Sistem mprejmuire
Instalare sistem mprejmuire
TOTAL

10
2
12

*Valoarea total la nivel de proiect, pentru activitatea menionat nu va depi suma de 8.000 euro.

Not :
1. Costurile nu conin TVA.
** Valorile pentru costurile standard necesare implementrii Subprogramului Pomicol au fost
realizate de Societatea Naional a Pomicultorilor din Romnia n colaborare cu Institutul de
Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultur Piteti Mrcineni n cadrul studiului Studiu
privitor la pretabilitatea tehnico-economic a speciilor de pomi fructiferi n Romnia.