Vous êtes sur la page 1sur 3

Agure Zaharra (Ozenki++)

Dernire dition 1demi ton + haut

q. 134
INTRO.mesure 9 16
2 Tn.
Bary.
4

1 Tn.
3

1
2
3


Gm

1
2
3

Groupe
div.

Hizak: Luis Ilach/X.Lete


Musika: Luis Ilach
Arr. Jo.Maris 2011

Gm


Cm Csu7 Cm D

A gur za har ba tek


Bai nan den bo ra ba
A gu re
za ha rra

zi
do
fal

on
a
ta

Be
Ne
Da

re e
ke a
gu re

txe au rre
zai gu ha
txe on do

an
si
tik

A gur za har ba tek


Bai nan den bo ra ba
A gu re
za ha rra

zi
do
fal

on
a
ta

Be
Ne
Da

re e
ke a
gu re

txe au rre
zai gu ha
txe on do

an
si
tik

Bas.
3

Ici

Ici

Csu7? = cm7

Ici - INTRO.Jusqu' la mesure 16


D

2Tn

8

Bary.

1 Tn.

1
2
3

2Tn

rre an
ha si
on do

ze an goiz lan to ki
ku ak zar ta tu zaiz
ze txar ba tek har tu

ra
kit
ta

Ir te tzen
E ta in
E ra man

ze an goiz
ku ak zar
ze txar ba

ra
kit
ta

Ir
E
E

Goi
Es
Hai

Gm

1 nin tza ne
2 da rrak u
3 du he men

ze an goiz
ak ku zar
ze txar ba

an
tzi
dik


1
2
3

4 Bas.

Goi
Es
Hai

lan to ki
ta tu zaiz
tek ha tu

lan
ta
tek

to ki ra
tu zaiz kit
har tu ta

Cm

te tzen
ta in
ra man

Ir te tzen
E ta in
E ra man

puis au dbut

14

1 Tn.

1 Goi
2 Es
3 Hai

4 Bas.

1
2
3

Gm
D

Gm

nin tza ne an tza ne an


da rrak u tzi u
tzi
du he men dik e men dik

16

Gm
D

Gm

Ez ahal dek gaz te i


kus
Us tel tzen ba da go e
Haur bat zuk i kus ten di

ten
re
tut

Ez ahal dek gaz te i kus


Us tel tzen ba da go e
Haur bat zuk i kus ten di

ten
re
tut

Ici

Agure Zaharra (V.E) suite 2


2

21

2Tn
Bary.

1 Tn.

re
ga
ta

he
ba
in

so la zein
du o rain
gu ra tu

dan
dik
rik

1 Gu
2 Kar
3 E

re
ga
ta

he
ba
in

so
du
gu

la zein
o rain
ra tu

dan
dik
rik

re he
ga ba
ta in

so
du
gu

la zein
o rain
ra tu

dan
dik
rik


4 Bas.

1 Gu
2 Kar
3 E

2Tn

Bary.

1 du
2 tze
3 kan1
2
3

4 Bas.

1
2
3

ez
sa
ra

Gm

2Tn

35

Bary.

guz

1 Tn.

De se gi
Be rriz ar
Ai to na

ten
na
zahar


Gm

Ber tan gal du ko ge


De za gun al ka rre
Nahi di et
e ra ku

ra
kin
tsi

Ber tan gal


De za gun
Nahi di et

ra
kin
tsi

du ko ge
al ka rre
e ra ku

refrain

Gm

Gm

Bai

nan

Bai

na

ok

bo

ra

guz

ti

ok

ba

ia tu hu

ra

bo


4 Bas.

ti

zein dan De se gi
ten
rain dik Be rriz ar
na
tu rik Ai to na zahar

gu
ko
ta

ra
kin
tsi

ba du gu
har tze ko
ren kan ta

Accord. dfaut..............

Ber tan gal du ko ge


De za gun al ka rre
Nahi di et e ra ku

De se gi
ten ez ba
Be rriz ar
na sa har
Ai to na zahar ra ren

gu
ko
ta

ez ba du
sa har tze
ra ren kan

27

1 Tn.

1 Gu
2 Kar
3 E

zahar = zar

Gm

ba

te

te

ra

ra

sa

sa

ia tu hu

Agure Zaharra (V.E) suite 3


Accordon suivre....

2Tn

Bary.
41

1 Tn.

D7

Cm6

Gm

ta

tze

ra

Us tel tzen

ha

si

ta

tze

ra

Us tel tzen

ha

si

a da


4 Bas.

Gm

2Tn


Bary.

47

1 Tn.

4 Bas.

Gm

a da

go

ta

ta

go

Accordon continuer en accord...?


Gm

lais ter

ro

ri ko

da

Hik bul tza go

gor

hor ti

lais ter

ro

ri ko

da

Hik bul tza

gor

hor ti

Gm
D


2Tn

Bary.

ta bul tza nik he
men di kan
kan


1 Tn.
54

Gm

Gm


4 Bas.

kan

Gm

2Tn
62

Bary.


1 Tn.
no la

4 Bas.

no la

Ta bul tza nik he

men di

kan


go


Cm6

ku si

no la

ko dek

I ku si ko dek
no la

1.reprise 2Cplet 2.

3.

lais ter

lais ter

Gm

ro

ro

ri ko

ri ko

dan

dan

reprise 3Cplet

dan

dan

dan

dan

reprise refrain ad libitum...