Vous êtes sur la page 1sur 2

Datum

en lesuur
16/01/17
1ste
lesuur

Vak +
Lesonderwer
p
G.A.S.V.:
thema tijd: de
kalender

Beginsituati
e

OD en
lesdoelen

Korte inhoud

Evaluatie

I., S., X. en K.
zijn sterk in
dit onderdeel
en kunnen
werken.
Y. en J. hebben
extra
begeleiding
nodig.
X., S. en I. zijn
zeer gevoelig
voor
bevestiging
en hebben
deze nodig.

2.
Rekenvaardighe
den
2.4.7 Tijd in
levensechte
situaties
De leerling heeft
besef van de
dagindeling.

De onderdelen van de
scheurkalender worden
klassikaal overlopen. De
leerlingen mogen om de
beurt op het bord schrijven.
De andere opdrachten
worden klassikaal overlopen.
Vervolgens wordt de klas in
twee groepen opgedeeld: de
leerlingen die zelfstandig aan
de slag kunnen en de
leerlingen die hulp nodig
hebben. De leerkracht
ondersteunt het groepje
leerlingen die hulp nodig
heeft. Volgende leerinhouden
komen zo aan bod:
1.De onderdelen van een
scheurkalender
2. Werken met de
maandkalender
3. Werken met de
jaarkalender

Deze les verliep vlotjes. Het


was de eerste keer dat ik
deze differentiatie in groepjes
uitprobeerde. Dit was een
goede manier van werken
want de sterke leerlingen
konden zo zelfstandig aan de
bundel werken terwijl ik de
leerlingen die het nodig
hadden extra ondersteuning
kon geven. Tijdens het maken
van de werkblaadjes heb ik
er ook opgelet dat er genoeg
variatie is in de opdrachten.
Zo zaten er persoonlijke
oefeningen in,
invuloefeningen en
kruiswoordraadsels. Deze
variatie zorgde ervoor dat de
leerlingen gemotiveerd
bleven. Wat ik wel had
kunnen voorzien voor de
sterke leerlingen, waren
verbeterbladeren zodat zij
ook zelfstandig zouden
kunnen verbeteren. Dit neem
ik mee naar de volgende les.

Lesdoelen:
De leerlingen
kunnen de
onderdelen van
een
scheurkalender
benoemen.
De leerlingen
kunnen maand,
dag, datum en
jaar invullen op
een blanco
scheurkalender.
De leerlingen
kunnen dagen
en datums
aanduiden op

Volgende werkvormen worden


gebruikt:
Klassikale instructie.

een
maandkalender.
De leerlingen
kunnen datums
zoeken op een
jaarkalender.

Leerlingen op het bord laten


schrijven.
Werkbundel
Differentiatie: sterke
leerlingen lossen de
opdrachten zelfstandig op. De
andere leerlingen worden
ondersteund door de
leerkracht.
De leerlingen die zelfstandig
werken worden extra
bevestigd, voornamelijk X., S.
en I.