Vous êtes sur la page 1sur 2

Datum

en lesuur
19/01/17
2e lesuur

Vak +
Lesonder
werp
G.A.S.V.:
sociale
vaardighe
den:
vriendscha
ppen

Beginsituat
ie

OD en lesdoelen

Korte inhoud

Evaluatie

S. ligt goed
in de groep
en is met
bijna
iedereen
bevriend.
I. en Y. liggen
niet zo goed
in de groep,
hun socioemotionele
niveau is
kleuter.
J. en K.
hebben
autisme.

8. Socio-emotionele
educatie
56 De leerling
accepteert verschillen
en hecht belang aan
respect en
zorgzaamheid binnen
een relatie.

Via een brainstorm,


meningsvragen, persoonlijke
ervaringen en stellingen leren
de leerlingen over
vriendschap en vormen ze
een mening over wat zij een
goede vriend vinden. Dit
gebeurt zowel individueel als
klassikaal waardoor ze ook de
meningen van de andere
leren kennen. Er is ook ruimte
voor het delen van verhalen
omtrent vriendschap. De
leerlingen die liever niet hun
mening delen met de
klasgroep worden hierin
gerespecteerd. Er wordt ook
de nadruk gelegd op het
verschil in interpretatie van
vriendschap. De werkblaadjes
die ik opgemaakt heb
bevatten visualisatie zoals
tekeningen en fotos.

De leerlingen waren zeer


betrokken tijdens deze les.
Het was duidelijk een thema
dat hen aansprak en aansloot
bij hun leefwereld. Sommige
leerlingen moest ik wel
afbakenen in hun verhalen,
andere leerlingen moest ik
stimuleren om hun mening te
vormen. Ik liet hen eerst
individueel nadenken
alvorens ze het met de
klasgroep deelde. Op die
manier wilde ik dat men
elkaars mening in eerste
instantie niet benvloedde.
Daarnaast zorgden deze
manier er ook voor dat
sommige leerlingen
verwonderd waren dat zij
dezelfde mening hadden als
leerlingen waarmee ze niet
zo goed overeen kwamen.
Over deze les was ik heel
tevreden.

Lesdoelen:
De leerlingen kunnen
uitleggen wat een
vriendschap is.
De leerlingen kunnen
eigenschappen van
een goede vriend
benoemen.
De leerlingen kunnen
aangeven wat zij
belangrijk vinden in
een vriendschap.
De leerlingen kunnen
verantwoorden
waarom zij een
bepaalde eigenschap
belangrijk vinden in

een vriendschap.