Vous êtes sur la page 1sur 2

Campana sobre Campana

S

A

T

B

Canção de Natal tradicional de Cordoba

Antoni Pérez Moya

«

ˆ« «

«

«

«

«

«

«

«

« ˆ

ll

ˆ« .

« «

j ˆ«

ll

«

«

«

«

ˆ«

Œ

u - (u) - na

í

>

«

«

_˙« «

- (í) - (i)r.

ll

«

«

_˙« «

Nang

ll

ll

« « «

˙«

˙»

»

»

»

,

ll

Moderato

q = 108

>

«

«

_˙« «

llll

llll

llll

F

¬

“ =====================& l

“ l

“ l

=====================&

“ l

“ l

======================

“ l

“ l

L

“ ====================== l

ll

= ll

“ l

= ll

b 2

4

« « «

ˆ« ˆ« ˆ « ll ˆ«

«

«

«

« « «

-

« « «

ll

« « « « ˆ

ll

ll

« ˆ« « « .

pa

>

«

«

_˙« «

,

ll

«

«

«

«

«

«

« ˆ

«

«

« ˆ «

-

ˆ« j « « ll

«

(a)

« « «

ˆ« ˆ «

ll

_˙« « «

- na,

«

œ» » » »

Cam -pa na so bre cam

S'aún las es- tre llas a - - lu -

-

«

«

-

y

so bre cam- pa- na

-

(u)m - bran,

ll

«

«

,

ll

» »

pas - tor don- de quie - res

>

ll

«

«

ll

«

«

_˙« «

« « «

ˆ«

˙»

»

»

»

,

»œ »

ll

f

b

b

2

4

«

«

_˙« «

_˙« «

ll

œ»

» »

»

_˙« « _˙« «

ll

p Nang

2

4

B.C.

f>

2 ˙»

»

»

»

« _˙« « ll p Nang 2 4 ∑ B.C. f> 2 ˙» » » »
« _˙« « ll p Nang 2 4 ∑ B.C. f> 2 ˙» » » »

llll

˙»

»

» »

Nang

ll

b˙» »

» »

2 ˙» » » » llll ˙» » » » Nang ll b˙» » » »
2 ˙» » » » llll ˙» » » » Nang ll b˙» » » »

, Nang

.

» » llll ˙» » » » Nang ll b˙» » » » , Nang .
» » llll ˙» » » » Nang ll b˙» » » » , Nang .

« «

ˆ« j

«

ll

&

?

« « « « «
«
«
«
«
«

ˆ « «

ˆ «

˙» bœ» »

» »

»

œ » bœ» J »

œ» .

»

» »

» »

ll

>

˙»

»

»

»

» bœ» J » œ» . » » » » » ll > ˙» » »
» bœ» J » œ» . » » » » » ll > ˙» » »

ll

» » » » »
»
»
»
»
»

Hmm,

» » » ll > ˙» » » » ll » » » » » Hmm,

˙»

»

»

»

ll

> ,>

˙»

»

»

»

» » » Hmm, ˙» » » » ll > ,> ˙» » » » ll
» » » Hmm, ˙» » » » ll > ,> ˙» » » » ll

ll

˙»

»

»

»

ll

˙»

»

»

»

> ,> ˙» » » » ll ˙» » » » ll ˙» » » »

ll

˙»

»

»

»

» » » ll ˙» » » » ll ˙» » » » ll ˙» »
» » » ll ˙» » » » ll ˙» » » » ll ˙» »

ll

b 4

N a n g Nang

Nang

Nang

Nang

¬

“ ======================& l

j ˆ«

“ l

“ l

======================&

“ l

,

«

«

«

«

«

«

ˆ «

«

«

«

«

«

«

b

« « «

ˆ« ˆ« « ˆ

«

«

«

« « «

ll

ˆ« « « «

« « «

«

« ˆ ˆ

ll

« « ˆ« « .

-

-

ˆ« j « « ll

«

(a)

(i)

-

-

ll

« «

« «

ˆ« ˆ«

« «

«

«

«

« ˆ

« «

«

j ˆ«

«

«

«

ll

ll

ll

bœ» »

»

»

ll

ll

« «

«

ˆ«

=

ll

«

«

ˆ

«

ˆ« .

cu

ri

>

«

«

_˙« «

-

-

_˙« «

na,

ño,

«

«

_˙« «

b

b

A - so ma - te'a'e-sa ven - ta

-

Voy

>

«

«

_˙« «

al Por - tal

ll

«

«

_˙« «

por'sí El

,

ll

Ni

>

«

«

_˙« «

Nang

˙»

»

» »

Hmm,

ll

>

ll Ni > « « _˙« « Nang ˙» » » » Hmm, ll > ˙»

˙»

»

»

»

« _˙« « Nang ˙» » » » Hmm, ll > ˙» » » » ll

ll

œ»

» »

»

˙»

»

»

»

« « « « «
«
«
«
«
«

ˆ« «

ˆ «

,

Nang

œ» ‰»œ J »

»

»

»

»

»

len

«

«

«

˙«

Uh,

ll

œ »

»

»

»

œ

»

»

»

»

« .

«

«

ˆ«

ve - rás un

con

>

«

«

_˙« «

él

me

. « « ˆ« ve - rás un con > « « _˙« « él me

ll

ll

ni - ño'en la

ll

de - ja

«

«

_˙« «

mo

,

-

ll

(u)

(i)

-

-

ll

ll

na.

ir.

«

«

_˙« «

« « «

˙«

Bé -

,

=

ll

,

l

“ l

“ l

“ l

L

Nang
Nang

» »

ll

ll

b˙» »

» »

>

l “ l “ l L Nang » » ll ll b˙» » » » >

˙»

»

»

»

ll

Nang » » ll ll b˙» » » » > ˙» » » » ll ll

ll

Nang

˙»

» » »

˙»

»

»

»

ll

œ» ‰»œ J »

»

»

»

»

»

que

«

«

«

j

ˆ«

ll

ll

œ»

»

»

»

los

«

«

«

bˆ «

que los

>

, Nang

,

» œ

»

»»

bœ» »

» »

>

˙»

»

»

»

.

ll

Nang, » œ » »» bœ» » » » > ˙» » » » . ll

« «

j ˆ«

«

ll

» » > ˙» » » » . ll Nang « « j ˆ« « ll

ll

œ » » »

« «

«

ˆ«

˙»

»

»

»

»» » œ

bœ »

œ»

» » » » » »
»
»
»
»
»
»

,

œ

»

»

» »

ll

ll

ll

œ» .

»

» »

>

&

=======================

ll

bœ» J »

» »

ll

¬

“ ======================& l

“ l

======================&

“ l

“ l

“ l

“ l

“ l

“ ======================= l

“ ======================= l

? b

======================= l “ ======================= l ? b & • b b ? b ˙» » »

&

b

b

? b

l “ ======================= l ? b & • b b ? b ˙» » » »
l “ ======================= l ? b & • b b ? b ˙» » » »

˙»

»

»

»

Nang

«

«

«

ˆ «

«

«

«

bˆ «

«

«

ˆ « «

» » » Nang « « « ˆ « « « « bˆ « « «

ll

« «

«

ˆ «

ll

˙»

»

»

»

«

«

«

ˆ«

,

Nang

» œ

»

»

»

»

» œ

»

»

bœ » » œ

» »

»

œ »

»

»

»

= ll

Œ

= ll

cam- pa - nas de Be - lén,

>

bœ» »

» »

ll

«

«

«

˙«

, >

ll

uh,

án - ge- les

« «

«

« ˆ

« « « ˆ

« « « « ˆ

án- ge- les

tó- (ó)- can. Qué

ll

«

«

«

ˆ

«

« «

«

ˆ «

«

« «

« « ˆ « « ˆ

«

nue -vas me tra - eís?

« «

ll « ˆ

«

« «

«

ˆ «

«

«

_ˆ « «

«

«

«

bˆ _ «

ll

«

«

_

_« « ˆ

Œ

eis?

tó- (ó)- can. Qué nue- vas me tra -

œ»

» »

»

,

œ»

» »

»

˙»

» »

»

ll

=======================

l

L

b

‰ J œ»

»

» »

bœ» » J »

» »

œ»

» »

Ning Nang

Ning Nang

>

bœ» » J » » » œ» » » Ning Nang Ning Nang > ˙» »

˙»

»

»

»

» » » œ» » » Ning Nang Ning Nang > ˙» » » » ll

ll

˙»

»

»

»

ll

‰ J œ»

»

» »

Ning

, >

ll

˙»

»

»

»

ll

Nang

ll

ll

>

» Ning , > ll ˙» » » » ll N a n g ll ll

˙»

»

»

»

ll ˙» » » » ll N a n g ll ll > ˙» » »

ll

œ»

»

»

»

.

bœ »

œ »

» » » »
»
»
»
»

Hmm, m

,

bœ» J »

»

»

ll

˙»

» »

»

hmm

ll

_œ» »

»

»

« « «

ˆ«

ll

ll

œ»

»

» »

œ» »

»

»

Œ

Œ

ll

ll

Nang

Nang

Nang

Hmm,

hmm,

hmm,

hmm.

Coral Cristo Rei de Algés

2010

www.coralcristoreialges.org

Campana sobre Campana fl Nº 2

25
25

¬

“ ======================& l

“ l

======================&

“ l

“ l

======================&

“ l

“ l

“ l

“ l

« «

«

«

« «

ˆ«

« « «

ˆ «

« «

ˆ« «

,

ll

« «

«

j ˆ«

« « «

ˆ«

«

« «

ˆ «

««

ˆ « « «

ˆ « « « «

,

ll

« « «

b

bœ» J »

» »

ll

ˆ« « « «

ll

œ»

» J » »

ll

œ» » » » .

» œ

» »

bœ »

» »

ll

ll

ll

= » ll

bœ» J »

»

a

= » ll

bœ» J »

»

a

ˆ« .

œ» . œ» J

» » »

œ»

» » »

.

œ» .

»

» »

bœ» J »

» »

ˆ« .

Voy

ll

« « «

ˆ« .

Voy

œ» » .

» »

» » »

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

Re

«

« «

ˆ« .

Re

œ» .

» »

»

Re

- co - gi- (i) -do

bœ» J »

» »

- co

J œ»

» »

»

- co

ll

«

« «

« ˆ

« «

«

ˆ «

« «

ˆ« «

- gi- (i) -do

ll

œ» » »

bœ »

» »

« «

ˆ« «

- gi - (i) -do

œ»

» » »

.

Re

«

«

ˆ « «

œ» J œ»

» » »

ll

» » »

- co

- gi

-

«

«

«

« ˆ

ˆ« « « «

ll

œ» » » » .

lle- (e) -var

«

«

ˆ « «

lle-

«

«

«

« ˆ

ˆ« « « «

(e) -var

bœ »

œ »

» » » »
»
»
»
»

« «

ˆ« «

lle- (e) -var

œ» » » »

do

J œ»

»

»

»

œ»

»

»

»

lle - var

œ»

»

»

»

-len,

«

«

«

ˆ«

hu,

,

‰œ» J »

Ning

‰»œ J »

que

«

«

«

j ˆ«

que

Nang

,

> >

˙»

» » »

ll

˙»

» » »

ll

ll

ll

ll

tu

« « «

tu

« «

ˆ« « .

tu

œ» » » »

tu

re

« « «

re

bœ» J »

» »

- ba- (a) -ño,

ll

- ba

ll

«

ˆ« « «

ˆ« « « «

- ño,

« « «

ˆ «

ˆ« « « «

re - ba - (a) -ño,

ll

œ»

» » »

œ »

» » »

œ» » » »

,

ll

ll

a dón - de

,

,

ll

ll

ˆ« « « « .

« « «

ˆ« j

ll

« « «

.

vás

pas - tor - ci - (i)- (i)- to?

» »

»

« « «

« « «

ll ˆ«

.

« « «

ˆ« j ll

« « «

ˆ«

«« «

ˆ «

«

ˆ « « «

ˆ « « « «

,

pas - tor - ci- (i)- (i)- to?

ll

« «

ˆ« «

.

ll

» »

œ» J œ»

» » »

bœ » œ »

» »

» œ »»

» »

,

ll

pas - tor - ci- (i) -(i)- to?

ll

ˆ« . j ˆ«

« « «

« « «

ll

œ»

» »

»

pas - tor - ci

ll

«

«

«

ˆ«

«

«

«

« ˆ

« « « « ˆ

« «

«

« « ˆ

ll

-

œ» » » »

œ» » » »

to?

,

‰ œ»

J » » »

,

ll

ll

œ

»

»

» »

« « «

ˆ« . ˆ« j ˆ«

ˆ« . j ˆ«

vas

œ» J »

» »

vás

œ» . J œ»

»

» »

vás

bœ» J »

»

»

- ca'y

« «

«

« «

«

ˆ« j ll

- ca'y

a dón - de

ˆ« . ˆ« j

«

« «

« « «

ll

« «

ˆ« «

a dón - de

œ» J œ»

» » »

.

» » »

ll

a dón -- de

œ»

»

»

»

.

«

«

j ˆ«

«

ll

œ» .

»

»

»

man - té

« « «

ˆ« . j ˆ«

ll ˆ«

.

man - té

œ» J » » »

ll

« «

ˆ« «

.

J œ»

»

» »

=

ll

Voy a

œ» J œ»

» » »

.

» » »

Voy

a

bœ » »

» » œ » »

»

œ » »

. bœ» J »

» »

L

“ ======================? l

ll

¬

» = » ll

======================& l

“ l

“ l

= ll

======================&

“ l

“ l

ll

“ l

“ l

ll

¬

“ ======================& l

“ l

======================&

“ l

.

“ ======================& l

“ l

“ l

“ ======================= l

L

= ””{

“ l

= ””{

= ””{

“ l

“ ======================? l

=

=======================

=

34
34

re - ba- (a) -ño,

œ »

»

»

»

«

«

ˆ« «

ll

œ» . œ» J

» » »

» » »

ll

œ» » » »

»

»

œ» »

»

»

> œ»

»

»

»

ll

ll

ll

»

»

al

ˆ« « « « .

al

Por - ta - (a) - al,

« « «

ˆ« j ˙«

ll

« « «

Por -

tal,

ll

ˆ« « « « .

al

bœ» J »

» »

Por -

œ» » »

»

. bœ» J »

»

»

ll

ll

«
«

« « « ˆ

« « «

« ˆ

ˆ« « « «

ll

ta -(a) - al,

œ

»

»

» »

œ

»

»

» »

œ» »

» »

» »

al

Por - ta - (a) -al,

ll

ll

ll

œ »

»

» »

los

«

«

bˆ «

los

œ

»

»

»

án

««

«

ˆ

«

án

œ

»

»

»»

- ge -

ˆ « ««

- ge -

«

« «

re -que - són,

«

«

«

ˆ« .

« « «

ˆ« j

« « «

»

» »

»

» » »

«

ll

vi

- (i)- no! Be -lén, cam pa- nas de Be

-

ˆ« « « «

«

«

«

ˆ «

ˆ« « « «

,

ll

˙« « « «

ll

«

«

«

˙«

vi -(i) - no!

Uh,

œ »

» »

» »

»

« «

« ‰ œ» J

,

ll

ˆ«

»

» »

>

bœ» »

» »

, >

ll

œ»

» »

œ» J »

» »

»

vi - (i) - no!

Ning Nang Ning Nang

œ»

»

»

»

œ» » » »

, > ˙»

ll

»

»

»

ll

>

˙»

»

»

»

vi

- no!

«

« «

«

«

« ˆ

«

bˆ «

Nang

«

«

«

« ˆ

ll

Nang

U

«

«

«

˙«

me

««

«

_ˆ «

me

» » » » œ

me

» » » œ

tra

«

«

«

bˆ _ «

tra

» » » » œ

tra

» » » œ

ll

ll

-

ll

-

-

éis?

U

«

«

_

_« « ˙

éis?

U

˙»

»

»

»

éis?

U

˙»

» »

»

””{

re - que - són,

« « «

ˆ« . ˆ« j

ll

« «

ˆ« «

.

&

œ» J œœ»

ll

“ l

re - qué - son, man -

ll

»

»

»

œ» »

.

J œ» » » »

ll

œ» . J œ»

»

»

»

» » »

ll

œ »

»

» »

- ca'y

ˆ« « « « . j ˆ« « «

L

43
43

re - qué - son, man -

»

œ

les

ˆ « « «

les

ll

œ »

»

»

»

œ

» »

»

»» œ »

tó - (ó)- can.

ll

«

«

ˆ «

««

«

« ˆ

« ˆ « ««

tó - (ó)- can.

,

t'e - ca'y

ll

Qué

ˆ « « «

Qué

J œ»

»

»

»

Qué

bœ» J »

» »

«

«

«

ˆ«

nue - vas

ll

«

«

« ˆ

««

«

« ˆ

nue- vas

ll

œ»

»

»

»

œ

»

»

»

»

nue- vas

ll

_œ» » _œ »

»

»

» »

œ » » » » nue- vas ll _œ» » _œ » » » » »
œ » » » » nue- vas ll _œ» » _œ » » » » »
œ » » » » nue- vas ll _œ» » _œ » » » » »
œ » » » » nue- vas ll _œ» » _œ » » » » »

˙»

»

»

»

ll

nue- vas ll _œ» » _œ » » » » » ˙» » » » ll

ll

œ»

»

»

»

œ»

» » »

.

?

,

»
»

Nang

Nang

Qué

nue - vas

me

tra

-

éis?