Vous êtes sur la page 1sur 19

Europisches Magazin SOWA 02.

Februar 2017

Herrn Rafa Grupiski Poland


OTWARTYM
TEKSTEM PDO441 FO von
Stefan Kosiewski ZMIANA
PARADYGMATU Po Myli prof.
Umberto Eco Pidgin_Art Studia
Slavica et Khazarica Jerzy
Buzek na usugach Diaba
Napisa sowa () 31. 1. w kategorii Studia Slavica et Khazarica, czytaj: 44

Radio: https://gloria.tv/audio/7NXGwYw1VdBp2nn4EJx8eYetD

Data i miejsce mierci: 19 lutego 2016, Mediolan,


Wochy

...Grupiski negatywnie oceni te zakup przez


resort kultury kolekcji Czartoryskich. Okreli to
dziaanie jako "niezrozumiae i niepotrzebne z
punktu widzenia interesu narodowej kultury". -
Przypomn, e po roku waha prezydent Andrzej
Duda podpisa ustaw, ktr przeprowadzi
prezydent Bronisaw Komorowski, a mianowicie o
ochronie zabytkw, szczeglnie zabytkw
ruchomych. Tam byo wyranie powiedziane, e
wszystkie zabytki nie mog ani opuszcza wntrz, w
ktrych s, ani opuszcza granic kraju, jeli tylko s
objte ochron jako obiekt zabytkowy i s wpisane
na list skarbw dziedzictwa narodowego -
zaznaczy pose. - Gdyby pan profesor Gliski
stworzy tak list skarbw dziedzictwa
narodowego do grudnia, to nie musiaby wydawa
0,5 mld z na zakup kolekcji Czartoryskich
podkreli.

sowa magazyn europejski european magazine


europisches magazin radio Luty 1, 2017

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Herrn Rafal Grupinski Poland OTWARTYM TEKSTEM PDO441 FO von


Stefan Kosiewski Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI Po Mysli
prof. Umberto Eco Pidgin_Art Studia Slavica et Khazarica
Szanowny Panie Pole,

ze wzgldu na to, e jest uzasadniona podstawa, podejrzenie wrczenia apwki we


wysokoci ok. 3 mln z. funkcjonariuszowi publicznemu, ktry naduywajc wadzy dokona
zlecenia zakupu poza konkursem 30 luksusowych limuzyn, z ktrych dwie zostay ju
zniszczone w katastrofie drogowej pod Toruniem, spowodowanej przez kolumn
samochodow dowodzon przez Ministra Antoniego Macierewicza, przesyam w za. Pismo
Prokuratury Krajowej (PK KO2 91.2017) z dnia dzisiejszego, 1 lutego 2017 r. w ktrym Pan
Prokurator Sawomir Szeleszczyk potwierdza nieprawd, e korespondencja moja z 25
stycznia 2017 r. (dotyczca m.in. problemw zwizanych z rozmieszczeniem jednostek
USA w Europie, roli ministra A. Macierewicza itp. () ma oglnikowy charakter, nie wynika z
niej, aby dotyczya spraw prowadzonych przez prokuratur lub zawiewraa zarzuty w zwizku
z prowadzonymi postpowaniami).

Wyjaniam, e nie zawiadamiaem PK o rozmieszczeniu wojsk USA w Europie, lecz


poinformowaem take Konsuli USA w Niemczech o racych zaniedbaniach ministra
Macierewicza, zwizanych m.in. z niewaciwym nadzorem MON nad przygotowaniem do
operacji militarnej z udziaem kilku tys. onierzy Stanw Zjednoczonych oraz noszcym
znamiona sabotau dostarczeniem przez WP amerykaskim sojusznikom nieaktualnych map
terenowych, co spowodowao wymierne straty w sprzcie zmechanizowanym US Army oraz
zniszczenia drg i mostw na terytorium RP, ktre winny obciy w caoci MON, nie za
budety administracji lokalnej na Dolnym Sl.

W interesie spoecznym naley zatem oczekiwa publicznego zobowizania si przez pani


premier Szydo przejcia przez jej rzd kosztw napraw, ktre obci samorzdy, nie za
terrorystycznego wyciszania protestw spoecznych zapowiadziami Jarosawa Kaczyskiego o
ustawowym wyeliminowaniu kompetentnych, sprawdzonych samorzdowcw, ludzi
wybranych w terenie przez obywateli RP korzystajcych z konstytucyjnych postanowie.

Prokuratura Krajowa nie dzieli si niestety w pow. wskazanym Pimie wiedz na temat ew.
umorzenia ju (przez kogo i kiedy?) dochodzenia miejscowej prokuratury w .:Sprawie
Katastrofy Macierewicza pod Toruniem. Nie wolno Prokuraturze zajmowa spolegliwego
politycznie stanowiska w celu potwierdzania nieprawdy, e nie ma rzekomo zarzutw w
stosunku do ukrytego przed opini publiczn dochodzenia andarmerii i prokuratury w
sprawie wypadku zakoczonego haniebnym i przestpczym oddaleniem si z miejsca
wypadku gwnego podejrzanego o spowodowanie tej katastrofy, ktry sam, z wasnej woli
nie zgosi si jeszcze do adnej jednostki Prokuratury w celu zoenia stosownych wyjanie,
lecz usiuje unikn odpowiedzialnoci karnej tak samo, jak Jarosaw Kaczyski przez kilka
miesicy nie zgasza si 2010 r. do Warszawskiej Prokuratury Wojskowej, aeby
odpowiedzialnie wyjani, kto komu nakaza przez telefon satelitarny ldowanie wbrew
jasnej decyzji wadz miejscowego lotniska, wyraonej sowami: uchodi na wtoroj krug! W
jzyku znanym obu braciom Kaczyskim. Prokuratura winna zapyta Macierewicza, czy
bierze moe jakie prochy za rad Mikiewicza, ew. innych kolegw partyjnych tak samo, jak

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Jarosaw Kaczyski mataczy rzekomym braniem prochw za faszywym wiadectwem


koleanki sejmowej Szczypiskiej.

Naley dokona sprawdzenia, czy decyzj sitwy o wyjciu prowadzonego dochodzenia z rk


Policji i przekazaniu Zandarmerii Wojskowej, dochodzenia w .:Sprawie Katastrofy
Macierewicza pod Toruniem, podj sam gwny zainteresowany/ podejrzany o
spowodowanie tej katastrofy przez nakanianie kierowcw do utrzymywania tempa jazdy
znacznie przekraczajcego dozwolone przez obowizujce wszystkich obywateli RP
jednakowo, zasady ruchu drogowego w Polsce (a jest to naruszenie prawa, nie tylko
procedur! Zarwno w przypadku gwnodowodzcego Lecha Kaczyskiego w katastrofie
powietrznej 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleskiej jak i Antoniego Macierewicza,
gwnodowodzcego kolumn samochodow na trasie z Torunia do stolicy.

Oczywiste i bezdyskusyjne naduycie wadzy popenione przez ministra Antoniego


Macierewicza w zwizku ze zauwaon na wstpie prowizj (czyt.: apwk), ktr kto ze
zainteresowanych funkcjonariuszy MON musia przecie dosta (w przyjtej od Magdalenki
1989 r., zwyczajowej wysokoci mafijngo 10 % od oglnej sumy) za dokonanie zlecenia
zakupu poza konkursem 30, niczym nie uzasadnionego zakupu 30, luksusowych limuzyn na
potrzeby wojska i ogln sum 30 mln PLN, co przy zasadzie skodyfikowanej przez
paradygmat przyjty w Magdalence, daje wszak 3 mln zotych prowizji, od dokonujcego
sprzeday na rzecz pastwa, co jest do ustalenia przez Prokuratur.

Zgodnie z treci art. 115 par. 13 funkcjonariuszem publicznym jest: 7) osoba zajmujca
kierownicze stanowisko w innej instytucji pastwowej, Minister Obrony Narodowej Antoni
Macierewicz.

Wnosz o odstpienie przez PK od twierdzenia, e istniej inne, poza wskazanymi powyej,


obiektywne przesanki do twierdzenia o niemoliwoci rozpatrzenia, bd rzeczowego
odniesienia si przez Prokuratur do zarzutw, za ktre Antoni Macierewicz musi
odpowiedzie przed Prokuratur take w zwizku z tym, e Prezydent USA zapowiedzia
zmian paradygmatu (prawdziw Dobr Zmian!), natomiast rzd RP nie wypowiedzia
jeszcze wojskowej umowy sojuszniczej ze Stanami Zjednoczonymi.

Z Szacunkiem
Stefan Kosiewski

https://archive.org/details/@sowa-frankfurt

Polnisches Kulturzentrum e.V. http://oswiata.weebly.com/blog

https://independent.academia.edu/StefanKosiewski

http://sowa.typepad.com/blog/2017/02/herrn-rafal-grupinski-poland-otwartym-tekstem-
pdo441-fo-von-stefan-kosiewski-stowarzyszenie-europejskie-pons-gauli-po-mysli-p.html

Von: sowamagazyn@googlegroups.com [mailto:sowamagazyn@googlegroups.com] Im


Auftrag von S.Kosiewski Gesendet: Mittwoch, 1. Februar 2017 12:13 An:
sowamagazyn@googlegroups.com Betreff: AW: Informacja dot. sprawy PK I Ko2 91.2016 Z
jakiego stanowiska pastwowego chciaby by odwoany Zbigniew Piasek, ktry dokona

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

prby zdezawuowania Pismo Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej w .:Sprawie


Macierewicza? Von: sowamagazyn@googlegroups.com Im Auftrag von Zbigniew Piasek
Gesendet: Mittwoch, 1. Februar 2017 12:02 An: sowamagazyn@googlegroups.com Betreff:
RE: Informacja dot. sprawy PK I Ko2 91.2016 Prosz mnie wicej nie ptrzysylAC BZDUR
http://sowa.podspot.de/post/stefan-kosiewski-jerzy-buzek-na-usugach-diaba/

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Stefan-Kosiewski-Jerzy-Buzek-na-usugach-
Diaba Written by sowa

Stefan Kosiewski 8 min Pinterest ...niepokojce deklaracje


nowej administracji USA, ktre sprawiaj, e nasza przyszo jest
bardzo nieprzewidywalna...

http://sowa.typepad.com//herrn-rafal-grupinski-poland-otwa

SZCZURY, Apps This Pin was discovered by magazyn europejski. Discover


(and save!) your own Pins on Pinterest.
https://de.pinterest.com/pin/452752568775693055/

20-letni brat Lenina


(Aleksander Uljanow) i brat
Pisudskiego Bronisaw (te
20 l.) byli terrorystami,
ktrzy pi lat po zamachu,
w ktrym zgin Aleksander
II, car Rosji, zaoyli w 1886
r. grup spiskow w celu
zamordowania jego syna,
cara Aleksandra III
Romanowa. Program
dziaania spiskowcw uoy
Uljanow, za powieli go we
wasnym mieszkaniu
Pisudski. Do zamachu
planowanego na przeom
lutego i marca 1887 r. nie
doszo ze wzgldu na
wykrycie spisku przez carsk
Ochran, zaoon w '81, po
zamordowaniu cara. 8 maja
1887 r. brat Lenina zosta
powieszony razem z
czterema innymi
terrorystami; Pisudski
dosta 15 lat katorgi.

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Lenin i Jzef Pisudski mieli dosta nauczk, e nie naley dokonywa zamachw
terrorystycznych, ale mona przej wadz drog terrorystycznego zamachu stanu, jeeli
bdzie miao si wsparcie zewntrznych sojusznikw, ydomasonerii w Niemczech, USA a
nawet i Japonii, do ktrej Jzef Pisudski zwrci si po pienidze.

Zapaci yciem wasnym i caej swojej rodziny car po udanym zamachu bolszewickim 1917 r.,
a po udanym zamachu majowym Pisudskiego w 1926 r. przepad, jak kamie wrzucony do
wody bohaterski genera-pilot Wodzimierz Zagrski, h. Ostoja. Osobista zemsta moga by
motywem rozstrzygajcym o podjciu decyzji zamordowania rodziny carskiej, natomiast w
wypadku gen. Zagrskiego i ks. Popieuszko, naley jednak pamita, e tzw. rewolucja
francuska wymordowaa zarwno krla i krlow jak i lud katolicki nie samej Wandei, nie
tylko ze pobudek osobistych.

Dopisujcy swoje dziaania publiczne do tradycji spiskowych i terrorystycznych braci


Pisudskich oraz Uljanoww bracia Jarosaw I Lech Kaczyski poszli antypolsk drog
amoralnych bandziorw ydoskich, dla ktrych w demokratycznym pastwie nie ma miejsca
w podziemiach rzymskokatolickiej katedry na krlewskim Wawelu.

Stefan Kosiewski 2 min


pl.wikipedia.org/... Rzeb zaprojektowa w 1923 Edward Wittig (rzebiarzowi pozowa
major Leonard Zbigniew Lepszy)

Na fot. z lewej
Adiutant obok
generaa-pilota
Wodzimierza
Zagrskiego h.
Ostoja,
bohaterskiego
obrocy
Warszawy w
maju 1926 r.,
ktry zapaci
yciem za
odwag
wykazan w
obronie rzdu
RP przeciwko
Jzefowi
Pisudskiemu,
agentowi
Rathenau,
ministra wojny
pruskiej Rzeszy, przywiezionemu do Warszawy tak samo specjalnym pocigiem, jak Lenin
zosta przerzucony do Finlandii, eby dokona zamachu stanu nazwanego przez ydokomun
rewolucj 1917 r. https://archive.org/details/@sowa-frankfurt

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Kryzys rzadowy w Polsce PDO439 premier szydlo z korka HERODY


Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh Macierewicz na PENIS PREZESA
PDO438archive.org

Do: Tadeusz Lepszy, Krakw,

czonka wielkiej, zasuonej historycznie dla Polski Rodziny Lepszy zwracam si w tym
miejscu fug wplecion barokowo, po staropolsku i starej przyjani: Drogi Tadziu, moe kto
modszy, niewiasta z Rodziny zechce przerzuci onetowi do wiadomoci, e ten pomyli si
stawiajc na kaczystw tak samo fatalnie dla siebie, jak docent Jarosaw Kaczyski (by moe
znajcy si na prawie pracy w bezprawnym PRL-u) myli si permanentnie w dokonywanych
po trockistowsku i korowsku ocenach aktualnej sytuacji
geopolitycznej.

Bo przecie kto musi powiedzie van Goghowi i


Nietschemu, e przechodzc Rubikon przekroczyli
granic dzielajc sztuk i filozofi od wypowiedzi
psychopatw ogarnitych szaem Fascynacji Obdem:
skok ministra Macierewicza na deficytow, rzdow
kas, przy okazji dokonania zakupu poza konkursem
flotylli 30 luksusowych limuzyn za 30 mln z (wiadomo,
po odpaleniu prowizji), jak w przypadku samolotw
CASA zrobi to Minister Obrony Narodowej
Komorowski, poza konkursem publicznym, zosta ju
dostrzeony przez anielskiej cierpliwoci milczc wikszo Narodu Polskiego, ktra moe
ich przecie wnet wszystkich skierowa na obserwacj psychiatryczn do Kobierzyna,
albowiem taki debilizm, do jakiego przyzna si ostatnio min. prof. Gliski przy okazji skoku o
wysokoci 500 mln z. (czy mniej podobno?), zrobionego oficjalnie jako bezprawne
upastwowienie przedmiotw oddanych w przeszoci w uytkowanie Narodowi Polskiemu
przez osoby prywatne, fundacje
charytatywne, reprezentowane przez
modych ludzi legitymujcych si nazwiskami
o historycznym brzemieniu w Polsce, jest
zwycistwem szalestwa, robot gupiego do
natychmiastowego uniewanienia. A skd oni
potem wezm kas, eby mafii dugi spaci?
Skd wemie yd i peda na emerytur dla psa
Kurskiego? Jeli nie bdzie ju deficytowej,
pastwowej telewizji? Kto bdzie paci i z
jakiej racji ziciowi ydokomunistycznego
generaa, czonka WRON o ydoskim
nazwisku Hermaszewski, urodzonemu w
biednej, londyskiej dzielnicy ydoskiej
Ryszardowi Czarneckiemu ze Samoobrony,
ktry nie przepracowa chyba w PRL-u nawet
tyle, eby mie prawo do pobierania
groszwki i mieciowego ubezpieczenia z
KRUS-u?

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

W USA prezydent Trump mwi do narodu amerykaskiego o zmianie paradygmatu,


natomiast w Europie Merkel po staremu chciaaby przyjecha do Polski 7 lutego, eby
dopomc Tuskowi we wygraniu wyborw. Z kul Kazimierzakw u nogi, TW "Erica", ktre
sama w Niemczech przegra, eby moga by dokonana zmiana paradygmatu na skal
europejsk! Tego w Polsce nie kuma jeszcze Schetyna, ktry chciaby wiecznie rozlicza
Kaczyskiego, zabawia si z kolek Kiszczaka z Magdalenki w niekoczcych si,
niezatapialnych policjantw i zodziei.

Z Panem Bogiem, Tadziu.

PS.:

Wasa nie by psychicznie i mentalnie gotowy do


szczerej rozmowy i dzi ponosi tego
konsekwencje - powiedzia wczoraj dr Piotr
Gontarczyk.

Nauka myli si w tym wypadku o tyle, e nie mamy


adnych obiektywnych danych, zapowiadajcych
jakiekolwiek konsekwencje dla jakiegokolwiek Bolka, czy TW "Dbrowskiego", za ktrego
robi na moim podwrku w Katowicach mody kleryk Wiktor Skworc, dzisiaj odznaczony
"Diamentami" przez beneficjentw ydoubeckiego rozdania tzw. okrgego stou, ktre to
konsekwencje miay by grozi Lechowi Wasie, by przykre dla niego, lub niemie w zwizku
z politycznie umotywowanymi, bandyckimi atakami sitwy Kaczyskiego na czowieka
ustawiajcego si na pozr (dla picu) po przeciwnej stronie politycznego rozdania, chocia
kady wie, e zgodnie z paradygmatem demokracji przyjtym w Magdalence 1989 z
udziaem Wasy i Lecha Kaczyskiego, jest to jedna i ta sama sitwa, ydotrockistowska
szajka terrorystw spod znaku ukrytej doni.

Jako Polak i Katolik mam oczywicie tak samo, jak kady yd w Ameryce i w rodzinie
prezydenta Trumpa, jak niewierzcy czowiek, agnostyk na caym wiecie prawo do
subiektywnego podejcia do .:Sprawy Dobrej Zmiany, do ktrej zawsze mona si
przymierza w Polsce, tzn. w Obywatelach Polski, w Nas samych! Aby suszne, potrzebne i
podane przeprowadzi! I std opowiadam si tak samo, jak Mr. Prezydent Trump za
zmian paradygmatu sprawowania wadzy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieustannie stawiam take od lat to samo pytanie ludziom dobrego serca, inteligencji
katolickiej w Polsce: czy jestemy ju, .:Bracia psychicznie i mentalnie gotowi do szczerej
rozmowy? Szanowny Panie Doktorze Gontarczyk, Panie Arcybiskupie Katowic, Drogi Panie
Pole Grupiski? To nieprawda, e zginy elity Narodu Polskiego, e nie ma szlachetnoci w
ludziach. Nie atakujmy prostacko Bolka, nie wymagajmy od maluczkich, ktrzy mnoyli si,
jak gwiazdy na niebie grajc w totolotka. Ludzie do powanych rozmw s w kadym
pastwie na wiecie, musz tylko uwierzy w moliwo zmiany paradygmatu!

Rozumiem sympatie zgoszone przez nowego Prezydenta Stanw Zjednboczonych w


stosunku do Kocioa Rzymskokatolickiego w Ameryce, oczyszczonego dziki Prokuratorom
USA z obydliwych pedofili sutannowych, jak ten, ktry penisem dusi Poznaskie Sowiki, czy
Wesoowski, ktrego zwoki naley ekshumowa chociaby w celu wyjcia z trumny
piercienia biskupiego, bezmylnie woonego zmaremu pono nie do odbytnicy, ale na
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

palec. Zoto do zota, do Skarbca Diecezjalnego winno pj! Natomiast wyniki badania DNA
dokonanego przez niezalene, zagraniczne laboratorium analityczne, wybrane nie przez
biskupw, ale drog publicznego konkursu, albowiem praktyka dowioda, e zwoki bywaj
mieszane nagminnie, natomiast zmartwychwstanie w Kociele w. jest rzecz, o ktrej
zawiadcza Pismo w. Nowego Testamentu. Bergoglio tymczasem sekularyzuje na caego
Zakony Kocioa Rzymskokatolickiego, o czym naley mwi tak samo gono, jak o
homoseksualizmie w Domu w. Marty, poniewa jutro mamy w Kociele ustanowiony przez
jp2 Dzie ycia konsekrowanego, po ktrym, nie daj Bg zostan wkrtce jedynie mury
poklasztorne, jeeli wierzy informacji o blisko 3 tys. zakonnikw, ktrzy w ub. r. pogwacili
luby wieczyste.

W Sudanie skazany zosta


tymczasem na 20 lat wizienia
ksidz rzymskokatolicki, ale nie za
pedofil, lecz za rzekome
szpiegostwo, dlatego MSZ
Republiki Czeskiej .:Spraw
repatriacji skazanego uzna za
priorytetow. Modlimy si w
intencji skutecznoci wysikw

dyplomatycznych, podpisujemy petycje na


rzecz wywarcia midzynarodowych naciskw
na rzd w Pradze, gdzie nie ma ju
Prezydenta Havla na Hradzie. Dlatego nie ma
lekko Stanislav Penc, ktry z Havlem chadza
skada kwiatki na Waclavskie Namesti,
dzisiaj natomiast yje w biedzie na wsi po
operacji guza muzgu, ktrego nie wycito mu
w caoci, eby nie wyczy podstawowych
funkcji yciowych organizmu. Nie ma lekko
na Sowacji najmodszy wizie polityczny
CSSR Franciszek Bednar, z ktrym chadzaem
z kwiatkami pod pomnik upamitniajcy
ofiary sowieckiej i polskoludowej agresji
Jaruzelskiego w 1968 r. w Popradzie,
postawiony przez Franka wsplnie z Jego
Ojcem i z drogimi memu sercu Przyjacimi
ze Zwizku Byych Winiw Politycznych
Czechosowacji, pod pomnik polegym na
granicach w Kemarku pod tablice w innych
miejscach, upamitniajce martyrologi
Narodu Sowackiego za panowania okrutnej i
bezlitosnej dla podbitych narodw
europejskich ydokomuny marksistowsko-
leninowsko-trockistowskiej.

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Nie bdzie nam wszystkim lekko, dopki nie dokonamy Dziea Zmiany Paradygmatu.
Dlatego mwimy z nadziej: Ameryka First!

Z nadziej czytam drugie pismo z Prokuatury Krajowej, ktre


otrzymaem przed chwil, podpisane Prokurator Anna Czarnecka,
zawiadamiajce mnie o tym, e PK nie podejmuje adnych dziaa w
.:Sprawie Mateusza Morawieckiego, poniewa z uwagi na przesanie
przeze mnie w oryginale modemu Morawieckiemu..., Prokuratura
Krajowa przekazaa kopi mojej korespondencji do Akt opatrzonych
tym samym numerem, co w .:Sprawie Macierewicza. Prawilno,
powiem krtko to, co lina na jzyk przynosi: w jednym miejscu nie
zginie. Spisane bd czyny i rozmowy Polakw, Czechw, Sowakw i
Narodu, ktry uwaa si za Nard Wybrany przez boga koczujcych
plemion semickich, do ktrego modli si psalmami Bergoglio. I
ktremu prezydent Andrzej Duda wciska z nadziej karteczki w
cian paczu. I Beata Szydo po katastrofie drogowej kolumny
rzdowej w Izraelu wciskaa z takim samym przekonaniem, jak
czarn chustk zawizywaa pokornie przed zberenikiem w sutannie
papiea, ktry w samolocie nie mia odwagi osdzi grzechu Sodomii.
- A jeli nie Ty, Piotrze zapytasz Pana Boga w sobie, w Trjcy Przenajwitszej Jedynego: Quo
vadis? To, kto to zrobi znowu za Ciebie, papieu niegodny?! Czy znowu ma to zrobi za ciebie
Poeta Polski Henryk Sienkiewicz, eby dosta za to, jak Arion w Letymnie domek w
Oblgorku od wdzicznego Narodu Polskiego i Nobla od ydw Szacownych?

By pukownik Armii Amerykaskiej przy odsanianiu pomnika w Popradzie, wysa Wasa z


Gdaska list z kondolencjami za granic, jak poprosiem.

Bdmy dobrej wiary: Ameryka First!

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/7NXGwYw1VdBp2nn4EJx8eYetD

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/02/01/herrn-rafal-grupinski-poland-otwartym-
tekstem-pdo441-fo-von-stefan-kosiewski-stowarzyszenie-europejskie-pons-gauli-po-mysli-
prof-umberto-eco-pidgin_art-studia-slavica-et-khazarica/

Freiheit fr politische
Gefangene in Polen
30 stycze

http://www.citizengo.org/sk/pr/38431-
zachranme_Petra_Jaska

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Czeski misjonarz skazany w Sudanie na 20 lat za ...NAROD MA PRAVO SE BRANIT


cesko.blox.pl Zaktualizowano 29. Stycznia 2017 r.

Ze wieci: Sdnsk Sd wysa Peter Jaska na 20 lat wizienia za szpiegostwo i innych


przestpstw. Z pewnoci bdziemy kontynuowa prac dla jego uwolnienia i dam ci zna, e
bdziemy potrzebowa Waszej pomocy.
Kiedy bylimy z petycj do organizacji Narodw Zjednoczonych w Genewie, wic nas ostrzec,
e sudan moe gra zachowa twarz " manewr.... Skaza go dobrze wyglda dla ich,...

Zobacz wicej Zobacz oryginalny tekst

2017-02-01 14:46:14 | https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/02/01/herrn-rafal-


grupinski-poland-otwartym-tekstem-pdo441-fo-von-stefan-kosiewski-stowarzyszenie-
europejskie-pons-gauli-po-mysli-prof-umberto-eco-pidgin_art-studia-slavica-et-khazarica/

Wasa nie by psychicznie i mentalnie gotowy do


szczerej rozmowy i dzi ponosi tego konsekwencje -
mwi Dr Piotr Gontarczyk

https://de.pinterest.com/pin/452752568775685773/

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

reakcja dodano: 4 sierpnia 2011


Najwiksz tragedi Narodu Polskiego bya wg. Kaczyskiego mier w
katastrofie pod Smoleskiem czci wierchuszki ydokomunistycznych elit
ustanowionych dla Polski na tajnym spotkaniu w Magdalence, zarzdzonym
przez agentw KGB robicych za ubeckich generaw, na spotkaniu ze swoimi
agentami robicymi za uznan przez ydokomunistyczn parti trockistowsk
opozycj rewizjonistyczn z kryptosyjonistycznego KOR-u. Bo ci tzw.
bohaterowie literaccy dramatu mog si przecie wylegitymowa post factum
zawiadczeniami z IPN-u o zakadaniu im przed t akcj sub specjalnych PRL-u
subowych akt w zamian za podwjne a moe i potrjne lojalki podpisywane
tak samo chtnie dla SB jak i KGB, Mossadu, Stasi, Bundesbehorde, brytyjskiego
MTV i kadego, kto tylko dysponowa kas..
http://moblo.pl/w/18415685,Najwieksza-tragedia-Narodu-Polskiego-byla-wg-
Kaczynskie

https://de.pinterest.com/pin/452752568775685773

Stefan Kosiewski

POLEN 15 m

Grupiski negatywnie oceni te zakup przez resort kultury kolekcji


Czartoryskich. Okreli to dziaanie jako "niezrozumiae i
niepotrzebne z punktu widzenia interesu narodowej kultury".
- Przypomn, e po roku waha prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw, ktr
przeprowadzi prezydent Bronisaw Komorowski, a mianowicie o ochronie zabytkw,
szczeglnie zabytkw ruchomych. Tam byo wyranie powiedziane, e wszystkie zabytki nie
mog ani opuszcza wntrz, w ktrych s, ani opuszcza granic kraju, jeli tylko s objte
ochron jako obiekt zabytkowy i s wpisane na list skarbw dziedzictwa narodowego -
zaznaczy pose.

- Gdyby pan profesor Gliski stworzy


tak list skarbw dziedzictwa
narodowego do grudnia, to nie
musiaby wydawa 0,5 mld z na zakup
kolekcji Czartoryskich - podkreli.

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/B7VhFyVQioM PAP

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

byy Pose Nowak wydziwia o Kuroniu i Stelmachowskim

[...] Od kilku miesicy Instytut Pamici Narodowej


konsekwentnie odmawia udzielenia wgldu do
dokumentw wytworzonych przez stalinowski
wymiar sprawiedliwoci oraz inne organy
bezpieczestwa pastwa, np. tych zwizanych z
Okrgym Stoem, np. Jacka Kuronia, Lecha
Kaczyskiego oraz innych "negocjatorw"
prowadzcych rozmowy z SB.

Czy Polacy nie maj prawa pozna prawdy o tym, jak


doszo w latach osiemdziesitych do zmiany ustroju -
jak dogadano si z SB, kim byli negocjatorzy?

Powodem takiego dziaania jest wymg formalny, wynikajcy z ustawy o IPN, polegajcy na
przedstawieniu przez wnioskodawc dorobku publicystyczno - naukowego. Nie jest si
historykiem lub dziennikarzem z uznanym dorobkiem publicystycznym - to o dostpie mowy
by nie moe. Pytanie tylko jaka jest "norma Kurtyki"?

Sytuacja sprowadza si do sytuacji, gdzie koledzy pana prezesa co n dorabiaj na


publikowaniu materiaw w Arkanach, Tygodniku Powszechnym, lub te "dokonuj
przeciekw" do Gazety Polskiej, szczeglnie za do ycia Warszawy.

Dziaanie takie jest o tyle dziwne, e wiele z danych materiaw nie jest obone adn
klauzul tajnoci, zostaa ona zdjta, lub taka klauzula utracia dawno racje bytu, bowiem,
wytworzone materiay s starsze ni 50 lat, bowiem informacje zawarte w danym
materiale nie wchodz w skad katalogu spraw podlegajcym ochronie obecnie
obowizujcej ustawy o ochronie informacji niejawnej. Z tego powodu klauzule winny zosta
usunite.

Kuriozalnym jest to, e prezes


Kurtka odmawia
konsekwentnie wyraenia
zgody na wgld, wgldu np.
do akt procesw karnych,
prowadzonych w Kielcach w
latach 1945 - 56 przez
wojskowy wymiar
sprawiedliwoci, odtajniaj
za materiay wytworzone
przez WSI, dotyczce np.
Suboticia

Co jest przyczyn takiego


zachowania? O co chodzi IPN?
Co ukrywa prezes Kurtyka,
czego nie chce pokaza opinii
publicznej?....
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

http://ma.blox.pl/2006/12/Godnemu-chleb-na-mysli-Posel-Nowak-wydziwia-o-
1.html

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw


1 min 31.01.2017. Zkuenost je nepenosn, i pesto vt se do
druhho je jedna ze zkladnch rovin, co jednotlivce dl lovkem.
Jsem po sedmihodinov operaci mozku, pi kter jsem byl dv
hodiny v bdlm stavu. st ndoru mn v mozku kvli prorostlosti
do dleitch funkc musela zstat. Te odpovm a dle lka,
mm-li tu jet njak as bt, jet chvilku odpovat musm.
Kdyby mn nhodou chtl nkdo pomoci pi starosti o pt oslk,
38 koz a
kozlk,
statek s
rozshlmi
...
Zobacz
wicej
Zobacz
tumaczenie

Piel as se
zastavit.....
mn byl v
minulch

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

dnech diagnostikovn v prmru 3.5 cm kulat ndor na mozku. | esko , Slovensko


Skoro 30 let se veejn angauji, vstupuji do
sowa.quicksnake.cz
https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1123476044427627

Toto je jen strun popis toho, co me bt pinou


zhorujcch se mch dlouhodob trvajcch
zdravotnch problm. Tedy dlouhodob fyzick i
psychick zt, kter vytv v lidskm tle
nadmrn stres. Tohle vechno vedlo zjevn k
tomu, e mn byl v minulch dnech diagnostikovn
v prmru 3.5 cm kulat ndor na mozku.

http://sowa.typepad.com/blog/2017/01/herrn-
rafal-grupinski-poland-otwartym-tekstem-pdo441-
fo-von-stefan-kosiewski-stowarzyszenie-
europejskie-pons-gauli-po-mysli-p.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-
Khazarica/Herrn-Rafal-Grupinski-Poland-
OTWARTYM-TEKSTEM-PDO441-FO-von-Stefan-
Kosiewski-ZMIANA-PARADYGMATU-Po-Mysli-prof-
Umberto-Eco-Pidgin-Art-Studia-Slavica-et-Khazarica

Stefan Kosiewski: Jerzy Buzek na


usugach Diaba
Napisa sowa () 25. 9. 2012 w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 1608

Radio: https://gloria.tv/audio/7NXGwYw1VdBp2nn4EJx8eYetD

Polska po 1989 r. jest koloni ydowskiej sitwy globalistw. Jerzy Buzek FO263 pochodzenie
po matce z d. Szczuka
https://independent.academia.edu/StefanKosiewski

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/02/01/herrn-rafal-
grupinski-poland-otwartym-tekstem-pdo441-fo-von-stefan-
kosiewski-stowarzyszenie-europejskie-pons-gauli-po-mysli-prof-
umberto-eco-pidgin_art-studia-slavica-et-khazarica/

Po wprowadzeniu stanu wojennego Suba Bezpieczestwa


wydawaa dziaaczom Solidarnoci paszporty opatrzone piecztk
upowaniajc do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL (bez
prawa powrotu), natomiast Jerzemu Buzkowi ubowcy w drodze
wyjtku dali paszport upowaniajcy go do wyjazdu do Niemiec
Zachodnich i do powrotu do Polski po wyleczeniu crki w
Niemczech na koszt rzdu niemieckiego. W tym czasie w
https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Niemczech przebywali na emigracji politycznej byli dziaacze Solidarnoci, ktrzy od tego


samego rzdu niemieckiego nie mogli si doprosi przyrzeczonego im przed wyjazdem z
Ojczyzny zezwolenia na prac. W Polsce Buzek nie by represjonowany, nie zosta nawet
zwolniony z pracy w pastwowej instytucji w Gliwicach, mimo e Subie Bezpieczestwa
wiadomo byo, i wczeniej przewodniczy on I Zjazdowi Solidarnoci w Gdasku, ktry
uchwali pod jego przewodem Przesanie do ludw Europy Wschodniej oraz Uchwa
dzikujc ydowskiemu KOR-owi za nadanie trockistowskiego impulsu rewizjonistycznym
przemianom wasnociowym w Polsce.

7 p.

Lustracja, Jerzy Buzek. 20110328 Stefan Kosiewski Do Naczelnika Biu...

Sowa Magazyn Europejski 193 Reads

Jerzy Buzek z uporem nie zamierza podda si lustracji w Instytucie


Pamici Narodowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, chocia nie powinien si niczego obawia, gdy IPN
obsadzony jest jak wiadomo w stu procentach przez ludzi ydowskiego
pochodzenia, a przodkowie Buzka przeszli na protestantyzm na Slsku
Cieszyskim zachowujc ydowskie nazwisko. Jerzy Buzek wie, e IPN w
Katowicach posiada akta SB dotyczce m.in. chociaby likwidacji
podziemnych struktur Regionu Slsko-Dbrowskiego i aresztowania kol. Grnego w
mieszkaniu, ktre Jerzy Buzek opuci bez przeszkd, nie aresztowany ani nawet nie
legitymowany przez ubowcw. Poza tym w archiwach IPN-u znajduj si akta personalne
wszystkich pracownikw i wsppracownikw SB. Jerzy Buzek ma wiadomo tego, e
ydowskie pochodzenie narodowe nie uchronio przed dintojr ani inspektora Falzmanna z
NIK-u, ani ministra Grskiego, ani generaa plicji Papay. W Niemczech rozliczne zamachy i
skryte mordy symbolizuje najlepiej na wzku inwalidzkim minister Schuble, a w ziemi
dyrektor Dresdner Banku, szef zrzeszenia kapitalistw, czy zastrzelony we wasnym
mieszkaniu przez okno szef prywatyzacji byej NRD.

Nie wiadomo waciwie z jakiej to niby racji Niemcy okazay si tak wyjtkowo miosierne dla
jednego obywatela PRL Jerzego Buzka, e wyday tysice marek na przeszczepienie szpiku
kostnego dziewczynie chorej na biaaczk, ktry miaa potem zabysn jako gwiazdka w
filmie tak samo jak bracia Kaczyscy, ktrym ze wzgldu na ydowskie pochodzenie ojca
Mundka ufarbowano na koszt kinematografii wosy na blond, jak Gajosowi z Bdzina, ktry
mia zagra polskiego Janka w Czterech Pancernych i podoono gosy z wyran, polsk
wymow.

Lech Kaczyski przeszed do historii jako ten prezydent RP, ktry podpisa
haniebny Traktat Lizboski likwidujcy polsk suwerenno. Jerzy Buzek idzie
dalej we wdziczeniu si Niemcom i nadskakiwaniu pani kanclerz Angeli
Merkel. Byy premier Buzek, opacany za zajmowanie pozycji
przewodniczcego Parlamentu Europejskiego, nie broni ju polskiej zotwki,
ani Narodu Polskiego, czy choby gospodarki w Polsce z Ministerstwem
Gospodarki RP. Jerzy Buzek bez najmniejszych skrupuw opowiada si przeciwko polskiej

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

racji stanu, a w interesie polityki prezydenta Francji Sarkozego i kanclerz Niemiec Merkel,
ktrzy chc zamieni Uni Europejsk we Wsplnot Dugw.

Buzek nie pyta Narodu Polskiego o zdanie, nie rozmawia z Marszakiem Sejmu, czy Senatu , z
Prezydentem RP, nie zachowuje nawet pozorw demokracji, nie robi adnych sonday,
konsultacji spoecznych w okrgu wyborczym, w ktrym wyniesiony zosta na bardzo dobrze
popatne stanowisko, gwarantujce odpraw w wysokoci setek tysicy euro.

Buzek robic klak dla pomysu ustanowienienia rzdu europejskiego ponad rzdami pastw
europejskich wie, e dla Polakw i Europejczykw jego zachowanie i mwienie to nie jest ju
szambo goszone przez ojca Dyrektora, lecz kloaka wylewajca si z szamba, pynca z ust
faszywego polityka, bo zaledwie egenta cudzej, wrogiej Polsce polityki ludzi, ktrzy chc
obciy Nard Polski kosztami swojej zafajdanej dziaalnoci. Jerzy Buzek wie, e Nard
Polski nie bdzie milcza w pokorze, lecz zapyta o haniebn przeszo agentw Suby
Bezpieczestwa i kapitau wiatowego. Upomni si o sprawiedliwo Nard Czeski i Sowacki
i kady inny Nard, przeciwko ktremu obraduje dzisiaj nie Zjazd Solidarnoci pod
przewodem Buzka, lecz Parlament Europejski. Dlatego Jerzy Buzek mwi: "Nie powinnimy
proponowa szybko zmian w traktatach, bo mogoby to zosta odrzucone przez
Europejczykw".

- A do leczenia crki na koszt rzdu Bundesrepubliki to ci si spieszyo? Zapytaa Buzka crka


pastora z Niemiec, ktr Kaczyski ju oficjalnie przeprosi za niefortunne, parszywe
pomwienie w ksice wydanej w febrze gorczki przedwyborczej i porze sigania do
kondonierki raz po pistolecik, raz po tabletki z kogucikiem na lepsze samopoczucie. "

- Moemy sobie wyobrazi pewne ograniczone zmiany traktatu - doda wic zaraz Buzek -
nawet niedue, ograniczone do jednej dziedziny zarzdzania gospodarczego i unii
gospodarczej, ktre by nam pomogy i pomogy strefie EURO w budowaniu silniejszej
gospodarki UE, zdolnej wpywa na gospodarki wiatowe". Powiedzia Jerzy Buzek, ktry
bardzo dobrze wie, e nic nie ma na wiecie za darmo. Z pustego nie naleje Obama, ani
Sarkozy i Salomon Merkel.

Jerzy Buzek wie, e pacta sunt servanda, umowy zobowizuj i musi ich dotrzyma kady,
kto podpisa cyrograf.

Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski

23.10.11, 10:44:00 by sowa

https://sowa.quora.com/Jerzy-Buzek-nie-chce-podda%C4%87-
si%C4%99-lustracji-w-IPN-Komisji-Badania-Zbrodni-przeciwko-
Narodowi-Polskiemu
7 p.

O zdrajcach i bohaterach oraz rozkazach... 22 Maja 2007 Stefan Kosi...

Stefan Kosiewski158 Reads

Jerzy Buzek FO263 pochodzenie po matce z d. Szczuka

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Wyprzeda Polski - Kazimierz Poznaski

Nasza transformacja to bya klasyczna neokolonizacja profesor


ekonomii Witold Kieun nie zostawia suchej nitki na przemianach
gospodarczych po 1989 r.
...liczne przykady zakupu wrcz za darmo. Choby Zakady Produkcji
Papieru i Celulozy w Kwidzynie. Byy one jedn z licznych inwestycji
zaplanowanych w czasach Gierka. Zakady wytwarzay poow papieru
gazetowego w Polsce i byy najwikszym w Europie producentem
celulozy. Sprzedano je w 1990 r. amerykaskiemu koncernowi International Paper Group.
Inwestor zapaci 120 mln dol. za 80 proc. akcji. Dosta jeszcze za to od rzdu kilkuletnie
zwolnienie podatkowe, ktre jak si potem okazao opiewao na kwot 142 mln dol. To
by efekt jednej z pierwszych decyzji nowego waciciela, ktry podnis ceny papieru o 150
proc. Kilka lat pniej jeden z dyrektorw International Paper Group pochwali si transakcj
w rozmowie z branowym czasopismem Journal of Business Strategy. Mwi, e polski rzd
wyda na zbudowanie fabryki trzy do czterech razy tyle, za ile j sprzeda...

Przemiany gospodarcze w Polsce? To bya neokolonizacja jak w Afryce,


zostalimy oszukani biznes.gazetaprawn ...na zachodnich uniwersytetach
czy w krgach polonijnych byo wielu ludzi z ogromnym dowiadczeniem,
ktrzy byli gotowi wczy si w polskie przemiany. W Kanadzie w
samym Montrealu s cztery dobre uniwersytety. Pracuje na nich piciu
polskich ekonomistw. I to wybitnych. Komisj zoon z ekspertw
polskich i zagranicznych proponowa na przykad redaktor paryskiej
Kultury Jerzy Giedroyc. Tymczasem w kraju zdecydowano si zrobi transformacj pod
dyktando modego, mao dowiadczonego Amerykanina Jeffreya Sachsa oraz kilku
kapitalistycznie zindoktrynowanych partyjnych naukowcw...
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/7qUcn7cSzTz

Stefan Kosiewski 300 obserwatorw

http://sowaleaks.blox.pl/2013/11/Polska-po-1989-r-jest-kolonia-
zydowskiej-sitwy.html

Jerzy Buzek na usugach Diaba 20111023 Stefan Kosiewski

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Stefan-Kosiewski-Jerzy-Buzek-na-usugach-
Diaba

protok kulturalny
Polnisches Kulturzentrum e.V. in Frankfurt am Main
Blog > Komentarze do wpisu
Odkrycie prawdopodobnie nowego portretu ...

Andrzej Podkaski "OBRAZY" Wystawa w OW ZPAP od 6 do


28 lutego 2017

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

https://pl.scribd.com/skosiewski
Europisches Magazin SOWA 02. Februar 2017

Wernisa: 6 lutego 2017, godz. 18.00


Galeria DAP, Dom Artysty Plastyka, Mazowiecka 11a
Wystawa czynna od 6 do 28 lutego 2017

Okrg Warszawski Zwizku Polskich Artystw Plastykw zaprasza na wystaw malarstwa


Andrzeja Podkaskiego pt. Obrazy. Wystawa jest czci projektu, majcego na celu
ukazanie wikszego wyboru prac artysty w dwch galeriach jednoczenie, w warszawskiej
Galerii DAP i dzkiej galerii Propaganda Sztuki.
Mimo duych powierzchni ekspozycyjnych, artysta musia dokona drastycznej selekcji dzie,
ktre namalowa w cigu okoo 30 lat, pomijajc cykle, liczce czsto po kilkadziesit
obrazw. Autor zdecydowa si na dwa gwne, ktrymi s: Podwrko i Parki.
Inspiracj i gwn fascynacj artysty byy sytuacje intymne, symultaniczno dziania si
historii, ktre autor uwieczni na swoich monumentalnych ptnach. Sposb obrazowania
wywodzi si
w peni z figuracji, jest najbliej egzystencjalnych spraw czowieka, takich jak: mier, staro
czy osamotnienie. Sceny zapisane z parkw i podwrek mogy zdarzy si kademu z nas, i
kady z nas mg sta si bohaterem jego obrazu. Rozgrywajce si na poziomie ta partie
abstrakcyjne, towarzysz maym ludzkim sprawom, dziejcym si na pierwszych planach
pcien; s sposobem budowania kompozycji oraz relacji midzy przedstawieniami.
Prace Andrzeja Podkaskiego s wynikiem gbokich wewntrznych przey i wnikliwych
obserwacji. Kade ptno jest doskonale przemylane i bardzo precyzyjne wykonane.
Charakterystycznym elementem jego malarstwa jest wiato, poprzez ktre artysta wpisuje
si w dawn tradycj malarstwa europejskiego, jednak swj malarski jzyk, zoony z formy,
wiata oraz barwy, artysta wypracowa samodzielnie. Jego dziea zachwycaj prostot i
wyrafinowanym kolorem, s niezwykle indywidualne i prawdziwe.
Monumentalno dzie artysty wywodzi si z malarstwa ciennego, od ktrego rozpocz
swoj drog twrcz. Ogromne formaty pcien wynikaj z pewnoci, e temat jest istotny
i w rzeczywistoci taki jest.

Pozdrawiam,
Dorota Skurska
Biuro Wystaw OW ZPAP
tel. (22) 827-76-88 e-mail.: d.skurska@owzpap.pl biurowystaw2@owzpap.pl
www.owzpap.org

czwartek, 02 lutego 2017, kultur http://kulturalny.blox.pl/2017/02/Andrzej-Podkanski-


OBRAZY-Wystawa-w-OW-ZPAP-od-6.html

Polecane wpisy PARANORMALNA PARABOLA PDO433 Pidgin_Art Macierewicz sprowadza


ZLOM do Polski z USA HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski FO

co si stao? Z linkiem i wicepremierem, ktry robi za pasera w skoku na 100 mln EURO za
Fundacj Ksiat Czartoryskich?

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Studia-Slavica-et-Khazarica/Herrn-Rafal-Grupinski-Poland-
OTWARTYM-TEKSTEM-PDO441-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZMIANA-PARADYGMATU-Po-Mysli-
prof-Umberto-Eco-Pidgin-Art-Studia-Slavica-et-Khazarica

https://pl.scribd.com/user/67773789/SOWA-magazyn-europejski

https://pl.scribd.com/skosiewski