Vous êtes sur la page 1sur 4

CLCULOS PARA EL CUARTO FRIO

Datos de produccin 500 quesosdiarios : 150 quesos de 650 gr

350 quesos de 500 gr

mqueso =150 ( 0.65 ) +350 ( 0.5 ) mqueso =272.5 kg

Temperatura de consrvacion del queso 2 y 5 C

min
Ventanas se abren=60 Condiciones alternas :12 C ; 95 de humedad .
24 h

T cuarto=2 C

A cuarto =2 (3.12 ) ( 3.16 ) +2 ( 3.16 ) ( 2.05 ) +2 ( 2.05 )( 3.12 ) +2 ( 2.052( 0.7) )+0.7 ( 3.12 )
2
A cuarto =49,08 m

w
Aislante poliuretano10 cm k=0.0034
m K

T
Qtransf =KA
x
T=TextTint Qtransf =0.0034 ( 49.08 ) ( 122
0.1 )

Qtransf =16.687 w

Qinfiltracin
m
v =0.0598 H T v =0.0598 2.05 122 v =0.27 maire =Avt apertura
s

kg
aire ( 12 C )=1.238 2 m aire =1.238 [ 2.05 ( 0.77 )+ 0.85 ( 0.45 ) ] ( 0.27 )( 3600 )
m

maire =2359.74 kg

m h
Qinfil = aire Q=mhent mhsal
tiempo

Q=maire ( CpTin+Winhvin )maire (CpTsalWsalhvsal)

TC Psat (KPa) hv (KJ/Kg)


12 (ambiente) 1.402 2523.4
2 (interno) 0.7117 2505.4

12C 2C

95% 100%

P
w=0.622
Ptot P

Patm =0.737 atm=74.676 KPa Tungurahua P=P sat HR P1=1.402 ( 0.95 )

P1=1.3319 Kpa

1.3319 Kg agua
W 1=0.622 ( 74.6761.3319 ) W 1=0.0113
Kgaire seco

0.7117 Kg agua
W 2=0.622 ( 74.6760.7117 ) W 2=5.985103
Kgaire seco
Q=[ mCpT +Wh ]1 + [ mCpT + Wh ] 2 Qsensible =mCp ( T 1T 2)

Qsensible =2359.74 ( 1 )( 122 ) Qsensible =23597.4 KJ

Qlatente=m ( W 1 hv 1W 2 hv 2 ) Qlatente=2359.74 ( 0.0113 ( 2523.4 )5.985103 ( 2505.04 ) )

Qlatente=31907.83 KJ

QT =Qsensible +Qlatente QT =23597.4+31907.83 QT =55505.23 KJ

infiltracin= QT
Q infiltracin= 55505.23
Q infiltracin=0.64 Kw
Q
tiempo 24 ( 3600 )

w
Qproducto hconveccin 4 2 Nu=0.0154
0.818
Pr
0.3
m K

P 74.676103 =0.946
Kg vd 0.946 ( 2 )( 0.11 )
= = 3
= = =12002.30
RT 287 ( 2+273.15 ) m u 1.739105

hd NuK 30.5 ( 0.0238 ) w KJ


Nu= h= h= h=6.595 2 Cp queso =2.679
K d 0.11 m K Kg K

Q Q KJ
=2.679 ( 122 ) =26.79
m m Kg

producto =
Q
Q producto = 26.79 ( 272.5 )
Q producto =2.03 Kw
Q
tiempo 1 ( 3600 )

Calores Q=Qconduc+Qinfil +Qprod Q=16.687+0.64+2.03 Q=19.357 Kw


Suponiendo Tcmara=0 C Tevap5 C Tabla de compresor

Qevap 30 Kw

Compresor Copeland DKM-5X


Tevap
-10 -5 0
Q 1.39 1.74 2.16
Tcond 30C
W 0.5 0.52 0.53

Condensador Mipal mini CdrE 60 56.512 Kw T =10 C

Ev aporador Mipal HdO 42 4.579 Kw T =6 C

4.579
Qevap= AU ( TcamaraTevap ) Qevap= ( 0Tevap ) Qevap=0.763Tevap
6

56.512
Qcond=AU ( TcondTamb ) Qcond= ( Tcond12 C )
10

2.161.74
Qevap=1.74+ ( Tevap 5 ) 0.763Tevap=1.74 +0.084 Tevap +0.42
0 5

Tevap=2.55 C Qevap=0.763 (2.55 ) Qevap=1.9456 Kw

Wcomp=0.5249 Kw Qevap+Wcomp=5.6512 ( Tcond12 )

1.9456+0.5249
1.9456+0.5249=5.6512 ( Tcond 12 ) Tcond= +12
5.652

Tcond=12.437 C Qcond=5.6512 ( 12.43712 ) Qcond=2.469 Kw