Vous êtes sur la page 1sur 3

Calcul situatia propusa

l 3 m 0.007 4680 L 5.2 m d 1000 mm Nr1 Element Grosime strat
l
3 m
0.007
4680
L
5.2 m
d
1000
mm
Nr1
Element
Grosime strat m
Valori carac
Coeficienti
Valori daN/mp
b
100
mm
1 parchet
0.007
5.88595
1.35
7.9460325
h
120
mm
2 folie pee 5 mm
3 polistiren
0.005
0.155
1.35
0.20925
dedeman
0.02
0.64
1.35
0.864
b
250
mm
480
4 podina de rez
0.046
22.08
1.35
29.808
h
46
mm
5 grinda de rez sec
0.12
57.6
1.35
77.76
L
3000
mm
6 vata minerala
7 podina de plafon
0.05
5
1.35
6.75
polisitren
0.022
10.56
1.35
14.256
l
600
mm
8 sipci sustinere
0.048
23.04
1.35
31.104
L
1250
mm
9 plafon lambriu
0.0125
6
1.35
8.1
h
20
mm
10
sapa de egalizare
0.02
42
1.35
56.7
sapa
11 grinda principala
0.2
156
1.35
210.6
30
Iuu
150
1.5
225
2100
daN/m3
Iuc
200
1.5
300 daN
parchet
specif
840.85 daN/m3
0.007
ip
95.52728 daN/mp
E
11300
vata
minerala
100
mm
100
daN/m3
q p podina
80.13182
Verificarea rez la lunecare
Verificarea rez la lunecare
scanduri de brad
Mi
10.01648
Ipoteza I
Lp podina
400.65910313
N
L r podina
9414.61651355
150
mm
ipoteza
II
0.8013182063 700/2
400.659103125
22
mm
Lp rezulta mdf 0.55
1619.409 9414.61651355 se verif
Lp podina ef
rigips
ip
95.52728
Ipoteza II
1619.4091031 N
238.81820625
h
12.5 mm
l
1200
mm
q p podina
23.88182
L
2500
mm
Iuc
300
specif
480 daN/m3
1.8192495678
Mii
77.98523
1
folie pee
31 kg/m3
R c ff II
m uf
mdf
mdf
Rf
yf
0.55
0.005
Verif la SLU
0.8422451703
0.155 daN/m3
2.7
Mef podina
77.98523
1.25
grinda principala
steja
780
Mr podina
mT
0.9
I
2027833.3333 mm4
mui
1
S
88166.666667 mm3
mdi
0.55 permanenta
pt incovoiere statica
Sageata
Iuc
300
mdi
1 scurta
ipote I
f pod pinst
0.1005221439
Ipot II
f
pod pinst 0.1005221439
f
pod uinst
0.2130881734
f pod uinst 1.8183524127 mm
mdi
0.966819
Ri
16.8 yi
1.1
f p pod
0.1507832158
f
P pod
0.1507832158
Rinc
14.76596
f U pod
1.8183524127
f
u pod
0.2663602167
mT inc
0.9
f
ii
1.9691356285
W
88166.67
mm3
fi
0.4171434325
mL
1
f max
3.9691356285
mm
fadmis
4
Mr podina
1171679
Nmm
117.1678795 daN
Calcul conform normelor euro
M ef pod
779852.275781 kmod
0.877879
0.211227 N/mm2
W
88166.6666667 kcrit
verif la stare limita de deformatie
d
8.8452053964
kls
kls
1.1
VI
40.065910313 daN
M
1.3
u net fin
f
m,d
15.0546522385 f m k
16 n/mm
VII
161.94091031 daN
podina
u
m
0.750167
Vef
161.94091031 1619.4091031 N
Ipot I
0.100522
ipot II
u pod pinst
0.1005221439
Pinst
podina
u
E0.05
9000
0.213088
u
pod uinst
1.8183524127
uinst
G0.05
4000
Aef
11500 mm2
f
m k
16
u
P pod
0.160835
0.1608354302
crit
2486.45179907
f
vd
1.8
u P pod
u U pod
1.8183524127
rel
0.0802176563
>
k crit=
1
u
U pod
0.319632
f
vd
1.2155249555 N/mm2
u
ii
1.979188
k h 1.2666793352 mm uI 0.480468 0.2112272743 < 1.215525 u net fin 3.979188 f m
k
h
1.2666793352 mm
uI
0.480468
0.2112272743 <
1.215525
u
net fin
3.979188
f
m d
15.0546522385
8.845205 <
15.05465
u
admis
4
m d
<
1
15.05465
8.845205
15.054652239
0.184 <
4
Calcul grinzi secundare
de refacut
b
100
120 h
6
l
c g
1.7333333333 m
I
grinda
d
900
mm
ipoteza 1
7.776 daN/m
ipoteza II
135.3953
I
sipci
2.985984 daN/m
Iuc
300
I
p
124.6332825
q p grinda
325.43193825
M
i
122.217772365
M ii
180.8484
mui
1
q
p grinda
135.3952665
Iuc
173.0769230769
mdi
0.8024850473
Sageata
Ipoteza 1
Ipoteza 2
Ri
16.8
Rez la lunecare
f
P grinda
i
1.1
Ip1
282.041
2820.41013 N
0.724429
Rc
inc
12.2561352683
I=
14400000
f p inst grinda
f u inst grinda
1.333503
IpII
267.3426
2673.42564 N
E
11300
W
240000 mm3
k
p def
0.5 perm
m
t inc
0.9
L
ef gr
2820.41013
k
p def
0.25 utile
f p grinda
f u grinda
1.086644
1.333503
m
L
1
Rc f ii
1.296
f
p inst grinda
0.7244291426 mm
f II
2.420147
Mr grinda 2647325.21795
180.8484 <
264.73252179 daNm
muf
1
f
u inst grinda
0.9751242762 mm
264.73252179
md
0.6
Rf
2.7
f
p grinda
1.086643714
5.311768
f
1.25
f
u grinda
2.2251242762
f max final
f adm
14.44444
I
14400000 mm4
mT
0.9
f
i
3.3117679902
S
240000 mm3
L
r
6998.4
pe gr sg
e gr prin
d2
Calcul grinzi de rez principale de stejar
d1
Ro
EUROCOD
l
3150 mm
Conform norme euro
h
200 mm
M ef
765.0161 daNm
b
150 mm
W
1000000 mm4
7.5353518554
d
1733.3333333 mm
7.650161 N/mm2
Mef
180.84844453
Ip I
I
grinda 1
31.59
Ip II
W
240000
I grinda 2
7.776
f m d
k mod
Iuu
71.42857
I
sipci
2.985984
0.6
0.88
m
0.74
f
md
16.314982698
I p
q p grinda
124.6332825
0.9
m
0.8556589072
q
p grinda
135.3952665
616.793007
q p grinda
258.383007
1.3
q
U grinda
173.07692308
40
ef in g de rez
k
mod
0.7683233649
Mi
765.01607649
daNm
Mii
556.72567337
292.5308
9500
1.3
SLU ro
f m k
k crit
crit
E
G
8000
m=0.74
0.74
Mef grinda
765.01607649
m=
0.7698323552
Rc inc
23.763716755 N/mm
0.369781
kcrit
1
m crit
276.85445811
1.5545454545
69284912
mui
1
k ls
1.1
E0.05
9000
mdi
0.6 si 1
foioase tari
k h
0.944088
G0.05
4000
mdi
0.6535022108
kh
1.0456395526
1.04564
Iuc mdi
95.238095238
f md
20.16715
1.3
Ri
40 clasa 1
kls
1.1
1.1
ip*d+ig+i
258.383007
7.6501607649
<
20.16715

kcrit

1
1

0.2944285094

Calcul situatia propusa

 

f

m,k

24 N/mm

 

W m Tinc m L M r grinda

1000000

 

1.3333333333 <4

 

h/b

1.333333 <4

 

f

m d

15.633518599

0.9

u

admis

14.444444444

1

verif la slu def

   

u

pinst grinda

0.7244291426 mm

 

36000000

3600

I

14400000

765.01607649

<

3600

   
Ip I
Ip I

u

pinst grinda

2.133602 mm

Ip II
Ip II

u pinst grinda u uinst grinda

2.133602

u

grinda uinst

1.3335032837 mm

 

u uinst grinda

2.898388 mm

1.132459

 

verf rez la lunecare

   

k

p def

0.6

k p def

0.6

u P grinda u U grinda u ii
u
P grinda
u
U grinda
u
ii

1.1590866282

mm

daN 971.44898603 9714.4898603 N

 

0.5

0

1.3335032837

mm

Ip I

Ip II

1121.449

11214.48986 N

u P grinda

3.413763 mm

 

u P grinda

3.413763

 

u

U grinda

4.347582 mm

u U grinda

1.132459

2.4925899119

L

ef grinda

11214.48986 41472 3.072
11214.48986
41472
3.072

N

 

r grinda R c F II m uf

L

N

u i

7.761344 mm

 

u i

4.546222 mm

u

p grinda

0.7244291426 mm

   

u

grinda uinst

0.9751242762 mm

1

u net fin

9.761344 mm

 

u

P grinda

1.1590866282

m

df

0.6

u

U grinda

1.4626864143

R

f

6.4

u admis

15.75 mm

 

u

i

2.6217730425

1.25

u

net

4.6217730425 <

14.4444444444

 

9.7613444054

<

15.75

 
 

I

100000000 mm4

 

m

T

0.9

S

1000000 mm3

 
 

11214.48986

<

41472

   

verf la sl de def sageata

   
 

Ip I

 
 

I

100000000 mm4

f

pinst grinda

2.133602 mm

 
 

stejar

E

11500

f uinst grinda

2.898388

 

k

p def

0.5

f P grinda

3.200402

 

0.25

f

U grinda

3.622985

 

f

I

6.823387

 

Ip II

 
 

f

pinst grinda

2.1336016298

f P grinda

3.200402

f

uinst grinda

1.1324592391

f U grinda

1.132459

f

II

4.3328616838

f

max final

8.8233872761 15.75
8.8233872761
15.75
 

f

admis