Vous êtes sur la page 1sur 3

JUDEUL CONSTANA

MUNICIPIUL MEDGIDIA
Poliia Locala
Strada Republicii nr. 60B, cod 905600
Dosar nr. 2480/256/2016
NR.
APEL

DOMNULE PREEDINTE,
Poliia Locala Medgidia, reprezentat prin Director executiv Nica Sabin cu sediul n
municipiul Medgidia, str. Republicii nr. 60B, n calitate de agent constatator, n contradictoriu cu
contestatorul Balanica Costica, cu domiciliul n localitatea Cernavoda judeul Constana,
formuleaz urmtoarea:
NTMPINARE LA APEL
PRIN CARE SOLICITAM MENTINEREA SENTINTEI NR 1596/2016
Ca temeinica si legala , cu mentinerea dispozitiilor cuprinse in pv Medsr 3491/2016

n fapt:
n data de 16.03.2016, un agent constatator din cadrul Poliiei locale Medgidia, aflat n timpul
programului de lucru i pentru ndeplinirea sarcinilor de serviciu, a aplicat dlui Balanica Costica o
amend contravenional, n cuantum de 210 Lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002.
Potrivit noului Cod civil Orice persoan are indatorirea s respecte regulile de conduit pe
care legea sau obiceiul locului le impune i s nu aduc atingere, prin aciunile ori inaciunile sale,
drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane
Procesul verbal de constatare i sancionare a contraveniei a fost ntocmit cu respectarea
prevederilor O.G. nr. 2/2001.
Trebuie remarcat si faptul ca actul sanctionator analizat , cuprinde constatari personale
ale agentului constatator cu privire la situatia de fapt descrisa, care au forta probanta conferita
de abilitarea legala a agentului constatator de a constata si sanctiona astfel de fapte, conform
art. 15 din O.G. nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata . Acesta a avut
posibilitatea de a aprecia gradul de pericol social concret creat de petent prin savarsirea
cotraventiei, astfel ca si amenda contraventionala este cea prevazuta de lege si proportionala cu
gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost
savarsita contraventia, si de circumstantele personale ale contravenientului
A oferi forta probanta a unui inscris nu echivaleaza cu negarea prezumtiei de
nevinovatie , ci poate fi considerata o modalitate de stabilire legala a vinovatiei, in sensul art.6
din Conventia europeana a drepturilor omului .
Interpretarea contrara ar fi de natura sa perturbe in mod grav functionarea autoritatilor
statului, facand extrem de dificila sanctionarea unor fapte antisociale minore ca gravitate , dar
extrem de numeroase.
Potrivit O.G. 2/2001 actualizata, republicata, privind regimul juridic al contraventiilor, art.1
Constituie contraventie fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin
hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului,
municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General
al Municipiului Bucuresti. Pentru existenta unei contraventii, este necesara vinovatia, adica actiunea
sau inactiunea prin care a fost savrsita contraventia sa se ntemeieze pe intentie sau pe culpa. Astfel,
pentru ca savrsirea unei contraventii din culpa sa nu antreneze raspundere, trebuie sa existe o
prevedere expresa n actul normativ care stabileste acea contraventie.
Caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul legitimei aparari, starii de
necesitate, constrangerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare
complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are legatura cu fapta savarsita, ceea nu este
cazul in speta analizata.
Domnule Preedinte, concluzionnd apreciem c petentul se face vinovat de nclcarea
prevederilor art. Hcl 202/2008, i c n mod corect a fost sancionat, de asemenea apreciem c
procesul verbal de constatare i sancionare a contraveniei a fost ntocmit n mod temeinic i
legal, motiv pentru care solicitm respingerea plngerii ca nentemeiat i nefondat.
n drept:
prevederile O.G. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata.
OUG 195/2002
Legea nr 155/2010
Solicitm judecarea i n lips, conform art. 411 Cod procedur civil.

Director Executiv,

Sabin Nica
D O M N U LU I PR E E D I N TE AL T R I B U NALU LU I C O N S TAN TA