Vous êtes sur la page 1sur 4

Assalamualaikum wr wb

Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan
hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina
kayaan sehat walafiat.
Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.
Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang
sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak
nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang
kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.
Dina salah sahiji hadits diterangkeun...
Inna dhofatu minal iman
Nu hartosna : Kabersihan teh sabagian tina Iman
Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh
umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka
Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa
hadas ageung, nu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun
tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola
oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu
bersih.
Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih
raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu
bersih sadayana. Allohumma, amien... Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup
sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti
nu Maha Welas tur Maha Asih.
Para wargi anu mulya.
Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu
kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa
ngahapunten.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Read more: http://suhendri22.blogspot.com/2013/01/biantara-basa-sunda-tema-


lingkungan.html#ixzz4YDPsjj3n

Kabersihan Sakola

Assalamualaikum Wr.Wb
Bismillahirohmaanirrohin

Bapak kepala sekolah, bapak, ibu guru anu ku simkuring dipihormat, rerencangan anu ku simkuring
dimulyakeun.

Puji sinareng syukur urang sanggahkeun ka gusti Allah nu maha suci, margi urang sadaya tiasa kempel dina ieu
acara. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Mudah-mudahan dugi ka para sohabatna, para tabiin tug dugi ka urang sadayana anu nganut ka mantenna.

Bapak Ibu sareng rerencangan sadayana perkawis kabersihan ngarupakeun hiji hal anu peryogi ku urang
diperhatoskeun, naon margina? Kabersihan ieu ngarupikeun hiji konci kahirupan urang di alam dunya. Dimana
urang bisa ngarawat kabersihan lingkungan sakola atanapi lingkungan rumah tanggi hartosna urang tos
ngalaksanakeun tina sabagian iman. lamun dina hadistna nyaeta: Anu hartina: kabersihan teh mangrupa bagean
tina kaimanan.

Ku kituna kawajiban urang salaku siswa kedah ngalaksanakeun kabersihan sakola. Lingkungan sakola bisa
beresih lamun urang bisa ngajagana. Ku kituna kabersihan sakola kudu dipiara kalawan sae. insyaalloh urang
sadayana anu nempatan ieu tempat bakal sehat, tebih tina panyakit anu datang tina kotorna lingkungan.
Sakitu wae ti simkuring mugia aya manfaatna khususna ka simkuring umumna ka urang sadaya. hapunten
bilih aya kalepatan sareng kakirangan.

wabillahi taufik wal hidayah


wassalammualaikum Wr. Wb

Pidato Sunda : Miara Lingkungan


0

Miara Lingkungan

Assalamualaikum warakhmatullahi wabarakaatuh !

Salam Sejahtera

Mula-mula kuring hayang ngedalkeun hatur nuhun ka ibu guru sarta kabh rncang kuring anu
geus mr kasempetan kuring pikeun pidato dina beurang ieu, ngeunaan miara lingkungan.

Hadirin anu dipihormat, urang nyaho yn global warming nyata masalah anu serius pikeun
nagara-nagara anu aya di dunya. Global warming ta lumangsung sabab kagiatan manusa anu
bisa ngarusak bumi tempat urang hirup. Global warming nyata pross kanakan suhu rata-rata
atmoser, sagara, sarta bumi. Global warming ieu ngabogaan akibat anu picilakaeun pikeun
kahirupan makhluk hirup, saperti: suhu hawa ngaronjat di luhur rata-rata, mindengna
lumangsung cuaca anu henteu menentu saperti ayeuna ieu, parobahan iklim, jst. Global
warming ta akibat ti fk imah kaca, kebakaran leuweung, jst.

Pamarntah geus ngalaksanakeun usaha pikeun nyegah global warming, saperti: ngalakukeun
reboisasi, ngahulag pangwangunan gedong anu mak kaca kaleuleuwihan, penanaman sarbu
tangkal, nyieun taman kota, jst. Henteu ngan di Indonsia tapi nagara-nagara di dunya geus
ngalakukeun usaha panyegahan global warming.

Pancn urang minangka pelajar kudu miara lingkungan ambh global warming henteu ngancem
mahluk hirup anu aya di bumi ieu. Urang bisa ngalakonan tindakan leutik tapi boga pangaruh
ged, saperti: urang miceun runtah dina tempatna, melak tangkal di pakarangan kelas, nyokot
runtah anu ambacak, jst.

Hadirin anu dipihormat, ku sabab ta miara lingkungan kacida penting sakali ambh anakincu
jaga urang engk bisa ngarasakeun ndahna hirup di dunya ieu sarta bumi urang tetep lestari.
Amin!

Hayu urang mimitian miara lingkungan ayeuna saperti melak tangkal pikeun hiji urang!

Wassalamualaikum Warakhmatullahi wabarakaatuh !

Assalamualaikum wr wb..
Bapak kepala sakola (....nama sekolah), sareng bapa/Ibu guru,
anu ku simabdi dipihormat, sareng rerencangan saangkatan, kaka
kelas, sareng adi-adi kelas anu ku simabdi pikadeudeuh.

Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka


ilahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang
sadaya tiasa kempel dina ieu tempat ieu dina kayaan sehat
walafiat. Amin
Dina waktos ieu, abdi bade nerangkeun pikeun pentingna ngajaga
kabersihan lingkungan kanggo urang sadayana. Janten, urang
sadaya kedah atawa wajib ngajaga kabersihan pikeun diri urang
sorangan.

Dina salah sahiji hadits diterangkeun "Inna dhofatu minal iman"


Nu hartosna, Kabersihan teh sabagian tina Iman. Tina hadits
eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta
urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate
urang.
Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih
atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas
ageung. Bersih eta sadayana teh nu didasarkeun tina bersih jeung
sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang.
Kabersihan sakola kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta
kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Urang kedah
ngajaga lingkungan sakola sapertos ulah micen sampah
papaduan, nyurat nyoret tembok atawa bangku sakola, jeung
sajabana.
Supaya dina urang diajar kacipta proses diajar jeung ngajar jadi
geunah. Pastina, lamun bersih tangtuna urang jadi betah mun aya
dilingkungan sakola atawa di jero kelas. Ku kituna, urang kudu
ngajaga kabersihan sakola sapertos miceun sampah kudu ka
tempatna.
Kabersihan oge aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih
hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang
kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana.
Allohumma, amien... Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola
hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih
getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih, ku cara
sasarengan urang hayu ngajaga kabersihan dina lingkungan
sakola.
Cekap sakitu wae abdi nyanggakeun biantara ieu, pamungkas
pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi
kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten.
Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pidato Bahasa Sunda Tentang Kebersihan

Assalamualaikum wr wb
Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah
sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.
Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.
Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana.
Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang
sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat
kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.
Dina salah sahiji hadits diterangkeun
Nu hartosna : Kabersihan teh sabagian tina Iman
Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim
anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu
bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu nyebabkeun urang
teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di
sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan
hate urang ge milu bersih.
Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng
bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma,
amien Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan
tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih.
Para wargi anu mulya.
Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep
saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa ngahapunten.

Nama : Sasdra N