Vous êtes sur la page 1sur 33

wiczenia

ABC...
po polsku

ANNA POMYKAO
1
wiczenia

ABC...
po polsku

ANNA POMYKAO
Koordynator wydania: Agata Marek
Teksty: Anna Pomykao Spis rozdziaw
Ilustracje i projekt okadki: Micha Foltyn

ISBN 978-83-931807-5-2 1. Lekcja 1: Alfabet....................................................... 7


2. Lekcja 2: Dzie dobry.............................................. 9
Publikacja zostaa wydana w ramach realizacji projektu Porozmawiajmy po polsku. Projekt jest 3. Lekcja 3: Mam na imi Julia.................................. 11
wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz 4. Lekcja 4: Jak si nazywasz ?................................... 13
Integracji Obywateli Pastw Trzecich i Budetu Pastwa. 5. Lekcja 5: Mwi po polsku.................................... 15
6. Lekcja 6: Mama, tata i ja......................................... 18
7. Lekcja 7: Mam babci i dziadka............................ 19
8. Lekcja 8: Chleb i parwka...................................... 22
9. Lekcja 9: Basia jest Polk........................................ 24
10. Lekcja 10: Jem jabka............................................... 29
11. Lekcja 11: Cyfry......................................................... 31
12. Lekcja 12: Dzi jest poniedziaek.......................... 33
Wydawca: 13. Lekcja 13: W szkole.................................................. 36
Stowarzyszenie Vox Humana 14. Lekcja 14: Mj tata jest kierowc.......................... 38
Ul. Promyka 5 lok 162 15. Lekcja 15: Moja mama jest pikna....................... 40
01-604 Warszawa 16. Lekcja 16: Co dzi jest na obiad ?.......................... 42
www.voxhumana.org.pl 17. Lekcja 17: Kolorowe kredki.................................... 44
18. Lekcja 18: Ktra jest godzina ? ............................. 46
Skad: 19. Lekcja 19: Moje miasto. ......................................... 48
FLOWERS TK Sp. z o.o. 20. Lekcja 20 : Czsto pij mleko................................ 51
Ul. Kunicy Kotajowskiej 43A 21. Lekcja 21: Moje mieszkanie................................... 52
02-495 Warszawa 22. Lekcja 22: Idziemy do sklepu................................ 54
23. Lekcja 23: Codziennie wstaj o sidmej............. 56
23. Lekcja 24: Rka i noga............................................. 58
Druk i oprawa: 25. Lekcja 25: Pada deszcz............................................ 59
26. Lekcja 26: Plan lekcji............................................... 60
Drukarnia GS sp. z o.o., Krakw, ul. Zabocie 43 27. Lekcja 27: Jak dojecha na dworzec ?.................. 61

Odpowiedzialno za publikowane treci spoczywa wycznie na autorach tekstw.


Komisja Europejska nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za sposb wykorzystania
udostpnionych informacji
Lekcja 1: Alfabet

wiczenie 1: prosz uzupeni i wklei

y:i
b... : b... by: bi
...s.. : l..s ysy: lisy
mdo : mo mydo: mio
rba : lpa ryba: lipa
m : m my: mi

l:
ato : ata lato: ata
iszka : yka liszka: yka
mai : may mali: may
aska : aska laska: aska

j:
urek : urek Jurek: urek
aki : aki jaki: aki
eden : eton jeden: eton

k:g
ura : ra kura: gra
..arta : arnek karta: garnek
maata : Aata makata: Agata

z:
ray : rany razy: rany
mroy : mrony mrozy: mrony
pojad : pno pojazd: pno

7
:dz Lekcja 2: Dzie dobry
aba : .ban aba : dzban
ona : wonki ona : dzwonki wiczenie 1: prosz uzupeni
wany : na wae wany : na wadze
- Dobry wieczr.
: - .......... ....................
Sta.. : sta Sta : sta
roda : ..mi.. roda : mi wiczenie 2: prosz uzupeni
du : da du : da
ko.. : ku ko : ku ja jestem my ................te..............
ty ........................... wy.........................ci........
: on ...............e.......... oni .................................
du.. : pa du : pa ona ...................s.... one s................................
dzi : ga dzi : ga
wie : we wie : we wiczenie 3: prosz uzupeni
Ja : knia Ja : knia
- ..................
b:p - Cze.
..a..a : aa baba : papa - Co ...........................?
..al : al bal : pal - D ................ ............ciebie?
ada : ada bada : pada - K..
uka : ka buka : pka
wiczenie 4: prosz uzupeni
z: s ..................
maak : maa mazak: masa siedem
raem : praa razem: prasa ...................
wyray : kay wyrazy: kasy dziewi
.....................

8 9
wiczenie 5: prosz wybra Lekcja 3: Mam na imi Julia
Czy ________________( Maria Kowalska) wiczenie 1: prosz wybra
czy __________________( Janina Sobieska) ?
ja mam
________________________ (Maria Kowalska) ty ................. (mam, ma, masz)
on ................... (ma, masz, mam)
a. to jest, - , to jest ona .................. (masz, mam, ma)
b. -, to jest, to jest
c. to jest, -, -,
wiczenie 2: prosz napisa
Czy ________________(Jan Drawski)
Czy to jest, Jola Nowak, czy Basia Rolo ?
czy___________________( Roman Sobol) ?
To jest ________________________.
_________________________( Jan Drawski)
Kto to jest ?
a. to jest, - , -
b. -, to jest, to jest To jest __________________________.
c. to jest, -, to jest

Czy ______________Jola Nowak, czy Basia Rolo?

To jest __________________________.

Kto to jest ?

To jest _________________________.

10 11
wiczenie 3: prosz uzupeni. Lekcja 4: Jak si nazywasz?
Ile on ma lat? wiczenie 1: prosz uzupeni
1. On ma (8) _________________________. - Nazywam si ..................Kowalski.
2. On ma (4) _________________________. - Nazywam si Basia ...................
3. On ma (11) ________________________. - .....................mi mio.
5. On ma (1) _________________________. - Mnie ...........................
rwnie Rolo bardzo Tomek

wiczenie 2: Jaki jest jej adres? Jaki jest jego adres?


wiczenie 4: prosz poczy

Mikoaj Raski

Wojciech Raska
adres: adres: adres:
Fryderyk Baczyski Warszawa, Warszawa, Warszawa,
ulica Hoa 3, ulica Krakowska 15, ulica Dobra 19,
Kazimierz Baczyska mieszkania 2 a mieszkania 6 mieszkania 10

Wacaw Urbaska
Tomek Warszawa, ul. Hoa 3, m. 2a
Jadwiga Urbaski adres Joli:
______________________________________
Marta Nowak Basia
______________________________________
Partycja Nowak Ja
______________________________________
Beata Rczka ja
________________________________________
Magorzata Rczka

12 13
wiczenie 3: prosz uzupeni Lekcja 5: Mwi po polsku
Czy on ______________________ Ja Kociuszko? wiczenie 1: prosz uzupeni
Tak, on ______________________ Ja Kociuszko. ja mwi
ty mis.
Czy ona ______________________ Jola Nowak? ona ...w

Tak, ona ______________________ Jola Nowak. my mwm
wy mwce
wiczenie 4: prosz uzupeni oni mwi

ja nazywam si my na.................................
wiczenie 2: W jakim jzyku on/ona mwi ?
ty na................................. wy na.................................

on na ................................. oni na.................................


1.
ona na................................. one na.................................

wiczenie 5: prosz napisa

On nazywa si Fryderyk Chopin.


2.
(Mikoaj Kopernik, Adam Mickiewicz, Maria Konopnicka,
Emilia Plater )
1. Jak ona si nazywa ? On _________________________
__________.

2. Jak on si nazywa ? ___________________________ 3.


____________.

3. Jak ona si nazywa? __________________________


____________.
4.
4. Jak ona si nazywa ?__________________________
____________.
14 15
wiczenie 5: prosz uzupeni

0. To jest Rosja. Ona mwi po rosyjsku.


4. 1. To jest Polska. Ona ..........................................
2. To s Niemcy. On ............................................
3. To jest Anglia. Ona .........................................
4. To jest Francja. On ..........................................

wiczenie 3: prosz uzupeni


wiczenie 6: prosz wybra
1. Ja (mwi)...................................... po polsku.
2. On (rozumie)..................dobrze po niemiecku. 1.
3. My (rozumie)....................troch po angielsku. a. Ja...(rozumiej rozumie, rozumiem).
4. Czy wy (mwi)........................... po polsku ? b. Ty ....................(rozumie, rozumiesz, rozumiej).
5. Oni (mwi)........................... le po niemiecku. c. On ....................(rozumie, rozumiej, rozumiesz).

2.
wiczenie 4: prosz napisa
a. My ....................(rozumie, rozumiemy, rozumiej).
b. Wy ...................(rozumiej, rozumiesz, rozumiecie).
c. Oni ..................(rozumiej rozumie, rozumiecie).
1

7
4

16 17
Lekcja 6: Mama, tata i ja Lekcja 7: Mam babci i dziadka
wiczenie 1: prosz skreli jedno sowo wiczenie 1: prosz uzupeni
1. ojciec, matka, Francuz
2. brat, crka, siostra To jest (ja).........matka. To jest moja matka.
3. imi, matka, nazwisko
1.To jest (ja)................................. siostra.
wiczenie 2: prosz uzupeni 2.To nie jest (ty)................................. ojciec.
3.To jest (ona)................................. syn.
Nazywam ...........Jan Nowak.
To jest ..............ona. Ona nazywa si..........Nowak.
To jest moja................... Ona ma na ...............Anna.
To jest .............syn. ...........ma na imi Piotr. wiczenie 2: prosz uzupeni
on crka moja si mj Maria imi
1. Czy to jest jego, czy jej mama?
wiczenie 3: prosz znale sowa To ......................................
2. Czy to jest jego, czy jej brat?
m a a c d e e a To ..................................................
a m r o d z i c e b 3. Czy to jest jego, czy jej dziadek?
t n s j a b c c o p To ...............................................
k b a c r k a z r 4. Czy to jest jej, czy jego siostra?
a s d i e f g h i k To .....................................................
o y z e a o n a l
w n y c d e f g h j
z b c a d z i e c i
wiczenie 3: prosz uzupeni
wiczenie 4: prosz uzupeni
1.Czy.............................................? 1. Kto to jest ........................... pani?
Tak, to jest m. To jest (ja) .............................. matka.
2......................................? 2. Kto to jest .............................. pan?
Tak, to jest dziecko. To jest (on) .............................. m.
3. ........................................? 3. Kto to jest .............................. dziecko?
Nie, to nie jest tata. To jest (ona) .............................. syn.
4...............................................?
Nie, to nie jest mama.
18 19
wiczenie 4: prosz wybra wiczenie 6: prosz uzupeni

To jest moja rodzina. 1. Czy ....................................matka, czy .....................................babcia?


Mam ..........(ojciec, ojca) i .................(matk, matki). To jest matka.
Nie mam............(brata, brat), ale mam ................(siostr, siostry). 2. Czy ...................................ojciec, czy .....................................dziadek?
Mam ..................... (dziadka, dziadek) , To jest dziadek.
ale nie mam ........................(babci, babci). 3. Czy ...................................syn, czy .........................................brat?
To jest syn.
wiczenie 5: prosz napisa 4. Czy ...................................crka, czy .....................................ona?
To jest crka.

1. r wiczenie 7: prosz napisa


2. o
1. Czy to jest twj ojciec? / ojciec /
3. d Tak,_________________________________________.
4. z Nie, _________________________________________.
5. i
2. Czy ...................................................?/ babcia /
6. n Tak, _________________________________________.
7. a Nie, _________________________________________.

1. brat i ............................. 3. Czy ....................................................? / brat /


Tak, _________________________________________.
2. matka i .........................
Nie, _________________________________________.
3. rodzice i ........................
4. Czy ...........................................................?/dziadek /
4. babcia i .......................... Tak, _________________________________________.

5. dziadek i ........................ Nie, _________________________________________.

6. crka i ...........................

7. ojciec i .........................
20 21
Lekcja 8: Chleb i parwka wiczenie 6: Co to jest ?

wiczenie 1: prosz uzupeni

1. Ty jesz mas
2. On je jajk...
3. Ona je ser.. ........................... ............................ ........................... .....................
4. Ona je ryb.
5. Ona je parwk.. wiczenie 7: prosz napisa

wiczenie 2: prosz uzupeni Czy to jest twoje mleko ? Tak, to jest moje mleko.
1. Czy to jest twoja parwka ?
1. Ja jem chleb. Tak, .................................................................................
2. Tyser. 2. Czy to jest parwka ?
3. Onjajko. Nie, .................................................................................
4. Ona.parwk. 3. Czy to jest twj chleb ?
Nie, .................................................................................
wiczenie 3: prosz uzupeni 4. Czy to jest chleb ?
Tak, .................................................................................
1. Ja pij wod 5. Czy to jest twoje jajko ?
2. Ty pijesz mlek Nie, .................................................................................
3. Ja pij sok 6. Czy to jest jajko ?
Nie, .................................................................................
wiczenie 4: prosz uzupeni
wiczenie 8: prosz uzupeni ten / ta / to
1. Ja pij mleko.
2. Tywod. 1. .............................. sok pomaraczowy jest wietny.
3. Onsok. 2. .............................. ser jest biay.
3. .............................. kiebasa jest smaczna.
wiczenie 5: prosz uzupeni ten / ta / to 4. ................................mleko jest dobre.
5. ................................maso jest te.
1. .............................. ser jest ty.
2. .............................. kiebasa jest dobra.
3. ................................mleko jest biae.
4. ...................................maso jest wietne.
22 23
Lekcja 9: Basia jest Polk wiczenie 3: prosz uzupeni

wiczenie 1: prosz uzupeni 1. Czy on jest Anglikiem?


Tak, ..............................

2. Czy on jest Rosjaninem?


Tak, ...............................

1. Polak ..................
2. ............. Francuzka
3. Anglik .................. 3. Czy on jest Niemcem?
Tak, ................................

wiczenie 4: prosz uzupeni

wiczenie 2: prosz uzupeni 1. Czy ona jest Angielk?


Tak, .............................

2. Czy ona jest Niemk?


Tak, ............................
1. ................. Hiszpan
2. Rosjanka ...................
3. ....................... Niemiec 3. Czy ona jest Polk?
Tak, ..............................

24 25
wiczenie 5: prosz uzupeni wiczenie 6: prosz napisa

1.Czy to jest Polska, czy Francja?


Kim pan jest ? To jest...............................
Jestem P...................................

2.Czy to jest Francja?


Tak, to jest........................

3.Czy to jest Hiszpania, czy Rosja?


Jestem
H..................................... Kim Pani jest?
To jest............................

wiczenie 7: prosz uzupeni

1. Kto to jest?
Kim jeste? Jestem To..............................
F...................................

2. Kto to jest?
To..............................
Jestem
R................................... Kim jeste?

3. Kto to jest?
To..............................

26 27
wiczenie 8: prosz uzupeni zdania wedug wzoru Lekcja 10: Jem jabka
Mj ojciec mwi ................ (polski).
Mj ojciec mwi po polsku. wiczenie 1: prosz uzupeni

1. Mj tata mwi .............................. (angielski). 1. ba _ _ _


2. Mj brat mwi .............................. (niemiecki). 2. _ _ _ _ la
3. Moja babcia mwi .............................. (francuski). 3. _ _ _ _ _ _ ono
4. Moi rodzice mwi .............................. (niemiecki). 4. wi _ _ _ _
5. Moi dziadkowie mwi .............................. (polski). 5. _ _ _ ry _ _
6. Moje rodzestwo mwi.............................. (francuski). 6. _ _ _ _ _ _ _ _ nia
7. Moje dzieci mwi .............................. (angielski).
wiczenie 2: prosz napisa
wiczenie 9: prosz uzupeni

1. Kim.........................?
Ona jest Francuzk.
To s ________________. To ___________________.
2. .........................?
On jest Rosjaninem.

3. .........................?
Ta pani jest Hiszpank.

4. .........................? To __________________. To ___________________.


Ten pan jest Hiszpanem.
To ___________________.

wiczenie 3: prosz napisa

1. .gruszka jest zielona.


2. ..gruszka jest biaa.
3. gruszka jest czarna.
4. ..gruszka jest czerwona.
5. ..gruszka jest niebieska.
28 29
wiczenie 4: prosz napisa Lekcja 11: Cyfry
wi po - no - ka wiczenie 1: Co to jest? prosz napisa
ba wi -gro
jab - ma - ko
- la liw - - nan
mo - - nia -ra-
- cza - re -no- ____________. ____________. ____________.

1. ______________________

2. ______________________
____________. ____________.
3. ______________________

4. ______________________ wiczenie 2: prosz uzupeni

5. ______________________

6. ______________________ Jaka jest ta linia? Jaka jest ta linia? Jaki jest ten kt?
______________. ______________. _____________.
7. ______________________

wiczenie 4: prosz poczy


biay Jaki jest ten kt?
zielony _____________.
czarny
czerwony
niebieski wiczenie 3: prosz uzupeni
ty
1. 5 6 = 11
2. 12 4 = 8
3. 10 5 = 5
4. 3 4 = 7
30 31
wiczenie 4: czy to jest cyfra, czy liczba? Lekcja 12: Dzi jest poniedziaek
1. 12 To jest .....
2. 4 To ... wiczenie 1: prosz znale sowa
3. 15
4. 8 1. RRRKETWWWOOOWTOREKKKRTOWWW
2. RRRKTETWCWRTZZCZWARTEKKKRTOWW
wiczenie 5: prosz uzupeni 3. OOODDDROBBBORRODAAADAADDD
4. OOOBBBROOSSTOSOBOTAAADAADDD
1 jeden
......................................
wiczenie 2: prosz uzupeni
5 pi
...................................... 3 - ...............................
4 kwiecie
8 osiem 10 - .................................
...................................... 11 listopad
20 dwadziecia 12 - .................................
...................................... 1 - stycze
32 trzydzieci dwa
wiczenie 3: prosz uzupeni
......................................

43 czterdzieci trzy 1. Poniedziaek to 1 dzie tygodnia.


...................................... 2. .......................................... jest po poniedziaku.
3. ........................................... to 3 dzie tygodnia.
64 szedziesit cztery 4. Po czwartku jest ...................................................
...................................... 5. ........................................ to jest 6 dzie tygodnia.
6. ........................................ to jest 4 dzie tygodnia.
82 osiemdziesit dwa
......................................

96 dziewidziesit sze
......................................

32 33
wiczenie 4: prosz uzupeni wiczenie 7: prosz napisa

2. - luty 1. amiz - ___________________


3. - ................................................ 2. otal - ____________________
3. ansoiw - __________________
7. - lipiec 4. eisej - ___________________
8. -..................................................

4. - kwiecie
5. - ................................................. wiczenie 8: prosz uzupeni

wiczenie 5: prosz napisa 1. (8) .miesic


2. (6) .miesic
3. (11)miesic
1. Ile miesicy jest w roku ? 4. (7) ..miesic
_____________________________. 5. (9) ..miesic
6. (12) miesic
2. Ile dni ma tydzie ? 7. (10) miesic
_____________________________.

3. Czy dwa tygodnie maj dwanacie dni ?


___________________________.

wiczenie 6: prosz napisa

Wtorek to .dzie tygodnia.


Pitek to . dzie tygodnia.
Niedziela to dzie tygodnia.
roda to dzie tygodnia.
Sobota to dzie tygodnia.
Poniedziaek to dzie tygodnia.
Czwartek to ..dzie tygodnia.

drugi, pity, sidmy, trzeci, szsty, pierwszy, czwarty


czwarty, pity, pierwszy, trzeci, szsty, sidmy, drugi

34 35
Lekcja 13: W szkole wiczenie 5: prosz napisa

wiczenie 1: prosz uzupeni 1. Gdzie___________________?


wietlica jest na grze na lewo.
1. bawi si 2. ____________________________?
2. ty Pokj nauczycielski jest na grze na wprost.
3. .. bawi si 3. _____________________________?
4. ona . Klasa 1 jest na grze na prawo.
wiczenie 2: prosz uzupeni
wiczenie 6: prosz znale sowa
1. Klasa jest m............
2. Sala gimnastyczna jest d.......... V V MSN DTA BL ICACCA A A L L M
3. Korytarz jest d........... KKKSIKAKKKKMMUNNII
4. Krzeso jest n......... BBBGGGFCFZZESZ Y THHHJJJ
U U J J M M K KOM P U T E R R RY Y N
wiczenie 3: prosz uzupeni DDIIPPPDDUGOPISPPPSS

1. Klasa jest .... wiczenie 7: prosz uzupeni

2. wietlica jest .... k...zes...o


...ie...li...a
3. Korytarz jest .... d...go...is
sto...i...
4. Toaleta jest ....

5. Szatnia jest ....

wiczenie 4: prosz uzupeni

1. ja ..
2. ..uczysz si
3. on
4. uczy si
36 37
Lekcja 14: Mj tata jest kierowc wiczenie 5: Kto to jest?

wiczenie 1: prosz uzupeni


A _____________________________?
B Tak, to jest kasjerka.
____________ ___________ __________
wiczenie 2: prosz uzupeni
A _____________________________? wiczenie 6: prosz uzupeni
B To jest sprzedawczyni.
Nazywam si Maria Nowicka. Jestem (Polka)______________.
Mam 52 ________ i jestem (nauczycielka)_______________
A Czy to jest pielgniarka?
jzyka polskiego. Mam ma. On ma na imi Jurgen i jest
B Nie, _________________________.
(Niemiec)_______________ .
wiczenie 3: prosz uzupeni Jest (inynier)_______________w duej firmie.
Jurgen ma 56 lat. Mamy dwoje dzieci.
1. Jaki_______________? Syn ma na imi Andrzej i jest (lekarz) _______________ .
Ona jest nauczycielk. Crka Barbara jest (pielgniarka) _______________
2. Kim _______________? i pracuje w szpitalu.
On jest dyrektorem.
wiczenie 7: prosz napisa
3. Kim _______________?
Ona jest Woszk. 1. Nie, on nie jest nauczycielem.
4. Kim _______________? 2. On jest kierowc i ma na imi Tomasz.
On jest Niemcem. 3. Nazywam si Ewa Nowak. Jestem nauczycielk. Kim pan jest?
5. Jaki _______________? 4. Kim on jest?
Ten pan jest dyrektorem. 5. Jestem lekarzem. Nazywam si Adam Kowalski. Czy pani m
te jest nauczycielem?
wiczenie 4: prosz napisa A ______________________________________________
B ______________________________________________
Ile on ma lat? A ______________________________________________
1. On ma (8) ___________________________. B ______________________________________________
2. On ma (24) __________________________. A ______________________________________________
3. On ma (11) __________________________.
4. On ma (43) __________________________.
38 39
Lekcja 15: Moja mama jest pikna wiczenie 4: prosz uzupeni

1. mod..... pani
wiczenie 1: prosz uzupeni 2. star...... dziadek
3. gup..... pan
1. Jaka jest twoja matka? 4. mdr..... syn
Moja matka jest w............. 5. pikn...... crka
2. Jaka jest twoja siostra?
Moja siostra jest ............ wiczenie 5: prosz poczy

10 pitnacie
wiczenie 2: prosz napisa 11 czternacie
12 trzynacie
1. S 13 dwanacie
14 jedenacie
2. T 15 dziesi
3. A
R wiczenie 6: prosz uzupeni
4.
5. A 1. Jaka jest twoja matka?
Moja matka jest b.............
1. tgi 2. Jaka jest twoja siostra?
2. szczupa Moja siostra jest m............
3. mody 3. Jaka jest twoja babcia?
4. gupia Moja babcia jest s.............
5. wysoka
wiczenie 3: prosz uzupeni

1. Jaki jest twj ojciec?


Mj ojciec jest n.............
2. Jaki jest twj dziadek?
Mj dziadek jest m.............

40 41
Lekcja 16: Co dzi jest na obiad? wiczenie 5: prosz uzupeni

1. Ty jesz mas
wiczenie 1: prosz uzupeni
2. On je jajk...
3. Ona je mis ..
1lubisz je? 4. Ona je ryb.
2pijesz rano? 5. On je ciastk.....
3nie pijesz wieczorem? 6. Ty jesz mi.
4nie jesz w poudnie?
wiczenie 6: prosz uzupeni
wiczenie 2: prosz uzupeni
1. Ja pij wod
Co ty jesz rano? 2. Ty pijesz mlek
3. Ja pij sok
Rano jem ____________, 4. On pije herbat
____________, ____________,
____________, ____________.
wiczenie 7: prosz uzupeni

wiczenie 3: prosz uzupeni 1. Czy (ty) lubisz herbat?


2. Ona niebiaego chleba.
1. Ja lubi maso. Ona nie lubi........ 3. (ja)..ty ser i biay ser.
2. Ja jem buk. Ona nie je........ 4. On.ryb.
3. Ja mam ry. Ona nie ma..... 5. Wy nie.mleka.
4. Ja pij wod. Ona nie pije.... 6. Onimiodu.
5. Ja lubi ryb. Ona nie lubi.... 7. (my) Nie.ryu.
6. Ja lubi mid. Ona nie lubi....
7. Ja mam chleb. Ona nie ma.
8. Ja pij herbat. Ona nie pije

wiczenie 4: prosz uzupeni

Co ty jesz i pijesz wieczorem?


Wieczorem jem ___________,
____________, ____________,
____________ i pij ________.
42 43
Lekcja 17: Kolorowe kredki wiczenie 5: prosz wybra
1. Basia maluje..
a. farbami
wiczenie 1: prosz uzupeni
b. kredkami
my ry. c. noyczkami
wy ry ..
oni ry 2. Ja rysuje..
one ry a. kredkami
b. klockami
c. linijkami
wiczenie 2: prosz napisa 3. Jola bawi si ..
a. pik
1. kredka - kredki b. gr
2. flamaster c. linijk
3. farba
wiczenie 6: prosz napisa
1.Basia lubi bawi si..
wiczenie 3: prosz uzupeni Ona bawi si lalk w poniedziaek i wtorek.
2.Jola lubi bawi si ..
my __________________ Ona bawi si klockami w rod i pitek.
wy ___________________ 3.Tomek i Ja lubi gra ...
oni czytaj Oni graj w pik we wtorek i pitek.
one __________________ 4.Tomek, Basia, Ja i Jola lubi gra ..
Oni zwykle graj w gry w czwartek.
wiczenie 7: prosz napisa
wiczenie 4: Co masz w pirniku? prosz napisa
1. Co lubi robi Basia?
______________________________________________ Basia lubi bawi si lalk.
______________________________________________ 2. ____________________________________
Jola lubi bawi si klockami.
3. ____________________________________
Tomek i Ja lubi gra w pik.

44 45
Lekcja 18: Ktra jest godzina? wiczenie 5: Ktra godzina ? za

1 : 40 ......................................................
wiczenie 1: prosz napisa 5 : 35 ......................................................
3 : 50 ......................................................
1. Obiad jest ............................................................................(13.30) 2 : 55 ......................................................
2. niadanie jest ...................................................................... (9.15) 11 : 58 .....................................................
3. Kolacja jest ........................................................................... (8.10) 6 : 45 ......................................................
7 : 38 ......................................................
wiczenie 2: Ktra jest godzina? prosz napisa 12 : 52 .....................................................
8 : 35 ......................................................
1.46 10 : 40 .....................................................
7.15 ..... 4 : 27 ......................................................
11.02
5.40
wiczenie 6: prosz napisa
wiczenie 3: Ktra godzina? po 1. pi, za, dwunasta, jest, czterdzieci
...................................................................................................
6 : 10 .................................................... 2. nocy, trzecia, w, jest
2 : 08 ...................................................... ...................................................................................................
10 : 05 .................................................... 3. czterdzieci , czwarta, jest, pi, za, sma
4 : 12 ...................................................... ...................................................................................................
8 : 20 .................................................... 4. szsta, jest, wieczorem
9 : 04 ...................................................... ..................................................................................................
12 :15 .................................................... 5. rano, jest, czwarta
1 : 07 ...................................................... .................................................................................................
3 : 25 ....................................................
11 : 24 .....................................................

wiczenie 4: prosz napisa

1. Jest dziesi po ....................................... (12.00)


2. Jest za pitnacie ...................................... (8.00)
3. Jest za pi ............................................... (10.00)
4. Jest wp do .............................................. (2.00)
46 47
Lekcja 19: Moje miasto wiczenie 4: prosz uzupeni

0. To jest apteka.
wiczenie 1: prosz uzupeni

1. - Czy to jest?
- Tak, to jest czerwona apteka. 1. To jest .. .
2. - Czy to jest ., czy may kiosk?
- To jest may sklep.
3. - Czy to jest stare kino?
- , to nie jest .. kino. 2. To jest ....

wiczenie 2: prosz wybra


3. To jest .. .
1. Czy muzeum jest za sklepem?
a. Tak, muzeum jest za szpital.
b. Nie, muzeum jest za kinem.
2. Gdzie jest kino?
4. To jest .. .
a. Kino jest za pocztem.
b. Kino jest za poczt.
3. Gdzie jest przychodnia?
a. Przychodnia jest midzy kiosk a poczt.
wiczenie 5: prosz wybra
b. Przychodnia jest midzy dworcem a poczt.

wiczenie 3: Co to jest? 1 Co to jest?

a. Nie, to nie jest kiosk.


b. To jest przychodnia.

2 Gdzie jest szpital?

a. Nie, to nie jest kiosk.


...................... ...................... ...................... ...................... b. Szpital jest przed poczt.

48 49
wiczenie 7: prosz uzupeni Lekcja 20: Czsto pij mleko
1.
- Czy to jest zielony kiosk? wiczenie 1: prosz napisa
- Nie, to nie jest zielony kiosk.
- To jest .................. kiosk. 1. Co jesz na niadanie ?
Na niadanie ____________________________.
2. Co pijesz na niadanie ?
2. Na niadanie ____________________________.
- Czy to jest czerwona apteka?
- Nie, to nie jest czerwona apteka.
- To jest .................. apteka.
wiczenie 2: Co jesz i pijesz prosz napisa
3.
- Czy to jest zielone kino? zawsze ....................................................................
- Nie, to nie jest zielone kino. czsto .....................................................................
- To jest................... kino. rzadko ....................................................................
nigdy ......................................................................

wiczenie 3: prosz napisa

A Czy czsto jesz na obiad


_______________ ?

B (0%) _______________ jem na obiad


_______________.

Nie lubi _______________.

50 51
Lekcja 21: Moje mieszkanie wiczenie 5: prosz napisa
Czy tu jest kuchnia ?
wiczenie 1: prosz napisa ten, ta, to a/ Tak, tu jest kuchnia.
b/ Nie, kuchnia jest tam.
1. ................................ dom jest stary.
2. ................................ sypialnia jest dua. 1. Czy tam jest pokj?
3. ................................ mieszkanie jest nowe. a/
b/
2. Czy tu jest azienka ?
wiczenie 2: prosz poczy (1 + 2 = 3) a/
b/
1 2 3 3. Czy tu jest toaleta ?
stary dom ...................................... a/
duy pokj ...................................... b/
may sypialnia ...................................... 4. Czy tam jest kuchnia ?
nowy kuchnia nowa kuchnia a/
adny azienka ...................................... b/
brzydki przedpokj ...................................... 5. Czy tu jest sypialnia ?
a/
wiczenie 3: prosz uzupeni b/

Jakie jest twoje mieszkanie ? wiczenie 6: prosz uzupeni


1. ___________ jest twoja sypialnia ?
2. ___________ jest twoja kuchnia ? 1. Miszkni
3. ___________ jest twj przedpokj ? 2. aie a
3. P edpok
wiczenie 4: prosz napisa 4. Ku n
5. Ma
1. ........... azienka jest adna, a ............. brzydka.
2. ........... dom jest nowy, a ................ stary.
3. ............ mieszkanie jest mae, a ............. due.

ten, ta, to, tamten, tamta, tamto

52 53
Lekcja 22: Idziemy do sklepu wiczenie 5: prosz uzupeni

1. Most jest przed (szpital)


wiczenie 1: prosz wybra ______________________________.
2. Park jest midzy (ulica Mia, skrzyowanie)
1. ( zielone, czerwone, te) wiato ______________________________.
2. ( zielone, czerwone, te) wiato 3. Ulica Prosta jest za (most)
3. ( czerwone, te, zielone) wiato ______________________________.
4. Kiosk jest za (kino)
wiczenie 2: prosz uzupeni ______________________________.
5. Przystanek autobusowy jest przed (apteka)
1. Ulica Prosta jest za (most) ________________. ______________________________.
2. Kiosk jest za (kino) __________________.
3. Kiosk jest przed (apteka) _________________. wiczenie 6: prosz wybra
wiczenie 3: prosz wybra 1. plac / gdzie / jest
1. gdzie / sklep / jest a. Jest plac gdzie ?
a. Gdzie jest sklep? b. Gdzie jest plac?
b. Sklep gdzie jest ?

2. gdzie / jest / muzeum


a. Gdzie jest muzeum?
b. Jest muzeum gdzie?

3. jest / gdzie / przychodnia


a. Przychodnia gdzie jest?
b. Gdzie jest przychodnia?

wiczenie 4: prosz uzupeni


ja _______________
_________ _______________
on _______________
_________ idzie
54 55
Lekcja 23: Codziennie wstaj o sidmej wiczenie 4: prosz znale sowa

HOUCZYSZSIWYCHODZIMYWJEBIERUWRACAMADJAD
wiczenie 1: prosz uzupeni OBAWICIESIIEPRZYKWSTAJABURCZYTAJKOW.
.........................................................................................................................
1. On wstaj .........................................................................................................................
2. Czy wy si ubier ?
3. Czy ty ogld telewizj? wiczenie 5: prosz napisa Co on robi?
5. Ja jad. A czy wy te j?
6. My niestety nie j.
7. Czy ty teraz je obiad?
8. Nie, teraz ucz.
9. Ona ju p
10. Nieprawda! Jeszcze nie p !

wiczenie 2: prosz napisa


.............................................. ................................................
1. O ktrej zwykle wstajesz? ( 7:15)
..................................................................... wiczenie 6: prosz uzupeni
2. Jak czsto uczysz si? (codziennie)
1. Co ja rob? Myj!
......................................................................
2. Co ty rob? Ubier.
3. Czy codziennie ogldasz telewizj? (nie)
3. Co on rob? Pisz.
.......................................................................
4. Co ona rob? Baw
5. Co robisz zwykle w weekend? (bawi si)
5. Co my rob? Spr
..........................................................................
6. Co wy rob? Id.
7. Co oni rob ? p
wiczenie 3: prosz uzupeni
1. Czy z wstajesz o smej rano?
2. J c czytasz ?
3. Co zwykle r wieczorem?
4. O k idziesz spa?
5. Czy c jedziesz do szkoy autobusem ?

56 57
Lekcja 24: Rka i noga Lekcja 25: Pada deszcz

wiczenie 1: prosz uzupeni wiczenie 1: Co jest najpierw ? - lato, wiosna, zima, jesie
Czy bli ci goa ?
Nie, ni boli m.ie goa. 1. .....................................
2. .....................................
3. .....................................
4. .....................................

wiczenie 2: prosz uzupeni


Cz boli ci br.uch ?
Nie, ie bol. mnie brz.ch.

1. Wiosn jest a........................ pogoda.


2. Latem jest ci........................
3. Zim jest zi...................
4. Jesieni jest brz.........................pogoda.
wiczenie 2: prosz skreli jedno sowo
1. ucho, oko, palec, wiczenie 3: Co to jest ? prosz napisa
2. rka, noga, brzuch,
3. noga, rka, zb,
4. oko, gowa, wos,

wiczenie 3: Co to jest? wiczenie 4: prosz uzupeni


...................... ...................... ...................... ......................
1. ......................... 1. Matka jest chora.
..............................j brzuch.
2. Syn jest chory. wiczenie 4: prosz napisa
..............................go rka.
2. ......................... 3. Dziecko jest chore. A: Jaka jest dzi pogoda w Polsce ?
......................je oczy. B: ........................................................
4. Oni s chorzy. A: Czy jest bardzo zimno ?
.........................ich gowa. B: ........................................................
3. ......................... 5. Jestemy chorzy. A: Czy pada deszcz ? +4
..........................nas zby. B: ........................................................
58 59
Lekcja 26: Plan lekcji Lekcja 27: Jak dojecha na dworzec?

wiczenie 1: prosz uzupeni - i lub chodzi wiczenie 1: prosz uzupeni

1. Czy czsto chodzisz do sklepu ? 1. Jak _____________ (mae rondo)


______________________________________. __________________________?
2. Czy idziesz dzi na poczt ?
______________________________________. 2. Jak _____________ ( wysoki most)
3. Czy lubicie chodzi do kina ? __________________________?
______________________________________.
4. Czy idziecie dzi do szkoy ? 3. Jak _____________ (ulica Dobra)
______________________________________.
__________________________?
wiczenie 2: prosz uzupeni 2. Jak _____________ (nowa apteka)
__________________________?
ja
ty chodzisz
on . wiczenie 2: prosz uzupeni
ona .
1. Jak doj do kina?
- Prosz __________________, potem _________
wiczenie 3: prosz napisa __________________
2. - Jak dojecha do skrzyowania?
1. Zwykle do szkoy pieszo. - Trzeba _________________ i potem _________
Dzi te pieszo. _________________.

2. Moja siostra zawsze .do szkoy rano, wiczenie 3: prosz wybra


ale dzi..po poudniu.
1. Oni do kina .
3. Zwykle nie (my) do szkoy w sobot, a. jedzie / tramwaju b. id / tramwaj
ale dzi c. idzie / tramwajem d. jad / tramwajem
2. Wy .. most.
4. Moi rodzice zwykle .na zakupy w pitek, a. jedziemy / na b. idziecie / do
ale w tym tygodniu w sobot. c. idziecie / na d. jedzie / do
60 61
Stowarzyszenie Vox Humana

Stowarzyszenie powstao w 2005 r. Celem stowarzyszenia jest wsparcie polityki anty-


-dyskryminacyjnej, przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu oraz wsparcie budowy
otwartego, wielokulturowego spoeczestwa. Stowarzyszenie dziaa na rzecz wzmoc-
nienia postawy tolerancji wobec wszelkich przejaww innoci takich jak rasa, przynale-
no etniczna, religijna i wyznaniowa. Od 2007 r. prowadzi projekty na rzecz integracji
uchodcw i imigrantw z polskim spoeczestwem.

O projekcie

Projekt Porozmawiajmy po polsku jest wspfinansowany przez Europejski Fundusz na


rzecz Integracji Obywateli Pastw Trzecich i Budet Pastwa.

W ramach projektu prowadzone s nastpujce dziaania:

1. Wydanie ilustrowanego podrcznika wraz z wiczeniami do nauki jzyka polskiego jako


obcego dla dzieci w wieku 6-9 lat
2. Kursy jzyka polskiego jako obcego dla obywateli pastw trzecich poczone z wykada-
mi nt pracy w Polsce, dziaania polskich instytucji kluczowych dla imigrantw i podstawo-
wymi informacjami nt polskiej kultury oraz z praktycznymi wiczeniami
3. Nauka jzyka polskiego jako obcego dla uczniw obywateli pastw trzecich
4. Zajcia wyrwnawcze - pomoc w odrabianiu lekcji dla uczniw
5. Kursy dla nauczycieli jak uczy jzyka polskiego jako obcego
6. Lekcje dla uczniw (caej klasy) nt kultur imigrantw
7. Szkolenia dla nauczycieli i edukatorw

Stowarzyszenie Vox Humana, 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162,


www.voxhumana.org.pl
62 63
64