Vous êtes sur la page 1sur 1

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrohmanirrohim, Allahumma sholli alaa sayyidinaa Muhammad wa ala Aali


Sayyidina Muhammad, Alhamdulillaahirobbil aalamiin, hamda syaakiriin, hamdan naaimiin,
hamda yuwaafi niamahuu wa yukaafi maziidah yaa robbanaa lakal hamdu kamaa yambaghii
li jalaali wajhika waadhiimi shultoonik.

Ya Allah, Ya Tuhan Kami,


Segala puji serta syukur tercurah kehadiratMu atas segala rahmat dan karunia yang telah
Engkau limpahkan kepada kami, pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara
angkat janji mahasiswa tahun 2014. Berikan bimbingan kepada kami agar menjadi
mahasiswa yang bertanggungjawab dalam menjalankan amanat dan tugas-tugas kami.
Berikan bimbingan kepada kami untuk dapat menuntut ilmu yang bermanfaat serta barokah.

Ya Allah Ya Rahman Ya Karim


Jadikanlah acara angkat janji mahasiswa ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang
membawa barokah, rahmat, taufiq dan hidayahMu bagi kami.

Ya Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa


Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada bapak-ibu dosen dan staf kami, kepada kedua
orang tua kami dan kepada pemimpin kami agar kami dapat menjalani kegiatan di
perkuliahan ini dengan lancar, nyaman dan senantiasa selalu mendapatkan kemudahan dalam
segala kegiatan kami.

Ya Allah Tuhan Yang Maha Mulia


Anugerahkan kami kecerdasan dalam berfikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan
dalam bekerja dan kemudahan dalam segala urusan kami. Jadikan kegiatan ini sebagai
penguat kami menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua kami, pembimbing kami,
bapak ibu dosen dan staf, serta mampu membanggakan Politeknik Kesehatan Kemenkes
Malang tempat kami menimba ilmu.

Ya Allah
Sucikanlah kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, bersihkan perkataan
kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami segala niat yang tidak terpuji, sesungguhnya
Engkau Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kami.

Robbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti khasanah waqina adzabannar, Waadkhilnal
jannata maal abror, Ya Aziz, Ya Ghoffar, Ya Rabbal Alamin. Washollahu ala sayyidina
Muhammad wa ala Alihi Sayyidina Muhammad. Subhana Robbika Robbi Izzati amma
yasifun, wasalamun alal mursalin. Walhamdulillahirobbil alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh