Vous êtes sur la page 1sur 9

Arahan: Jawab semua soalan.

.5-1 .
.________________


_____________

___________
___________

_________

.

.
.B. Tandakan ( ) pada ayat yang mengandungi hukum Mad Lin

.5

.6

1
.7

.8

. .13-9
.

. .
.D). Sambungkan huruf berikut

= 14


.15

______________________ =

2
.16

= _________________________


.17

________________________ =


= _______________________ .18

E). Bulatkan jawapan yang . .


.betul

.19 " " ______________


( ( 2 (
(
.20
( 23 ( 15 ( 10
( 28
__________ .21

( ( (

(

.
.
.F)Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

Mukjizat Nabi Muhammad


Mukjizat Nabi Isa


Kata-kata Nabi 2 Kalamullah

Bahasa Cina
Bahasa Arab

.
.
.G) Isikan petak kosong dengan jawapan yang telah disediakanselalu resah gelisah
diberikan ketenangan


mudah putus asa sentiasa
Kesan Tidak Beriman dengan Qadadan Kesan

memohon pertolongan
Beriman Allah dan
dengan Qada
Qadar Qadar

4


.29

.27
.30 .28

.H)Jawab soalan berikut . .


?Apakah maksud Wahdaniah (31 .31
.32
?Berikan hukum beriman dengan sifat Wahdaniah (32

____________________________________
.33
____________________ .
( (
(
.34 .
.Berikan 2 jenis najis yang kamu ketahui .34

( (_______________
_________________
.35 .
5
.Nyatakan 2 adab bergaul dalam keluarga .35

( _______________ (
_________________

. .
.I)Kategorikan najis berikut mengikut bahagian

Jenis Najis
Najis

.36
Bangkai siput babi .36

.37
Air kencing anjing .37

2 .38
2

.
Air kencing kanak-kanak lelaki yang .38
berumur 2 tahun ke bawah yang hanya
.minum susu ibunya sahaja


Mukhaffafah Mutawasitah Mughallazah
MU

6
J) Lengkapkan peta minda . .
.di bawah


Adab bergaul dalam keluarga


Faedah Akibat

.41 .39
_____________
.42 _____________ .40
_____________


Kasih
sayang semakin Merapatkan kasih sayang
terhakis


Saling bertelingkah

. .
.K) Tulis Betul atau Salah pada penyataan berikut

.43 )
(
) .Abu Lahab sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW .43
(

.44

7
Orang .44 ( )
Musyrikin Makkah telah menawarkan harta dan pangkat kepada Nabi
) .Muhammad dalam usaha mereka menghalang Nabi berdakwah
(

.45
)
(
Isteri Abu Lahab telah meletakkan duri di jalan yang dilalui oleh .45
Rasulullah

( )

.46
( )
) .Masyarakat Taif menerima baik dakwah Rasulullah .46
(

. .47
( )
) .Rasulullah SAW menerima tawaran Musyrikin Makkah .47
(

.48
( ).
) .Rasulullah SAW tetap tabah dengan ujian yang diterima .48
(

.49
( ) .
) .Rasulullah SAW sentiasa mengharapkan keredhaan Allah .49
(
8
.50
.
( )
Rasulullah SAW tidak berdendam dengan mereka yang .50
.menentangnya

( )

************
*****************

........................
............... ............................
........
)

( (

) )
(