Vous êtes sur la page 1sur 1

835000 840000 845000 850000 855000 860000 865000 870000 875000 880000 885000 890000 895000 900000 905000

850000 855000 860000 865000 870000 875000 880000 885000 890000 895000 900000 905000 910000 915000

1010000

1010000

Q

bd a
.E
lE
c
CH E

n
TO

ie r
ro
R

IO
Qb d a.
eral da
a . Esm

P
Q bd

ar agua
y
Qb
da
.E
lC
am

b io
al a

ia

do
lS

Qbda. Colon
Qb da. E

E I MA
CH Qb d a . L
aC BE
RI O TO oc M
a

CO
O
RI

lo
hie
in
e rl Qb
da

Des
.
da

B
Qb

. El

.L
La Cueva
j

a Le
1005000

1005000
a
Qbd
gos
B ur c a. o

ch
L

bd
s as
da . Lo

sa
Qb

Ju
o
de r

RI

nt
a

o
Pe rz

dr
OM

as
o .2

ra
an

C
BE I

ufre
N MA

lm o
cio

S
n d
Qb

z
a.

lA

La A
raca chal
Qbda. ar

le

a. E
Si
.
da

a.
El

Q bd
Qb

Qbd
DEPARTAMENTO

Qb da. C or
Qbd

RIO TO
a.

DEL
La P
il astra

Qb

az
da

al
Patos

.
C HE
Qbda. Los Te

rm
El

n
ANZOATEGUI
El

Q bd a. D
Si
QUINDIO
.
da

le
Qb

nc
io
da

Qb
.

e l os A
da

Q
s
De

ato

b
El
las

sP

ci o
n

bil

nd es
le

RI
Si

. Lo

la

O
r

M
Termales del Rancho

CO
Qb da

ar

l
.E
Q bd a.
j

as
b

MB E

da
Q s
ve
c

Qb

e
Q

IM A
Qbda

La
da.
s

Ni
bd i ce . Las C

ria
a. Las C a

s Juntas
a ices Qb d a a. L

El

as
i be
S
.E r ez Q bd

Ce
l al

La

al
.
da

erm
Bi l
re

Qb
oa

l eg

la
am p

. El T
es

Qbda. El Billar
Niev

r
da . C . L as
Qb Qbdd
a
1000000

1000000
Qbda
tas
D an
as
L

tos
a.

Pa
Q bd
Q. L a Alon d

s
ra

Lo
L aM

.
da
ina

Qb
Qb
d a. E l
Bill ar

Qb
d a.
ALVARADO
Tr

L
ib

a
un
a

aH o n da
.L
s

E
Jo

CH

a
n Q

bd
Sa

TO
RIO
Qb

d a.
da
.L

Qb
Jo s Qb d a

Juntas
.
S an

ejar
El Mirador Los Sauces

aS
Ce d
igras
ra l
j

. Li

o na
Qb Las T

da.
.
da c Qbda

dora
.

Qbd

Qb
Ca
m po

Qb
a s bd
leg San Jo a. A

da
re Qbda. lta

.E
mira ia
ol o n

lG
aC Museo Veredal Juntas

a llo
j
995000

995000
.L
c

a
da

ris
Qb

on

it a
lda

S
e ra

in
La
sm

Ch
.
E

da
La
t a

Qb
Q da.
rie

La
bda Qb
lo

.A

a.
G

g ua b o Qb Q

bd
da.
La

Qb
os a
San Juan de la China
La
.
da

da
Iguaima Ve


(

Qb
n it

RIO la
Qb

. Sa

re g
j da
a

LA .

ed
La
c C

nP
HIN

p
Qb Qbda A E s tr Qbd

edr

La
da . El A d el a . Na
. Ca Qbda. El Alisal li Qb taim

a.
la

o
m sal ita
ino
Al

ul
eg

Az
re Qb Qb
da d a. L b da Qb

ro
. El . P a lm e r a

or
Sile a Sie da
r ra s ta

M
nci Qbd
o Q bda. Nata i ma

a.
a. San

d
el l

. Lo

Qb d
i
Ju

av

Qb
an
Qb d a. B NA

sA
a

a
est

. Lo
lo r al

I
Qbda. Caimito

CH

gu a
l at a
F rum
La

s Mi
a

Villa Restrepo
da. Gu

LA

ca
P
an a. O
Qb .

t es
La
u da Qb Q

Toche

c os
nJ Qb da

RI
a . d

d
La
.S

Qb

b
da C hu
le z

a.
Qb Q ma nza mb e nc

LEYENDA

Li
bd P al Go a i al

c
a. Q b da . L a da.
Qb


(

H

RIO T
la Q
o j as r el


(

C H IN
anch E st RIO LA A

Qb
a a
bd a. L

bd
Q Qb

da
OC H

a
PIco de Oro
d a.

Ca y
c Q

.C

.
s
El bda

La
Q bda.

o
A . Ca

M
da.

a re
ntar r ana

ina
Qb
Patrimonio material

m
Pastales

La F

e Qb
j

Qb d
.C
c

lo r

a. E l
da
al i

id a
fo
r

Qbda. La Aguad
Ta m
Planta el Escobal
990000

990000
an

nia
Ju Qbd
Qbd a. Sa n
LL O

Flor i da

bo
a . Sa
La nB
Q b d a. erna
CO E

rdo

Qbda. Santa Luca


Aeropuerto cono
RIO

RI O CO
t
re

(

a
c
Se
San Bernardo

El
.
da

M BE
Qb
Qb


(

Reubicacion de vivienda

Qb
d a.

da
IM

.
Ho
Llanitos

Cr
A
ame

nd

i st a
Q d a. L

a
b

Qb
Disposicion Residuos

l in
Q
da

d
a

a.

Qb
ra
l .

Z
b
Ch

.L
ba

an
Ho


em
Am

aC
m nd a

ja
y
n Ca b b Q bda. L

u
aC
ra z hu m
Co
Aislamiento Disposicion Residuos

e
re

Q b da
ba

a.
da.

Qbd
Qb Q bd a
.L
aC


(

um

rea prioritaria para la conservacin Cuenca del rio Combeima

Qb
da
te

li

bre

.S
en

ca
ua

ant
Ag Q
da . bda

a Ro
. El

rea prioritaria para la conservacin Cuenca del rio Ccora


l
zu f ra
Qb

Qb

sa
.A

To

(

d a.

me
b da

ic to ria

sa
rea prioritaria para la conservacin Cuenca del rio Toche
Sec a

a. V

l
Q

Chucuni
Q bd an ja r re
s
Q bd a Q b da. aM

Cay
M o re .L

y un sector alto Cuenca del rio Coello


. P au j il

Qb
na da
Qb

l it o
H elena

d a.
Qbda. La

ipa
tas

eo

Qb
La
A L VAR

d a.
Mirador de La Mina

s
Qb da. Ch
RI O

Calam
ap a
o AD

Pa
O
j O

C
AD
Distrito de Manejo Integrado

ne
ra

(

av
c R

las

co
985000

985000
VA

Qbda.
Qb da .L
L

Qbda.
IO A
(

R

Oband
Casa Jorge Isaacs

Tapias
c
(
j ces
Distrito de conservacin de Suelos

Qb d a
C au

o
Q bda. L o s

ra
Jardn Botnico San Jorge

a le
j Q bd a. La C

.L
R

(

C
IO an eiba

Qb
c

as
La
(
Zonas de Proteccion
CH

Qb
a

da
IP nc

.
da

na

.
da
Panoptico la

ela

Sa
Qb

a li
Qbda eL ab

.D
O
j gu

nR
s
. La P

(
q

A
rist
a. a

Q
aC
(
a. A
rimav

(

L
Convento de Santa Teresa T

c Am

bd
Qbd

o
era L
(
da.
(j j
(
Q bd

Suelo Urbano
ba

ue
Antigua Electrificadora Laserna
Qb
( b d a . Sa a. M o sa

us(
c Q nR da


ugr

(

e dia L una(
Conservatorio del Tolima RIO CH Tol

a
Qb
oq

(
c I P AL O La M

l
Q bd a. L a

e ra
j u

(
bd a.e
(

da

a le
c
(


(

. Pa


(

Q
La
lmi
Lagunas

.
da
ita

a
RI s

Qb
im
Qbda. La Ar ro
a Mu g

a
enosa

ta
Q bd a. L

Ca
O
(

O
.
Red Electrica ISA

C
da
Qb
Qb

(

(

Qb

M
d a.

CAJAMARCA

da
L o s S apo s u as
u cia

BE

(

.P
Q bda . A g

IM
a lm

A

(

(

ita
(
Tranvia
Qbda. La Es


PIEDRAS
meralda(
a ita jar
((
r Camino Real al Quindo aR Qbda. El Te
leb Qbda. Ambafer
t
(


j an ja r

Qb
u
(


l Te
Sistema de Cable
S
aC
Qb

d a.

(


c a. E

da


(

.L RIO C
Qb Qbd
da
(.E

(

da
(

al
.

lT
Sa


(
Qb Qbda. Sa

ab

OM

lent na
n

ay

eja
o Qb
Pe

(
a.

BE

Gu
ol ( d a. S

r
bd
dr

Via Circunbalar

ca
aV A an

I
Q Qb da. Mi ra
o

M
.L J av ga
ier to s

n
c
d a

(


ol
Qb
RIO C OEL