Vous êtes sur la page 1sur 6

Instapopdracht boeken

1) Voorbereidend werk
- Otje Annie M.G. Schmidt illustrator: Fiep Westendorp
- Otje is een zelfredzaam meisje dat haar hulpeloze vader elke keer weer
weet te redden.
- Korte inhoud:

Otje haar vader, Tos, werkt als kok in hotel De Koperwiek. Op een dag wordt hij
ontslagen, omdat er muizen in een gerecht zaten en Tos last heeft van
woedeaanvallen. Een nieuwe baan kan hij moeilijk krijgen, omdat hij geen
papieren heeft. Deze zijn op het gemeentehuis zoek geraakt.

Na hun vertrek besluiten ze te gaan rondtrekken met de bestelwagen van Tos. Ze


moeten steeds vluchten voor de politie, omdat dit niet mag. De muizen, Susie en
Lodewijk, gaan mee met Otje en Tos. Lodewijk is opzoek naar het land Muzetopia.
Dit is volgens Lodewijk het land zonder muizenvallen en zonder katten.

Als ze moeten vluchten voor de politie helpen de vogels om een nieuw plekje te
vinden waar ze kunnen kamperen. Herman de politiehond helpt ook, hij leidt zijn
baas expres de verkeerde kant op. Otje heeft een goede verstandshouding met
dieren en kan met ze praten. De vogels willen Tos helpen om aan de juiste
papieren te komen. De vogels brengen hem geregeld papieren, maar het zijn niet
de papieren die Tos moet hebben.

Als illegaal werknemer heeft hij het niet makkelijk. Hij wordt uitgebuit en keer
op keer ontslagen. Hij krijgt vaak last van driftbuien. Gelukkig heeft hij Otje, zij
kan er vaak voor zorgen dat zijn driftbui niet uit de hand loopt.

Als Tos werk krijgt op een schip moet Otje bij haar tantes gaan wonen. Ze vindt
het hier niet leuk en als haar vader niet op tijd terugkomt loopt ze weg. De tantes
zetten de muizen in een mandje bij de weg en zo raken de muizen zoek.

Door de vogels komt Otje toch in het bezit van een belangrijk document met
stadsrechten. Deze was de burgemeester kwijt geraakt. Otje zegt dat hij dit
document mag hebben als hij Tos uit de gevangenis vrijlaat. Hij zit daar, omdat
hij een illegale kok is. Dat vindt de burgemeester goed. De burgemeester vraagt
aan Tos waarom hij geen papieren heeft en Tos vertelt dat deze in de gemeente
zoek zijn geraakt. Als dank krijgt Tos nieuwe papieren. Op het einde komt het
hotel de Koperwiek te koop te staan, Tos koopt dit en zo vinden ze eindelijk hun
thuis. Lodewijk en Susie hebben hun eigen muizenfamilie teruggevonden op de
zolder van het hotel.

2) Brainstorm (mindmap)
3) Onderzoeksvragen formuleren

Hoe ziet een hoofdpersonage er meestal uit in een doorsnee verhaal? (jongen
(vaak geassocieerd met succes, ouders die goed verdienen, twee ouders,
moeders met zorgen over kind, vader die gaat werken, papa ravot met kinderen,
mama ruimt rommel op)

STAP A

1. Hoe komt stereotiep gedrag voor binnen families?


- Noem eens drie typische dingen van jouw familie?
- Hoe kan je stereotiep gedrag beschrijven binnen een familie (ouders)?
- Hoe komt het dat er zon typisch beeld van een man of een vrouw
bestaat?
- Moet je altijd een mama en een papa hebben?
o Wat denk je ervan mocht je enkel een mama of een papa
hebben?

2. Kan je een geslacht zomaar koppelen aan een beroep?


a. Welke beroepen zie je bij mannen en welke beroepen zie je bij
vrouwen?
b. Wat is het verschil tussen tussen leerkracht nu en leerkracht
vroeger? (+ andere beroepen, zelf dingen opzoeken op internet en
boeken en beurs over geven)
c. Hoe zien we het contrast tussen vrouwen- en mannenberoepen (film
Daens)
d. Hoe meestal worden beroepen in kinder- en prentenboeken meestal
gellustreerd?
e. Hoe zit het met thuisblijvende papas (nieuwe man)?
f. Kunnen vrouwen ook bedrijven leiden?
g. Kunnen meisjes ook handige beroepen en klusjes uitvoeren?
Techiek opdrachten uitvoeren in klas.

http://www.beroepenhuis.be/sites/default/files/pdf/heldenAanbevelingen_gendern
eutrale_tento.pdf

Film Daens tonen!

3. Jongen of meisje, gelijke rechten?


a. Hoe kan een vrouw opkomen voor haar rechten? (emancipatie)
b. Hoe komen vrouwen op voor hun rechten?
c. Hoe zijn de vrouwenrechten tot stand gekomen?
d. Wie heeft het meest recht volgens jullie, de man of de vrouw?:
koppelen aan culturen.
e. Hoe is het tot stand gekomen dat mannen zich boven de vrouwen
stellen?
Het verschil tussen geslacht en gender is niet altijd gemakkelijk te begrijpen.
Om je wat te helpen, hebben we hieronder de definities uit het woordenboek
geschreven. Het woord geslacht verwijst naar de biologische eigenschappen
die mannen en vrouwen van elkaar onderscheiden.Het woord gender verwijst
naar de rollen, het gedrag, de activiteiten die een maatschappij passend vindt
voor mannen en vrouwen.

BUSJE LATEN KOMEN VOL MET MATERIAAL over gender

Onderzoekje thuis over beroepen mama en papa.

Kies voor cursusmateriaal, voorbeelden, foto's, posters, films,... waarbij vrouwen en mannen
getoond worden in diverse beroepen, dus ook niet-genderstereotiepe.

vb. De les handelt over veiligheidsberoepen zoals de brandweer, civiele bescherming,


ambulance-personeel en politie: welke affiches gebruik je in de klas? Welke personen komen
aan het woord en in welke functie? Tracht hierbij de diversiteit m/v aan bod te laten komen.

Prenten OTJE: beroepen vrouwen en mannen

Maquette: ruimtes: met niveaus tussen verschillende mensen.

Tip: kies er voor om zowel een man als vrouw aan het woord te laten.

vb. een mannelijke en vrouwelijke verpleegkundige

Tip: of laat een man en vrouw aan het woord die samen werken - tracht
genderstereotypen hierbij te doorbreken.

vb. een vrouwelijke directeur en een mannelijke stafmedewerker

Eindtermen Leergebieden:

In het kader van Wereldorintatie ET4: wereldorintatie - maatschappij, bij:

sociaal-economische verschijnselen:

4.1. de leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid


verschillend toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen & verschillend
gewaardeerd worden.

sociaal-culturele verschijnselen:

4.7. de leerlingen kunnen er in hun omgang met leeftijdsgenoten op discrete


wijze rekening mee houden dat niet alle kinderen in hetzelfde type gezin wonen
als zijzelf.
4.8. de leerlingen kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele
groepen verschillende waarden en normen bezitten.

vb. Laat vrouwen en mannen in verschillende beroepen aan bod komen, in zowel
verhalen, spelvormen als beeldmateriaal. Laat ook niet na te vertellen dat het
nog steeds niet altijd even evident is om als man voor zorg te kiezen en om als
vrouw een bedrijf te willen runnen. Hoe zit het bv. met thuisblijvende papa's?

Wat is gender?

o Hoe benvloedt je omgeving je als jongen/meisje? MENS EN


SAMENLEVING

o Wat is het verschil tussen geslacht en gender? MENS EN NATUUR

o Vanaf welke leeftijd herken je de secundaire geslachtsdelen? MENS


EN NATUUR

o In welke landen wordt het aanvaard?

Hoe kan een vrouw opkomen voor haar rechten? (emancipatie)

Wat zijn stereotypen? + voorbeelden

o Hoe zou de omgeving reageren als je als jongen ballet zou doen?
MENS EN MEDEMENS/ SAMENLEVING

Wat is homoseksualiteit?

o Wat is het verschil tussen homo en hetero?

o Hoe werd homoseksualiteit vroeger bekeken? MENS EN TIJD

o Vanaf wanneer werd het aanvaard? MENS EN TIJD


leraar help je kinderen en jongeren met nadenken. Je vertelt hen niet wat ze moeten denken,
maar wel hoe ze dat juist moeten doen. Niemand mag het gevoel krijgen dat zijn of haar mening er
niet toe doet of de verkeerde is. Het is vooral belangrijk dat leerlingen het belang van een eigen
mening, een gefundeerd perspectief en een diepgaande dialoog inzien. Je overweegt best op
voorhand of je als leerkracht je eigen mening verkondigt. Langs de ene kant zou je zo de discussie
op gang kunnen trekken en het goede voorbeeld kunnen geven van hoe je op een beschaafde
manier
je mening kan geven. Langs de andere kant is het belangrijk te beseffen dat kinderen en jongeren
heel beinvloedbaar zijn voor de ideeen van een autoritaire persoon. Denk dus goed na wat je wil
doen en hoever je hierin wil gaan.
Stel samen met je leerlingen een aantal regels op die jullie willen respecteren tijdens
groepsdiscussies.
Als je ze samen opstelt, zullen leerlingen ook sneller geneigd zijn om deze regels te
volgen. Vraag hen tijdens het opstellen ook waarom ze bepaalde dingen belangrijk vinden.
Hebben ze het zelf al meegemaakt dat iemand hen bijvoorbeeld bruut onderbrak? Of voelen ze
zich vaak geremd om iets te zeggen uit schrik uitgelachen te worden? Door persoonlijke ervaringen
aan de regels vast te hangen, wordt voor iedereen snel duidelijk dat deze regels er zijn voor een
reden
en dat ze gevolgd moeten worden.
Benadruk het feit dat er tijdens dergelijke discussies geen sluitend antwoord is. Daar gaan jullie
ook niet naar op zoek. Over een bepaald onderwerp bestaan vele standpunten en ieders specifieke
achtergrond zorgt voor een andere invulling hiervan. Het gaat om luisteren, onderzoeken, beseffen
en respecteren. Niet om weten en verkondigen.
Stel ouders op de hoogte van onderwerpen waarover jullie het hebben in de klas. Kinderen
en jongeren komen niet naar school zonder bagage van thuis. Iedereen krijgt meningen,
vooroordelen en standpunten mee in de opvoeding. Zorg er dus voor dat als er gevoelige themas
aan bod komen, ook ouders hierop voorbereid zijn en er met hun kind over kunnen praten.
In een ideale wereld kunnen leerlingen thuis dan nog napraten over wat ze hebben gehoord.