Vous êtes sur la page 1sur 2

Datum Vak + Beginsituat OD en lesdoelen Korte inhoud Evaluatie

en lesuur Lesonder ie
werp
24/02/17 Extra taal: Vorige week OD: Maakt een De leerlingen maken een brainstorm De leerlingen waren zeer
7e lesuur mijn in ICT kregen onderscheid tussen moe omdat het vrijdag was.
over wat ze allemaal willen doen in de
vakantie + de leerlingen relevante en niet- Toch was deze activiteit hier
vakantie. Vervolgens vertellen ze dit
voorstellin de opdracht relevante informatie. op afgestemd doordat ze hier
op een goede manier aan de
g van om een Past zo min mogelijk bij moesten
zichzelf voorstelling communicatiebevord
klasgroep tijdens een kringgesprek. schrijven.
te maken erende middelen toe Van de andere leerlingen wordt De leerlingen hadden
van zichzelf (luisterdoel bepalen, verwacht dat ze goed luisteren en daarnaast ook niet verwacht
in een ICT- aanwijzingen binnen gericht vragen stellen. dat zij hun werk van in de
document. Er de ICT-les moesten voorstellen.
waren geen communicatiesituatie Zo gaf Ronaldo bijvoorbeeld
richtlijnen gebruiken, zich In de computerles van vorige week aan dat hij beter zijn best had
naar inhoud, concentreren, vragen maakten de leerlingen een gedaan wanneer hij dit
enkel naar stellen bij voorstelling van zichzelf. Deze wordt geweten had. Ik heb hierop
vormgeving. onduidelijkheid). nu klassikaal besproken. De ingespeeld door te zeggen
Op Articuleert duidelijk. leerlingen stellen zich voor aan de dat ik verwacht dat zij hun
vrijdagmidda Spreekt in een rustig hand van de opdracht die ze maakten. best doen in ICT, en dat ik
g zijn de tempo. niet zomaar iets vraag om te
leerlingen Verwoordt een Differentiatie: bij Quincy & Ronaldo doen. Daarnaast maakte ik
zeer moe gedachtegang ook duidelijk dat zij deze
stel ik gericht vragen om hun zo wat
van een hele logisch. manier van voorstellen aan
uitgebreider te doen vertellen, zij
week in de de hand van hun ICT
maakten namelijk geen uitgebreide
keuken te Lesdoelen: opdracht vaker zullen doen.
werken. Zij Selecteert gericht
voorstelling van zichzelf en Quincy Dit had ik misschien aan het
doen niet informatie over wat vertelt moeizaam. begin van de ICT les vorige
graag men wilt vertellen. week duidelijk kunnen stellen
invuloefenin Spreekt algemeen zodat zij een beter product
gen dan. Nederlands afleverde.
Vertelt op een
samenhangende
manier.
Luistert gericht naar
anderen.

Centres d'intérêt liés