Vous êtes sur la page 1sur 2

Datum Vak + Beginsituat OD en lesdoelen Korte inhoud Evaluatie

en lesuur Lesonder ie
werp
21/02/17 Extra taal: De leerlingen OD: Maakt een Via de 5 Ws (wat, wie, waar, waarom, Deze les verliep beter dan ik
4e lesuur mijn hebben het onderscheid tussen verwacht had. Ik had aan het
wanneer) schrijven de leerlingen n
weekend moeilijk om relevante en niet- begin van de les namelijk
ervaring uit hun weekend op.
gericht te relevante informatie. gezegd dat dit niet zo maar
Vervolgens vertellen ze deze tijdens
vertellen Past een kringgesprek was, maar
over n communicatiebevord
een kringgesprek aan elkaar. Hierbij dat hun luistervaardigheden
iets. Zij zijn erende middelen toe wordt er gelet op het verzorgen van hier ook beoordeeld werden.
vaak (luisterdoel bepalen, hun taalgebruik. Daarnaast wordt er Dit zorgde ervoor dat de klas
geneigd om aanwijzingen binnen de aandacht gelegd op het luisteren zeer goed meewerkte en dat
hier de naar elkaar en het gericht vragen ze echt luisterden naar
verschillende communicatiesituatie stellen. elkaar. Charlotte had het in
situaties bij gebruiken, zich het begin wel wat moeilijk
Differentiatie: opletten dat de
te betrekken. concentreren, vragen omdat iedereen naar haar
groep ook naar Chelsey en
Daarnaast stellen bij keek wanneer ze aan het
naar Sean luistert en de
verloopt het onduidelijkheid). woord was. Ze draaide eerst
groep hier op wijzen.
luisteren Articuleert duidelijk. haar stoel om, en ik zei dat
naar elkaar Spreekt in een rustig dit ok was als ze het liever
en het tempo. zo deed. Vervolgens draaide
respect Verwoordt een ze zich uit haar zelf terug
hebben voor gedachtegang naar de groep omdat het
elkaar logisch. niet beleefd was. Het feit dat
wanneer Charlotte hier getoond heeft
iemand aan Lesdoelen: dat ze zichzelf kan
het woord is Selecteert gericht corrigeren, en dat ze wel op
ook zeer informatie over wat de hoogte is van wat beleefd
moeilijk. men wilt vertellen. is en wat niet, neem ik mee
Bouwt zijn vertelling in mijn beginsituatie-analyse.
op, op basis van het Ik zou bij deze ook gebruik
5W-model. kunnen maken van een
Spreekt algemeen praatstok om nog duidelijker
Nederlands aan te tonen naar wie er
Vertelt op een geluisterd moet worden.
samenhangende
manier.
Luistert gericht naar
anderen.