Vous êtes sur la page 1sur 2

Datum Vak + Beginsituat OD en lesdoelen Korte inhoud Evaluatie

en lesuur Lesonder ie
werp
17/02/17 Sova: De leerlingen OD: Via een brainstorm denken de Deze les was naar mijn
4e lesuur zelfkennis protesteren Bij hinderlijke emoties leerlingen na over wat een goede mening zeer essentieel voor
erg tegen de in bedreigende groep is en wat een goede leerkracht de leerlingen en voor mij als
verandering situaties gebruikt de is. Ze staan stil bij wat hen tot rust leerkracht. De leerlingen
in leerling passend vonden deze lesinhoud ook
brengt. Via een talentenlijst worden ze
leerkrachten. hanteringsgedrag. zeer interessant waardoor ze
gestimuleerd om over hun talenten na
De klassfeer De leerling zoekt zelf betrokken waren bij de
te denken en situaties te omschrijven
zit niet goed, de zin van een werkbundel. Ik merkte wel
zowel naar opdracht.
waarin ze deze talenten kunnen dat het niet mogelijk was om
mij als inzetten. Via een gevoelsthermometer hier klassikaal mee te
leerkracht Lesdoelen: denken ze na wat ze nodig hebben bij werken. Ze gingen liever
toe als naar bepaalde gevoelens. zelfstandig aan de slag en
de leerlingen Vormen een mening vulde gretig de vragen in de
onderling. over eigenschappen bundel in. Ik vind het jammer
van een goede dat het door het klasklimaat
klasgroep. niet gelukt is om bij deze
Vormen een mening zaken klassikaal stil te staan.
over de Hiervoor heeft de klas nog
eigenschappen van iets meer tijd nodig denk ik.
een goede leerkracht. Ik ben wel blij dat ze de
Benoemen hun 5 bundel zo goed ingevuld
kerntalenten. hebben, door deze informatie
Beschrijven situaties kan ik mij namelijk beter af
waarin ze hun stemmen op hun talenten en
talenten kunnen op wat zij een goede groep
gebruiken. en een goede leerkracht
Kunnen benoemen vinden.
wat hen tot rust doet
komen.
Kunnen beschrijven
wat ze kunnen doen
bij verschillende
emoties.