Vous êtes sur la page 1sur 1

Abenduko hilaren

Herrikoia

5 F

7

l .
j. k l . =l
F C C
b
& 8 _e j. k
L============================== l e j
. k
j
. k
A-ben- du-ko hi- la - ren ho-gei- ta lau- e - an

j. k . . k =l
F Gm C Gm

C
b
j. k l
L==============================
& _e l e j j. k l _ . _j
Je- sus gu- re ja- be - - a ja- io da gau- e- an.

. . .
b e J . K j
C7
k
J
.

J
.
F

e K


K
& l
L============================== l l =l

Bb
Gu i- pin- tze- a- ga - - tik i- za- te ho- be- an,

b
J
.
J .
K
J

E
F

J .
K J .
F

C7
e KK

. j

L==============================
& l l l =
bi- ho- tzak zu- zen- du - ta ze- ru- ra bi- de- an.

1 3
Abenduko hilaren Jaungoikoa
hogeita lauean mundura
Jesus gure jabea gizon eginikan,
jaio da gauean. horra nola jaio dan
Gu ipintzeagatik Mariagandikan.
izate hobean, Batere galdu gabe
bihotzak zuzenduta garbitasunikan,
zerura bidean. beste ama bat ez da
horrelakorikan.

2 4
Jaungoikoa estalpe Amari Jose eman
zokoan jaio zen, zitzaion senartzat,
astoa ta idia Jesusek izan zitzan
arnasaz berotzen. biak gurasotzat,
Zeru lurren jabea Hemen bizi geranak
zaigu lurreratzen, hartu behar ontzat,
gu guziongatikan mesede haundirako
honela humiltzen. dira guztiontzat.

5
Nork pentsatu zezakeen
Jesus haur apala
gizona salbatzera
etorriko zela?
Bizi gaitezen bera
maitatutzen dala,
gu zeru ederrera
eraman gaitzala.