Vous êtes sur la page 1sur 1

Erregeak datoz

Herrikoia
## 6 j
D A Bm A D

& 8
.
j
j
j l

.
.
L================================l


j
l . =l

E- rre- ge- ak da- toz pre- saz Be- le- na,

##
j
j . . . j j
A Bm A D
.

L================================
& l l
j
j l

=l
j
j

guk bi- la de- za- gun ahal dan lehe- ne- na. A- te txo-

## j . j j J . J J
G G D GJ


j


L================================
l
j
l
J
& l =l
ko- an oi- lar bi, ba- tak bes- te- a di- ru- di, e- txe hon-

## j j J J
B7
J
D A D A D D A
Jj

j

j

l

j
j
j

L================================
&
l j l
j =l
ta- ko e- txe- koan- dre- ak A- ma Bir- ji- na di- ru- di A- ma Bir- ji-

## D J JA
. J

J


J J J J l J
D A D A D
l
L================================
& J j j
j l . =

na, A- ma Bir- ji- na, zu ze- ra ze- ru- ko e- rre- gi- na.

Erregeak datoz presaz Belena,


Guk bila dezagun, ahal dan
lehenena

1 2
Ate txokoan oilar bi, Atean eder epelez
batak bestea dirudi, atal burua zilarrez,
etxe hontako nagusi jauna, esan bezaigu
etxekoandreak hasiko geran ala ez.
Ama Birjina dirudi. Nagusi jauna,
Ama Birjina, nagusi jauna,
Ama Birjina, gabon emanaz gatoz
zu zera zeruko erregina. zugana.
Erregeak datoz... Erregeak datoz...

3
Eguberrien bezpera,
beti honela ez gera,
hori inolaz galdu ez dedin,
etorri gera eskera.
Galdu ez dedin,
galdu ez dedin,
txanpon eske gatoz zure etxera.
Erregeak datoz...