Vous êtes sur la page 1sur 1

Haur txiki eder Herrikoia

## 2 j
j l J J J J =l
D G D G A
4
l
j
j

jL============================== l
j

k
k
& j
F#m
Haur txi- ki e- der po- lit bat, ja- io zai- gu gaur gu-

## k
k
D A D A D

j

. l
jj
k


k

l j


j =l
j
L==============================
& j
j
j j
l j
re- tzat; las- ter- ka go- a- zen ha- rat, nork lehe- na- go_i - kus- te-

## A U
j j j
D G D A D

j
l j l
L==============================
& l j
j j
l =
ra. Je- sus, Ma- ri- a e- ta deun Jo- se.

1 3
Haur txiki eder polit bat, Gloria goian Jaunari,
jaio zaigu gaur guretzat; gloria Jesus Haurrari,
lasterka goazen harat, lurrean kristau onari
nork lehenago ikustera. zorion ta pakea.
Jesus, Maria eta deun Jesus, Maria eta deun
Jose. Jose.

2 4
Gau erdian agertu da, Belengo estalpean
aingeru talde handia sartu nahi genuenean,
ozen abesten dutela: ateak jo genituen
"Gora goian Jainkoa". hamabiak aldean
Jesus, Maria eta deun Jesus, Maria eta deun
Jose. Jose.