Vous êtes sur la page 1sur 1

Oi, Betleem!

68 j j J J
j
F C F C F Dm C
b
jj


J

l j j
j

l .
L================================
& j l l
Oi, Bet- le- em! Ha- la e- gun zu- re lo- ri - ak, oi, Bet- le-

J n J . J J J
F C G C
b
j

j

j
=l
&
L================================
{ l l

Bb
em! On- gi bai- tu diz- ti - ra- tzen zu- gan- dik

J J . J
F F C Gm
bL================================
l


j


J


j
l j
j
j =l
j
&
hel- du den - ar- gi- - ak be- te- tzen di- tu baz- ter guz-

j
J
C F C F
b
& . _j j

j

L================================

j
l

l =
ti - ak. Oi, Bet- le- em! Oi, Bet- - le- em!

1 3
Oi, Betleem! Artzainekin
Hala egun zure loriak, heldu naiz zugana lehiaz,
Oi, Betleem! artzainekin.
Ongi baitu diztiratzen Hek bezala nahiz egin
zugandik heldu den adoratzen zaitut, Mesias,
argiak eta maite bihotz guziaz.
betetzeitu bazter guztiak. Artzainekin, artzainekin.
Oi, Betleem! Oi, Betleem!
4
2 Ez dut deusik,
Zer ohore! o, Jesus, zuri eskaintzeko,
Hala baitzara goratua! ez dut deusik,
Zer ohore! bihotz hobendun bat baizik,
Zer garaia! Zer fabore! eskerren zuri bihurtzeko,
Zeruaz zare hautatua, hainbat emaitzen
Jesusen zare sorlekua. pagatzeko.
Zer ohore! Zer ohore! Ez dut deusik, ez dut
deusik.