Vous êtes sur la page 1sur 1

Olentzero buru handia

Herrikoia
6
C

F

8j
j


j


j
j


j


jj
L=================================
& l
j l
j l =l
j
O- len- tze- ro bu- ru han- di- a en- ten- di- men- tuz jan- tzi-

G j

Dm G
& . j
j
j
l jj

L=================================

j
l

jj


j
l =l

j
j
j
a, bart a- rra- tse- an e- dan o- men du ha- mar a- rroa- ko zaha- gi-

C C
J
G C

G

& _ . { _ j l
L=================================
j
l _ . j
j

j

l

j
j
j =l
j
a. Ai, ur- de tri- pa han- di- a! Tra- la- ra- la la, tra- la- ra-

J
j l . J
C G C Dm G C

_ j

l _ . j
L=================================
& j l j
j l
j

j =
la la. Ai, ur- de tri- pa han- di- a! sa - gar us - te - lez be - te - a.

Olentzero, buru haundia


entendimentuz jantzia,
bart arratsean edan omen du
hamar arruako zahagia.
Ai, urde, tripa haundia,
tralara-lala, tralara-lala.
Ai, urde tripa haundia, sagar
ustelez betea.