Vous êtes sur la page 1sur 1

Rola prawa naturalnego na paszczyznie midzynarodowej w ujciu Carla Schmitta

Prawo naturalne jest zakorzenione w rozumie, jednak ostatecznie to wadza decyduje


co jest rozumne a co nie, a wic co moe sta si racj w orzekaniu, tym samym prawo natu
ralne nie jest skutecznym narzdziem krytyki wadzy. O rnych modelach racjonalno ci - Fo
ucault