Vous êtes sur la page 1sur 2

Fadlan Azrialsyah

X IPA 1

Asal-Usul Nami Darangdan

Parantos kacarioskeun kapungkurna di hiji lembur aya hiji


peperangan anu nyayogikeun hiji intrik sareng dilema dina
kahirupan, nyaeta perkawis cinta. Kacarioskeun yen aya dua
pameget anu resep ka hiji istri. Pameget dua eta teh
kacarioskeun mah saurang raja, teras istri eta teh nyaeta hiji
puteri dina hiji karajaan. Singkat carita, dua pameget eta teh
mangributkeun saha anu bisa menangkeun istri eta nu sakitu
geulis na. Kajadian we dina hiji waktos nu te disangki-sangki si
dua pameget eta teh papendak teras geulut marebutkeun istri
eta. Dina waktos nu sanes pas aya hiji pameget nu bade
nyampeurkeun istri eta kaleresan nuju dangdan teras rewas ku
margi bade disampeurkeun ku pameget ta. Bakating riweuh na
hayang kabur ti udagan pameget eta nepi ka dangdanan na teh
mancawura te puguh, marurag we di hiji tempat nu ayeuna ka
uninga na disebat Darangdan.
Dumasar kana carita anu di luhur eta hiji tempat katelah
darangdan kumargi aya jalmi anu gurung gusuh dina
dangdana. Darangdan teh ayenamah katelahna salah sahiji
kacamatan tina tujuh belas kacamatan anu aya di kabupaten
Purwakarta. Alhamdulillah dina kahirupan nana mah kecamatan
Darangdan teh tiasa kasebat asri keneh, ari legana wilayah
darangdan kirang langkung 6.751 desa anu aya di kacamatan
darangdan teh aya 15 desa nyaeta Darangdan, Nangewer,
Pasirangin, Neglasari, Linggasari, Sawit, Sirnamanah, Depok,
Legoksari, Mekarsari, Gununghejo, Sadarkarya, Linggamukti,
Cilingga, sareng Nagrak.