Vous êtes sur la page 1sur 1

Cantiga de Santa Mara Alfonso X El Sabio (sec.

XIII)

#c

Soprano &
#c San - ta Ma-r - a, Stel - la do d - a,
mos - tra -nos v - a per a -Deu et nos gu - a
Mezzo soprano &
#c
Contralto &

#
5

S. &

#
San - ta Ma -r - a, Stel - la do d - a, mos -tra -nos v - a per a -Deu et nos gu - a, mos -tra -nos v - a per

M.S. &
#
San - ta Ma -r - a, Stel - la do d - a, mos -tra -nos v - a per a -Deu et nos gu - a, mos -tra -nos v - a per

C. &


San - ta Ma -r - a, Stel - la do d - a, mos -tra -nos v - a per a -Deu et nos gu - a, mos -tra -nos v - a per

#
10 FINE

S. &

#
a -Deu et nos gu - a. Ca - ber fa - ce los e - rra - dos que per - der fo -ran per pe - ca - dos

M.S. &
w w w

a -Deu et nos gu - a. San - ta Ma - r - - a,
#
C. & w w
a -Deu et nos gu - a.
w
#
San - ta Ma - r - - a,
15

3

S. &

#deen -ten - der de que muy cul -pa - dos son e per te fo -ran per -do - a - dos.

& w w

M.S.

Ma - - r - a San - ta Ma - r - a.
#
C. & w
w
#
Ma - - r - a San - ta Ma - r - a.

&
20 Da Capo al FINE

S.

#
&
San - ta Ma - r - a, Stel - la do d - a, mos - tra -nos v - a per a - Deu et nos gu - a.


M.S.
#
&
San - ta Ma - r - a, San - ta Ma - r - a, San - ta Ma - r - a, Ma - r - a.


C.

Centres d'intérêt liés