Vous êtes sur la page 1sur 3

Belastingdienst

Curaao, 25 maart 2013Beste heer Rietman en mevrouw Helsloot,

Naar aanleiding van ons open gesprek op 6 maart, stuur ik u hierbij mijn
situatieschets en bijbehorende vragen. Aangezien mijn situatie nogal
uitzonderlijk is, is het tot nu toe lastig geweest om antwoord te krijgen m.b.t.
mijn fiscale vragen. Ik hoop dat u kunt helpen hier duidelijkheid in te scheppen.

Mijn situatie
Ik ben sinds 1992 zelfstandig ondernemer. Ik heb nog nooit voor een baas
gewerkt, nog nooit een uitkering gehad en heb altijd mijn eigen weg gezocht. Ik
reis veel (ben in meer dan 100 landen geweest) en verdien mijn geld met het
geven van lezingen en workshops (zie www.estherjacobs.info) over de hele
wereld. Hoewel ik de laatste jaren ca 8 maanden per jaar op verschillende
plekken in het buitenland verblijf, heb ik Nederland altijd als mijn basis gezien.
Ik heb een koophuis in Amstelveen, waarvan ik de hypotheekrente mag
aftrekken. Mijn eenmanszaak staat in NL geregistreerd, ik reken btw over mijn
facturen (diensten geleverd binnen Europa), betaal belasting, heb een
Nederlandse zorgverzekering etc.

GBA
Onlangs is de gemeente Amstelveen een adresonderzoek gestart, waarbij hun
conclusie was dat ik minder dan 4 maanden per jaar in mijn huis overnacht,
waardoor ik volgens hen niet in de GBA ingeschreven mag staan. Ik heb bezwaar
ingediend, omdat mijn huis in Amstelveen mijn enige vaste woon- en
verblijfplaats is. Dat bezwaar loopt nog. Mijn zaak wordt gezien als een
voorbeeld case van de nieuwe generatie ZZPers. Er zijn kamervragen over
gesteld, de burgermeester heeft een brief geschreven, de media hebben er veel
aandacht aan besteed: Als je een eigen koophuis hebt, netjes belasting betaalt,
maar minder dan 4 maanden per jaar in dat huis slaapt/in NL bent, heb je dan
recht op GBA inschrijving?
Natuurlijk kleven er ook fiscale consequenties aan de uitschrijving uit de GBA,
(Minister Plasterk zegt: GBA is leidend voor o.a. belastingbetaling) maar
niemand kon me daar een eenduidig antwoord op geven.

Wereldburger
Het conflict met de gemeente heeft me aan het denken gezet: in feite ben ik een
wereldburger, die overal woont en werkt. Mijn inschrijving en belastingstatus in
Nederland waren eigenlijk meer uit gewoonte en gemak. Nu de gemeente dat
heel moeilijk maakt, overweeg ik om mij helemaal uit Nederland uit te schrijven.
Mijn situatie vanaf begin 2012: Ik ben ca. 3 a 4 maanden per jaar in Nederland
(in periodes van 1 6 weken), ben in plukjes van enkele weken zon 3 a 4
maanden per jaar op Curaao, Bonaire en St Maarten, ca 6 weken per jaar in de
USA, ca 3 a 4 weken in Oostenrijk. Verder zeil ca 2 maanden per jaar door de
Cariben en breng de rest van de tijd in wisselende andere landen door. Ik heb
een (zeer) oude auto in Nederland en Curaao en de beschikking over een auto in
Miami en Oostenrijk. Ik heb een Nederlands, Curaaos en Amerikaans mobiel
telefoonnummer. Een sportclub en fysiotherapeut op Curaao, familie die ik
regelmatig bezoek in Canada, Miami en San Francisco. Ik volg een Apple cursus
in Miami en organiseer workshops in o.a. Curaao, Oostenrijk en Spanje. Overal
ter wereld heb ik vrienden, die ik opzoek en waar ik kan logeren als ik in de
buurt ben. Kortom: mijn (sociale) leven speelt zich over de hele wereld af.

Fiscale vragen
Graag leg ik u een aantal cases voor met fiscale vragen. Mijn situatie is nogal
ongebruikelijk, maar ik verwacht dat steeds meer mobiele burgers met dit soort
vragen zullen komen. Daarom beschouw ik mezelf als pionier en wil goed
uitzoeken of ik door deze beslissing later geen problemen krijg met de
Nederlandse fiscus.

Vragen over uitschrijven uit Nederland
Als ik de beslissing van de gemeente Amstelveen volg, dan sta ik dus niet langer
ingeschreven in Nederland. Zowel mijn bedrijfsactiviteiten als mijn sociale leven
spelen zich grotendeels in het buitenland af.
Als ik ook mijn eenmanszaak uitschrijf uit Nederland, dan is er volgens
mijn adviseurs geen reden meer om inkomstenbelasting of
omzetbelasting te hoeven betalen in Nederland. Graag check ik dit met u.
Zijn er andere voorwaarden/omstandigheden waar ik rekening mee moet
houden?
Moet ik mijn bedrijfje in een ander land inschrijven, of kan mijn bedrijf
(net als ik) zonder vaste woon-en verblijfplaats functioneren?
Wat als ik als zwerver een buitenlands bedrijf begin en een workshop in
Nederland houd. Moet ik dan BTW rekenen?
Wat als ik me in een ander land laat inschrijven: moet ik dan in NL
(inkomsten)belasting betalen als ik hier opdrachten doe? Is dat
afhankelijk van het feit of ik belasting betaal in dat andere land?
Als ik me uitschrijf uit Nederland, mag ik dan een briefadres aanhouden?
Of wordt dat gezien als een band met Nederland (dus belastingplichtig?)
en moet dat een postadres of RNI registratie zijn?
Moet ik over de waarde van mijn huis (na aftrek van evt
verhuurinkomsten?) wel belasting blijven betalen? Zo ja, hoe en hoeveel?
In 2012 was ik slechts 3,5 maand in NL. Mag ik nu wel/niet mijn
hypotheekrente 2012 aftrekken? Of slechts een deel ervan? Zo ja, welk
deel?
Ik ben al uitgeschreven uit de GBA. Moet ik (naast mijn KvK registratie)
nog andere inschrijvingen veranderen om helemaal uit NL uitgeschreven
te zijn? Omdat het geen emigratie is (ik heb geen vast adres in het
buitenland), moet/kan ik ergens een correspondentieadres melden?

Vragen over lijfrentepolis
In 2000 sloot ik op advies van mijn (ex)accountant een lijfrentepolis af
(beleggingsverzekering bij toendertijd Axa, nu Reaal Verzekeringen, polis nr.
1924010801). Achteraf gezien was dit een dom advies, want mijn inkomen is
altijd laag geweest en mijn doel was om dat ook laag te houden. Ik zou in feite
dus nooit gebruik kunnen maken van de voordelen van een lijfrente polis. Maar
dat wist ik toen niet en ik volgde naef het advies op. Jarenlang betaalde ik
premie voor een (woeker)polis die op dit moment veel minder waard is (ca
20.000) dan de door mij sinds 2000 ingelegde bedragen (ca 38.000).
Deze polis betreft een levensverzekering met lijfrenteclausule. Na jarenlang van
het kastje naar de muur gestuurd te zijn, kwam ik er in 2012 achter dat ik de
premiebetalingen mocht stopzetten, wat ik direct heb gedaan. Ik wil de polis
graag afkopen, omdat ik al jaren een negatief inkomen heb e/o geen voordeel
heb gehad van de aftrek van de betaalde premie. Echter, de maatschappij is in
beginsel verplicht 52% IB in te houden. Bovendien zou ik over de afkoopwaarde
van de polis ook nog een revisieboete van 20% aan de belastingdienst moeten
betalen. Voor zover ik kan beoordelen heb ik niet of nauwelijks fiscaal voordeel
genoten van de betaalde premies. Het zou dan ook oneerlijk zijn als ik over de
volledige afkoopwaarde IB en revisieboete moet betalen. Mijn vraag is dan ook of
u een verklaring wilt verstrekken, waaruit blijkt of betaalde premies wel of niet
in mindering zijn gebracht van mijn belastbare inkomen. Op basis daarvan kan
Reaal dan het resterende bedrag uitkeren. Zou u ook rekening willen houden met
het feit dat mijn (vorige) accountant betaalde premies wel als aftrekpost heeft
opgevoerd, maar dat mijn belastbare inkomen al negatief was en ik dus geen
voordeel heb genoten? Omdat ik a) geen voordeel heb gehad van aftrek van de
betaalde premies, b) enorm het schip in ben gegaan met de woekerpolis, zou ik
het onterecht vinden als ik ook nog 20% revisierente (=boete) moet betalen voor
het afkopen van de polis. Is hier iets aan te doen?
Zou het feit dat ik mij uit Nederland laat uitschrijven nieuwe
mogelijkheden openen voor afkoping van de polis zonder IB of
revisierente?

Mocht u aanvullende informatie nodig hebben om bovenstaande vragen te
kunnen beantwoorden, laat me aub weten. Ik ben altijd goed te bereiken op
info@estherjacobs.info.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en reactie op mijn vragen.

Met vriendelijke groet,Esther Jacobs
www.estherjacobs.info