Vous êtes sur la page 1sur 146

(

(

Народна

библиотека

СР

Србије

ШЕМАТИЗМОМ

І^ЬЬАДЕСТВА СРБИЈЕ

ЗА ГОДИНУ > У БЕОГРАДУ, ПЗДАЊЕ и ШТАМПА ДРЖАВНЕ ШТАМПАРИ.1Е. Цена 6 гр. чар.
ЗА ГОДИНУ
>
У БЕОГРАДУ,
ПЗДАЊЕ и
ШТАМПА ДРЖАВНЕ
ШТАМПАРИ.1Е.
Цена 6
гр. чар.
КАЛЕНДАР Ш ЕМ АТИЗМ ОМ ЬуЬЬА^ЕСТВА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ ИЗДАЊЕ 1 8 7 4 . У

КАЛЕНДАР

Ш ЕМ АТИЗМ ОМ

ЬуЬЬА^ЕСТВА СРБИЈЕ

ЗА ГОДИНУ

ИЗДАЊЕ

1 8 7 4 . У БЕОГРАДУ, II ШТАМПА ДРЖЛВНЕ 1ПТАМИАРНЈЕ.
1 8
7
4 .
У БЕОГРАДУ,
II ШТАМПА ДРЖЛВНЕ
1ПТАМИАРНЈЕ.
 

ГОДИНЕ

ЗНАТНИХ

ДОГАЂАЈА.

 

Од

иостања света

по рачуну неточно цркве нма година

.

.

.

7382

п

п

н

п

11

западне

.

.

.

5823

5635

„ потопа

5126

„рођења

Х р и с т о в а

1874

како се у Срему виноград почео с а д и т и

 

1598

„ еџре или бежааа Мухамедова, од кога времена Турди броје год.

1291

како

су Срои дошли у данашње

своје з е м љ е ............................1237

 

„ како су се Срби п о к р сти л и

 

1016

како

су се разделиле

цркве

(неточна и западна)

....

 

820

како

је

нзмишљена х а р т н ј а

501

„ како је измншљен б а р у т

 

493

како

485

како је измишљено штамиање к њ н г а .............................

.

како

како

су Турци узели Ц ари гр а д .......................•

се нашла

Америка

.

. .........................................................

.

.

.

„ почетна

„ почетка

новога

календари

434

421

382

лутеранског закона

. . •

 

357

................................................................

292

како

се

у Европп дуван почео

садити

283

„ како се 36.000 породпца српских преселило у аустријске земље

 

184

 

П А С Х А Л И

Ј А.

Круг сунца ове

1874.

годнне

18

Спасов-дан 9. Маја.

Круг

м е с е ц а

10

Св. Тројица 19. Маја.

Пасхално с л о в о ............................И. Неде.ьно ч и с л о .............................а.

Петрове покладе 26. Маја. Петрова поста 4 недеље и 5 дана.

Месојеђе

5 недеља

н

6

дана.

Петров дан у Суботу.

Месне покладе 3. Фебруара.

 

Велика 1'оспођа у Четвртак.

Беле покладе

10. Фебруара.

БожпЬне покладе 14. Новембра.

Ускрс 31. Марта.

БожиЬ и ново лето у Среду.

ДРЖАВНЕ

СВЕТКОВИНЕ.

Књажество Србија свенародно слави:

10. Август као дан рођеаа Св. Књаза МИЛАНА М. ОБРЕНОВИЂА IV. Цвети као дан, кад је кааз Милош устао на Турке.

Св. Првозвапог Андрију као патрона Србпје, и што су на тај дан

годнне

1830. проглашена народна права.

има 31 дан. Нови 13 Иларије 14 Феликс 15 Анастаснја 16 Марцел 17 Антон ! Дани

има 31 дан.

 

Нови

13

Иларије

14

Феликс

15

Анастаснја

16

Марцел

17

Антон

! Дани

 

Стари

 

1

(Обрез.

Господ.

С

2

Сидвестар папа р.

ч

1

3

Малахије и Г.

 

II

4

Сабор 79 ап.

с.

1

5

Теонем. и Теон.

II.

6

Вогојавл. 1 шлгглј

II.

7 Јован крститед.

8

в.

Георгије и Емпд.

с.

9

ч.

II. 11

Теодоспје прей.

 

с.

12

Татијана муч.

у

нед. но просвешт. Ев.

ІТ. 13 Ермил и Страт.

3

п.

14 Свети

Сава

У нед. просвешт. Ев. од Матеја зач.

 

б.

18 ііше пс у с оно

19 Пришка

20

Фаб. и Себ.

Агнеза

Подијевкт муч. 21

10 Грнгорпје Еп. Нис. 22 Винценц

23 Заруч. Богор. 24 Тимотије

од Мат

зач.

8.

25 Обр. Павла

26 Поликарп

в. 15 Павле Тивејски

с. 16

п. ч. 18 17

с. 19

Вериге с.а. Петра Антоније вел. Атан. Кир. и Макс. Макарије егшіт.

27 Јован злах. 28 Марин Раб. 29 Фран.0

30

31

Мартина дев. Преи с. Мар.

У нед. Мнтар и Фарпс. Ев.

ІГ 20' Јевтимије вед. (9) II. 21 Максим псп.

В.

22і Тимот. п Аиаст.

с. 23 Кдиментије сим. ч. 24; Ксенпја Римљанка

и. 25

с. 26

Григорије бог.

ЕсеноФОнт иреп.

,

од Луке зач. 89.

1 Фебруар

2 Сретење

3

Влах. ТриФ.

4 Сим. Верой. 5 Агата ден. 6 Доротеја

7

Ромуалд

у

нед. блуднога сина Ев. од Луке зач. 79.

ІГ. 27 Ирен. м. Јов.

зл.

8

Иван иен.

II. 28

Јеврем Сирин. 0 9 Аполонија

 

-

 

Сунце

 
 

излазн:

залазн:

 
 

с.

м.

 

с.

м.

 

].

у

7

41

4

18

5.

7

39

4

21

10

7

34

4

90

15.

7

27

4

33

2о.

..

7

21

4

39

25.

1

7

12

4

48

30.

, 7

5

4

55

 

Мене меееда.

© Нов месец

С.

у

8

 

часова

50 минута

пре подне.

 

3

Прва четврт

13.

у

1

час

 

32

минута

из јутра.

@ Пун месец 20. у 26

 

минута из јутра.

 

С

Иоследња

четврт

28.

у

5

часова 18

минута по подне.

 

в. 29

301

Преи. мош. Игњ.

Зел.

.Іерархи

10 Схоластика

||11

Дезндерије

ч. 31 Кир.

и

Јов.

12 Маркијан

им а 2 8 д а н а .
им а
2 8
д а н а .

Дани

П.

С.

 

Стари

Нови

 

ТрИФун муч.

 

18! Катарина

Сретеве

14ЈВалентин

од

Матеја зач. 106.

Сим. богопр. (м. и.)'

Онисим

Исидор Пил.

 

©

Јулијана

Агатија мученица

Покладе

Вукола ей. смр.

Пеиелпица

Пар.

ей. Лам.

Габиније

 

Теодор страт.

 

Леандро

НиквФор муч.

Елеонора

 

17.

Харал. свм. (б. п.)

Петр. стол.

Влас. Т. ц.

 

3

Маргарита

Мелетије арх. А.

Матија ап.

Симеон мирот.

Валбурга

 

Авксент. прей.

Нестор

Онисим апостол

Александер

ПамФЖЛ муч.

 

Роман

1.

вел.

поста Ев.

од Јов.

зач.

5.

Теодор Тир.

 

Март

Лав папа р.

Петр. Дамјан

Арх. апост.

 

(3

Кунигунда

Лав ен.

кат.

 

Казимир кр.

Тимотпје препд.

 

ТеоФПЛ

 

Мавр, и Талас.

 

Евсеније

 

Тома апост.

2.

вел. поста Ев.

од Марка зач.

7.

Обр.

гл.

св. Лов.

 

Лован

 

Францншка

ПорФир мучен.

 

40 мученика

Прокопије

 

|

Франа рим.

Басилнје пси.

 

Григорије

 

У иед. месоп. Ев.

У нед. сироп. Ев. од Матеја зач.

II,

И.

в.

ч. с.

II.

с

НІЮ

II. 11

B. 12

C. І13

Ч.І14

П.15

С. 16

У нед.

н.

II.

17

18

в. ч. с.

II.

с.

19

20

21

22

23] Поликари свешт.

У нед.

24

И. 25 Тарас, натр. цар.

с. в.

26

27

ч.

28

Сунце

пзлазк:

залази:

 
 

с.

м.

с.

м.

Ь

У

7

2

4

59

5.

6

57

5

3

10.

6

48

5

12

15.

6

40

5

20

20.

6

32

5

28

25.

6

19

5

41

Мене месеца.

©

Нов месец 4.

у

8

часова 4 минута у вече.

3

Прва четврт

11.

у

11

часова

35

ми­

нута

пре подне.

 

3

Пун

месец

19.

у

6 часова

11

мин.

У јутро.

 

Последња четврт 27. у 10 часова 23

минута пре подне.

им а 3 1 д а н . Дани Стари П. 1 Евдокија мѵч. С. 2
 

им а

3 1

д а н .

Дани

Стари

Нови

 

П.

1

Евдокија мѵч.

13 Розина

С.

2 Теодот.

 

14 Матилда

У нед.

3.

вол.

поста Ев. од Марка зач. 37.

п .

3

Конон муч.

15 Лонгин

 

п. в.

4 Ирен. Герасим 16 Хериберт

5 Евтроппје муч.

 

17 Гертруда

 

с.

6 Теодот. Арс.

®

18 Едуард

ч.

7

Басил свш. еп.

X.

19

Ј осиф

п.

8

ТеоФилакт еп.

2 0

Евгеније

 

с.

9 (Младен) 40 муч.

 

21

Бенедпкт

У нед. 4. вел.

поста

Ев.

од Марка

зач.

40.

л 10 Кодрат

муч.

22

Октавија

II. 11

Софрон.

.Тер.

23 Викторин

в. 12

ТеоФ. н Григ.

О)

24

Гавро

с.

13

Никиф. натр. дар.

25 Благовести

ч. 14

Венедикт прей.

26 Кастул муч.

п . 15

Агапије муч.

27 Иван пуст.

с. 16

Савнн муч.

28 Гунтрам

 

У нед. 5. вел. поста

Ев.

од Марка зач.

47.

ЈГ

17 Алексије нр. ч.

б.

29 Цвети

 

П. 18 Кнрил архиеп. Јер.

30 Иван

лест.

В. 19 Хрисан. п Дарије

і 31

Анос

нр.

# •

С.

2 0

Јован нреп.

1

Анрил

ч. 21

Владика Јаков

@

2

Фрава И.

 

п. 22

Василије свешт.

3 Рихард

с. 23 Никон прев.

 

4 Исидор

 

У нед.

цветну Ев.

од

Јов. зач.

41.

н : 24

Цвети

5 Ускрс

п.

25 Благовести

 

6

Ускрсни ион.

в. 26

Сабор ар.

Гавр.

7

Херман

 

с. 27 Матрон муч.

 

8

Дионисије

ч. 28

Иларпје СвсФап. С

9 Димитрије

II. 29

Вл. Марко

10

Језикија

 

с. 30 Јован Лесвич.

 

11

Лео папа

 

У пед.

Пасхе Ев.

од

Лов. зач.

1.

Н .|31| Воскрс. Христ.

12! Јулијана

 
 

Сунце

 
 

излази:

 

залази:

 
 

с.

м.

с.

м.

 

1.

у

6

13

5

47

5.

6

7

5

53

ІО.

6

------- 6 —

15.

5

50

6

ІО

20.

5

43

6

17

25.

5 3 1

6

29

і)ѵ.

п

О

О О

Т1ІГ Мене месеца.

 

© ^

тт Нов месед

6.

у

5

часова 51 минут у

 

ЈУ'1 РУ-

 

0 )

Нрва

четврт 12.

у

11

часова 21 мин.

ноЬу.

 

^

 

,,

 

часова пре подне.

^

Иоследња

четврт

 

28.

у

11

часова

 

ноћу.

 
има 30 дана. Дани Стари Нонн 14 Херманег Тибурт. Никита и ЙАар. 15 Евтихије Ј осиф

има 30 дана.

Дани

 

Стари

 

Нонн

Вс

14

Херманег

Тибурт.

Никита и ЙАар.

 

15

Евтихије

Ј осиф

пр.

пјес.

©

16

Калнст

Агатопод. пренод.

17

Рудодф

Евтихије натр. ц.

 

18

Анолонија

 

У нед.

2. Томину Ев.

од

Лов. зач.

65.

71 Георгије ей. м.

19 Кресценцнја

И.

8, Иродион и Агав.

20

Фаб. и Сег.

13. 9 Евпсихије

 

21

Анзелмо

С. 10 Терентпје муч.

 

22

РаФаило

Ч. 11 Антипа свешм.

3

23

Адалберт

II. 12 Василије, Исак

24

Ђурђев-дан

С. 13'Пр. Васндпј не.

25і Марко ев.

У нед.

3.

Мирон. Ев.

од Марка зач.

69.

 

14

Артемов свјаш.

 

і 26

Клет. н Мар.

И. 15

Арнст. Пуд. н Тр.

27

Перегрин

B.

16 Агапа, Ирена

 

28

Виталис

C.

17 Симеон II.

 

29

Петар муч.

Ч .18

Јоваи Д.

30

Катарпна

П .19

Лов. ветхо-пеш. ©

1

Мај. Ф.

п Ј.

С. 20

Теодор Хрпх. Ан.

2

Атанасије

У нед.

4. разслабл.

Ев.

од

Лов. зач.

14.

 

Јануар, Фауст С.

 

3' Обрет. ч. -(-

Теодор, Витали.

4

Фдоријап

Сава Дэѵріев-дан страт, муч.

5

Пнје \.

папа

6

Лован

Марко апост. и ев.

7

Станислав

Васидије свешм.

 

8

Михаил

Симеон свм. и а. С ; 9

Гргур

У нед.

5.

о

Самар. Ев.

од

Лов. зач.

12.

 

28 Ласон и Сосин.

 

10

Исидор

П.'29 Мнепом чудот.

11

Мамерато

Сунце

нзлазн:

залазп:

 

с.

м.

с.

м.

I.

у

5

21

6 39

5.

5

14

6 46

10.

5

6

6 54

15.

4

58

7

2

20.

4

51

7

9

25.

4

44

■—

7 16

30.

,,

4

36

7 24

Мене месеца.

 

ф

Нов месец

4.

у

2

часа 48 минута но нодне.

3

Прва четврт

11.

у

53 мин.

но подне.

©

Пун

месец

19.

у

4

часа

59

минута

по подне.

0

Последња

четврт

у минута пре подне.

27.

8

часова

2

ц Ц
ц Ц
 

им а

3 1

д а н .

 

Н о в и

113| Сервације

 

14 Спасов-дан

 

15 СоФија

 
 

16 Јован Неп.

од Јов.

зач.

34.

I

1

7

Гргур

 

18 Феликс

 

19 Целестин

 

20 Бернард

 

21 Кон.вел.

22

Јелена

23 Дезидерпје

од Јов.

зач. 56.

 

24 Духови

 

25 Дѵх. понед.

26

Филип Нер.

27 Герман

 

28 Бернард

29

Максим

30 Фердинанд

од

Јов. зач.

27.

 

31 Св. Тројство

 

1 Јун. Никод.

2

Еразмо

3 Кдотилда

4 Врашанчево

5

Роберт

6

Прим и Ф.

од

Мат. зач. 38.

7 Фердинанд

8 Медардо

 

9 Маргарета

 

10

Адолф

11 Варнава

 

12 Пван

Фак.

[Д а н и

С т а р и

С.

1

Јеремија пр.

 

Ч.

2

Атанас. натр. ал.

п.

3 Тимотије муч.

©

с.

4 Пелагија преп. м.

У нед.

6. Слепота Ев.

5

Ирпна муч.

И.

6 Јов. многостр.

 

В.

7

Акакије муч.

С.

8 Јован еванг.

9

Спасов-дан

П.

10

Симон

З ил. ап.

 

С.

11

Кирил п Метод

С

У нед.

7.

св.

отаца Ев.

II

12 ЕпиФан. и Нпкод.

И. 13

Глпкерпја

муч.

В. 14

Исидор и Мак.

 

! С. 15

Пахомнје велики

ч. 16

Теодот и Петар

и. 17

Патр. Е. И. Кор.

с. 18

Талалеја муч.

У пед. 8. нетдесетг.

Ев.

[19

ТТ. 20

21

С. 22

Мих. пр.

ч. 23 Симеон и Ник.

  • 1 п.

24 III.

обр. гл. Прет.

  • 1 с. 25 Глав. Јов.

У нед. 1. свију светнх Ев.

н. 26

Карп, апост. ј

3

п. 27

Тераионт свм.

і В. 28

Никита нрепод.

С.

  • 30 29

Теодосија муч.

  • 1 ч .

Исакије далм. пр.

П. 31 Јермпја

аи.

Сунцѳ

 

излазн:

 

залази:

 

с.

м.

с.

м.

 

1.

у

4

25

7

27

5.

4

19

7

33

10.

4

14

7

38

15.

4

11

7

43

 

20.

4

9

47

25.

4

8

50

30.

4

8

52

1

 

Мене месеца.

 
 

©

Нов месец

3.

у

11

 

часова

 

6

минута

иоћу.

 
 

3

Прва четврт

11.

у

 

4

часа

8

минута

У ЈУТРУ-

 
 

3

Пун

месец

19.

у

 

7

часова

36 мин.

У јутру.

 
 

^

Последаа

четврт

 

26.

у

2

часа 7

минута

 

по

подне.

I

7

има 30 дана. Д а н и С т а р и Н о в и
има
30 дана.
Д а н и
С т а р и
Н о в и

С.!

1 Јустин, Харит.

 

13| Аптун Над.

 

У нед.

2.

Ев.

од Матеја зач.

9.

 

2

Н

и іш ф .

натр.

ц.

@ 14 Васидије

11.

3 Лукидијан муч.

 

15 Витус

В.

4 МитроФан 16 Вено

С.

5

Доротеа

17

А

д о л ф

ч.

6 Висар. и Идар.

 

18 Марина дел.

и.

Г7 і Теодот

свшм.

19 Гервас

с.

8 Теодор Стр.

20 Силверије

У нед.

3.

Ев.

од Матеја заъ.

18.

9

Кир. Тек. М.

3

21

Адојзпје Г.

11. 10

Тимотнје свшмч.

22 Павлин

в. 11 Вартодомпје

 

23 Иван поп.

с. 12 Онуфрије прей.

24

Ивањ-дан

ч. 13 Акпдпна п Ант.

25

Проспера

! в.

14 Једеслје пр.

26 Иван и Павл.

1 с -

15 Вндов-дан, Амос

27 Ладіісдав

 

Р нед.

4.

Ев.

од Матеја

зач.

25.

Ті 10 Тихон чудотв.

 

28

Ирннеј

и. 17 Манунд муч.

@

29 Петар и Пав,

в. 18 Леонтије муч.

30 Павлов-даы

с. 19

Јуда ап.

брат г.

1

Јуди. Отои

ч. 20 Методије свшм.

 

2

Похођ. Бог.

и. 21 Јудијан Таре.

3 Корцолиіе

с. 22

Евсевије свешт.

4

Агеја и Осија

У нед.

5.

Ев.

од Матеја зач.

28.

11 23

Агрипина м у ч .

1

5

гКир. н Мет.

В

24

Пвањ-дан

^

6 Исаија пр.

В. 25

Февронпја муч.

7 Венедикт

С. 26

Давид нрепмч.

8 Једисавета

ч.

27

Самсон прей.

1 9

Лукреци.ја

и

28

Кир и Јован без.

10

11

Амалпја

Ппје I. нала

(ј, 29 1 Петров-дан

 
 

У нед.

6.

Ев.

од Матеја зач.

29.

41

3< ! Сабор 12 апост.

 

12 Хенрих

Сунце

 

излази::

залази:

 
 

с.

м.

с.

м.

 

1.

у

4

7

7

53

5.

4

6

7

54

К).

4

6

7

54

15.

4

7

7

53

20.

4

7

7

53

25.

4

10 —

7

50

30.

4

1 4 —

7

40

 

Мене месеца.

 

©

Нов

месец

2.

у

7

||

часова

42

минута

у јутру.

 

3

Прва четврт

9.

у

 

8

часова

50

мин.

у вече.

 

@

Пун

месец

17.

у

 

7

часова

37

мин.

у вечер.

 

(Г;

Последља

четврт

 

24.

у

6 час.

51

м.

по подне.

 
има 31 дан. Стари Д а н и Н о в и
има
31 дан.
Стари
Д а н и
Н о в и

I II.

В.

С.

і ч . п .

с.

Кузман и Дамјан® 13 Маргарета

1

2 Положен, р. Бог.

3 Јакинт муч.

14

15

Бонавентура

Енрик

4

5

6

Андреје арх. Кр. 16

Атанаснје ар. пр.

Сисој вел. преп.

17

18

Фауст

Алексије

Камиловлад.

У нед.

7.

Ев.

од Матеја зач.

33.

п

7

Тома и Акак. пр.

п . 8Прокопије вел.

! 19

20

Вннко

Илин-дан

в.

9

с. 10

! ч. 11

в. 12

с. 13

Панкратије свм. 3

Леонтпје, Маврпк.

ЕвФИмнја муч.

Прокл. и Илар.

21

22

Данило нр.

Марпја Маг.

23 Анолпнар

24

Кристина

Сабор. арх. Г. 25 Таков

У нед.

св.

отаца Ев.

од Јов.

зач.

56.

н 14 Акпла апост.

26 Ана мати В.

II.

15

в. 16

Кирик

и Јулита

27 Хрнст. Нант.

Атаноген свш. 28 Назарије

с. 17 Марина велком. (9) 29 Марта дев.

ч .

п .

18

19

20

Лакннт п Емнлнјан 30 •Тулита муч.

31

1

Игњатије

Август

У нед.

9.

Ев.

од Матеја зач.

59.

11. 21

Симеон н Јован

II. 22 Марија Магдалена

В.

23 Трофим.н ТеоФ. С

С. 24 Христина муч.

ч. 25 Успеније св. Ане

II. 26 Ермолај свешт.

2

А

3 Стефан

л ф о н с о

4 Доминик

5 Снежна Мар.

6

7

Преображ.

Кајетан

с. 27 Пантел. вм. 8 Киријак

У нед.

10.

Ев.

од Матеја зач.

72.

II

128

П. 29

В. 30

С. 31

Прохор, п Никан.

Калинин муч.

Ангелина десп.

Евдоким

©

9

Роман

10 Даврентнје

11 ! Сузана дев.

12

Клара дев.

Сунце

іізлази:

залази:

 

с.

ы.

с.

м.

1.

4

14

-

7

46

5.

18

-

7

42

10.

23

-

7

37

15.

28

-

7

32

20.

35

-

7

25

25.

41

-

7

19

30.

49

-

7

11

 

Мене месеца.

©

Нов

месец 1.

у

5

часова

17

минута

но подне.

3

Прва

четврт

9.

у

2

часа

21

минут

по подне.

@

Нун месец

17.

у 5

часова 58

минута

по подне.

3

Последња

четврт

23.

у

11

часова

30 минута ноЬу.

©

Нов месец

31. у 4

часа 49 м. у јутру.

Д а н и С т а р и Н о в и
Д а н и
С т а р и
Н о в и

і

Ч.

1

Пропел, ч. крст.

 

31 Иполит

П.

2

Пр. м. Ст. ар.

14

Евсенпје

С.

3

Исакије и пр.

15 Услен. Богор.

У нед.

11.

Ев.

од Матеја зач.

77.

11.

4

Макс, и Јамбдпх

 

16

Рок

П.

5 Евђеније муч.

17 Бертрам

6 Преображенье Хр.

18 Јелена дар.

С.

7 Дометлје пр.

 

19

Лудвнк

ч.

8 Емилијан еписк-З 20 Стефан

II.

9

Матија апостол

 

21

Ивко и Апас.

с

10 Даиро1).Њег. Свет. 22 Тпмотпје

 

нед.

12

Ев.

од Матеја зач.

79.

И

11 Евпл. муч.

 

23 Марцела Д.

п. 12

Фотије н Јалпк.

24 Бартоломије

в. 13 Максим ненов.

25 Лудвик кр.

с. 14

Михеј нроп.

26 Анселмо

ч. 15 Уснен. Богород. ©

2 7

Ј о с и ф

п. 16 Прен. пер. убр. Хр. 28) Августин

с.

17

Мирон и Стр.

 

29 Усек. Јов.

У нед.

13.

Ев.

од

Матеја зач. 87.

18

Флор. Лав.

п С.

 

30 Розалпја

П. 19

Андрпја стр. м.

31 Рајмунд

В. 20

Самуил пророк

1

Септембар

с. 21

Тадија апостол

2 ЈеФрем

ч. 22

Агатоник муч.

С1

3 .Вудмила

п. 23

Иринеј и Луп.

4

Розалија

с. 24 Евтихије свшм.

5 Викентије

 

У нед.

14.

Ев.

од Матеја зач.

89.

н. 25 Тнт апостол

 

6

Захарпја

II. 26

Адријан и Нат.

7 Регина

в. 27

Пимен вел. преп.

8 РОжд. Богор.

с. 28

Мојсеј Мурнн.

9 Горгон

 

29

@ 10 Никола

II. 30

Алек. Јован и Пав. 11 Емнлиіан

с .

31

Пол.

ч. п. Бог.

 

1 2 ј Тавпје

Сунце

излази:

залази:

 
 

с.

м.

с.

м.

1.

4

50

7

7

5.

4

55

7

2

ІО.

5

6

6

54

15.

5

15

6

45

20.

5

24

6

ЗГ,

25.

5

31

6

29

30.

5

38

6

18

Мене месеца.

3

ІІрва

четврт

8.

у

7

часа 42

минута

пре подне.

©

Пун

месец

15.

у

2

часа

18 минута

но подне.

 

Иоследња

четврт

22.

у

5

часова 44

минута у јутру.

 

Нов месец

29.

у

7

часова у вече.

им а 3 0 д а н а . Дани Стари Нови
им а
3 0
д а н а .
Дани
Стари
Нови
 

У нед.

15.

Ев.

од Матеја зач.

92.

1 Симеон столп.

 

13

Име Богор.

14 Крстов-дан

И.

2 Јован постник

В.

3 Ланнћије патр.

15 Никодем

С.

4 Вавил. свшм.

16 Лудмида

ч.

5

Захар, н Елис.

17

Ламберт

[I.

6

Евдоксије

муч.

3

18

Тома архиеп.

с.

7 Созонтије муч.

19 Константин

У нед. пред

воздв. ч. кр. Ев. од Лов. зач. 9.

н.

8

Рожд. Богородице

20 Кандида дев.

11.

9

Ачим н Ана

 

21

Матпје ап.

в. 10 Мннодора муч.

22 Маврикије

с. 11

Теодор преп.

23 Текла

ч. 12

Автоном свшм.

24 Герхард

11.

13

Корнелије сат.

©

25 Клеопа

14 Крстов-дан

26

Лустин

У нед. но воздв. Ев.

од Марка зач. 37.

15

Никита влкм.

 

27

Куз. и Дам.

и. 16 ЕвФПмија влкм.

28 Венцеслав

1 в - 17

СоФија муч.

29

Михаил

с. 18 Евненије преп.

30 Лероним

ч. 19

Трофим н Сав.

1

Октобар

и.

20