Vous êtes sur la page 1sur 13

Wydanie 29, Czerwiec 2010 ISSN 1758-7220 Witamy w Polskiej Strefie

KONKURS
“Fryderyka czas zacząć str.10

Mistrzostwa Świata w
Piłce Nożnej str.11

Shaped by War str.20

str.17, 24 str.5

Polska Ekspertyza www.polishzone.co.uk


Staáe stawki 24/7
301009_178x132_Natrate_PLzone_71Page 1 02/11/2009 17:06:59
Dobra jakoĞü Bez nowej karty SIM

Czerwiec
2010
Wybierz 0845 381 7109 a nastĘpnie numer docelowy
np.: 0048xxxx. ZakoĽcz # i poczekaj
X T R A
na poâĉczenie.
kredhytu
10%
SprawdŬ gdzie & kiedy E owyc ZA DARMO!
C

Polska Polska moŮeszla ndzwoniý d ników


uĪytkow Wieczór
M

C 2p/min Kraj 7p/min DzieĔ 18.00 – 8.00 Weekend


CM
Polska GdaĽsk TAK TAK NIE
TAKo treĞci NIE
M

Polska Katowice TAK


a
lij smsTAK
MY

1 WyĞ 81616 NIE


Y

Polska Kraków TAK a


G n )
CY

A
TAKZONEM TAKstand smsNIE
Czechy
CM

Polska Warszawa
CMY

Sáowacja TAK(koszt £ 5 +
02
97 47NIE
MY

Pozostaâe miasta w Polsce NIE


1p/min 2 0 8 4
K
CY

USA p/min TAK 2


ierz 0NIE numer NIE
2 Wyb ie
Kanada TAK
nastĊpnTAKnp. 0048xTAK xx.
CMY

A8 Media Ltd
a
K
Sâowacja TAK
d ocelowNIE
y
o c j na
zekaNIE
UK Head Office

# i p 1 Mariners Close
Niemcy TAK koĔczNIE
Za NIE St James Court
11. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej
nie.
Victoria Dock
Irlandia Niemcy poá ącze Kingston Upon Hull
East Yorkshire
Będą to pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej

1p/min 1p/min United Kingdom


HU9 1QE
rozegrane na kontynencie afrykańskim. Pierwotnie do
organizacji mistrzostw zgłosiło się pięć krajów: Egipt, Libia,
Maroko, RPA i Tunezja. Tunezja wycofała się, gdy okazało
POLSKA OBSáUGA KLIENTA: 084 4545 3555 www.auracall.com/pzone Tel: +44 (0) 844 5555 480 się, że nie będzie mogła być współgospodarzem razem z
*Disclaimer & T&Cs: BT has stated that 0845 indirect access will be charged but have yet to publish the full list of numbers. Mobile and other providers’ charges may vary. Please always check charges & ensure full bill payer’s permission before Email: mzn@polishzone.co.uk Libią, a Libia została zdyskwalifikowana przez FIFA, gdyż
dialling. BT fair usage policy applies – see BT website for more details. Service powered by Auracall Ltd. Helpline: 084 4545 3555. Web: www.polishzone.co.uk
Skype: polish.zone nie chciała organizować mistrzostw samodzielnie...

Wydawca – A8 Media Ltd.


Zamieszczone informacje są sprawdzone
na dzień druku.Wszystkie prawa 4. Msza Święta w intencji ofiar katastrofy
zastrzeżone. Zawartość magazynu nie
może być kopiowana bez zgody wydawcy 6. Czy potrzebujesz licencji telewizyjnej?
www.auracall.com/pzone Polish Zone
T-TALK
Polska Infolinia: 020 8497 4622 Auracall wspiera: CALLING THE WORLD 8. 8 powodów studiowania w Queensland
*T&Cs: Ask bill payer’s permission. SMS costs £5 + std SMS rate. T-Talk account will be credited with £5. Connection fee varies between 1.5p & 20p. Calls to the 020 number cost standard rate to a landline or may be used as part of bundled
minutes. Text AUTOOFF to 81616 (std SMS rate) to stop auto-top-up when credit is low. Charges apply from the moment of connection. Calls billed per minute. Credit may expire 3 months from your first call. Rates are subject to change without
Partnerzy i Współpracownicy
Podziękowania od Polish Zone dla 8. 10. Konkurs “Fryderyka czas zacząć”
prior notice. This service is provided by Auracall Ltd. Agents required, please call 084 4545 3788. Marzeny Siemplewskiej, Daniela
Billington, Grzegorza Wójcika, City 15. Top 30 Radia Orła
Design, Daniela Lisowskiego,
Nicole Lisowskiej, 16. sport
Rafaela i Fabio De Silva, Journalist,
photographers and other contributors 18. Lekarz sie pomylił, co zrobic?
individually credited.
www.polishzone.co.uk 20. Wystawa “Shaped by War”
10.

The views of the authors and advertisers featured


in Polish Zone are not necessarily the views of
the magazine editors and whilst every effort is

20.
made to ensure the authenticity and ethics of the
advertisers, Polish Zone and its related businesses
cannot be responsible for any dispute that may
arise between its readers and advertisers.
Czerwiec 2010 Czerwiec 2010
Nauczyciele Polskiej Sobo
tn iej Szkoły :

Msza Święta
Anna Szuma – Nauczyciel
języka polskiego dzieci w
(Magister Filologii Pol przedziale wiekowym 5-8
skiej oraz Pedagogiki lat
Pedagogicznej) Og óln ej na Pomorskiej Aka
demii
Zo fia Samoraj – Nauczyciel
języka polskiego dzieci w

w intencji ofiar
lat (Magister Ekonomii przedziale wiekowym od
w Wyższej Szkole Ekonom 9-12
Uniwersytecie w Lipsku) ii w Warszawie oraz Ped
agogiki na
Andze lika Durda – Nauczyciel
ka jezyka polskiego w
(Przygotowanie do egzami grupie wiekowej 13-15
nu GCSE z jezyka polskie
(Studia Wyższe z zakresu go)
Filologii Polskiej na Uniwe
Magdalena Litwin - Nauczy rsytecie Gdańskim)
cielka jezyka polskiego w
W sobotę 17.04.2010 w Mike Hawkins (gubernator (Magister Filologii Polskie grupie wiekowej 15-18
j z Krytyka Literacka na Un
Polskiej Sobotniej Szkole przy Szkoły) wraz z żoną, członkowie Marta Pearson – Nauczyciel iwersytecie Wroclawskim)
ka wpomagajaca w zakresi
St.Mary’s College, o godzinie szkoły, uczniowie oraz liczne (Magister Socjologii na Un e nauki jezyka polskiego,
iwersytecie Jagielonskim
12.00, odprawiona została polskie rodziny. Zaskakujący był wychowawcami. Staramy Bernadette Middleton – w Krakowie)
Msza Święta w intencji ofiar fakt, że tragedia ta dotyczyła nie Nauczyciekal jezyka angiels
Ku czci ofiar katastrofy lotnic- się, aby każdy uczeń oraz do egzaminu IELTS dla mło kiego w zakresie przygotow
tragedii pod Smoleńskiem. Msza tylko nas rodaków, ale i osoby zej pod Smoleńskiem najmłodsi rodzic miał możliwość Kadra Szkoly: Lizzy Evans- nauczycielka
dzieży powyzej 16 roku życ
ia oraz dorosłych.
ania
spotkała się z zainteresowaniem nie związane narodowościowo uczniowie szkoły posadzili swobodnego i wypowiadania jezyka angielskiego dla dzie
Edyta Karda - Nauczyciel ci w przedziale wiekowym
zarówno ze strony naszych z Polską. Podczas mszy dało się języka angielskiego dla 11-14
drzewko magnolii w ogrodzie swoich myśli, dzielenia się Magdalena Laskowska zaawansowanej. (Magister dorosłych w grupie śred
rodaków, jak i społeczności odczuć wyjątkowa atmosferę pamięci na terenie szkoły, które swoimspostrzeżeniami oraz Amerykanistyki i Mass nio
Dyrektor Szkoly języka angielskiego na Un Mediów oraz Licencjat
angielskiej. Nabożenstwo skupienia. Bez względu na po- kwitnąc każdej kolejnej wiosny iwersytecie Lódzkim). w zakresie
pomysłami dotyczącymi (Magister Psychologii na Wydziale Nauk
odprawił ksiądz Peter Corcoran, chodzenie, profesje i wiek wszy- skłoni przechodzących obok do Marta Kunysz – Nauczyciel
oczekiwań edukacyjnych, co Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim) języka angielskiego dla dor
osłych w grupie poczatkując
który sprawuje funkcję kapelana scy zjednoczeni byli we wspól- refleksji. (Magister na Wydziale ej
przyczyni się do wspólnego Pedagogiki oraz Licencjat
w zakresie języka angiels
przy St. Mary’s College. Ze nej modlitwie. Biało-czarne Nowa Polska Szkoła tworzenia idealnego wizerunku Uniwersytecie w Płocku) kiego na
względu na wielojęzyczność portrety ofiar wyświetlane jako przy St.Mary prowadzi swoją Klaudia Lubieniecka Edyta Prajsnar - Nauczyciel
Polskiej Sobotniej Szkoły. ka śpiewu, tańca ludowego
tło znacząco podkreślały powagę Administrator Szkolny (Magister Muzyki na Wy oraz rytmiki
zgromadzonych osób, czytanie dzialalność od stycznia 2010 Nasza polacówka jest w trakcie dziale Wychowania Muzyc
mszy i przypominały o ulotności (Magister Socjologii Na Uniwersytecie znego na Akademii Muzyc
i ewangelia wygłoszone zostały i ma na celu nauczanie języka procesu rejestracji z Polską Ignacego Paderewskiego w
Poznaniu) znej im.
i przemijalności życia. Liturgia Zielonogorskim)
w dwóch językach - polskim i i historii i jezyka polskiego Macierzą Szkolną w Londynie,
angielskim, natomiast pieśni, słowa zawierała myśli oraz py- dzieci w przedziale wiekowym która sprawuje piecze nad
hymny i psalm w naszym tania retoryczne, które człowiek od 5-18 lat, przygotowanie do około setką Polskich Szkół
języku ojczystym. Szczególnego stawia sobie często w obliczu ta- egzaminów GCSE oraz A Level z w Wielkiej Brytanii. Od

< 
charakteru dodała profesjonalna kich smutnych okoliczności. języka polskiego. Ze względu na czasów II Wojny światowej,
oprawa muzyczna przy Msza skonczyła się zapotrzebowanie zgłaszane przez Macierz Polska opiekuje się
<â$0 /6., 7Î:
6 2 1
35=( '=('23
akompaniamencie pani Edyty odśpiewaniem pieśni “Boże coś polskie rodziny, oprócz nauki
 ) 8
£100
Polskimi Sobotnimi Szkołam,

7
Prajsnar. Odśpiewane pieśni i Polskę”, która to w roku 1918 języka polskiego, prowadzone

8
organizując profesjonalne kursy
(7$0
*
ć
1
konkurowała z Mazurkiem
=

,
są również lekcje angielskiego

3,(1,
dla nauczycieli, proponując
2 7 5

0
'


Dąbrowskiego o tytuł hymnu dla dorosłych i dzieci. Misją program nauczania, oferując

:
*
narodowego. Dla wielu z nas szkoły jest przede wszystkim specjalnie dobrane podręczniki
$£ 5 . 99*
była to był to bardzo wzruszający
moment. Po zakończeniu mszy
wspólna integracja społeczności
polskiej, zarówno dzieci, jak i
i czasopisma oraz wspierając w
załatwianiu spraw bieżących.
=
uczestnicy mieli okazję do dorosłych, stworzenie warunków Jednym z założeń Macierzy
wspólnego poznania się oraz do wspólnych spotkań, rozmowy oraz naszym przewodnim celem
rozmów przy symbolicznej oraz pomoc tym, którzy nie jest obniżenie opłaty za szkołę
kawie i herbacie. W dyskusjach odnaleźli sie jeszcze w angielskiej do miniumum, aby była ona
bardzo często pojawiał się wątek rzeczywistości. Kadrę szkoły dostepna dla wszystkich. W tej
historii Polski i jej tragicznego stanowią wykwalifikowani chwili jest to jedynie 30 £ za 10
losu. i doświadczeni nauczyciele, tygodni.
wspólna modlitwa wprowadziły Nasza szkoła spotkała sie którzy dbają o to, aby atmosfera Nasza Szkoła jest otwarta
wszystkich zgromadzonych w z wielkim uznaniem za zor- szkoły była przyjazna, a sobotnie dla Ciebie i Twojego dziecka,
nastrój skupienia i skłaniały do ganizowanie sobotniej mszy, wstawanie naszych pociech z lóżka 
Ĉ.$&+
aby dać Wam szanse rozwoju
głebszej refleksji nad sensem i umożliwienie uczczenia pamięci było przyjemnością. Pragniemy, i obcowania z polską kulturą,
7:2,&+5
:
R -(67
ulotnością życia. Wsród gości oraz wyjątkowego pożegnania by nasze polskie dzieci cieszyły się kultywowanie polskich tradycji.
znalazł się Konsul Honorowy się z ofiarami ze Smoleńska. Po- możliwościa sobotnich spotkań z Jesteśmy również nastawieni WYBÓ
Rzeczypospolitej Polskiej W Hull, mimo odległości jaka dzieli nas językiem ojczystym i polskimi na pomoc w rozwiązywaniu
w Wielkiej Brytani (profesor z naszą ojczyzną, wielu ze zgro- rowieśnikami i opiekunami. Nasi problemów, z jakimi borykasz się
prawa na Uniwersytecie w Hull) madzonych rodaków poczuło nauczyciele starają się wplatać do każdego dnia. Jeśli potrzebujesz
Joe Carby-Hall, dla którego atmosferę bliskości z domem. programu nauczania elementy wsparcia lub pomocy, masz
katastrofa samolotu stanowiła Na wyjątkowa pochwale zasłużyli zabawy, plastyki i muzyki pytania dotyczące załatwiania %H]SàDWQDLQIROLQLDZZZPRQH\JUDPFRP
róownież tragedią osobistą. W wszyscy uczniowie Szkoły, oraz rytmiki. Ma to na celu coziennych spraw albo po prostu :<Ĝ/,-= 2'%,(5==
wypadku lotniczym zginęłlo prezentując wysoki poziom kul- zachęcenie dzieci do obcowania chcesz porozmawiaź z kimś
czterech jego przyjaciół, między tury osobistej oraz dojrzalość z polszczyzną, poznawania życzliwym przy filiżance kawy
innymi wspomniany przez poprzez branie czynnego udziału historii kraju, rozwijaniu wiezi czy herbaty, zapraszamy w każdą
konsula Janusz Kochanowski, w uroczystości, co szczegól- pomiędzy rówieśnikami oraz Sobotę od godziny 10 - 12.30 do I gdziekolwiek zobaczysz znak MoneyGram
Rzecznik Praw Obywatelskich. nie zauważone zostało przez St. Mary’s College, do budynku :JRG]LQDFKSUDF\DJHQWDL]]DVWU]HĩHQLHPORNDOQ\FKSU]HSLVyZ 3R]DRGQRĝQ\PLRSàDWDPLWUDQVDNF\MQ\PL]DSU]HOHZVWRVXMHVLĉNXUVZ\PLDQ\XVWDORQ\SU]H]¾UPĉ0RQH\*UDPOXEDJHQWD0RQH\*UDP,QWHUQDWLRQDO/LPLWHG
Do modlitwy dołączył również gości zgrmadzonych na Mszy. Storey Centre. MHVW¾UPĄDXWRU\]RZDQĄLUHJXORZDQĄSU]H])LQDQFLDO6HUYLFHV$XWKRULW\3RZ\ĩVLDJHQFLVĄDJHQWDPL0RQH\*UDP,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGĝZLDGF]ĄF\PXVàXJLSU]HND]yZSLHQLĉĩQ\FK‹0RQH\*UDP:V]HONLHSUDZD]DVWU]HĩRQH


strona 4 PolishZone.co.uk www.polishzone.co.uk CS1907_Press_ad_131x180_L_pl_v1.indd 1 19/03/2010 15:01
strona 5 PolishZone.co.uk
Czerwiec 2010 www.polishzone.co.uk Czerwiec 2010

WARUNKI I telewizyjnego: • Części pomieszczenia warunki mogą zostać zmienione


• przez każdą osobę, w miejscu zajmowanej wyłącznie przez inne w zawiadomieniu wysłanym do
POSTANOWIENIA objętym licencją. osoby, na przykład: najemców, posiadacza licencji lub w
• w samochodzie, na łodzi lub w lokatorów, gości opłacających ogólnym zawiadomieniu
Definicje przyczepie kampingowej przez: pobyt. opublikowanym na stronie
Posiadacz licencji to osoba, której – posiadacza licencji lub • Samodzielnej części w internetowej BBC oraz, jeżeli

Czy potrzebujesz
nazwisko widnieje w licencji. osoby, które zazwyczaj
pomieszczeniu. BBC uzna za
Sprzęt telewizyjny to sprzęt do mieszkają z posiadaczem • Wszystkich części w właściwe, w innych środkach
odbierania telewizji. licencji w miejscu objętym pomieszczeniu zajmowanych komunikacji krajowej.
licencją (gdzie sprzęt przez osoby inne niż te, które • Nasi pracownicy mogą w

licencji telewizyjnej?
Do czego potrzebna telewizyjny nie
jednocześnie używany w
jest
obowiązuje umowa lub inne
porozumienia
każdej momencie odwiedzić
miejsce objęte licencją w celu
jest licencja mieszkaniowej przyczepie
(za wyjątkiem części prywatnego zweryfikowania informacji
telewizyjna? kampingowej i miejscu
objętym licencją).
mieszkania).
• Licencja na telewizję czarno-
oraz sprawdzenia sprzętu
telewizyjnego, ale posiadacz
Do korzystania ze sprzętu – osoby, które zazwyczaj licencji nie ma obowiązku
białą nie uprawnia do instalacji
telewizyjnego, na przykład
Dlaczego tygodniowych niedowidząca/ Solo, Visa, Visa Electron lub
MasterCard, proszę zadzwonić odbiornika telewizyjnego, tunera
pracują w miejscu objętym
licencją (gdzie pojazd, łódź
lub korzystania ze sprzętu
telewizyjnego w wersji kolorowej
wpuszczenia pracownika do
domu.
potrzebujesz ratach? cy? pod nr. 0844 800 6728. Proszę cyfrowego, odtwarzacza kaset
wideo,
lub przyczepa kampingowa za wyjątkiem miejsc, gdzie • Posiadacz licencji nie może
licencji Jeśli chciałbyś/chciałabyś
płacić za licencję telewizyjną
Masz prawo do 50% mieć przygotowane
zniżki. Co do szczegółów proszę dotyczące twojej karty.
dane
odtwarzacza DVD, komputera
są wykorzystywane
w celach biznesowych).
przy odbiorniku czarno-białym
zainstalowany lub używany jest
przy pomocy własnego
sprzętu telewizyjnego
telewizyjnej? tygodniowo, możesz skorzystać z zadzwonić pod nr 0844 800
lub telefonu komórkowego
tuner cyfrowy, i gdzie tuner powodować zakłóceń w

3W każdym punkcie celem oglądania lub nagrywania Korzystanie w każdym miejscu ze cyfrowy nie jest przeznaczony odbieraniu programów przez
Posiadanie licencji planu ratalnego za jedyne £5.50, 6728.
PayPoint. Możesz zapłacić programów nadawanych w sprzętu telewizyjnego zasilanego do nagrywania programów inne odbiorniki radiowe lub
telewizyjnej jest niezbędne, by płacąc
telewizji.
korzystać z urządzeń takich jak
zestawy TV, urządzenia STB,
kartą płatniczą TV Licensing.
Zadzwoń pod numer telefonu
Nie masz za pełną, kolorową licencję
telewizyjną gotówką lub kartą
bateriami wewnętrznymi:
• przez posiadacza licencji lub
telewizyjnych. telewizyjne.
• Licencja wydawana jest
video, 08457 289 289. telewizora? płatniczą. Co jest dozwolone osoby, które zazwyczaj mieszkają Warunki licencji w imieniu Organu ds.
w ramach licencji
odtwarzacze DVD, komputery, Jeżeli nie używasz telewizora z posiadaczem licencji w miejscu Licencjonowania (Licensing
czy telefony komórkowe, aby
oglądać lub nagrywać programy
telewizyjne, ponieważ są to
Niedawno się
przeprowadziłeś?
to nie potrzebujesz Licencji
telewizyjnej ale jest ważne, abyś 4Przez pocztę. Można wysłać
czek wypisany na “TV
nas zawiadomił celu aktualizacji Licensing”. Wpisz na odwrocie
telewizyjnej?
Licencja pozwala na instancję i
objętym licencją.
Czego nie
• Użytkownik ma obowiązek
opłacania licencji.
• Licencja może zostać
Authority) na mocy Ustawy o
komunikacji, z roku 2003.

programy emitowane. Jeżeli się przeprowadziłeś naszych danych. Prosimy o czeku swoje imię i nazwisko, korzystanie ze sprzętu obejmuje licencja? anulowana, unieważniona, a jej
Czy zdajesz sobie sprawę, pod nowy adres a masz licencję zwrócenie się do nas na piśmie, adres i kod pocztowy i wyślij pod
że jeżeli zostaniesz złapany na na stary adres, proszę nas o podając przyczynę dlaczego nie adres: TV Licensing, Bristol BS98
oglądaniu telewizji bez ważnej tym poinformować przez masz telewizora pod adres: 1TL. Prosimy o nie wysyłanie
licencji telewizyjnej zostaniesz zawiadomienie TV Licensing, Bristol BS98 gotówki.
1TL. Gdy otrzymamy Twój

5
pozwany telefoniczne pod nr. 0844 800
do sądu i ukarany grzywną do 6728 lub odwiedzenia strony list, skontaktujemy się, aby Przez Internet. Możesz
1000 funtów? www.tvlicensing.co.uk/moving. potwierdzić tę sytuację. zapłacić przez Internet na
A więc jeżeli używasz www.tvlicensing.co.uk. Musisz
telewizora, musisz teraz zakupić
Jeżeli ukończyłeś Jak nabyć mieć pod ręką dane karty
licencję. Co do różnych
sposobów opłaty proszę zobaczyć 75 lat? licencję? płatniczej lub kredytowej.

„Jak nabyć Jeżeli ty lub ktoś kto mieszka Licencja na telewizje Jeżeli masz jakiekolwiek
licencję” poniżej. z tobą ma 75 lat lub więcej, kolorową obecnie kosztuje pytania, potryebujesz tą
możesz złożyć prośbę o bezpłatną £142,50 funtów (£48,00 funty informację w alternatywnym
Jeżeli używasz Licencję telewizyjną dla osób na telewizję czarno-białą). Istniejeformacie lub w związku z tą
w wieku ponad 75 lat. Ale musisz wiele metod ulotką
telewizora tylko się z nami skontaktować i złożyć płacenia - proszę wybrać tą, która chcesz otrzymać pomoc, proszę
do oglądania prośbę, gdyż inaczej pozostaniesz najlepiej Ci odpowiada: zadzwonić pod nr 0844 800

1
bez licencji. Proszę 6728. Urządzenie minicom dla
nie-brytyjskich zadzwonić do nas już teraz pod Przez stałe zlecenia płatnicze osób głuchych lub
programów nr. 0844 800 6728. Jeżeli obecnie (Direct Debit) z twojego mających problemy ze słuchem
masz 74 lata, możesz również rachunku bankowego. Możesz jest dostępne pod nr 0844 800
satelitarnych? zadzwonić do nas pod płacić miesięcznie, 6778.
Nawet jeżeli odbierasz powyższy numer, aby załatwić kwartalnie lub rocznie. Aby
lub zapisujesz programy sobie licencję krótkoterminową załatwić opłaty przez zlecenie Uwaga, Oszczędnościowe
transmitowane poza Wielką do chwili ukończenia 75 lat. płatnicze, proszę zadzwonić do karty licencyjne TV zastępują
Brytanią, tzm niemniej nas pod nr 0844 800 6728 Oszczędnościowe znaczki
potrzebujesz Licencję z danymi bankowymi pod ręką licencyjne TV.
telewizyjną. Czy jesteś lub odwiedzić www.tvlicensing. Aby uzyskać więcej informacji,
co.uk/dd.
zarejestrowana/ zadzwoń pod numer telefonu
Czy wolisz płacić
2
0845 155 0326.
ny jako niewidomy Karta płatniczą/kredytową.
za licencję w lub poważnie
Aby płacić kartą płatniczą
taka jak Maestro, Delta,

strona 6 PolishZone.co.uk www.polishzone.co.uk strona 7 PolishZone.co.uk


Czerwiec 2010

strona 8 PolishZone.co.uk www.polishzone.co.uk strona 9 PolishZone.co.uk


Czerwiec 2010 www.polishzone.co.uk Czerwiec 2010

Mistrzostwa Świata
w Piłce Nożnej
2010
Republika
Południowej
Afryki

„Fryderyka
Będą to pierwsze mistrzostwa
świata w piłce nożnej rozegrane
na kontynencie afrykańskim.

czas zaczac”
Pierwotnie do organizacji
mistrzostw zgłosiło się pięć
krajów: Egipt, Libia, Maroko,
RPA i Tunezja. Tunezja wycofała
się, gdy okazało się, że nie będzie
mogła być współgospodarzem
razem z Libią, a Libia została
zdyskwalifikowana przez FIFA,
Warunki Konkursu: gdyż nie chciała organizować
mistrzostw samodzielnie, lecz
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. wspólnie z innym krajem. 15
maja 2004 roku w Zurychu
Etap Pierwszy: komitet wykonawczy FIFA
Wersje cyfrowe wykonanych portretów wysyłamy do Wirtualnej Galerii Eclusier 14 głosami wybrał RPA na
do albumu konkursu. Komisarze w konkursu kwalifikują 10 najlepszych prac. Informacja o wyborze gospodarza mistrzostw w 2010
znajdzie się w Galerii Eclusier przy albumie Konkursu. roku. Maroko otrzymało 10
głosów, a Egipt nie otrzymał
Etap Drugi: żadnego.
Autorzy wybranych portretów dostarczają pocztą lub kurierem ORYGINALNE PRACE do Londynu, do
galerii Eclusier na podany później adres. Komisja konkursowa wybiera zwycieskie prace i ogłasza kolejność
nagrod.

Nagrody:
Zwycięzcy
- Udział nagrodzonych prac w prestiżowych wystawach organizowanych przez największe galerie Puchar Świata jest przedstawiono Nike , greckiej Puchar Rimeta
londyńskie. (konkretne informacje w miarę uzyskiwania potwierdzeń) złoty puchar , który jest bogini zwycięstwa. Brazylia • Brazylia - 1958, 1962, 1970
-Weekend w Warszawie połączony z udziałem w koncercie fortepianowym, uroczystym obiedzie oraz przyznawany zwycięzcy zdobyła trofeum outright w • Włochy - 1934, 1938
wizyta w Żelazowej Woli z osobistym przewodnikiem. Mistrzostw Świata . Od czasu 1970 r., co skłoniło zlecenie • Urugwaj - 1930, 1950
- Zaprezentowanie sylwetki nagrodzonych autorów w prasie i mediach oraz w magazynach artystycznych. przyjścia do Mistrzostw Świata wymiennego. Jules Rimet • RFN - 1954
- Wywiad ze zwycięzcą w przed kamerami telewizji z różnych krajów w 1930 roku, dwa trofea są Trophy został skradziony w • Anglia - 1966
-Nagrody fundowane indywidualnie przez pozyskiwanych obecnie sponsorów. reprezentowane zwycięstwo: 1983 roku i nigdy nie odzyskać.
Jules Rimet Trophy 1930 / 70, Trofeum zamiennych, FIFA [ FIFA] Puvhar Świata
(konkretne informacje w miarę uzyskiwania potwierdzeń) Oficjalną maskotka w a FIFA World Cup Trophy od World Cup Trophy, po raz • Brazylia - 1994, 2002
Prace należy zgłaszać do dnia 28 sierpnia. Wielkość portretów A3. Ogłoszenie wyników w trzeciej kształcie lamparta zostało 1974 do dnia dzisiejszego. pierwszy zastosowano w 1974 • Włochy - 1982, 2006
dekadzie września. Zakumi. Oficjalna prezentacja . Wykonana z 18 karatowego • RFN - 1974, 1990
odbyła się w Johannesburgu 22 Trofeum, pierwotnie złota z malachitu podstawy, • Argentyna - 1978, 1986
Edycję polską konkursu nadzoruje Oddział Pilski Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej. września 2008 roku. nazwany Victory, ale później to przedstawia dwie postacie • Francja - 1998
Chęć udziału oraz wpisowe w wysokości 10 funtów należy wpłacać przelewem na konto podane w Hymn mistrzostw to zmieniono nazwę na cześć ludzkie pomieścić Ziemi.
Internetowej Galerii Eclusier. “Wavin’ flag” wykonany przez byłego FIFA prezydent Obecnego posiadacza trofeum
http://eclusier.com/forum somalijskiego piosenkarza Jules Rimet , powstał w jest Włoch , zdobywca Pucharu
K’naana i Davida Bisbala pozłacane srebro i lapis lazuli i Świata 2006.

strona 10 PolishZone.co.uk www.polishzone.co.uk strona 11 PolishZone.co.uk


strona 12 PolishZone.co.uk strona 13 PolishZone.co.uk
Czerwiec 2010 Czerwiec 2010

Lista Przebojów LPRO


Stadiony wydanie 127 (14.05.2010)
GREENPOINT STADIUM 1. Tom Petty & Heartbreakers - I Should Have Known It
THE SOCCER CITY STADIUM ELLIS PARK JOHANNESBURG KING SENZANGAKHONA
2. Krokus - Too Hot
JOHANNESBURG KAPSZTAD STADIUM DURBAN 3. Scouting For Girls - This Ain’t A Love Song
4. Janelle Monae - Tightrope
5. The Courteeners - Take Over The World
6. Arno Carstens - Heartbreak Monday
7. Paolo Nutini - Candy
8. Florence and the Machine - Dog Days Are Over
Ellis Park (Johannesburg) - Drugi 9. Arno Carstens - Heartbreak Monday
Soccer City (Johannesburg) - The stadion w Johannesburgu ma przejść Greenpoint stadion (Kapsztad) - 10. Biffy Clyro - Bubbles
King Senzangakhona Stadium
Greenpoint Stadium ma być specjalnie 11. Train - Hey, Soul Sister
Soccer City Stadium Johannesburg drobne modernizacje przez finałem (Durban) - Olśniewający King W 1976 roku ukazał się debiutancki album zespołu Tom Petty
12. Joshua Radin - I’d Rather Be With You
ma przejść gruntowną modernizacją 2010. będzie mógł pomieścić 60 000 zbudowanym na finały mistrzostw Senzangakhona Stadium ma być and the Heartbreakers. 13. Carolina Liar - Show Me What I’m Looking For
na turniej w 2010 roku, z nowym kibiców. Na tym obiekcie zostaną świata. Stadion ten położony jest specjalnie zbudowanym na finały w 14. Alanis Morissette - I Remain
projektem zainspirowanym przez rozegrane mecze pierwszej rundy w malowniczm terenie na tle Góry 2010 roku, z przejściem łączącym Pod koniec lat 80. grupa koncertowała razem z Bobem 15. Paramore - The Only Exception
tradycyjną afrykańską kuklturę. - pięć, jeden mecz drugiej rundy i Stołowej. Przystosowany będzie do stadion z nabrzeżem. Pojemnośś Dylanem, idolem Petty’ego z lat młodzieńczych. Muzycy 16. Taylor Hawkins & The Coattail Riders - Way Down
Pojemność stadionu ma się zwiększyć jeden ćwierćfinał. różnych warunków atmosferycznych obiektu to 80 000 miejsc. Na tym zaprzyjaźnili się, w efekcie czego powstał ich wspólny projekt 17. Katie Melua - The Flood
do 104 000 kibiców. Na stadionie z wysuwaną i chowana kopułą dachu. stadionie zostanie rozegranych sześć The Traveling Wilburys. Sam Petty, choć uważa się go w 18. Nikki Rich - Next Best Thing
tym zostanie rozegrany finał i mecz LOFTUS VERSVELD PRETORIA Pojemność stadionu to 70 000 meczy pierwszej fazy, jeden mecz głównej mierze za muzyka solowego, nagrał samodzielnie 19. Kasia Kowalska - Baby Blues
otwarcia, pięć spotkań pierwszej miejsc. Na tym stadionie zostanie 20. The Rolling Stones - Plundered My Soul
drugiej fazy i półfinał. tylko dwa albumy: “Full Moon Fever” oraz “Wildflowers”.
rozegranych sześć meczy pierwszej 21. Marina And The Diamonds - Hollywood
fazy, jedno spotkanie drugiej rundy
22. Nicolai Dunger - Crazy Train
i ćwierćfinał. fazy, jeden mecz drugiej fazy, jeden ROYAL BAFOKENG STADIUM
23. Paul Weller - No Tears To Cry
ćwierćfinał i półfinał. RUSTENBURG Propozycje 24. IKA - Chce Sie Zyc
NELSON MANDELA STADIUM 1. Chemical Brothers - Swoon 25. Rodeo - On The Radio
PORT ELIZABETH FREE STATE STADIUM 2. Foreigner - Fool For You Anyway 26. Robert Gawlinski - Kalejdoskop
Loftus Versveld (Pretoria) - Loftus BLOEMFONTEIN 3. Goldfrapp - Believer Bardo
Versveld Stadion ma przejść drobne 27. Dead Confederate - Rats
modernizacje przez 2010 rokiem, Lista przebojów w każdą sobotę po godzinie 15:00, 28. Raz Dwa Trzy - Juz
i ma pojemność 45 000 miejsc. Na powtórka w poniedziałek po 15:00. 29. James - Crazy
30. Jack Johnson - You
obiekcie Loftus Versveld zostana Royal Bafokeng Stadium Głosuj poprzez stronę: www.orla.fm/lpro
And Your Heart
rozegrane cztery mecze pierwszej (Rustenburg) -The Royal Bafokeng Oddaj swój głos także poprzez email: lista@orla.fm
Nelson Mandela Stadium (Port rundy i jeden mecz drugiej rundy. Stadium ma przejść drobne
Elizabeth) - stadion imienia Free State Stadium (Bloemfontein) modernizacje, ma zostać zwiększona
Nelson Mandeli ma być również PETER MOKABA STADIUM - obecnie znany jako Vodacom pojemności do 45 000. Będzie gościć
zbudowanym specjalnie na turniej POLOKWANE Park, ma zostać przebudowany i cztery mecze pierwszej rundy i jeden
w 2010 roku. Nelson Mandela powiekszony o tzrecią trybunę i mecz drugiej rundy.
Stadion będzie mógł pomieścić 50 zwiększona pojemność do 45 000.
000 kibiców. Stadion ten będzie Rozegrane zostaną mecze pierwszej MBOMBELA STADIUM
gospodarzem pięciu meczy pierwszej rundy - pięć i jeden mecz drugiej NELSPRUIT
fazy, jednego meczu drugiej fazy, rundy.
jednego ćwierćfinałi i meczu o trzecie
miejsce. Peter Mokaba Stadium (Polokwane)
- Komputerowa wizualizacja obiektu,
który ma zostać zrekonstruowany,
zwiększając swoją pojemność do
40 000 miejsc. Planowane mecze Mbombela Stadium (Nelspruit) -
do rozegrania do: pierwsza runda - Komputerowa wizualizacja obiektu.
cztery mecze. To nowy obiekt, który ma zostać
zbudowany na finały MŚ. Planowana
pojemność stadionu to 30 000 miejsc.
Mecze do rozegrania na tym obiekcie
to cztery spotkania pierwszej fazy

strona 14 PolishZone.co.uk www.polishzone.co.uk strona 15 PolishZone.co.uk


Czerwiec 2010 www.polishzone.co.uk

11 czerwca w Johannesburgu Złota Rękawica to nagroda dla meczu zdobył Didier Drogba. rundach, Chrisa Aureolę w
rozpocznie się rywalizacja o najlepszego bramkarza turnieju. Oba zespoły nie wykorzystały swojej trzeciej walce w wadze
najcenniejsze piłkarskie trofeum Uhonorowani zostaną również rzutów karnych. Wygrana z ciężkiej. Zwycięstwo to oznacza
– Puchar Świata. Nagrodą dla Najlepszy piłkarz młodego Portsmouth jest zwieńczeniem milowy krok „Górala” w
najlepszej drużyny globu jest pokolenia, a zespół najrzadziej dobrego sezonu The Blues. Mimo stronę tytułu mistrza świata
okazały puchar – mierzący 36 przekraczający przepisy niepowodzeń w Lidze Mistrzów, królewskiej kategorii wagowej.
cm wysokości, wykonany z 18 otrzyma Nagrodę Fair Play. Drogba i spółka nie mieli sobie
– karatowego złota i ważący równych na krajowym podwórku.
niespełna pięć kilogramów. Dublet (Mistrzostwo i Puchar W wieku 89 lat, w klinice w
Obecny puchar jest drugim Międzynarodowa Federacja Anglii) jest tego potwierdzeniem. Barcelonie zmarł Juan Antonio
w historii mistrzostw świata. Piłki Nożnej (FIFA) wybrała Samarach, były przewodniczący
Poprzednie trofeum mistrzów 30 arbitrów z 28 krajów do Międzynarodowego Komitetu
świata - „Puchar Julesa Rimeta” sędziowania meczów mistrzostw Rywal Tomasz Kuszczaka Olimpijskiego (MKOl).
– było dwa razy kradzione. Po świata w RPA. Najwięcej jest w walce o miejsce w bramce Funkcję pełnił od 1980 do 2001
raz pierwszy po zdobyciu przez Europejczyków – dziesięciu, Manchesteru United Ben Foster roku. Przyczyną zgonu były
Anglię mistrzostwa świata w najmniej bo tylko dwóch odszedł do Birmingham City. kłopoty z oddychaniem, które
1966 roku zginął z wystawy wywodzi się z państw Oceanii. finałów MŚ 2018 lub MŚ 2022. Diego Forlan, który w 116. Nie ujawniono kwoty transferu, spowodowały ustanie pracy serca.
w tym kraju, a później został Wśród boiskowych rozjemców FIFA wezwała Triesmana do minucie pogrążył Fulham, ale lokalne media szacują ją na
znaleziony w kontenerze na znalazł się także dobrze znany złożenia wyjaśnień, poprosiła zdobywając zwycięską bramkę. sześć milionów funtów. Foster
śmieci. W 1970 roku po raz trzeci polskim kibicom Howard również angielską federacje o podpisał trzyletni kontrakt.
po mistrzostwo świata sięgnęła Webb, znienawidzony przez opinie w tej sprawie. Pechowy
Brazylia i otrzymała trofeum na kibiców „Orłów” po meczu działacz, po opublikowaniu Napastnik Manchesteru
własność. Po 13 latach został on Euro 2008 Austria – Polska. nagrania podał się do dymisji, a United, jeden z najlepszych Piłkarze Lecha Poznań
jednak skradziony i do dziś nie Anglicy przeprosili już piłkarskie strzelców ligi angielskiej, zostali mistrzami Polski.
odnaleziony. Międzynarodowa federacje z Rosji i Hiszpanii. Wayne Rooney został wybrany Kibice „Kolejarza” czekali na
Federacja (FIFA) stanęła przed Piłkarze Brazylii zostali Piłkarzem Roku Barclays. To mistrzowską koronę 17 lat.
koniecznością wyboru wzoru nowym liderem rankingu FIFA, już kolejne wyróżnienie dla Lech przypieczętował tytuł
nowego trofeum. W konkursie który został opublikowany Piłkarskim mistrzem świata rozgrywającego fenomenalny zwycięstwem nad KGHM
zwyciężyła rzeźba Włocha Silvio 28 kwietnia. Po raz pierwszy zostanie Anglia – wynika z sezon Anglika. Rooney zdobył 26 Zagłębiem Lubin 2:0 w
Gazazingi. Przedstawia dwie od stycznia awans zaliczyła analizy, której dokonali finansiści bramek w 32 meczach Premier ostatniej kolejce Ekstraklasy.
osoby wnoszące ręce w geście reprezentacja Polski. Biało – londyńskiego City. Mundial w League i jest bezsprzecznie
triumfu. Podstawę stanowią czerwoni zyskali jedną pozycję i RPA rozpocznie się 11 czerwca. najlepszym strzelcem drużyny Czternaście klubów
dwa pierścienie wykonane z teraz plasują się na 58. miejscu. W finale Anglia ma wygrać z Czerwonych Diabłów, a drugim piłkarskich ekstraklasy
malachitu. Między nimi, na Zmiana zaszła na pozycji lidera. Hiszpanią, a trzecie miejsce ma w najlepszej ligi świata. Nagrodę otrzymało licencje na grę w
złotej obręczy znajduje się miejsce Dotychczasowego – Hiszpanie zająć Holandia – potencjalne Barclays przyznaje się w oparciu najwyższej klasie rozgrywkowej
przeznaczone na wpisywanie zastąpiła Brazylia. Na trzecie rozstrzygnięcia turnieju o zdanie przedstawicieli władz w sezonie 2010/2011 –
nazw zwycięzców Mistrzostw miejsce awansowała Portugalia, opracowali analitycy wpływowego piłki nożnej, mediów i fanów. poinformował przewodniczący Biegacze z Etiopii
Świata. Ostatnia tabliczka która zamieniła się miejscami holdingu finansowego JP Legia Warszawa zagra 7 komisji licencyjnej
zdominowali rywalizacje w IX
zostanie zapełniona w 2038 roku. z Holandią. W czołowej „10” Morgan. W badaniach wzięli pod sierpnia na otwarcie nowego Hilary Nowak. „Licencje
Cracovia Maraton. Na trasę
największy awans – o dwie uwagę ranking FIFA, historyczne stadionu przy Łazienkowskiej otrzymały wszystkie kluby, maratonu wystartowało około
pozycje – zaliczyła Argentyna, wyniki i autorski program Team z trzecią ekipą angielskiej które się o nią ubiegały. W kilku
3100 biegaczy z całego świata.
która teraz jest 7. Najbardziej Strenght Indicator (Wskaźnik Premiership Arsenalem Londyn. przypadkach zdecydowaliśmyNajszybciej 42 kilometry i 195
straciła – także dwa miejsca – Siły Zespołu). Dzięki temu W sierpniu gotowe do użytku o nadzorze, bowiem
metrów pokonał Etiopczyk
Francja, zajmująca 10. pozycję. opracowali matematyczny model będą trzy nowe trybuny mające dopatrzyliśmy się pewnych Abebe Dagane. Drugi linie mety
pozwalający ustalić wyniki pojemność 25 tysięcy widzów. niedociągnięć. Polonia Bytom, przekroczył Białorusin Dimitrij
spotkań. Zaznaczyli jednak, że na Czwarta trybuna zostanie oddana Jagiellonia Białystok i Ruch Baronowski, a trzeci – ku
Władze FIFA poinformowały ich wyliczenia należy patrzeć „z do użytku w lutym 2011 roku. Chorzów otrzymały nadzór uciesze zgromadzonych wokół
ze przesłuchają Davida Triesmana. przymrużeniem oka”. Podobnych Pojemność obiektu zwiększy się finansowy i infrastrukturalny, Błoń kibiców – reprezentant
Były prezes Angielskiej Federacji systemów analizy używają do wówczas do 31 tysięcy miejsc. zaś Wisła Kraków i Cracovia Polski, Przemysław Rojewski.
Piłkarskiej zarzucił Hiszpanom, wyliczeń potencjalnej wartości – infrastrukturalny”
W pierwszej dziesiątce znalazło
ze wspólnie z Rosjanami mogą giełdowej spółek. Anglia do tej – powiedział Nowak.
się jeszcze czterech Polaków.
przekupić sędziów podczas pory tylko raz tryumfowała w W wieńczącym sezon finale Natomiast wśród pan najszybsza
finałów mistrzostw świata w MŚ – w 1966 roku, gdy była Pucharu Anglii Chelsea pokonała była Etiopka Tarekegn Geta
RPA. Triesman został niedawno gospodarzem imprezy. Na jej Portsmouth 1:0. Decydującą Polskie judoczki zdobyły Etaferahu, która wyprzedziła
Puchar Świata dla najlepszej nagrany potajemnie przez niekorzyść działa fakt, że jeszcze bramkę w emocjonującym w Wiedniu srebrny medal Polkę Agnieszkę Fortel i
drużyny to nie jedyna nagroda, jeden z brytyjskich tabloidów. nigdy nie wygrała reprezentacja mistrzostw Europy w turnieju Rosjankę Julie Winokurową.
o którą walczyć będą piłkarze w Z zapisu taśmy wynika, ze prowadzona przez obcokrajowca, drużynowym. W finale
czerwcu i lipcu podczas mundialu działacz Angielskiej Federacji a trenerem Wayne’a Rooneya i podopieczne trenera Roberta
w RPA. FIFA przyzna także Piłkarskiej oskarżył Rosjan spółki jest Włoch Fabio Capello. Radlaka przegrały z Włoszkami Łukasz Samek
kilka nagród indywidualnych, o pomoc Hiszpanom w 1:4. Brązowe medale przypadły
w tym Złotą, Srebrną i Brązowa przekupstwie sędziów w czasie Francuzkom i Ukrainkom.
Piłkę dla najlepszych graczy finałów Mistrzostw Świata Atletico Madryt wygrało
turnieju. Złoty But przypadnie 2010 w RPA. Miałby to być pierwszą edycję Ligi Europy!
dla najlepszego strzelca turnieju. „rewanż” w zamian za poparcie Do wyłonienia zwycięzcy finału Tomasz Adamek pokonał
Następni w klasyfikacji otrzymają przez Hiszpanów kandydatury w Hamburgu potrzebna była na punkty w kalifornijskim
Srebrnego i Brązowego Buta. rosyjskiej w wyścigu o organizacje dogrywka. Jej bohaterem został Ontario, po dwunastu zaciętych

strona 16 PolishZone.co.uk www.polishzone.co.uk strona 17 PolishZone.co.uk


Czerwiec 2010 www.polishzone.co.uk Kwiecień 2010

Lekarz Odszkodowania Powypadkowe


Porady oparte na wiedzy i doŋwiadczeniu

się pomylił, Najbardziej ceniona w UK firma prawnicza

co zrobić?
uzyskujćca odszkodowania powypadkowe
• Porady dostĕpne w jĕzyku polskim
• Usãugi na terenie caãej Anglii i Walii
• Specjaliŋci w zakresie odszkodowaĸ za wypadki oraz
– Jestem człowiekiem i nic, co Safety Agency) – komórki choroby zawodowe
ludzkie, nie jest mi obce – mawiają NHS odpowiedzialnej za • 100% odszkodowania dla Ciebie, jeŧeli wygrasz sprawĕ
lekarze, którzy wystawili błędną bezpieczeństwo pacjentów, błędów lekarskich należą: się nierzetelności – wyjaśnia
diagnozę. Ciężko jest się z tym zaledwie 10 % poszkodowanych błędna diagnoza, przepisanie przedstawiciel Temida Claims. • Ŧadnych kosztów dla Ciebie, jeŧeli przegramy sprawĕ*
nie zgodzić… ale z drugiej strony, zgłasza tego typu incydenty. niewłaściwych leków czy błędy
idąc do specjalisty oczekujemy Z tego wynika, że faktyczna popełniane na stole operacyjnym. Co zrobić, gdy na własnej Jesteŋmy na rynku od ponad 90 lat. Cieszymy siĕ uznaniem oraz
poprawy stanu naszego zdrowia, liczba samych błędów Wypadki w szpitalach również skórze doświadczymy lekarskiej opinić liderów w dziedzinie odszkodowaĸ. Zostaliŋmy wyróŧnieni
a nie dodatkowych trudności ze farmaceutycznych może sięgać aż nie należą do rzadkości. Upadki omylności? Natychmiast zgłosić
incydent w placówce zdrowia,
nagrodć ‘Personal Injury 2008’.
zdrowiem. 860,000 przypadków rocznie! – na śliskiej podłodze oraz
Liczbę błędów lekarskich w 2009 wypadnięcia z łóżka z powodu która ma prawny obowiązek
Pomimo narzekań na polską roku szacuje się na 459,500, z nieprawidłowego nadzoru zarejestrować oświadczenie Determinacja prawników kancelarii Irwin Mitchell w walce
służbę zdrowia, NHS również czego ponad 5,700 skończyło się również kwalifikują się do pacjenta w specjalnym spisie o naleŧne Ci odszkodowanie zapewni ci najlepszy
boryka się z nieustannymi śmiercią pacjenta – podkreśla Piotr wypadków. analizowanym przez NPSA.
problemami. Liczba samych Paciura z firmy specjalizującej Jeśli chcemy być pewni, że z moŧliwych rezultatów. Bĕdziemy Ciĕ wspieraþ
błędów farmaceutycznych, czyli się w odszkodowaniach – Wiele osób nie zgłasza otrzymamy należne nam na kaŧdym etapie sprawy.
tych związanych z wydawaniem powypadkowych Temida Claims lekarskich nierzetelności, bo odszkodowanie, skorzystajmy
niewłaściwych leków w ciągu (kontakt: www.a8advice.co.uk) sądzą, że i tak nic nie wskórają z usług odpowiedniej firmy
zaledwie dwóch lat wzrosła w Londynie. – komentuje przedstawiciel prawniczej.
prawie dwukrotnie, jak donosi Temida Claims. Takie właśnie
„Guardian”. Z 36,335 incydentów NHS często nie czuje się myślenie powoduje, że niektórzy Sprawa trwa zazwyczaj od
w 2005 roku liczba ta wzrosła dozobowiązane do rekompensaty lekarze mogą czuć się bezkarni. 2 do 4 tygodni, poszkodowany
86,085 w 2007 roku. Jak podaje za poniesione straty zdrowotne. Każda bez wyjątku osoba jest zapraszany przed komisję
dziennik, zaledwie 4 % tych Najczęściej jedynie te najbardziej poszkodowana w wyniku działań lekarską, która w ciągu 3 tygodni
błędów zakończyło się śmiercią tragiczne w skutkach błędy lekarzy ma prawo ubiegać się musi wydać orzeczenie w jego
lub poważnym uszczerbkiem na kwalifikują się do odszkodowań. o odszkodowanie i czego wiele sprawie. Czek powinien trafić do
zdrowiu pacjenta. Interpretacja W 2009 roku 72-letnia osób może nie wiedzieć, może poszkodowanej osoby w ciągu
mieszkanka Birmingham straciła
słowa „zaledwie” zależy jednak od ono być pokaźnych rozmiarów. kolejnych 3 tygodni.
nogę w wyniku podejrzenia o
tego, jak spojrzymy na te liczby. Rekompensaty sięgają czasem
Pomimo tego, że procentowo komórki rakowe. Jak się później kilkuset tysięcy funtów. - Warto walczyć
okazało, kobieta była zupełnie
wydaje się to niewiele, to jednak o przysługujące nam
aż 3,443 osób ucierpiało na zdrowa. Po długim procesie – Każda placówka zdrowotna odszkodowanie, bo choć
skutek lekarskich zaniedbań. NHS zgodziło się wypłacić jest ubezpieczona na wypadek zdrowia żadne pieniądze nam

Według profesora David’a sumę.


poszkodowanej sześciocyfrową lekarskich nierzetelności, więc
założenie sprawy nie zawsze
nie przywrócą, to jednak mogą
zdecydowanie ułatwić życie –
Bezpãatna polska infolinia:
Cousins’a, jednego z managerów kończy się śladem na licencji komentuje przedstawiciel Temida
NPSA (National Patient Do najczęściej występujących osoby, która dopuściła Claims.
0800 015 9028
Numer komórkowy: 07501 487 060
Wyŋlj SMS na numer 07501 487 060 o treŋci
Wypadek w Anglii lub Walii ? “polish zone”, a my oddzwonimy do Ciebie.
e-mail: wypadkipz@irwinmitchell.com
www.irwinmitchell.com/polish
0844 555 5103 www.irwinmitchell.com/polish

0775 232 6782 *W wiĕkszoŋci przypadków nasi klienci nie pãacć nam za koszty prowadzenia sprawy. Firma Irwin
Mitchell LLP jest zazwyczaj w stanie odzyskaþ koszty postĕpowania prawnego od ubezpieczycieli
strony pozwanej.

a8@a8advice.co.uk Polish Zone stosuje siĕ do Solicitors’ Code of Conduct 2007 (tã. kodeks postĕpowania prawników 2007).
Kancelaria Irwin Mitchell LLP dziaãa niezaleŧnie od Polish Zone i zapewnia bezstronne i poufne porady.
Masz prawo wybraþ innego prawnika. Polish Zone zawarão umowĕ finansowć z Irwin Mitchell LLP, w
ramach której Irwin Mitchell LLP zapãaci Polish Zone £250 za kaŧdć sprawĕ, którć otrzyma i zaakceptuje.
Irwin Mitchell LLP is regulated by the Solicitors Regulation Authority.

strona 18 PolishZone.co.uk www.polishzone.co.uk strona 19 PolishZone.co.uk


Czerwiec 2010 www.polishzone.co.uk Czerwiec 2010

Shaped by War
Photographs by Don McCullin

Special Exhibitions Gallery, 6 February to 13 June 2010.


FREE
ITAKA Osoby te są poszukiwane na prośbę ich rodzin przez
ITAKĘ – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.
Ktokolwiek widział zaginionych lub ma jakiekolwiek informacje o ich losie proszony jest o
Imperial War Museum, Manchester kontakt z ITAKĄ pod całodobowym numerem 0048 22 654 70 70. Można również napisać
w tej sprawie do ITAKI: itaka@zaginieni.pl . Naszym informatorom gwarantujemy
anonimowość. Zdjęcia innych zaginionych znajdują się na stronie:

Imperial War Museum North in


Manchester presents the largest PAWŁOWSKI SKOCZYLAS SZKUP PAWEŁ
ever UK exhibition about the PRZEMYSŁAW WALDEMAR
life and work of Don McCullin, Data zaginięcia: Data zaginięcia: Data zaginięcia:
one of the world’s most ac- 18 marzec 2009 1 maja 2006 roku 6 kwietnia 2008 roku
claimed photographers, to mark Ostatnie miejsce pobytu: Ostatnie miejsce pobytu: Ostatnie miejsce pobytu:
his 75th year. Many items are Leeds/Anglia Wielka Brytania Birmingham
on public display for the very Wzrost: 190 cm Wzrost: 180 cm Wzrost: 182 cm
first time. Kolor oczu: niebieskie Kolor oczu: szare Kolor oczu: zielone

Polish Zone Half 15mar10.qxp www.zaginieni.pl 15/03/2010 14:03 Page 1

Dzwon` na telefon Bez ukrytych kosztow`


“Photography for me is not looking, it’s stacjonarny Bez dodatkowych oplat
feeling. If you can’t feel what you’re looking
at, then you’re never going to get others to feel do Polski
.
1 p Bez oddzielnych rachunkow
Najlepsza jakosc
` ` rozmow
`
`

juz od
anything when they look at your pictures.”

Dzwon` na telefon
Don McCullin, Sleeping with Ghosts: A Ceny naliczane dla `
komorkowy
Life’s Work in Photography Jak?
Po prostu wybierz numer
` z sieci BT
rozmow
prowadzonych o
`
dowolnej porze. Koszty
do Polski
.
5 p

` spoza sieci BT
rozmow juz od
0844 605 0274 moga byc` inne.
`

WINTER IN
WINTER IN WARTIME
WARTIME A young man, Michiel, de-
fiant in his hatred for the Nazis,
From the Producer of the
multi-award winning Black Jak?
In times
In times of
of war,
war, heroes
heroes are
are everywhere
everywhere inadvertently receives a map Book, and co-starring Jamie Sprawdz` numery dostepowe Po prostu wybierz numer

0844 555 0274


detailing the hiding place of a Campbell Bower (Harry Pot- `
crashed RAF pilot and sets off to ter: Deathly Hallows & Twilight innych krajow
` www.call2call.co.uk
prove his worth. New Moon), Winter in Wartime
He finds the pilot, Jack, is a breath taking cinematic mas-
badly injured, but the situation terpiece that shows the true hu-
man cost of a terrible conflict. ` z sieci BT. Wybierz numer dostepowy wybranego kraju.
Ceny naliczane minutowo dla rozmow
becomes more desperate when `
a dead Nazi trooper is found Postepuj zgodnie z instrukcja.
` `
and the hunt for the killer com- In the darkest days of the
mences. Unaware of the terrible coldest winter, a hero will be TERMS AND CONDITIONS
consequences that await his fam- made Any calls using our numbers will be billed by your usual telephone service provider to the account holder for that line. Please obtain permission from that account
Y
LU-RA
J a n u a r y ily, Michiel decides to help Jack holder before using the call2call service. Calls are charged from the time you are connected to the call2call service. Quoted prices are for customers using BT
1945. Nazi occupied escape, undertaking a perilous D&B
ON DV
Unlimted residential plans (taken from BT residential price list published at www.bt.com), is correct as of 15.03.2010, and is subject to a 9p minimum call charge.

2010
Other service providers may charge a higher rate, please contact your service provider for further details. We reserve the right to terminate any call if we con-

ay
Holland lies under a journey that could cost him ev-

31st M
sider it is being made unlawfully or fraudulently.The service is subject to availability.
blanket of snow. erything he has ever known.

strona 20 PolishZone.co.uk strona 21 PolishZone.co.uk


7RZESIEÎ

"–D|PRZYGOTOWANY
Czerwiec 2010 www.polishzone.co.uk
*%$./34+)-)!2
77)%,+)%*"294!.))

NAWSZELKIWYPADEK
INCHIN CM
FOOTFT INCM
YARDYD FTCM
MILAJARDÐW M
!MBASADA20 MILAOFLANDAKRÐW
0ORTLAND0LACE AKRSQUAREYARD A
,ONDON 7"*( SQUAREYARD M
TEL
IMPERIALQUARTERBUSZLI
FAX
BUSZELGALLONÐW L
TLX 0/,!-"
BARRELGALLON L
WWWPOLISHEMBASSYORGUK
E MAILPOLISHEMBASSY
7PRZYPADKUKRADZIEœYPOWINIE
POLISHEMBASSYORGUK
NEy POINFORMOWAà NAJBLIœSZY
POL EMB DIRCONCOUK
POSTERUNEK POLICJI DZWONI–C POD
NUMER POGOTOWIE POLICJA
+ONSULAT'ENERALNY20 "RANCHOFTHE#ONSULATE&OR
02:9$!4.%.5-%29 STRAœ POœARNA LUB Z TELEFONU
.EW#AVENDISH3TREET 3CIENTIFICAND%DUCATIONAL
4%,%&/./7 KOMÐRKOWEGO I ZGOSIà ZDARZENIE
,ONDON77,3 #OOPERATION
*EœELI PODCZAS KRADZIEœY ZAGINǐY
TEL 5NIVERSITYOF(ULLCAMPUS
WAœNE DOKUMENTY BÇDZIESZ
WYDZIAPASZPORTOWY 3ALMON'ROVE
"IURO0ORADDLAOSÐB POTRZEBOWA NUMERU PROTOKOU
TEL (ULL(528
Z%UROPY7SCHODNIEJ POLICYJNEGOBYyMÐGJEODTWORZYÃ
WWWPOLISHCONSULATECOUK 4EL 
 WKONSULACIEGENERALNYMW,ONDY
E MAILKONSULAT &AX 
NIE
POLISHCONSULATECOUK E MAIL*2#ARBY (ALL HULLACUK 4RADE5NION#ONGRESS r
GODZINYPRZYJMOWANIA #ENTRALA:WI–ZKÐW 3PECJALNEGO WSPARCIA UZYSKASZ
INTERESANTÐW +ONSULAT20W-ANCHESTER :AWODOWYCH RÐWNIEœ W PRZYPADKU ZGOSZEÎ
PON WT PT THFLOOR2ODWELL4OWER O ZAGINIÇCIU OSÐB DZWONI–C NA
CZWARTEK 0ICCADILLY NUMERLUBNAPOLICJÇ
0OLSKA-ACIERZ3ZKOLNA r
-ANCHESTER-(9
SOBOTNIESZKOYPOLSKIE
+ONSULAT'ENERALNY20 TEL  0RZEZCA–DOBÇMOœESZUZYSKAÃ

+INNEAR2OAD FAKS  BEZPATN–PORADÇMEDYCZN–PRZEZ
%DINBURGH %(0% WWWMANCHESTERKGPOLEMBNET :JEDNOCZENIE0OLSKIE TELEFON DZWONI–C NA NUMER 
TEL  E MAILMANCHESTER W7IELKIEJ"RYTANII BYZDIAGNOZOWAÃPRZYCZYNÇ
TELFAX POLISHCONSULATECOUK 4WOJEGO ZEGO SAMOPOCZUCIA LUB
MODEM  +ONSULATOBEJMUJESWOIM UZYSKAà ADRES NAJBLIœSZEGO SZPI
/GNISKO0OLSKIE TALAPROWADZ–CEGOOSTRYDYœUR
GODZINYPRZYJMOWANIAINTERE OKRÇGIEMNASTÇPUJ–CE
 r
SANTÐWPON PT HRABSTWA
7 TYCH I W INNYCH PRZYPADKACH
GODZINYURZÇDOWANIA #HESHIRE #UMBRIA $ER 0OLSKI/yRODEK
KONIECZNIE ZAPAMIÇTAJ UNI
PON PT BYSHIRE $URHAM 'REATER 3POECZNO +ULTURALNY
 WERSALNYNUMER3/3ORAZZA
-ANCHESTER %AST2IDING
POMOC– KTÐREGO MOœESZ ZGOSIÃ
+ONSUL(ONOROWY OF9ORKSHIRE ,ANCASHIRE
"IBLIOTEKA0OLSKA MNIEJ NAGE PRZYPADKI TAKIE JAK
0ROFESSOR*2#ARBY (ALL ,EICESTERSHIRE ,INCOLNSHIRE
 WANDALIZMCZYZBYTGOyNIS–SIEDZI
#ONSULATEOFTHE2EPUBLICOF -ERSEYSIDE .ORTHUMBERLAND
r
0OLAND .OTTINGHAMSHIRE 3HROPSHIRE (OME/FFICE 0ROBLEMY Z ELEKTRYCZNOyCI–
 .ORTH"AR7ITHOUT 3TAFFORDSHIRE 4YNEAND7EAR 7ORKER2EGISTRATION3CHEME
 DOSTAW–GAZU
"EVERLEY(5!' .ORTH9ORKSHIRE 2UTLAND 
 WODY  
4EL 3OUTH9ORKSHIRE 7EST9ORK
)NFOLINIA MOœESZ ROZWI–ZAà DZWONI–C POD
&AX SHIRE )SLEOF-ANORAZCAY
a0OZNAJSWOJEPRAWAq PODANEWYœEJNUMERYTELEFONÐW
E MAIL*2#ARBY (ALL HULLACUK OBSZAR7ALII
 rrr
7SZELKICH PORAD MOœESZ ZASIÇ
0!24.%2:90/,)3(:/.%/.,).% -INISTERSTWO GN–Ã DZWONI–C DO +ONSULATÐW
(ANDLUI0RZEMYSU
2ZECZPOSPOLITEJ 0OLSKIEJ KTÐRE S–

PRZEDSTAWICIELAMI 0AÎSTWA 0OL
)NFOLINIA5RZÇDU SKIEGO NA TERENIE INNYCH KRAJÐW
DS:DROWIA $O ICH ZADAÎ NALEœY WYDAWANIE
I"EZPIECZEÎSTWA0RACY PASZPORTÐW WIZ UDZIELANIEPOMOCY
 IOPIEKIOBYWATELOM20 DZIAANIEW
CHARAKTERZE NOTARIUSZA I URZÇDNIKA
)NFORMACJATELEFONICZNA
STANU CYWILNEGO 7 :JEDNOCZO

NYM +RÐLESTWIE S– DWA +ONSULATY
)NFORMACJA 'ENERALNEW,ODYNIEI%DYNBURGU
MIÇDZYNARODOWA POZOSTAE FUNKCJONUJ– JAKO +ON
 SULATY (ONOROWE KTÐRE UDZIELAJ–
WY–CZNIEINFORMACJI
www.polishzone.co.uk

STRONA0OLISH:ONECOUK