Vous êtes sur la page 1sur 6

Asturias (Leyenda)

Albéniz, Isaac TablEdited by D.Meineke


d.meineke@gmx.de

# 3
UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUU
F 4 U 3 4
1 3
U U
[
4
1

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A
9 10 7 9 9 10 7 9 9 10 7 9 7 7
B 7 10 7 10 7 10 9 10 9 10

#
UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUU UUUUUU U U U
F U U U U U U
[
4 2

5
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A
9 10 7 9 9 10 7 9 9 10 7 9 7
B 7 10 7 10 7 10 9 10 7
10 8

#
UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUU
F U 3 4
1 4

U U
[
3
1

9
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A
9 10 7 9 9 10 7 9 7 9 10 12 9 10 7 9
B 9 9 9 10 9
7 7 7

#
UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUUU
F U U U
[
13
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A
9 10 7 9 9 10 7 9 7 9 10 12 9 10 7 9 5 7 4
B 9 9
7 7 7

U U U U U U U U U U U U U U U U U U
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

#
U UU UU UU UU UU U UU UU UU UU UU U UU UU UU UU UU
F U U U
[ V. V. V.
17
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 4 5 4 0 4 5 4 0 4 5 4 0
7 7 7
B 7 7 7
0 0 0

Downloaded from Dirks Guitar Page at http://dirk.meineke.free.fr


Page 2 of 6 Asturias (Leyenda)
Albéniz, Isaac

U U U U U U U U U U U U U U U U U U
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

#
U U U U U U U UU UU UU UU UU U UU UU UU UU UU
F U U U U U U U U
[ V. V.
20
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 4 5 4 0 4 5 4 0
7 4 5 7 4 5 7 7
B 7 7
0 0
3

U U U U U U U U UJ U U U U
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

# U
U UU UU UU UU UU U U U U U U U U U U # UUU U@ U U U U U U U U U U U U U U
3 3 3 3

F U U U U@
[ V.
23
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 4 5 4 0 8
7 7 4 5 9 9 10 7 9
B 7 7 5 9 9
0 8 7
3 3 B 3

# # UUUJ U UJ
U UJU
UU U@UU UU UUU UUU UUU # UUU U@UU UUU UUU UUU% UUU UUU UUU UUU UUU UUU UUU # UUU U@UU UUU UUU UUU UUU
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F U@ U@ U@
[
26
7 7 7
T 7 00 00 00 00 00 7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7 00 00 00 00 00
A 8 8 8
9 9 10 7 9 9 7 9 10 12 9 10 7 9 9 9 10 7 9
B 9 9 9 9 10 9 9 9
7 7 7

UJ
3
B 3 B 3 B

UJ
# # UU U UJ
U
UU U@UU UU UUU UUU UUU # UUU U@UU UUU UUU UUU% UUU UUU UUU UUU UUU UUU UUU UUUU@ U@UU UUU UUU UUU UUU
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F U@ U@
[ V.
30
7 7 12
T 7 00 00 00 00 00 7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00
A 8 8 0
9 9 10 7 9 9 7 9 10 12 9 10 7 9 9 9 9 10 9
B 9 9 9 9 10 10 12 10
7 7 0

UJ UJ UJ U U U U U
3 3 3
B B B 3 3 3 3

# U
UUUU@ U@UU UUU UUU UUU UUU UUUU@ U@UU UUU UUU UUU UUU UUU UUU UUU UUU UUU UUU# UUU U@U UU UU UU UU
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3

F U@
[ V. V.
34
12 12 12 8 8 8 8 8
T 0 00 00 00 00 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8
A 0 0 9 9 9 9 9 9
9 9 10 9 9 9 10 9 8 10 12 9 10
B 10 12 10 10 12 10 12 9 10 12 9 10 10 10
0 0 8
B B B

Downloaded from Dirks Guitar Page at http://dirk.meineke.free.fr


Page 3 of 6 Asturias (Leyenda)
Albéniz, Isaac

UJ U U U U U UJ U U U U U U U U U U U UJ U U U U U
3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3

# U U@U UU U UU U UU U@U UU U UU U U U U U U U —# UU U UU U U U
U
U U U U U U U U U —— UU U@ #U U U
F # UUU@ U # UU
U@
[ — U@
38
12 8 8 8 8 8 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
T 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
8 10 12 9 10 8 10 12 9 10 7 7 9 9 10 8 9
B 10 10 10 10 9 10 7 9 9 9
8 8 7
3 3

UJ U U U U U UJ U U U U U . U U U U U
B 3 3 3 3 B 3 3 3 3 3 R 3

# —— UU U@U UU U UU U —# UJ
UU UU UUU UU UU UU —— UU U@U UU U UU U —# UJ
3 3 3 3 3 3 3 3

UU U UU U U U
# U U — U U
@ # U U # U U U — UU U@
— #U U U
F U—— U@ U —U U U— U@

[ — U@ — U@
42
8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
T 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7
A 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8
8 10 12 9 10 9 9 10 8 9 8 10 12 9 10 9 9 10 8 9
B 10 10 9 9 10 10 9 9
8 7 8 7
R R3 R 3 3 R

# U U U U U U UU UU U U UU UU UU UU U U UU UU UU U U
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

U U U U U U UUUUUUUUUUU
F U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
[
46
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
T 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0
A
7 4 5 7 4 5 4 5 7 4 5 4 5 0 9 10 7 9
B 7 7 7 3 10
7
3 3

# U U U U U U
3 3 3 3

UUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUU U U U U U U U U #U UU UU UU #UU UU


F U U U U U V.
[
50
3
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7
A 8 8 8 8 8 8
7 7 7 9 10 8 9
B 9 10 9 10 7 9 10 9 10 7 9 10 7 9
10 8 7
3 3

# U U U U U U U U U U U U U U U #U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
3 3

U U U #U U U
F V. U V. V.
U
[
54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
A 0 7 8 8 8 8 8 8 0 7
10 9 10 9 10 8 9 10 9 10
B 9
7 7 7

Downloaded from Dirks Guitar Page at http://dirk.meineke.free.fr


Page 4 of 6 Asturias (Leyenda)
Albéniz, Isaac

U U Š
#U U
U U U U# U U UUUU
3

# # UU UU U U UU U U U UU # U U U U U UU U UU U U U U
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

U #U U U #U U U UU# U U
F V. U #U U U U U
[
3

57
7 7 1111141419
T 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 7 7 1212
A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1111
9 10 8 9 9 10 8 10 9 4 4

V.
B 9 9 6 6

: 1. ‹
7 7

# # V .. V U U V ‡‡U U V V U U V ‡‡U U
V U Q Q V U U V U U V # UUU # UVV .. V U U V U U
F # UUU U V.
[ Q Q
61
19 7 5 7 10 7-8 7 5 7 2 7 5 7 10 7-8 7 5
T 0 0 4
A 4
13 4 9 7 9 12 9 7 9 4 9 7 9 12 9 7
B 6 2


7

#‹ U U
# V # UU # UV .
V #U # U ‡)‡U U U U V. #U # UV .
V
U U
V U V. V #U #U U U U U V . UU V. V
F U V. U V.
[
69
7 7 6 3-5 3 2 0 3 2 2 7 8 7
T 4 4 4
A 4 4
9 4 9 8 5 4 2 5 4 4 9 10 9
B 2 2

U
# # U U ‡)‡U U U U V U #— VV .. Q VV Q '‡)‡UU% U # U Q . VV Q # UU % UU
F #U U U U U U V #—— UU V. V
—U — VV .. V. '* V U
[ —
76
6 2 3-5 3 2 0 3 2 8
T 5 4 0 4-6 4 4 0 0
A 3 4 7 5 7 7
8 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 8 7
B 7 3 2 69 6
R R

Q U
#
Q U U Q. U U Q # VV Q QV # UU Q U
U UU
F V. U V. V
V. VV ..
[ V. U U U UUU U
83
0 0
T 0 0 7 0 0
A 9 8 11 11
5 4 5 8
B 7 5 9 9 0 0
8 7 7 8 10 8 7

Downloaded from Dirks Guitar Page at http://dirk.meineke.free.fr


Page 5 of 6 Asturias (Leyenda)
Albéniz, Isaac

# U UU
Q QV # UU Q U Q QV # UU U U U U U U U U U# U U U U% U U# U U U U
F V.
[ U U U U U U U V.
89
0 0
T 0 0 Po 0 0 0 0 0 0
A 8 11 11 8
7 9 10 12 10 9 7 9 8 7 6
B 9 0 0 9 9 7
7 7 8 10 8 7 7

# % UU UU Q # UU % UU UU
U U U U U% U U U U Q QV # UU Q Q V Q
F #U U U V. U U U U U U U U U U UUU U
[ V.
94
5 5 4 5 5
T 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 6 6
A 8 H Po 4 H Po
5 4 3 2
B 6 3 9 5 7 5 5 7 5
7 7 8 8 7 0 7 8 8 7

# Q #U U
U # U U U U U U U U U U U UU U U U U U U U U # U U U U
Q V U
F U U #U U # UUU U U U U U U U
[ V. U U U U U U U U U
99 H
4 0 0 2 3 0
T 5 1 4 0 1 0 0 0 0 3 1 3 0 3 3 0 3
A 4 2 0 0 0 3
2 2 1 2 4 5 4 0 0 0
B 0 6 7 3 2 0
0 3 2 0 7 0 3 2 3

U ‡ U U ‡‡U U U
# % U U U '‡ U % U U U U U U U UU U Q Q # UU Q U
U UU
F -S -S V U V U U U UUU U
[ V # U V .
104
5 8 6-8 6 5 8 5 5 8 5 5
T 6 8 8-10 8 7 5 7 5 4 7 7
A 5 7 7 5 4 Po
4 5 0
B 0 7 9 7 9 7 5
6 7 8 8

UU UU U U UUU UU UU UU U U UU UU UU U U
3 3 3 3 3 3

U U
# Q Q #U Q U U
3 3 3 3 3 3

U Q Q # UU
F V. V U #U U U U U U U
U U U U U U V. V
U U #U U
[
109
5 5 7 7 7 7 7 7
T 4 7 7 4 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
A 4 4 7 7 7 7 7 7 7
0 8 9 8 9 7
B 9 7 9 7 5 9 10 8 9 8 9
7 8 8 7 10

Downloaded from Dirks Guitar Page at http://dirk.meineke.free.fr


Page 6 of 6 Asturias (Leyenda)
Albéniz, Isaac


# U U U U U U V U U V ‡‡U U V . V U U
V
F U# U U U U U U U U U U U U U U U U U V U U V U U V . # UUU # UV .
V. V U U
[ U V. V
114
0 0 0 0 0 0 7 5 7 10 7-8 7 5 7 2 7 5 7
T 0 0 4 0
A 0 0 0 0 0 0 7 4
8 8 8 8 8 8 7 9 9 7 4 7 9
B 9 10 7 2
8 10 8 7 7

V ‡‡U U V
# V U # VV .. 3 V.
2.

U U V # UU 1 VV . V.
F V. 4 U 4 VV . U
V. V. U VV ..
U V. V V V VV ..
[
D.C. al Coda
120
10 7-8 7 5 7 0 0
T 0 4 0 1
A 7 3 4 2 0 2 0 0
9 7 4 4 2 0 2 4 2
B 3 2 3 0 2
3 3

# % VV . $ U VV . U VVV ... UU U
$U UUUUUUUUUUU UUUUUUUUUUU
F V V.
V.
U U UU.
U U U
[
128
1 2 0 0
T 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 2 3 2 2 0
7 9 10 7 9 9 10 7 9
B 2 9• 7 10 7 10

#P VV ..
3

F U UUU UU UUU UU UUU UU UUU UU UUU UU UUU VV ..


3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

V. V.
[ #U U #U U U V. V.
134
0
T 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2
B 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 0 0

Downloaded from Dirks Guitar Page at http://dirk.meineke.free.fr