Vous êtes sur la page 1sur 1

Nelt Co d.o.o.

posluje u sklopu Nelt Grupe, organizacionog sistema koji


zapoljava preko 3.800 ljudi u 12 kompanija na tritima Srbije, Crne
Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije i u regiji podsaharske Afrike u
Angoli, Zambiji i Mozambiku. U skladu sa jaanjem kompanije i
napredovanjem poslovanja tokom prethodne dve godine u Nelt Co je
zaposleno preko 560 ljudi i na tim se kontinuirano razvija.

Raspisujemo INTERNI KONKURS za poziciju:


Asistent domaeg transporta
Logistics Service Provider divizija
Lokacija Beograd (Dobanovci)

Odgovornosti:
Priprema naloge od kupaca i kreira naloge za utovar prevoznicima i realizacija istih
Prati vozila od mesta utovara i izvetava korisnika usluge o eventualnim izmenama i kanjenjima vozila
Prosleuje informacije dispeerima o broju potrebnih vozila u domaem transportu i zajedno sa njima
optimizuje iskorienost vozila
Evidentira sve utovare, kontrolie validnost faktura, daje ulazne podatke za fakturisanje asistentu LSP-
a, i prosleuje iste na plaanje
Prati i sprovodi propise iz oblasti saobraaja
Aktivno prati trite prevoznika, pregovara sa prevoznicima oko uslova poslovanja I aktivno uestvuje u
kreiranu ponuda kupcima
Analizira i definie trokove kao inpute za formiranje cene prevoza
Prati na dnevnom nivou trokove i preduzima korektivne mere u sluaju odstupanja od
budetiranih/planiranih
Predlae neophodne korekcije u cilju poboljanja poslovanja
Izrauje izvetaje i definie scorecard-ove

Uslovi:
Visoka struna sprema poeljno usmerenje u logistici i transportu
Minimum 6 meseci radnog iskustva u Nelt kompaniji
Poznavanje rada na raunaru (MS Office paketa)
Aktivno znanje engleskog jezika
Vozaka dozvola B kategorije aktivan voza
Komunikativnost, inicijativa, fleksibilnost, analitinost, pregovarake sposobnosti

U kompaniji Nelt Co sistemski planiramo trening programe za nae zaposlene kako u saradnji sa principalima,
tako i u internoj organizaciji, a veliki broj obuka realizujemo i sa eksternim konsultantima i partnerima.
Trudimo se da paljivo pratimo profesionalne afinitete i kvalitete svojih zaposlenih i da za zaposlene sa
liderskim potencijalom kreiramo adekvatne razvojne planove to potvruje znaajan broj internih
unapreenja, pomeranja iz jedne biznis oblasti u drugu kao i pomeranja na sva naa trita na Zapadnom
Balkanu i na afrikom kontinentu.

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove konkursa, prijavite se najkasnije do 21.09.2016.

Za prijavu I dodatne informacije moete se obratiti


Aleksandri Obuini
011/ 2077 376, 064/ 163 77 30
e-mail: obucina.a@nelt.com